Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Zekerheid over de juiste toepassing van geokunststoffen
Met de afschuiftest volgens de testnorm NEN-EN 12957-2 hebben aannemers in de grond-, weg- en waterbouw zekerheid over de toegepaste producten.

Zekerheid over de juiste toepassing van geokunststoffen

Maar zijn de toegepaste geokunststoffen geschikt voor de toepassing? Voldoet de afdichting aan de gestelde eisen? Houden de geokunststof producten na verloop van jaren hun functionele eigenschappen? Is de stabiliteit van het talud met het aangebrachte geokunststof voldoende? En hoe kan een levensduurverwachting van meer dan honderd jaar worden aangetoond?

Een partij die deze en andere vragen onafhankelijk beantwoordt, is QS. Vanuit drie disciplines; Testing, Inspection en Certification, toont zij voor haar opdrachtgevers aan of er wordt voldaan aan de (inter)nationale wet- en regelgeving.

QS Testing beproeft en beoordeelt kunststof materialen, producten en lasverbindingen in het laboratorium. QS Inspection inspecteert en beoordeelt in het veld de kwaliteit van de aanleg en de realisatie van civiele constructies, IBC-werken, kunststof leidingen en projecten waarbij geokunststoffen worden toegepast. QS Certification is de onafhankelijke certificeringsinstelling, voornamelijk voor duurzame energie en persoonscertificatie van kunststof lassers. Met de afschuiftest voor geokunststoffen en de levensduurbepaling van geotextielen, zoals drainagematten, heeft QS haar dienstenpakket uitgebreid met twee nieuwe, waardevolle services.

QS is gevestigd in Bennekom en heeft recent haar faciliteiten uitgebreid.

Onafhankelijke afschuiftest geokunststoffen

Bij de aanleg van constructies met geokunststoffen op taluds in civiele werken moet de bouwer verantwoording afleggen over de stabiliteit. De gewenste hellingshoek moet haalbaar zijn voor de in het ontwerp geselecteerde combinatie van geokunststof productlagen. “Met de afschuiftest volgens de testnorm NEN-EN 12957-2 kunnen wij aannemers in de grond-, weg- en waterbouw zekerheid geven over toegepaste producten”, vertelt Jorn Bronsvoort, directeur van QS Testing. “Zij kunnen dan met een onafhankelijk rapport aantonen dat de juiste geokunststoffen zijn toegepast onder de juiste omstandigheden. Dat maakt hen sterk naar hun opdrachtgevers. Bijkomend voordeel is dat fouten die in een vroeg stadium worden ontdekt verdere schade voorkomen.”   

Verificatie stabiliteitsberekening

Het rapport geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is. Dat maakt het rapport ook waardevol voor wie nog op zoek is naar het beste product voor zijn project. “Zelfs tijdens de uitvoering kunnen we nog controleren of de wrijvingseigenschappen van de toegepaste geokunststof producten overeenkomen met de eisen in het ontwerp”, vertelt Iljo Fluit, directeur van QS Inspection. “In dat geval komt onze inspecteur monsters nemen als de producten worden toegepast. De afschuiftest geeft zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer onafhankelijk inzicht.”   

De afschuiftest geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is.

(Rest)levensduurbepalingen kunststofconstructies

Om aan te tonen en te onderbouwen dat de toegepaste producten voldoen aan de beoogde levensduur, heeft QS een erkende langeduurgedrag-deskundige in huis. Dr. J. Breen kan als erkende langeduurgedrag-deskundige binnen QS de beproevingsresultaten interpreteren en vastleggen in een onafhankelijk onderzoeksrapport met een levensduurverwachting op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen. “Chemische, fysische en mechanische degradatieprocessen kunnen de levensduur begrenzen”, licht Bronsvoort toe. “Met laboratoriumonderzoek kunnen we de invloed van degradatie onderzoeken en gefundeerde uitspraken doen over de levensduurverwachting. De laboratoriumfaciliteiten van QS Testing zijn hierop ingericht.” 

QS Testing beproeft, beoordeelt en voert levensduuronderzoek uit aan kunststof producten en lasverbindingen in haar state-of-the-art laboratorium.

One-stop-shopping

Fluit: “We zijn nu bijna twintig jaar actief als private speler in de TIC-branche. Door continue in te spelen op de veranderende vraag van onze trouwe klanten gaat onze ontwikkeling gepaard met een jaarlijks constante groei. Hierdoor hebben we nu alles in eigen huis en kunnen we onze volledige dienstverlening, van monstername tot rapport, snel uitvoeren. Gedurende deze periode hebben onze klanten – Rijkswaterstaat, provincies, exploitanten in de afvalsector, aannemers en verzekeringsmaatschappijen – één aanspreekpunt. Deze combinatie bezorgt ons een unieke positie in de markt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.