KLIC-WIN

Gevolgen KLIC-WIN voor InfraCAD

In de toekomst moet informatie over netwerken altijd en overal beschikbaar zijn. Het programma KLIC-WIN vernieuwt de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en richt zich op de toekomst.

Lees meer »
IDS

Afwateringsproblematiek in de kiem smoren

Het klimaat verandert, daar is geen ontkomen meer aan. We krijgen steeds meer te maken met kortdurende en hevige regenbuien. Veel gemeenten zijn naarstig op zoek naar een oplossing om de problemen van wateroverlast in de kiem te smoren. IDS zet met EnviroKerb en EnviroChannel een nieuwe en ...

Lees meer »
Structural health monitoring

Structurele monitoring van bruggen voor onderhoud en veiligheid

‘Structural health monitoring’ van infrastructuurprojecten zoals spoorlijnen, tunnels en bruggen wordt steeds belangrijker. Zeker nu veel projecten, die in de jaren vijftig en zestig gebouwd werden, tekenen van slijtage en mankementen vertonen; met als triest hoogtepunt het instorten van de brug in Genua.

Lees meer »
Tidal Technology Center Grevelingendam

Tidal Technology Center Grevelingendam

Het opwekken van energie uit duurzame bronnen, zoals de zon of de wind, wordt al op grote schaal toegepast. BT Projects gelooft in energieopwekking uit waterkracht. En dan niet zoals bij een stuwmeer of waterkrachtcentrale met hoog verval, maar voor getijden- en rivierlocaties met laag verval.

Lees meer »
De Pen

De Pen | Hans de Man

Sinds een aantal jaren bouwen we in Nederland tunnels volgens de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) van Rijkswaterstaat. Een mooie stap vooruit maar ik bespeur helaas na een aantal jaren, behalve wat cosmetische aanpassingen, weinig innovatie. Sterker nog ik durf te beweren dat de LTS innovatie in de weg staat.

Lees meer »
Monitoring

Terneuzen Nieuwe Sluis | Monitoring biedt een veilig vangnet

De diverse werkzaamheden aan en rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben invloed op de directe en omliggende omgeving. Voor aannemerscombinatie Sassevaart reden om alles te laten monitoren. De aangewezen partij om de integriteit van de bestaande sluis, de nieuw te bouwen sluis en de omliggende omgeving te bewaken is Fugro uit Leidschendam.

Lees meer »
Nieuwe Sluis

Terneuzen Nieuwe Sluis

Zoals al eerder te lezen viel in het eerste verslag over de Nieuwe Sluis Terneuzen, was het plan voor het aanleggen van een tijdelijk doorvaartkanaal een van de belangrijke redenen voor de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie om met aannemers­combinatie Sassevaart in zee te gaan.

Lees meer »