Tagarchief: Geotextiel

Duurzame dijkconstructie dankzij geotextiel

bontex3
Lees het gehele artikel

17 kilometer aan geotextiel

Over de hele lengte van de Afsluitdijk ligt aan weerszijden het geotextiel van BontexGeo. Je ziet het echter niet, want het ligt onder een laag stortsteen en Levvel-blocs. Toch draagt het voor een belangrijk deel bij aan de sterkte en duurzaamheid van de dijkconstructie.

“Het geotextiel houdt het zandig materiaal op zijn plek en is waterdoorlatend. Het heeft twee functies op de dijk: separatie en filtratie”, legt Ronald Janssen, Sales Director bij BontexGeo, uit. “Het geotextiel wordt geplaatst aan de basis van taluds om extra weerstand te bieden tegen functiestoringen, de druk te verdelen en voor overdracht van belasting bij holtes. Hiermee bevordert het de stabiliteit en duurzaamheid van de bestaande dijkconstructie. Daarnaast heeft geotextiel het voordeel dat je in de constructie minder granulair materiaal nodig hebt om de dijksterkte te borgen.”

Enorme hoeveelheid

BontexGeo behoort tot de grotere leveranciers van geweven en niet-geweven geosynthetische materialen en heeft ruim 30 jaar ervaring in de markt. De belangrijkste toepassingen van het geotextiel zijn onder meer kustbescherming, (spoor)wegconstructies en drainagesystemen. De hoeveelheden zijn enorm, over een lengte van 17 kilometer is aan beide kanten van de IJsselmeerkant het geotextiel geplaatst. “Belangrijk was om materiaal te leveren dat voldeed aan de opgelegde specificaties. Constructief overleg tussen de verschillende partijen heeft nog tot diverse optimalisaties van het ontwerp geleid. Het geotextiel moest geplaatst worden op het talud. Dit is eerst helemaal schoongemaakt, dan is het geotextiel geïnstalleerd en vervolgens is er een nieuwe laag stortsteen aangebracht.”

Het geotextiel wordt geplaatst op het talud.

Meer dan 100 jaar levensduur

Het geotextiel moet aan een pakket van eisen voldoen. Eén van de eisen is een hoge duurzaamheid, waarbij een levensduur van meer dan 100 jaar geëist werd. “Het geotextiel is gemaakt van kwalitatief polypropyleen met aandacht voor strikte kwaliteits- en milieueisen. Dit in combinatie met de hoge levensduur zorgt ervoor dat de impact op het milieu minimaal is.” Vooraf is het materiaal uitgebreid getest om zeker te zijn dat het voldoende robuust is voor de toepassing op de Afsluitdijk. “Het textiel mag niet beschadigd raken tijdens de installatie. Zowel het materiaal als het plaatsen van het geotextiel vraagt aandacht en kennis. Voor een efficiënte en correcte manier van plaatsing, is een speciaal frame ontwikkeld waarmee het geotextiel zowel boven water als onder water in één baan gecontroleerd gelegd kan worden.”

Ronald is trots dat BontexGeo betrokken is bij de vernieuwing van de Afsluitdijk. “Vanaf het begin hebben we meegedacht over de beste toepassing van het materiaal. Het is bijzonder dat we op deze manier bijdragen aan een toekomstbestendige dijk.”     

Geotextiel en geokunststoffen altijd uit voorraad leverbaar

IMG_8612
Lees het gehele artikel

Een begrip in het land van de geokunststoffen – van enkele vierkante meters tot enorme afmetingen – is JUTA a.s. Group. Het bedrijf heeft het moederbedrijf in het Tsjechische Dvu˚r Králové en opereert wereldwijd. Overal levert zij de materialen om grondstoffen te scheiden, filtreren, beschermen, draineren of af te dichten. Ook nu de prijzen en leveranties onder druk staan als gevolg van de grondstoffencrisis. 

JUTA a.s. Group uit Tsjechië kan niet alleen buigen over ruim een eeuw ervaring in de geotextiel, het bedrijf voert ook een degelijk beleid. Zo kon zij uitgroeien tot een vermogend concern met – om het maar in Nederlandse termen uit te drukken – ‘vet op de botjes’. “Daar plukken onze klanten nu de vruchten van”, vertelt Berry Post, DGA van JUTA Holland BV. “JUTA Group kan nagenoeg probleemloos door deze crisis manoeuvreren. Dankzij de strategie van het moederbedrijf is de voorraadpositie van granulaat gewaarborgd en kan zij – ondanks de stijgende prijzen van gas, kunststofgranulaat, productieprocessen en transport – de bestaande tarieven handhaven en slechts in een enkel geval prijsverhogingen doorvoeren.”

Inzetbaar in GWW-breed Dat maakt JUTA a.s. Group juist in deze tijd interessant. Daarbij voert zij een compleet assortiment en levert zij geokunststoffen in allerlei gradaties. “Ons assortiment voor de grond-, weg- en waterbouw gaat van geomembranen oftewel non-woven producten tot folies”, vertelt Post. “Dit maakt de geokunststoffen inzetbaar op afvalstortplaatsen, reservoirs en dammen, watervoorzienings- en opvangbekkens, tunnels, ondergrondse constructies en chemische bedrijfsinstallaties. En alle producten zijn – ook nu – uit voorraad leverbaar tegen een sterke, aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.”

Alles in eigen beheer

JUTA a.s. Group dankt haar sterke positie mede door de manier waarop het bedrijf is georganiseerd. Zij regelt alles zelf, van productie tot aflevering. Er zijn geen tussenschakels. “Onze service begint bij een professioneel advies”, vertelt Post. “Vervolgens kunnen onze klanten rekenen op een snelle levering op locatie. JUTA Holland beschikt hiervoor over eigen fabrieken, uitgerust met een uitgebreid en modern machinepark, eigen professionals, eigen materieel en een goed functionerend logistiek apparaat. Daar zijn we nu al trots op, terwijl we op veel gebieden – met name op het gebied van transport – nog steeds uitbreiden.”     

Kwaliteitscontrole aangevuld met een lekdetectiemeting

DSCN8645
Lees het gehele artikel

In Nederland moeten stortplaatsen voldoen aan de regelgeving volgens het Stortbesluit bodembescherming uit 1993. Hierin is opgenomen dat stortplaatsen een onder- en een bovenafdichting moeten hebben die de bodem beschermt tegen verontreinigingen uit afvalstoffen. Een aantal stortplaatsen in Nederland heeft een bovenafdichting waarvan de werking wordt gecontroleerd via lekdetectie. Uit langdurig onderzoek blijkt nu dat een lekdetectiemeting meer zekerheid biedt dan een standaard afdichtingsconstructie en dat preventieve vervanging kan worden voorkomen.

Enviro Quality Control BV was in 2005 de eerste inspectie-instelling in Nederland die door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd is als type A instelling. “Ondanks een permanente kwaliteitscontrole door zeer ervaren inspecteurs is de kans aanwezig dat tijdens de bouwfase, met name bij het aanbrengen van een afdeklaag op de afdichtingsconstructie, een beschadiging ontstaat”, weet Andries Steerenberg van Enviro Quality Control. “Een beschadiging tijdens de bouwfase is visueel niet meer waar te nemen, maar kan wel met behulp van een lekdetectie- en lokaliseringssysteem worden vastgesteld.”

Aanbrengen kunststoffolie.

Veiligheidsvoorziening

Behalve het beschermen van de bodem mag de bovenafdichting van een stortplaats in Nederland ook geen water doorlaten. Steerenberg: “Er mag dus geen hemelwater in het stortlichaam komen of weglopen. De bovenafdichting moet volgens het Stortbesluit bodembescherming bestaan uit een combinatieafdichting van een minerale laag en een kunststoffolie. De minerale laag dient hierbij als een soort ‘veiligheidsvoorziening’ voor het geval er iets mis is met de folie. Lekdetectie kan worden toegepast in plaats van de minerale laag. De ‘zekerheid’ op afdichting die de minerale laag geeft wordt dan overgenomen door het lekdetectiesysteem. De bovenafdichtingsconstructie van folie met lekdetectie wordt als een gelijkwaardig alternatief voor een referentieafdichting volgens de Richtlijn Dichte Eindafwerking (VROM, 1991) beschouwd indien periodiek lekdetectiemetingen uitgevoerd worden en gemeten lekkages binnen tien dagen worden gerepareerd.”

Aanleg lekdetectiesysteem.

Geologger

Als alternatief voor de minerale laag heeft het Duitse bedrijf PROGEO Monitoring Systeme und Services GmbH & Co. KG twintig jaar geleden het lekdetectiesysteem Geologger ontwikkeld. “Met Geologger is het mogelijk om lekkage van hemelwater door een folieafdichting te signaleren en zelfs de exacte plaats van de lekkage te bepalen, zodat meteen een reparatie kan worden uitgevoerd,” legt Steerenberg uit. “Bij een standaard combinatieafdichting wordt lekkage pas ontdekt als er water in het stortlichaam wordt aangetroffen of als er in het grondwater in de directe omgeving verontreinigingen worden aangetroffen. Het kan jaren duren voordat men erachter komt dat er een lek is. Bovendien weet men dan nog niet waarhet lek zit, zodat reparatie niet mogelijk is. Geologger biedt die zekerheid wel. Preventieve vervanging van debovenafdichting kan daarmee worden voorkomen.”

Op maat geproduceerde sensorkabels.

Gelijkwaardigheid

Van Geologger is de gelijkwaardigheid door BOOG geaccepteerd. “Als onderdeel van het toetsen van de gelijkwaardigheid worden de meetresultaten van de al toegepaste Geologgersystemen nauwkeurig gevolgd. De controle op de lekdichtheid van de folie met Geologger op de voormalige stortplaatsen Schoteroog en HollandseBrug is gedurende de afgelopen 15 jaar door Bodemzorg uitgevoerd. Gebleken is dat zelfs bij zorgvuldig werken toch gaten in de folie zijn ontstaan door aanwezigheid van scherpe objecten in de deklaag en intensief gebruik van zwaar materieel op de locatie tijdens de aanlegfase. Ondanks dat de gaten veelal niet groter waren dan enkele centimeters kon dankzij Geologger de positie van deze lekkages worden opgespoord en gerepareerd. Alle lekkages zijn met succes hersteld en op dit moment is op de voormalige stortplaatsen sprake van een 100% waterdichte boven-afdichtingsconstructie. 

Afvalzorg had in 2004 de primeur en was de eerste stortexploitant in Nederland die het lekdetectiesysteem Geologger heeft toegepast in een bovenafdichtingsconstructie van stortplaats Schoteroog in Haarlem. “Het systeem wordt inmiddels op grote schaal toegepast bij de afwerking van stortplaatsen Hollandse Brug in Naarden, Het Friese Pad inEmmeloord en op de C2-Deponie op de Maasvlakte. Afgelopen jaar is een deel van de stortlocatie Nauerna in Assendelft voorzien van het lekdetectiesysteem.”     

Hoogwaardige geotechnische afdichtingsconstructies

Lees het gehele artikel

Prosé Geotechniek heeft een lange historie in het leveren en installeren van geotechnische materialen in binnen- en buitenland. Het bedrijf vertrouwt al sinds de oprichting in 1990 op de hoogwaardige geosynthetische kunststoffen van de NAUE groep. Begin dit jaar zijn beide bedrijven een joint venture aangegaan en opereren sindsdien onder de vlag van NAUE Prosé Geotechniek in Nederland. Daarmee is het diensten- en productaanbod verder uitgebreid met onder meer een ingenieursbureau, onderzoekslaboratorium en een duurzame lijn aan minerale afdichtingsmaterialen.

NAUE Prosé Geotechniek is gespecialiseerd in het creëren van bodembeschermende voorzieningen door middel van hoogwaardige geosynthetische afdichtingsconstructies. “We zijn actief in de industrie, milieu & infra en in de waterbouw”, begint Peter Prosé. “Denk dan aan HDPE-afdichtingsconstructies voor onder andere de bouw van bassins, stuwdammen, kanalen, tunnels en opslag- en stortplaatsen. In de loop der jaren hebben we best wel wat spraakmakende projecten mogen uitvoeren. Eén daarvan is zelfs zichtbaar op Google Earth.” Prosé doelt dan op het 50.000 m² grote waterbassin in een recreatiepark van de Kuwait Oil Company midden in de woestijn. Ook bij de staatsoliemaatschappij van Suriname is NAUE Prosé Geotechniek de vaste leverancier. “Hier komen we al bijna twintig jaar met veel plezier.”

Bovenafdichting stortplaats met Carbofol® 2.0 mm en een bentonietmat Bentofix® NSP 5300.

In Nederland heeft Prosé vooral naam gemaakt bij de aanleg en afdichting van opslag- en stortplaatsen. “We hebben dertig jaar geleden aan de basis gestaan van de vuilstortplaats in Joure en hebben hier recent nog een uitbreiding van 25.000 m² gerealiseerd. In totaal hebben we hier ruim 3.000.000 m² aan HDPE afdichtingsconstructies gemaakt. Bij de grootste stortplaats van Nederland die gefaseerd wordt getransformeerd tot een recreatiegebied hebben we de eerste fase voorzien van een bovenafdichting en eindafwerking, goed voor ruim 500.000 m². En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ook in de infrasector zijn we regelmatig actief. Zo hebben we voor de kolenopslag van energiecentrale RWE in Delfzijl ruim 180.000 m² aan onderafdichting verzorgd, inclusief een lekdetectiesysteem. Daarnaast hebben we vele honderdduizenden vierkante meters aan geogrids toegepast in grootschalige infraprojecten zoals de Centrale As, uitbreiding A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven en recent nog 220.000 m² ten behoeve van de geluidswal Barendrecht aan de A15.”

Voor het creëren van bodembeschermende voorzieningen gebruikt NAUE Prosé Geotechniek in de meeste gevallen HDPE Carbofol® van NAUE. “Deze HDPE-afdichtingen kenmerken zich door een hoge dichtheid en worden geleverd met KIWA-certificaat. Onze monteurs zijn ook KIWA-gecertificeerd”, benadrukt Prosé. “In het kader van duurzaamheid merken we ook een toenemende vraag naar minerale afdichtingen. NAUE Bentofix® bentonietmatten winnen aan populariteit voor afdichtingen tegen vloeistoffen en gassen in verschillende toepassingsgebieden, maar ook op stortplaatsen. De afgelopen jaren hebben we Bentofix® succesvol toegepast als minerale boven- en tussenafdichtingen. Het natuurlijke natriumbentoniet garandeert in de inbouwfase een directe en vereiste zwelcapaciteit, om eventueel onverwacht optredende mechanische beschadigingen veilig af te dichten.”     

“Made in Holland” geogrids met Enka Solutions

Beeld-2-EnkaGrid-MAX-stabiliseert-kraanopstelplaats-windmolenpa
Lees het gehele artikel

Als toonaangevend en wereldwijd actieve producent van technische geokunststoffen biedt Low & Bonar met Enka Solutions een breed scala aan producten die bijdragen aan een optimaal ontwerp binnen bouw- en civieltechnische projecten. Uiteraard maken geogrids daar deel van uit.

“Geogrids worden reeds decennia toegepast in gewapende grondconstructies en verschillende types verhardingen en kennen nog steeds een groeiende acceptatie vanwege bewezen technische prestaties en besparingen op onder andere bouwtijd, carbon footprint en verlenging van de ontwerplevensduur van projecten. Enka Solutions biedt daarom onder de merknaam EnkaGrid® een breed scala aan hoogwaardige geogrids aan, geproduceerd op onze locatie in Arnhem en wereldwijd toegepast”, aldus Van Malenstein, Sales Manager Enka Solutions.

EnkaGrid® MAX in fundering van nieuwe snelweg.

EnkaGrid MAX

EnkaGrid MAX is een stijf biaxiaal geogrid, voor verhardingsconstructies variërend van onverharde wegen tot zwaar belaste kraanopstelplaatsen en spoorwegen. EnkaGrid MAX is verkrijgbaar in verschillende sterktes, waardoor er voor elk project een geschikt product is. 

Mechanismen die de prestaties van geogrids bepalen zijn complex, maar lastspreiding en laterale opsluiting van het granulaat zijn de belangrijkste. Beide zijn gerelateerd aan de interactie tussen geogrid en granulaat. De rek van een geogrid tijdens de gebruiksduur is over het algemeen niet meer dan 2,0%. Daarom moet het product bij lage spanningsniveaus reeds voldoende treksterkte hebben om belastingen op te kunnen nemen. Tegenwoordig wordt de term stabilisatie echter ook steeds meer geaccepteerd voor geogrids die worden gebruikt bij lage rek (Giroud Han 2016). Op basis van deze definitie is de radiale secante stijfheid in kN/m een belangrijkere parameter dan trek‑sterkte. Voor biaxiale geogrids kan deze worden getest conform EN ISO 10319. Voor afwijkend gevormde hexagonale geogrids is een aangepaste testmethode (ETA 12/0530) ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van EnkaGrid was het doel uiteraard om maximale prestaties te leveren. Omdat EnkaGrid MAX bestaat uit voorgespannen strips, worden hoge waarden bereikt op genoemde parameters. Zo bereikt de EnkaGrid MAX 30 een treksterkte van 12 kN/m bij 2% rek, wordt de nominale treksterkte al bereikt bij < 7% rek, en bedraagt de radiale secante stijfheid zelfs 725 kN/m bij 0,5% rek.

Nieuwe 3-in-1 oplossing

“Om een goede scheiding en filtratie te garanderen, worden biaxiale geogrids vaak gecombineerd met een onderliggend afzonderlijk geïnstalleerd geotextiel. Voor klanten betekent dit echter extra werk bij aanschaf, planning en uitvoering. Daarom introduceren wij EnkaGrid MAX C. Een 3-in-1 oplossing”, aldus Van Malenstein. “Door EnkaGrid MAX nu al af-fabriek te combineren met een non-woven geotextiel, kunnen we nog beter inspelen op de wensen van onze klanten. Gangbare varianten zullen uit voorraad leverbaar zijn, maar onze productiemethode stelt ons in staat om klantgericht in te spelen op specifieke projectwensen.”

EnkaGrid ® MAX C voor stabilisatie, scheiding en filtratie

EnkaGrid PRO 

Van Malenstein: “EnkaGrid PRO is ons uniaxiale geogrid. Ook deze wordt geproduceerd uit voorgespannen strips. Wij passen EnkaGrid PRO vooral toe in gewapende grondconstructies, zoals geluidsschermen en steile wandconstructies. Afhankelijk van de inpassing in het omringende landschap kunnen combinaties met prefab betonelementen of staalnetten worden gemaakt. Maar ook een combinatie met onze EnkaMat is mogelijk, als men een groene taludconstructie wil bouwen. EnkaGrid PRO heeft een BBA-certificering en op basis daarvan kunnen zogenaamde ‘Long Term Design Strengths’ worden bepaald, die de ontwerper kan gebruiken in zijn of haar ontwerpberekening.”

Technische ondersteuning

“Vanuit onze expertise staan wij voor kwaliteitsproducten. Maar het gaat ons niet alleen om het leveren van producten”, zegt Van Malenstein. “Onze toegevoegde waarde zit juist ook in de ondersteuning van onze technische specialisten tijdens de ontwerpfase. Hiermee dragen we bij aan optimalisatie, waarbij onze kennis en ervaring het verschil maken.”   

Ook deskundig adviseur, partner bij tenders, ontwerper en tekenaar

Foto aanleg bouwweg Meerstad (Harkstede) kopiëren
Lees het gehele artikel

TenCate Geosynthetics produceert en levert geotextielen en geogrids voor toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw. Onder gerenommeerde merknamen zoals TenCate Geolon®, TenCate Polyfelt®, TenCate Miragrid® en TenCate Geotube® worden de producten ingezet over de hele wereld. 

De bouwweg van het Tennet project, ondersteund met geotextiel.

De producten van TenCate Geosynthetics behoren tot de kwaliteitsproducten. Zij voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Zo bieden geotextielen een hoge weerstand tegen vervorming, waardoor zij bouwen op slecht draagkrachtige ondergronden mogelijk maken. Zij leveren een optimale treksterkte bij uitermate lage rek. Toch zit het succes van TenCate Geosynthetics niet alleen in de hoge kwaliteit van de producten volgens Tom Schothuis, engineer van TenCate Geosynthetics Nederland. “Het zijn kwaliteitsproducten, dat is zeker. Maar de kracht van TenCate Geosynthetics schuilt ook in de persoonlijke benadering van haar klanten.”

Persoonlijke benadering. Wereldwijd

Hiermee doelt Schothuis op de manier waarop bij TenCate Geosynthetics de mondiale spreiding is geregeld. “De TenCate-vestiging waarvoor ik werk is gevestigd in Nederland”, geeft hij als voorbeeld. “En in Nederland ken ik de lokale situaties en ondergronden. Net als mijn collega’s in binnen- en buitenland heb ik een geotechnische achtergrond en weet ik waarover ik praat. Ik kan dus een deskundig advies geven, maar ik sluit ook bij onze klanten aan tijdens tenders om met hen de Economisch Meest Voordelige Inschrijving voor te bereiden. Ik kan meetwerk voor hen verrichten, ontwerpen en tekeningen maken en dat alles in hun eigen praktische taal. Maar datzelfde doen mijn collega’s in Amerika en Azië. TenCate Geosynthetics spreekt letterlijk en figuurlijk de taal van haar klanten, altijd en overal.” 

Geogrids bij de aanleg van de landhoofden van een viaduct.

Breed toepasbaar

De producten van TenCate Geosynthetics worden toegepast op velerlei terreinen. Ze verrichten waardevolle diensten bij brughoofden, dijkverstevigingen, zettingsvrije constructies zoals paalmatrassen, windmolenparken en opstelplaatsen voor zwaar (hijs)materieel. “Juist vanwege de vele toepassingsmogelijkheden is een deskundig advies belangrijk. We bieden onder andere geweven en niet-geweven textielen, geogrids en geocomposieten en elk product heeft zijn eigen kracht. Die willen we graag toelichten.”    

Altijd dichtbij verkrijgbaar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lees het gehele artikel

Aanleiding voor JUTA Holland BV om haar producten nog dichter bij de gebruikers te brengen. Zij zet de eerste stap met de bouw van een groot, fonkelnieuw distributiecentrum in Wolvega.

Ook op taluds verrichten de geokunststoffen waardevolle diensten.

JUTA Holland BV is onderdeel van de JUTA Group uit Tsjechië en al ruim tien jaar het verkoopkantoor van geotextiel en geokunststoffen in Nederland, België, Luxemburg en Noord-Duitsland. In die tien jaar bleef JUTA de kwaliteit van haar producten verbeteren en de toepassingsmogelijkheden verbreden, waardoor het bedrijf uitgroeide tot een speler van formaat met ruim 2300 medewerkers en 19 productielocaties. Met regelmatige kwaliteitscontroles en ISO-certificaties (14001 en 9001) staat zij borg voor een constante, hoge kwaliteit. Het nieuwe distributiekantoor in Wolvega is nu in aanbouw en biedt straks 3.000 m2 opslagruimte en een kantoor. Het is nog maar de eerste stap. “Door dieper de markt in te gaan, worden we bij wijze van spreken de leverancier om de hoek.”  

De geokunststoffen zijn breed inzetbaar.

Breed inzetbaar in de GWW

JUTA Holland BV levert de geokunststoffen in allerlei gradaties. “Ons assortiment voor de grond-, weg- en waterbouw gaat van geomembranen oftewel non-woven producten tot folies”, vertelt Berry Post, DGA van JUTA Holland BV. “Dit maakt de geokunststoffen inzetbaar op afvalstortplaatsen, reservoirs en dammen, watervoorzienings- en opvangbekkens, tunnels, ondergrondse constructies en chemische bedrijfsinstallaties.”

Geokunststoffen –miniem of juist met enorme afmetingen- zijn in de grond-, weg- en waterbouw niet weg te denken.

Professioneel. Snel. Efficiënt

Mede door de korte, directe lijnen met haar afnemers en snelle leveringen uit voorraad biedt JUTA Holland BV een sterke, aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Er zijn geen tussenschakels. “Onze service begint bij een professioneel advies”, vertelt Post. “Vervolgens kunnen onze klanten rekenen op een snelle levering op locatie. JUTA Holland BV beschikt hiervoor over een grote fabriek, uitgerust met een uitgebreid en modern machinepark, eigen professionals, eigen materieel en een goed functionerend logistiek apparaat. Daar zijn we nu al trots op en dat wordt in de toekomst alleen nog maar beter.”    

Systeemoplossingen voor gewapende grondconstructies

Fortrac-Systems-Labelling
Lees het gehele artikel

Het Duitse familiebedrijf met een eigen vestiging in Nederland levert producten en in samenwerking met partners innovatieve (systeem)oplossingen voor de infrasector, milieu, industrie en landbouw. “Ons doel is om opdrachtgevers en aannemers compleet te ontzorgen op het gebied van gewapende grondconstructies”, zegt Joris van den Berg, Managing Director van de Nederlandse divisie.

Met de oplossingen van Fortrac Systems garandeert HUESKER op een snelle en economische wijze, duurzame gewapende grondconstructies voor keerwanden, steile taluds of funderingsconstructies, zoals landhoofden. Van den Berg: “Door de geokunststoffen op een slimme manier in verschillende lagen in de grond te verwerken, ontstaan hele duurzame gewapende grondconstructies. In vergelijking met traditionele grondkeringen blijken ze vaak efficiënter en duurzamer te zijn door gebruik te maken van lokaal aanwezige grond en daarmee een lagere CO2-uitstoot te genereren. Kortere bouwtijden, lagere materiaal- en transportkosten en een verminderde inzet van machines hebben een positief effect op de totale kosten. Fortrac gewapende grondconstructies zijn bij uitstek toepasbaar op slappe bodem en voldoen aan de hoogste eisen qua draagkracht van de constructie.”

Fortrac Systems Augmented Reality App.

Fortrac Systems

“De Fortrac-producten produceren we al meer dan dertig jaar, maar de laatste jaren zetten we vooral in op het bieden van systeemoplossingen”, vervolgt Van den Berg. “Met ons eigen ontwerpteam kunnen we projecten vanaf ontwerp tot uitvoering volledig begeleiden. Deze diensten bieden we onder meer voor onze innovatieve systeemoplossingen Fortrac Systems. De kern van elk gewapende grondconstructie is een grondmassief, versterkt met Fortrac geogrid-lagen, die trekkrachten opvangen en de mechanische eigenschappen van het samengestelde grondmassief verbeteren. Door de modulaire opbouw van Fortrac Systems zijn diverse afwerkingsoplossingen (facings) beschikbaar, zoals: Fortrac Nature (groene wand), Fortrac Block ( prefab blokkenwand), Fortrac Panel (prefab wandpanelen) en Fortrac Gabion (schanskorven). De facings zijn niet alleen cosmetisch, maar bieden ook beschermende of structurele functies. De toepassingsgebieden zijn groot. Behalve keerwanden en funderingsconstructies, zoals hoog gefundeerde landhoofden, worden ze ook gebruikt in overhangende taluds of keerwanden in het water. Via een gratis te downloaden, interactieve Augmented Reality App, kunnen uiteenlopende mogelijkheden virtueel ter plaatse worden bekeken.”

Als eerste wereldspeler op het gebied van geotextiel produceert HUESKER een van zijn populairste grids – de asfaltwapening grid HaTelit C – uit 100% gerecycled polyethyleentereftalaat. “Het gerecyclede PET dat we gebruiken is een gelijkwaardige vervanger van het oorspronkelijke PET-garen en niet van nieuw te onderscheiden”, zegt Van den Berg. Het heeft dezelfde hoge kwaliteit en dezelfde eigenschappen, met een significant lager CO2-profiel. HaTelit C eco is de eerste stap. HUESKER zal ecoLine in de nabije toekomst voortzetten met verdere producten.”     

‘Potentieel van geosynthetische materialen staat nog in de kinderschoenen’

Lees het gehele artikel

Sinds 1951 houdt Genap zich al bezig met het produceren en verwerken van geosynthetische materialen, zoals kunststof folies en geotextielen voor verschillende markten, waaronder de infra. Het bedrijf verrast keer op keer met ogenschijnlijk nieuwe toepassingen, zoals het aanbrengen van folieconstructies ‘in den natte’ voor bijvoorbeeld onderdoorgangen of verdiepte wegconstructies met alle voordelen van dien.

“Vraagstukken op het gebied van water, wateropslag, energie en ruimte spelen een steeds grotere rol in onze samenleving”, zegt Van Regteren treffend. “Met onze duurzame oplossingen op basis van geosynthetische materialen minimaliseren wij de impact op natuurlijke hulpbronnen. We houden ons al vele decennia bezig met de productie en verwerking van deze materialen en hebben als zodanig de nodige kennis en ervaring opgebouwd. We beschikken over een eigen engineeringsafdeling, verzorgen de productie in eigen huis, hebben een erkend testlaboratorium en installeren ook met eigen montage ploegen. Kortom, alles in één hand van A tot Z.”

Genap kan folieconstructies zowel in den droge als in den natte aanbrengen. Dat laatste is echt een specialisme van Genap.

“Het toepassingsgebied van onze geosynthetische materialen is zeer breed”, vervolgt Van Regteren. “Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met het afdekken van de grootste vuilstortplaats van Nederland in de Derde Merwedehaven. Het terrein van 56 hectare wordt afgedekt met een steun laag in de vorm van een mineraal product in combinatie met een 2 millimeter dikke HDPE-kunststoffolie (HDPE-geomembraan). Daarmee is de stortplaats volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Op het membraan worden drainagematten geplaatst en afgewerkt met een leeflaag. Hierop kan aanplanting worden voorzien of zelfs gebouwd worden. Op die manier zijn we momenteel ook op andere locaties in het land vuilstortplaatsen aan het afdekken.”

Een andere toepassing waar de toegevoegde waarde van geosynthetische materialen absoluut tot uiting komt, is volgens Van Regteren bij de aanleg van onderdoorgangen of verdiepte wegconstructies. “Onze folieconstructies kunnen we zowel in den droge als in den natte aanbrengen. Dat laatste is echt een specialisme van ons. Eerst wordt een bouwkuip nat ontgraven. Vervolgens prefabriceren wij de folieconstructie aan de zijkant van de ontgraving en wordt deze in zijn geheel over het water getrokken. Door het water op de folie te pompen, zakt de folieconstructie naar de bodem en wordt -indien nodig- aanhecht aan een bestaand kunstwerk. Groot voordeel is dat je geen grondwater hoeft te onttrekken waardoor er geen verzakkingen optreden in het omliggende gebied.  We krijgen aanvragen van over de hele wereld voor het toepassen van deze techniek.” De twee onderdoorgangen in de provinciale weg N348 zijn op deze manier uitgevoerd en ook voor de 2 kilometer lange verdiepte ligging van de nieuwe ViA15 zal deze techniek van Genap toegepast worden.     

Zekerheid over de juiste toepassing van geokunststoffen

DSCN7194 kopiëren
Lees het gehele artikel

Maar zijn de toegepaste geokunststoffen geschikt voor de toepassing? Voldoet de afdichting aan de gestelde eisen? Houden de geokunststof producten na verloop van jaren hun functionele eigenschappen? Is de stabiliteit van het talud met het aangebrachte geokunststof voldoende? En hoe kan een levensduurverwachting van meer dan honderd jaar worden aangetoond?

Een partij die deze en andere vragen onafhankelijk beantwoordt, is QS. Vanuit drie disciplines; Testing, Inspection en Certification, toont zij voor haar opdrachtgevers aan of er wordt voldaan aan de (inter)nationale wet- en regelgeving.

QS Testing beproeft en beoordeelt kunststof materialen, producten en lasverbindingen in het laboratorium. QS Inspection inspecteert en beoordeelt in het veld de kwaliteit van de aanleg en de realisatie van civiele constructies, IBC-werken, kunststof leidingen en projecten waarbij geokunststoffen worden toegepast. QS Certification is de onafhankelijke certificeringsinstelling, voornamelijk voor duurzame energie en persoonscertificatie van kunststof lassers. Met de afschuiftest voor geokunststoffen en de levensduurbepaling van geotextielen, zoals drainagematten, heeft QS haar dienstenpakket uitgebreid met twee nieuwe, waardevolle services.

QS is gevestigd in Bennekom en heeft recent haar faciliteiten uitgebreid.

Onafhankelijke afschuiftest geokunststoffen

Bij de aanleg van constructies met geokunststoffen op taluds in civiele werken moet de bouwer verantwoording afleggen over de stabiliteit. De gewenste hellingshoek moet haalbaar zijn voor de in het ontwerp geselecteerde combinatie van geokunststof productlagen. “Met de afschuiftest volgens de testnorm NEN-EN 12957-2 kunnen wij aannemers in de grond-, weg- en waterbouw zekerheid geven over toegepaste producten”, vertelt Jorn Bronsvoort, directeur van QS Testing. “Zij kunnen dan met een onafhankelijk rapport aantonen dat de juiste geokunststoffen zijn toegepast onder de juiste omstandigheden. Dat maakt hen sterk naar hun opdrachtgevers. Bijkomend voordeel is dat fouten die in een vroeg stadium worden ontdekt verdere schade voorkomen.”   

Verificatie stabiliteitsberekening

Het rapport geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is. Dat maakt het rapport ook waardevol voor wie nog op zoek is naar het beste product voor zijn project. “Zelfs tijdens de uitvoering kunnen we nog controleren of de wrijvingseigenschappen van de toegepaste geokunststof producten overeenkomen met de eisen in het ontwerp”, vertelt Iljo Fluit, directeur van QS Inspection. “In dat geval komt onze inspecteur monsters nemen als de producten worden toegepast. De afschuiftest geeft zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer onafhankelijk inzicht.”   

De afschuiftest geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is.

(Rest)levensduurbepalingen kunststofconstructies

Om aan te tonen en te onderbouwen dat de toegepaste producten voldoen aan de beoogde levensduur, heeft QS een erkende langeduurgedrag-deskundige in huis. Dr. J. Breen kan als erkende langeduurgedrag-deskundige binnen QS de beproevingsresultaten interpreteren en vastleggen in een onafhankelijk onderzoeksrapport met een levensduurverwachting op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen. “Chemische, fysische en mechanische degradatieprocessen kunnen de levensduur begrenzen”, licht Bronsvoort toe. “Met laboratoriumonderzoek kunnen we de invloed van degradatie onderzoeken en gefundeerde uitspraken doen over de levensduurverwachting. De laboratoriumfaciliteiten van QS Testing zijn hierop ingericht.” 

QS Testing beproeft, beoordeelt en voert levensduuronderzoek uit aan kunststof producten en lasverbindingen in haar state-of-the-art laboratorium.

One-stop-shopping

Fluit: “We zijn nu bijna twintig jaar actief als private speler in de TIC-branche. Door continue in te spelen op de veranderende vraag van onze trouwe klanten gaat onze ontwikkeling gepaard met een jaarlijks constante groei. Hierdoor hebben we nu alles in eigen huis en kunnen we onze volledige dienstverlening, van monstername tot rapport, snel uitvoeren. Gedurende deze periode hebben onze klanten – Rijkswaterstaat, provincies, exploitanten in de afvalsector, aannemers en verzekeringsmaatschappijen – één aanspreekpunt. Deze combinatie bezorgt ons een unieke positie in de markt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.”     

Samenwerken leidt tot topprestaties

default
Lees het gehele artikel

De grote kracht van deze samenwerking: OLA, oftewel Ontwerpen, Leveren en Aanbrengen van geokunststoffen. Het complete pakket onder één dak.

Het samenwerkingsverband is ontstaan naar aanleiding van behoefte uit de markt, begint Bob Boonzaaijer van Joosten Concepts. “Het ontwerpen en toepassen van systemen met constructieve geokunststoffen vraagt om specifieke kennis. Aangezien wij binnen het samenwerkingsverband beschikken over de kennis van gekwalificeerde geotechnici, toonaangevende leveranciers, innovatieve producenten en vakbekwame verwerkers, kortom marktleiders en specialisten, zijn wij in staat financieel en technisch het verschil te maken bij complexe geotechnische projecten. Met als resultaat een efficiënte, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossing.” 

Het ontwerpen en toepassen van systemen met constructieve geokunststoffen vraagt om specifieke kennis.

Specialisten en marktleiders

Joosten Concepts heeft met zijn ervaren projectleiders een coördinerende rol. Geologics en Kwast Consult zijn verantwoordelijk voor het ontwerp volgens onder andere CUR226, CUR198 en CROW 325. Joosten Kunststoffen levert alle materialen voor het project, met producenten TenCate Geosynthetics en Tensar als belangrijkste partners voor gewapende grondconstructies en paalmatrassystemen. Bonneveld Gewapende Grondconstructies, Molhoek-CCT, Schanskorven Montage, Gebr. Jansen en Van Etten brengen de constructies aan. Vrijenban produceert de elementen voor de betonnen facings. “Voor elke bouwmethode en projectfase hebben we de benodigde expertise in huis met marktleiders en specialisten op elk onderdeel”, vervolgt Boonzaaijer. “Onze focus ligt onder meer op gewapende grondconstructies met groene-, schanskorf- of betonfacing, paalmatrassystemen, EPS-constructies en asfaltwapening. Maar we gaan ook andere geo- en infratechnische uitdagingen niet uit de weg, waaronder ook combinaties met alle overige producten binnen het assortiment van Joosten Kunststoffen.”

Met een draagkracht van minimaal 150 kN/m2 is Sagro klaar voor de sloop van de zwaarste onderdelen van de grootste boorplatformen.

Uitbreiding kade

Joosten Concepts is met recht een uniek concept. “Marktleiders op het gebied van geokunststoffen die wereldwijd met elkaar concurreren, werken in Nederland nauw met elkaar samen”, stelt Boonzaaijer. “Een mooi voorbeeld daarvan is de uitbreiding van Kade Westhofhaven in Vlissingen-Oost voor Sagro, waarbij een TenCate-paalmatrassysteem en het Stratum-cellensysteem van Tensar zij aan zij worden toegepast. De uitbreiding van de kade gaat straks tot de sterkste van Europa behoren. Met een draagkracht van minimaal 150 kN/m2 is Sagro klaar voor de sloop van de zwaarste onderdelen van de grootste boorplatformen. Joosten Concepts heeft opdracht voor het ontwerpen en leveren van het paalmatras conform CUR226 in samenwerking met Crux Engineering en TenCate, en het TensarTech Stratum-systeem conform Stowa 02-2019 en BS8006-1 in samenwerking met Geologics en Tensar. Door de unieke samenwerking binnen Joosten Concepts kunnen deze twee systemen naast elkaar toegepast worden. Hiermee is een maatwerkoplossing gerealiseerd.”

Joosten Concepts is niet gebonden aan één type systeem of oplossing, maar kan voor alle geotechnische vraagstukken een oplossing voorzien.

De kracht van het samenwerkingsverband zit hem volgens Boonzaaijer tevens in het zeer brede assortiment aan oplossingen. “We zijn niet gebonden aan één type systeem of oplossing, maar kunnen voor alle geotechnische vraagstukken een oplossing voorzien.”