Tagarchief: Nieuwe Sluis Terneuzen

Afsluiting Middensluis en Kapitein Rooiboskanaal in Terneuzen

Middensluis,-Kapitein-Rooiboskanaal-en-in-de-verte-de-bouw-van-de-Nieuwe-Sluis
Lees het gehele artikel

Op 1 oktober 2021 wordt de Middensluis in Terneuzen buiten gebruik genomen. Aannemer Sassevaart gaat de sluis slopen om ruimte te maken voor de invaart voor de in aanbouw zijnde Nieuwe Sluis en de dienstenhaven. Doordat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de Middensluis verliest het tijdelijke omleidingskanaal, het Kapitein Rooiboskanaal, zijn functie. Een laatste doorvaart markeert het einde van beide objecten en hun functies.

Het sluizencomplex in Terneuzen heeft drie sluizen, waarvan de Middensluis de oudste is. De Middensluis maakt plaats voor de Nieuwe Sluis. Het wegverkeer blijft doorgang vinden over de noordbrug van de Middensluis. Wegsignalering geeft ter plekke de rijroute aan.

Sloop Middensluis

De Middensluis bestaat uit 60.000 m³ metselwerk, beton en hout. Daarnaast moeten we bijna 7.000 houten palen verwijderen, vier brugdelen, vier puntdeuren en twee roldeuren. De wanden en de bodem worden ‘nat’ gesloopt. Dat betekent dat er tijdens de sloop nog water in de sluis staat, zodat ook de spuifunctie van overtollig kanaalwater naar de Westerschelde kan blijven plaatsvinden. De brug en deuren aan de zuidkant worden ‘droog’ gedemonteerd en via de weg afgevoerd. Het tijdelijke omleidingskanaal wordt door de aannemer gebruikt als werkterrein voor de afvoer van sloopmateriaal per schip.

Historie

De Middensluis kent een lange historie. Sinds 1890 werd er al gesproken over uitbreidingsplannen voor een nieuwe sluis bij Terneuzen. In 1895 kwam, na lang onderhandelen, een nieuwe Belgisch-Nederlandse afspraak tot stand voor de bouw van deze sluis. In 1902 is pas begonnen met de bouw. Op 1 oktober 1908 was de Zeesluis (zoals hij toen heette) open voor de scheepvaart. Op 15 februari 1910 was de officiële opening door toenmalig koningin Wilhelmina. In de 113 jaar dat de Middensluis in gebruik was, maakten veel schepen er gebruik van. De sluis heeft flink wat verbouwingen achter de rug gehad door de tijd heen.

Kapitein Rooiboskanaal

Het tijdelijke doorvaartkanaal werd op 6 mei 2019 geopend en is gebruikt als omleidingskanaal, zodat de scheepvaart bijna tweeëneenhalf jaar langer gebruik kon maken van de Middensluis tijdens de bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis. Na een publieksprijsvraag is de naam “Kapitein Rooiboskanaal” gekozen, naar de bezongen mythische zeeheld door de lokale band De Lamaketta’s.

Complex werk met diverse disciplines bij Nieuwe Sluis Terneuzen

DEME-5513-NST-KLOET-098DD24062019
Lees het gehele artikel

De Nieuwe Sluis bij Terneuzen zorgt voor een toekomstbestendige verbinding tot de havens van Gent en Terneuzen. Bouwcombinatie Sassevaart -bestaande uit BAM (BAM Infra en BAM Contractors), DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere N.V.- werkt aan dit megaproject en doet een beroep op de materialen en expertise van Vanderkamp Pompen, specialist in op maat gerichte oplossingen voor tijdelijke pompinstallaties.

Een gesprek met Rick van der Kamp, Wouter Potappel en Johan Rooijakkers van Vanderkamp Pompen, over de uitdagingen en oplossingen bij dit grootschalige project. “Zeker grootschalig”, begint Rick: “De sluis krijgt een afmeting van 427 x 55 x 16,44 meter, vergelijkbaar met de nieuwe sluizen in het Panamakanaal.”

“Erop of eronder” Een reeds liggende pijpleiding kruisen levert -behalve hoofdbrekens- ook vaak mooie plaatjes op. (Beeld: Vanderkamp Pompen/Fotovitalis)

Grote rol voor pompen bij grondverzet en baggerwerkzaamheden

“In totaal wordt er zo’n 13 miljoen m3 grond verzet”, vervolgt Johan. “Dat begon met de eerste opspuitcampagne om nieuw land te creëren. Wij leverden twee van de twaalf van onze grootste pompen om het zoute retourwater dat vanuit de sleephopperzuiger mee de kuip in werd gepompt volledig autonoom, automatisch en niveaugeregeld terug te voeren naar de Westerschelde.” 

Ondanks de grootte van de bouwplaats blijft er vaak weinig ruimte over voor de tijdelijke pompinstallaties. (Beeld: Vanderkamp Pompen|Fotovitalis)

Dompelpompen, boosterpompen en dieselpompen

Na deze succesvolle campagne volgden een reeks andere pompacties. Zo zijn er drie grote bouwkuipen gemaakt die zowel droog (tot -11 m) als nat (tot -22 m) zijn ontgraven. Vanderkamp heeft de benodigde pompinstallaties ontworpen en gerealiseerd waarmee de complete waterhuishouding van het open water voor bouwcombinatie Sassevaart werd verzorgd. Johan: “Zo is de bouwkuip m.b.v. een hevel gevuld na de droge ontgraving en was het op peil houden van de bouwkuip één van onze vele taken. Verder zijn er zandpompen, hogedruk jet water pompen, dompelpompen en boosterpompen ingezet voor uiteenlopende werkzaamheden. Met ons online monitoringsysteem konden we de debieten, drukken, waterhoogtes en de productiecapaciteit meten en registreren tijdens de baggercampagne.” Wouter: “Nadat bouwcombinatie Sassevaart klaar was met het ontgraven hebben we ook voor consortium Sassevaart diverse pompacties uitgevoerd bij de realisatie van het binnen- en buitenhoofd van de sluis, waarbij we voor elke uitdaging een passende oplossing hebben ontwikkeld. De klant is verrast én gecharmeerd van onze geautomatiseerde versie van de pompinstallaties en het meedenken over de brede linie van zo’n project. Inmiddels zijn we vele pompacties voor Nieuwe Sluis Terneuzen verder en zijn we bezig met de voorbereidingen en het ontwerpen van de pompinstallaties voor de sluiskolk.”

Één van de twee automatisch werkende slijtvaste boosterstations (350 kW) wordt geinstalleerd om in serie te worden geschakeld met de DOP pomp 350 aan het begin van de leiding. (Beeld: Vanderkamp Pompen|FotoVitalis)

Multidisciplinair werken

“Bij zo’n groots en complex werk komen veel disciplines samen”, vertelt Rick. “En dáár zit echt onze toegevoegde waarde.” Johan licht toe: “De dynamiek op zo’n project is zo ontzettend hoog. Bij Vanderkamp zijn wij gewend multidisciplinair te werken doordat we o.a. werktuigbouwers, civieltechnisch specialisten en elektrospecialisten in dienst hebben waarmee we de raakvlakken tussen die disciplines invullen. Je bent onderdeel van een keten dus we snappen de essentie van een goedwerkende pomp, daarom ligt bij ons altijd de focus op kwaliteit.” Wouter: “Daarnaast zijn we qua locatie gunstig gesitueerd, waardoor we razendsnel kunnen acteren. Tijd is cruciaal in het hele werk dus daar zit fysiek een voordeel.”

Een hydraulisch aangedreven DOP 250 pomp compleet met dieselgedreven Jetpomp is klaar voor de volgende pompfase. (Beeld: Vanderkamp Pompen/Fotovitalis)

Focus op kwaliteit, flexibiliteit en transparantie

Rick: “Enorm goed voorbereid zijn in het voortraject, waarbij het soms nodig is te investeren, zorgt voor een goed draaiend project waarin je faalkosten tot een minimum kunt reduceren. Wij zijn daar heel transparant in en adviseren op basis van onze enorme kennis en ervaring op het gebied van pompen. Altijd kijken we naar de beste oplossing voor elk specifiek project. Wij staan bovendien bekend om onze flexibiliteit op het gebied van mensen, materiaal en tijd.” Wouter: “De unieke en uiterst prettige samenwerkingen binnen dit project, hebben ertoe geleid dat we als bedrijf meer investeren in boosterpompen en slijtvaste zandpompen. Die vraag vanuit de markt neemt toe. Het automatisch regelen en monitoren op afstand is vrij uniek in deze traditionele markt, maar wel echt een belangrijke ontwikkeling. Door te monitoren zijn de gegevens waarmee je werkt veel betrouwbaarder en kun je samen met de klant sturen op planning en capaciteit.” Rick besluit: “Nieuwe Sluis Terneuzen is weer een prachtig referentieproject waaruit blijkt dat Vanderkamp het toonaangevende bedrijf is die oplossingen biedt voor innovatief technische vraagstukken op het gebied van tijdelijke pompinstallaties.”     

Waterdichtheid Nieuwe Sluis gegarandeerd dankzij speciaal membraansysteem

Lees het gehele artikel

“Gezien de complexiteit van het project diende er extra zorg te worden besteed aan de waterdichting van de Nieuwe Sluis. Omdat BAM en Sika op dat vlak al vaker hebben samengewerkt, werden wij aan tafel gevraagd om mee te denken over de juiste oplossing”, opent Cousin het gesprek.

Sassevaart, Gacon en Vilton zijn continu met acht tot tien man bezig.

Die oplossing werd gevonden in het toepassen van een gecompartimenteerd membraansysteem (folie), een specialisme van de Sika Group. Eroll Breukers, sales manager bouw bij Sika legt uit: “Natuurlijk is de sluis veilig ontworpen. Er wordt al enorm veel wapening in het beton toegepast, maar omdat het beton onderhevig is aan zettingen, wilde Bouwcombinatie Sassevaart het zekere voor het onzekere nemen. Wat we nu doen voorkomt problemen en bespaart geld in de toekomst.”

Tot in detail wordt alles extra waterdicht gemaakt

Met het gecompartimenteerd membraansysteem worden de drempels en onderhoudstunnels waterdicht gemaakt. Begin oktober 2020 is het aanbrengen van start gegaan, in het buitenhoofd van de sluis. Cousin: “De mensen die het systeem aanbrengen zijn door ons getraind. Samen met de bouwcombinatie is afgesproken dat alleen door ons getrainde mensen dit werk mogen doen. De training vond plaats in Utrecht, coronaproof via Teams, met hulp van een trainer van Sika Nederland en een expert uit Slovenië.”

Aanbrengen geotextiel voor extra bescherming.

Hoe werkt het?

Inmiddels zitten de werkzaamheden aan het buitenhoofd erop en is het team begonnen aan het binnenhoofd. “We zitten nu in fase 1. Wat uniek is voor Nederland, is het feit dat het systeem bestaat uit verschillende compartimenten. Deze zijn bij calamiteiten achteraf injecteerbaar, waardoor de hoge mate van waterdichtheid gewaarborgd blijft”, legt Breukers uit. “We werken in vlakken van 150 m2, begrensd met een in het beton ingestort voegprofiel. Elke 150 m2 kent vijf injectiepunten, deze komen met slangen bij elkaar, in een soort ‘stekkerdoos’. Komt er water uit één van de slangen? Dan is het injecteren van die slang met injectiemiddel een snelle, doelgerichte oplossing.”

De voorbereiding van het werk duurde langer en was intensiever dan het werk zelf. “Complimenten aan de mensen van Sassevaart zijn hier zeker op zijn plaats”, vervolgt Cousin. “Er is dagelijks contact tussen Sika, Sassevaart en de applicateurs. Sassevaart, Gacon en Vilton zijn continu met acht tot tien man bezig. In totaal praten we over 4000 m2 aan wand en vloer die behandeld worden. De betonconstructie is opgebouwd uit onderwaterbeton, daarna komt de werkvloer, vervolgens ons waterdichtingssysteem bestaande uit geotextiel, gevolgd door het waterdichte membraan Sikaplan wp 1100 – 31 HL 2. Op dit Sikaplan membraan worden de Sika voegenbanden en de injectiepunten geplaatst. De naden worden volautomatisch aan elkaar gelast. Om schade door bijvoorbeeld wapening te voorkomen wordt er ook nog een Sika protection sheet aangebracht. Volgens protocol wordt alles getest: de naden worden afgeperst, we voeren testen uit en noteren de resultaten keurig in een logboek.”

Samen met de aannemerscombinatie is afgesproken dat alleen door ons getrainde mensen mogen dit werk doen.

Waterdichtheid als absoluut specialisme

“Wat we in Terneuzen doen is maatwerk, gestoeld op onze expertise in waterdichtheid. Het ontwerp is in 3D geëngineerd, in samenspraak met Sassevaart en een team van specialisten van Sika Corporate. We hebben een sublieme samenwerking met hoofduitvoerder Ben Bosboom en projectcoördinator Joost van Kempen van Sassevaart. Fase 2 is op 4 januari van start gegaan. Deze manier van werken is duurzaam en zeer redundant. Kwaliteitsborging is hierbij zeer belangrijk, een reden waarom Sassevaart voor ons heeft gekozen. Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2022”

Aannemerscombinatie Sassevaart verzekert zich met deze aanpak van een droge en veilge betonconstructie.

Tot besluit zegt Cousin: “Wat we nu doen is uniek voor Nederlandse begrippen. De methode die we nu toepassen geeft een controleerbare zekerheid op de waterdichting van de constructie. Belangrijk, aangezien we te maken hebben met een brakke wateromgeving. Zout water is funest voor de in het beton aanwezige wapening. Aannemerscombinatie Sassevaart verzekert zich met deze aanpak van een droge en veilige betonconstructie.”     

Maar liefst 207.000 meter verticale drainage voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen

P1230844 kopiëren
Lees het gehele artikel

Drainage versnelt het inklinkingsproces van zachte bodems

“We installeren verticale drainage en passen voorbelasting toe om het consolidatieproces van de grond te versnellen”, vervolgt Van der Veen. “Daarmee bevorderen we het inklinken van de zachte ondergrond. De drains zorgen dat het water naar de oppervlakte komt en daar weg kan vloeien.”

Zettingsperiodes van vier maanden tot een jaar

Het aanbrengen van drainage versnelt het inklinkingsproces met zettingsperiodes van vier maanden tot een jaar. “Bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen brengen we de verticale drainage aan in vier fases. De eerste fase rondden we eind vorig jaar af. We hebben nu circa 35.000 meter van de totale 207.000 meter drainage aangebracht.”

De drains zijn ‘platgeslagen’ tubes die worden aangeleverd op rollen van 300 meter. Ze worden in de grond aangebracht met speciaal daarvoor aangepaste graafmachines. Van der Veen licht toe: “We passen ons materieel zelf aan. Naast dat wij de graafmachines voorzien van een speciale makelaar, modificeren we ook de hydrauliek zodat deze geschikt is voor de krachten en snelheden die nodig zijn om verticale drains te installeren. Daar hebben wij specialisten met jarenlange ervaring voor in huis.

Werken vanaf een gps-systeem

“Bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen staan we op een ‘werkvloer’ van zand. Het water komt via de drains omhoog en vloeit af in de drainerende zandlaag. In de zomer verdampt ook veel water.”, vervolgt Van der Veen. “Onze machinisten werken met een geavanceerd gps-systeem. Hierop is exact te zien waar de drains moeten worden geïnstalleerd en wij kunnen gedetailleerde ‘as built’ informatie aan onze opdrachtgever verstrekken.”

In Terneuzen heeft Wicks langs oostkant van de middensluis reeds drains aangebracht. “Het totale drainagewerk moet gereed zijn in het eerste kwartaal van 2023. We hebben het vierde kwartaal van 2020 net afgerond en treden weer aan in het eerste kwartaal van 2022. Het is mooi om aan zo’n groot project een bijdrage te kunnen geven!”, aldus Van der Veen.   

Vakmanschap zorgt voor soepel openen en sluiten van de bruggen

Microsoft Word – Document1
Lees het gehele artikel

We zijn zo gewend aan het feit dat alles wat bewegen moet, soepel rolt en glijdt, dat we niet stilstaan bij het feit dat dit niet vanzelfsprekend is. Lagers in een auto? Daar ben je je vooral van bewust als ze kapot zijn. Toch draait de technische wereld om ons heen letterlijk dankzij lagers. Die van een auto kun je gewoon in je hand houden. De lagers die straks de stalen bruggen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen beweegbaar maken en houden, zijn met hun 1.365 kg per stuk echt andere koek.

De SKF lagers worden geleverd door ERIKS Nederland en SKF zal de montagewerkzaamheden uitvoeren. We spreken met Lei Dieteren, businessunit manager rotating equipment bij Eriks en met Wim Nieborg, businessmanager engineering projects bij SKF, alsmede Jeroen Vroom, segment development manager marine Benelux, tevens bij SKF.

Expertise in rotatie

Dieteren opent het gesprek: “Naast een breed scala aan hoogwaardige werktuigbouwkundige componenten, leveren wij ook technische en logistieke diensten aan alle takken van industrie. Eriks is officieel distributeur van SKF lagers.” Nieborg voegt toe: “De expertise van SKF is gebaseerd op de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van lagers, afdichtingen en smeersystemen. Twee jaar geleden werden we betrokken bij de Nieuwe Sluis Terneuzen, om mee te denken over een concept om de grote draaipunten van de bruggen te voorzien van de juiste lagering.”

Eriks en SKF hebben gesprekken gevoerd met de Chinese fabrikant van de stalen bruggen, dezelfde fabrikant die verantwoordelijk is voor de productie van de sluisdeuren. “We hebben uitvoerig besproken hoe de lagers er technisch uit zouden moeten zien. De conclusie was dat de lagers een binnendiameter van 850 mm moeten hebben, bij een buitendiameter van 1000 mm. Nu, na twee jaar, kunnen we starten met de werkzaamheden. Als de bruggen aankomen worden zij eerst opgeslagen, zodat de lagers gemonteerd kunnen worden”, legt Nieborg uit. “Daarna worden de bruggen met lagers en al geïnstalleerd.” Eriks BV Nederland werkt op regelmatige basis samen met DEME, een van de combinanten in aannemerscombinatie Sassevaart. Dieteren: “Wij hebben als leverancier van de lagers het contract met de aannemer, SKF biedt als fabrikant van de lagers ondersteuning in het hele proces en heeft vanaf de engineeringsfase aan tafel gezeten. Eriks en SKF gecombineerd betekent een enorme expertise in rotatie.”

Het contrast tussen de omvang van het hele bouwwerk en de precisie waarmee de draaiende delen moeten opereren is enorm.

‘Je verkoopt betrouwbaarheid’

Vroom vertelt dat er in totaal sprake is van acht lagers, vier per brug. “De lagers worden op de astappen gemonteerd, met een lagerhuis er omheen. Het totale gewicht van een brug met lagers is te groot om in te hijsen in de basculekelder, daarom kiezen we voor vijzelen in plaats van hijsen.” Nieborg vult aan: “Beslist geen ‘business as usual’. Dit soort werk is altijd een uitdaging. In feite verkoop je de betrouwbaarheid van de rotatie. Het hele draaimechanisme moet per slot van rekening extreem lang meegaan en functioneren onder zware omstandigheden.”

Qua precisie wordt er niet over één nacht ijs gegaan: er worden door collega’s van SKF Marine 3D-lasermetingen verricht op alle delen waar de lagers op gemonteerd worden. “Dat beperkt zich niet tot de astappen, die conisch zijn en gecontroleerd moeten worden op dikte, positie, stand en oppervlak, maar ook de uitlijning ten opzichte van elkaar. Zelfs de lagerhuispunten in de basculekelder in de fundatie worden nagemeten.”

Smering op maat

De expertise van SKF gaat zover, dat zelfs het vet, benodigd voor de smering, op maat samengesteld wordt voor deze opdracht. Vroom legt uit: “De ‘customised seals’ voor deze bruggen gaan hand in hand met speciaal samengesteld vet, om een optimale werking te garanderen. Ook dát is SKF. Alle elementen die tot de engineering van dit project behoren, komen uit eigen keuken.” 

Dieteren, Nieborg en Vroom zijn tevreden over de driehoeksverhouding tussen aannemerscombinatie Sassevaart, Eriks en SKF en omschrijven deze als transparant. “Dat is maar goed ook, want we moeten zeer nauwkeurig werk afleveren. De geringste afwijking van de draaipunten kan grote gevolgen verderop hebben. Van fundament tot oplegstrook is het millimeterwerk. Denk je het krachtenspel eens in als de brug open is. De brug steekt 86 meter de lucht in en kan windkracht 8 doorstaan in die positie. Stel je eens voor welke belasting de lagers dan te verduren krijgen… Dan snap je waarom de kwaliteit en het formaat van de lagers zo belangrijk zijn.” Dieteren sluit af met de woorden: “Je denkt bij een brug niet meteen aan lagers. Het contrast tussen de omvang van het hele bouwwerk en de precisie waarmee de draaiende delen moeten opereren is enorm. Daar zitten voor ERIKS de technische uitdagingen.”     

Demerara Groenhart Hout voor de Nieuwe Sluis

Lees het gehele artikel

Hupkes Houthandel uit Dieren zet in opdracht van aannemerscombinatie Sassevaart deze exotische houtsoort in om het remmingwerk te vervaardigen voor de Nieuwe Sluis. “Deze houtsoort heeft FSC-certificering en wordt gekenmerkt door een hoge vezeldichtheid en de hoogste sterkteklasse, D70. Ideaal dus om als remmingwerk in te zetten”, vertelt Stefan Meinhardt, directeur en mede-eigenaar van Hupkes Houthandel.

Een bijzondere reis…

Er is een leveringsplan opgesteld voor het hout voor de vier sluisdeuren. Binnen dit plan legt het hout een wereldreis af. Meinhardt legt uit: “Dit hout komt uit een duurzaam beheerd bos, het Iwokrama regenwoud in Guyana. In Iwokrama wordt het hout gezaagd, waarna het 480 km vervoerd wordt naar Georgetown, om aldaar in een container geladen te worden. Deze gaat verzegeld en wel op de boot naar Rotterdam, waar het 25 dagen later aankomt. Na het inklaren wordt de container op transport gezet naar Dieren, waar wij het hout herzagen, om alles recht te maken. Daarna komt de schaafbank en worden er twee langsvellingkanten geschaafd, aan de zichtzijde. Vervolgens worden er drie hijsgaten geboord in de 250 mm dikke en 400 mm brede balken. Aansluitend worden er balken gezaagd, op de juiste lengtes. De grootste lengte meet 2000 mm en weegt 250 kg. We verpakken de balken per vier stuks en deze worden in bundels weer in de container geladen, die daarna teruggaat naar Rotterdam. Na het fumigeren* van de container wordt deze weer verzegeld en kan de reis naar China beginnen, naar de fabriek waar de stalen sluisdeuren gebouwd worden. Uiteindelijk wordt het hout daar op de juiste posities op de sluisdeuren gemonteerd. Samen met de sluisdeuren wordt het hout dan weer verscheept naar Nederland. Een echte wereldreis dus.”

Monsterstukken van het hout voor de Nieuwe Sluis, deze werden vooruit gestuurd naar China.

Strakke planning

Hupkes is een van de laatste zagerijen in Noordwest-Europa gespecialiseerd in hardhouten waterbouwproducten. “Het is een uitstervend specialisme”, legt Meinhardt uit. “Met de kennis van hout die we bezitten zijn we op Demerara Groenhart uitgekomen, vanwege de dichtheid en sterkte. Broodnodig, als je bedenkt welk formaat schepen er tegenaan kunnen varen. Er hangt een strakke planning aan de leveringen die we doen. De eerste container (met hout voor één deur) is einde 2020 vertrokken, het hout voor de tweede deur in januari 2021, de rest volgt volgens planning.”

(*Veel bedrijven spuiten chemische bestrijdingsmiddelen in containers om te voorkomen dat de lading aangetast wordt door schimmels of ongedierte. Dit noemt men ‘fumigatie’ of ‘begassing’)     

Kunststof blusleiding voor Nieuwe Sluis in Terneuzen

Lees het gehele artikel

Je moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Mocht het echter wel gebeuren, dan kan er teruggevallen worden op de blusleidingen die in het werk zijn voorzien. Leverancier van de HDPE-brandblusleidingen is kunststoftechniekbedrijf RKT uit Tholen. We spreken met Pascal de Viet en Fabian van Oosterbosch van RKT.

Inzet te allen tijde gewaarborgd

Op het moment van het interview is de oversteekleiding bij het buitenhoofd net uit het zicht gewerkt. Van Oosterbosch: “Deze leiding loopt door het beton van wand naar wand. Er wordt nu gewerkt aan het ophogen, elke keer wanneer het kan worden wij erbij gehaald om de leidingen op vier punten te verlengen. We lopen dus mee in de planning. Leidingen worden per ophoging door ons getest door deze op druk te zetten en te houden tijdens storten. Wanneer de leiding 100% dicht verklaard is, geven we hem vrij.”

Leidingen in het beton worden dubbel uitgevoerd waardoor er een reserveleiding voor de toekomst ligt. De Viet: “Zo is er altijd een backup-leiding beschikbaar bij calamiteiten of kan deze ingeschakeld worden wanneer er meer capaciteit nodig is.” Normaliter kijkt RKT altijd of leidingwerk deels geprefabriceerd kan worden in hun werkplaats. Dit werk vormt daar een uitzondering op. Leidingwerk wordt grotendeels ter plaatse prefab gemaakt waarna er onderin de Sluis alleen nog koppellassen gemaakt hoeven worden”, licht van Oosterbosch toe.

Horizontale leiding onderin sluis. (Beeld: RKT)

Extra leidingen toegevoegd

Bij het buitenhoofd liggen de Ø355 leidingen al in de bodem en wordt er hard gewerkt aan het ophogen. “Inmiddels is de scope voor ons uitgebreid met meer leidingen en mogen we ook de meetbuizen in PE uitvoeren. Deze bevinden zich in de wanden en de waterstand kan ermee gemeten worden. Deze komen later aan de beurt”, vertelt De Viet. “De manier van plaatsen is hetzelfde als bij de blusleidingen, alleen de testmethode is minder streng, er wordt met minder druk gewerkt.”

RKT Tholen is een full service leverancier, die graag meedenkt in oplossingen, het materiaal levert en plaatst en ook zelf de laswerkzaamheden uitvoert. “Dat zijn best veel disciplines. We hebben een eigen kwaliteitsmedewerker die alle papierwerk verzorgt rondom dit soort projecten”, schetst De Viet. “Ons werk voor de blusleiding bestaat uit drie fases. De eerste was het buitenhoofd, in betonvloer. De tweede fase in binnenhoofd, is gelijk aan fase 1 en de derde fase is het leggen van de ringleiding rondom de sluis, op maaiveldniveau, alsmede het leveren en installeren van diverse hydranten.”     

Verwerking van 350.000 kuub beton voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen

Lees het gehele artikel

De mobiele betoncentrales werden in juli 2018 al in Terneuzen opgebouwd, de effectieve leveringen zijn in november van dat jaar begonnen. Verantwoordelijk voor de levering van alle beton voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen is De Rycke Beton BV, specialist in betonwerken. Rudy De Baets, projectleider Nieuwe Sluis bij De Rycke, neemt ons mee in het proces.

“Sassevaart laat het beton door ons via mobiele betoncentrales aanleveren op de werf”, opent De Baets het gesprek. “Dat spaart enorm veel transportkosten en werkt duurzamer, we hoeven slechts 500 meter te rijden. De grondstoffen worden per schip aangevoerd. De eerste betonleveringen deden we in november 2018, de leveringen voor de diepwanden begonnen in maart 2019.”

Diepwandmengsel onderworpen aan testen

“Voor de diepwanden zijn er verschillende mengsels getest. Met het ‘winnende’ mengsel zijn 125 diepwanden gestort, per avond is er circa 550 m3 per diepwand gerealiseerd. In totaliteit spreken we over circa 1 km diepwand voor de sluis, eind januari 2020 is dit werk afgerond”, legt De Baets uit. “Het resultaat mag er zijn, dat vinden wij niet alleen, maar is ons bevestigd door diverse partijen.”

BONTON, de drijvende betoncentrale van De Rycke. (Beeld: De Rycke)

De nieuwe uitdaging: lichtgewicht beton voor de bodemroosters

De volgende uitdaging diende zich snel aan: het leveren van speciaal lichtgewicht beton, voor de constructie van de bodemroosters. De Baets: “Deze zijn in een tijdelijk droogdok gebouwd in de kolk. Het beton heeft een densiteit van 2080 kg/m3, waar het normaliter een densiteit van 2300 kg/m3 heeft. Dit was nodig om de bodemroosters te kunnen laten drijven, zodat ze feilloos op locatie gesleept kunnen worden, alvorens deze te laten afzinken.” Ook voor het lichtgewicht beton zijn er veel laboratorium- en productietesten uitgevoerd, weet De Baets.

Onderwaterbeton

De derde speciale betontoepassing waarvoor De Rycke heeft gezorgd, is het onderwaterbeton. “In augustus 2020 werd met 11.000 m3 onderwaterbeton de bouw van het buitenhoofd gestart. Eind november 2020 was het binnenhoofd aan de beurt, met 12.500 m3 onderwaterbeton dat we continu in 72 uur hebben geproduceerd.” Sassevaart had als speciale vereiste dat reeds na zes dagen de eindsterkte (37 N/mm2) van het gestorte beton zou worden bereikt. “Normaal gesproken bereik je dat pas met 28 dagen”, licht De Baets toe. “Daar kwam dus weer een mooi stukje specialisme bij kijken. Een andere uitdaging was om het beton vloeibaar genoeg te houden om een leiding van 125 meter lengte ‘te overleven’ en nog verwerkbaar op 22 meter diepte te laten zijn.”

De Rycke werkt vaak op locatie, dicht bij de klant, vernemen we. “Hiervoor beschikken we onder andere met ons BONTON over een drijvende betoncentrale; ideaal voor werven dichtbij een waterweg. Daardoor sparen we een groot aandeel betontransport per as uit, zodat we zoveel mogelijk CO2-uitstoot reduceren. De Rycke werkt bovendien KOMO-gecertificeerd op al zijn mobiele centrales”, aldus De Baets.   

Werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen vorderen gestaag

DCIM100MEDIADJI_0126.JPG
Lees het gehele artikel

Terwijl het een bedrijvigheid is van jewelste in Terneuzen, wordt er elders op de wereld -in China welteverstaan- ook hard gewerkt. Daar worden de sluisdeuren gebouwd die straks het kloppend hart van de sluis gaan vormen. We zijn in gesprek met omgevingsmanager Harm Verbeek en blikken samen met hem terug op wat er gerealiseerd is en kijken vooruit op wat ons te wachten staat.

 “In 2019 zijn de contouren van de Nieuwe Sluis in Terneuzen in de bodem vastgelegd en zijn de diepwanden en combiwanden geplaatst”, schetst Verbeek. “In 2020 is begonnen met het uitgraven van het buitenhoofd, aan de Westerschelde kant. Er is tot 11 meter onder NAP droog uitgegraven, waarbij de grond deels naar een depot is gebracht en deels is afgevoerd per schip, naar de Westerschelde.”

Bouwkuip buitenhoofd onder water gezet

In mei 2020 is de bouwkuip van het buitenhoofd onder water gezet. “Daarna zijn de afgravingswerkzaamheden ‘in den natte’ uitgevoerd, vanaf een ponton. Afvoer geschiedde via een beunschip. De natte afgraving werd tot 22 meter onder NAP gedaan. Met het maaiveld op 3 meter boven NAP, kunnen we zeggen dat de bouwkuip op dat moment 25 meter diep was. Eind juni 2020 zijn deze werkzaamheden gereedgekomen, er is toen een grindlaag op de bodem van de bouwkuip aangebracht.”

Onderwaterbeton en droogpompen

“In augustus 2020 is het onderwaterbeton voor het buitenhoofd gestort, een continu proces van 75 uur. Een flinke klus, maar liefst 1 meter beton op een oppervlak van circa 85 meter bij 140 meter. Een week na het storten werd de bouwkuip droog gepompt, stapsgewijs. Er was veel aandacht voor monitoring van de grondwaterstand. Toen de bodem bereikt was hebben we -uiteraard Corona veilig- een ‘diepste punt feestje’ gevierd”, vertelt Verbeek.

Harm Verbeek, omgevingsmanager. (Beeld: Mark Neelemans Fotografie)

Droog ontgraven binnenhoofd

Tijdens het nat ontgraven van het buitenhoofd, ving de droge ontgraving van het binnenhoofd aan. “Bij het binnenhoofd is dezelfde procedure gevolgd. Na het droog ontgraven werd de kraan op het ponton ingezet om met de natte ontgraving aan te vangen. Daarna kon het storten van het onderwaterbeton daar medio november 2020 plaatsvinden, eind november gevolgd door het droogpompen van de bouwkuip. Medio december kwam ook bij het binnenhoofd de bodem in zicht.”

Plaatsen torenkranen en aanvang betonwerken

De eerste torenkranen zijn in september 2020 geplaatst, aan het buitenhoofd. In december 2020 die voor het binnenhoofd. “Dat werk werd begin januari 2021 afgemaakt met nog drie kranen”, aldus Verbeek. “In januari werd het startsein gegeven voor het verdere betonwerk, aan zowel binnen- als buitenhoofd. We hebben het dan over de deurkassen, de brugkelder naast de deurkassen, drempels van 3 meter beton waar later de rails van de deuren in gelegd worden en aan de westzijde de inlaatconstructie voor het omloopriool. In zijn geheel dus een complexe structuur aan betonwerken, die later allemaal op elkaar aangesloten moeten worden.” 2021 wordt een jaar vol betonwerk. Daarnaast wordt de sluiskolk ook verder nat ontgraven en later dit jaar voorzien van onderwaterbeton.

Fabricage van de sluisdeuren

De sluisdeuren worden in China vervaardigd. “De actuele stand van zaken daar is dat men gestart is met het aan elkaar lassen van de verschillende bouwdelen. De vier deuren zullen -naar schatting- dit voorjaar gereed zijn. In dezelfde fabriek worden tegelijkertijd ook de twee bruggen gebouwd, van staal. Daar hoort nog een serie kleinere onderdelen bij, zoals bijvoorbeeld de rioolschuiven. De Chinese producent is een zeer ervaren staalbouwer, maar er wordt desondanks nadrukkelijk toezicht gehouden op het proces, door eigen inspecteurs. Het kwaliteits- en veiligheidsniveau is zeer hoog. De leverantie uit China zal volledig per schip geschieden, tot in Vlissingen. Na opslag in de Kanaalzone komen de deuren in 2022 in de sluis”, besluit Verbeek.     

De beste afdichtingen komen uit Ridderkerk

Lees het gehele artikel

Watermanagement wordt steeds belangrijker. Een onderdeel van watermanagement is het afdichten van constructies. Trelleborg is daar specialist in. De Nederlandse vestiging zit in Ridderkerk en levert wereldwijd engineered solutions. We spreken met André de Graaf en Emal Kamal van Trelleborg, over hun werk voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen.

“We kennen de weg goed in Nederland”, opent De Graaf het gesprek. “Zo vind je onze afdichtingen bij de sluis in IJmuiden, bij de stormkering in Nieuwpoort en bij de Afsluitdijk. Ook voor de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn we aan het werk. Daarvoor maakten we afdichtingen voor de bodemroosters die in de kolk moeten worden afgezonken.”

Droog afzinken is een vereiste

“De bodemroosters van beton zijn caissons met gatenpatronen. Om deze zeer precies te kunnen positioneren, mogen deze niet bewegen bij het afzinken. Zou je de gaten niet afdichten, dan lopen de caissons vol water op weg naar beneden en ontstaat er beweging”, legt De Graaf uit. “Droog afzinken is dus een vereiste. Wij hebben een afdichtingssysteem ontworpen waarbij we clusters van gaten afdichten, omdat per gat afdichten niet gaat. Het zijn vierkante ramen van zacht natuurrubber, die speciaal ontworpen zijn tegen de krachten die erop komen te staan.”

Kamal voegt toe: “Dit rubber moet voldoende compressie aankunnen, om de grilligheid van het beton op te vangen. Over de rubberen segmenten worden staalplaten gemonteerd. Op sommige locaties wordt het rubber met voorspanning ingeklemd. De waterdruk doet de rest. In totaal gaat het om 36 van deze clusterelementen.”

Niets aan het toeval overlaten

“Eerst hebben we helder in beeld gebracht welke behoefte er was en welke randvoorwaarden en eisen er gesteld werden. Op basis daarvan hebben we gekeken welke afdichtingen daar weer bij passen”, legt Kamal uit. “We hebben de dimensiebeperkingen bepaald en alle mogelijke opties uiteindelijk in de ‘trechter’ gedaan. Uiteindelijk hielden we een aantal afdichtingen over die ‘fit for purpose’ zijn. Daarbij hebben wij zelf de voorwaarde gesteld om binnen onze standaard range profielen te blijven, omdat we daar het gedrag van kennen. In de eindbeoordeling hebben we gekeken naar compound, type, levensduurverwachting en gemak van installeren.”

Onzichtbaar maar erg belangrijk

Zowel De Graaf als Kamal beseffen dat hun werk bijna altijd uit het zicht verdwijnt. “Dat geeft niet, we zijn er evengoed trots op”, zegt De Graaf. “Onze producten zijn onzichtbaar, maar immens belangrijk. Om die reden gaan we een intensief samenwerkingstraject aan met iedere klant. Dat levert ons de mooiste en meest prestigieuze projecten op, daar blijven wij trots op.”

Steigers voor dienstenhaven in definitieve ontwerpfase

Lees het gehele artikel

De dienstenhaven bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen moet uiteraard worden voorzien van de nodige steigers. Een mooie opdracht die Van der Zalm Metaalindustrie BV ten deel is gevallen. Zij doen het ontwerp en de realisatie, Simon Knaap vertelt er meer over.

“De haven ligt in de voorhaven aan de Westerschelde en heeft een bruikbare lengte van 375 meter, bij een breedte van circa 88 meter. Volledig rechthoekig, met een inham in het talud. Alle drijvende objecten en bruggen binnen de haven vallen binnen onze scoop”, begint Knaap. “Dan hebben we het over een dienstensteiger, afmeersteigers loopsteigers, enkele vingersteigers, een zware voertuigbrug en een drietal loopbruggen. Dat wordt allemaal door ons ontworpen, geproduceerd en geplaatst.”

Drijvend ponton

“De dienstensteiger is bedoeld voor het laden en lossen van goederen, evenals het faciliteren van calamiteitendiensten. De steiger meet zo’n 100 meter lang bij een breedte van 12 meter en bestaat uit drie secties. Dat worden drijvende pontons, die aan een aantal palen liggen. Deze steiger is straks te bereiken via de dienstenbrug van 43 meter bij 4 meter, die aan één   zijde scharnierend op de keerconstructie ligt. De andere zijde ligt in verband met de grote verschillen in de waterstand rollend op de dienstensteiger”, legt Knaap uit.

Over de afmeersteiger Oost: “Deze pontonconstructie is 280 meter lang en wordt geknipt in modules van 45 meter. Deze steiger drijft langs palen omhoog en omlaag en wordt aan de afmeerlijn voorzien van kunststof gordingen voor het afmeren. Via twee loopbruggen is deze steiger bereikbaar, we hebben het dan over eenzelfde scharnier- en rolconstructie als bij de dienstensteiger.”

Ontwerpvraagstukken

Alles verkeert nog in de ontwerpfase, waarbij er rekening gehouden wordt met forse krachten die er in de dienstenhaven kunnen optreden. Knaap: “In de rechterhoek van de dienstenhaven is veel golfslag, meer dan in de rest van de haven. Voor de steiger betekent dit afketsen, botsen en terugvallen. We houden rekening met optredende golfhoogtes van 2,8 meter met een interval van 4 seconden die zouden kunnen voorkomen (eens per 100 jaar volgens studies van Svasek). Dat zijn momenten dat de hele boel de lucht in getild wordt, wat voor ons een pittig engineeringsvraagstuk oplevert. Daarom werken we hierin nauw samen met VNSC en externe specialisten voor analyses en berekeningen. Er zijn goede dynamische studies nodig om een veilige steiger te ontwerpen.”

Loopsteiger en afmeersteiger Oost

Aan de noordwestzijde in de dienstenhaven is een loopsteiger voorzien. “Een drijvende buis met een bordes, aan buispalen bevestigd. Deze steiger is bedoeld om de golfschotten te kunnen bereiken maar ook om kleine vletjes te laten afmeren.” De golfschotten dienen ervoor om de binnenkomende golfenergie te reduceren met zo’n 80%.  

De voorziene afmeersteiger Oost wordt net als de dienstensteiger zwaar uitgevoerd. Dit is nodig om zwaardere boten te kunnen laten afmeren en in geval van calamiteiten een klap op te kunnen vangen. Tot slot zegt Knaap: “We zijn druk bezig met het ontwerpen en zijn uit de voorlopige ontwerpfase. Nu wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt en de verwachting is dit in september af te ronden. Ook verwachten we dit jaar nog het uitvoeringsontwerp gereed te krijgen.”

Diepste punt bouw Nieuwe Sluis bereikt!

buitenhoofd
Lees het gehele artikel

De bodem van dit sluishoofd ligt op -22 meter NAP. Het buitenhoofd is inmiddels een droge bouwkuip van zo’n 25 meter diep. Deze mijlpaal lieten we niet zomaar voorbijgaan. Bij het uitkijkpunt waren vandaag (donderdag 24 september 2020) de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen en de projectdirecteuren aanwezig om het diepste punt van het buitenhoofd te bekijken en te vieren.

  • Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het bereiken van het diepste punt van de bouw is een hoogtepunt in de bouw van de Nieuwe Sluis. Samen met aannemerscombinatie Sassevaart werken we elke dag vol enthousiasme om deze mooie mijlpalen te halen.”
  • Gerben Turkstra, projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart: “We werken met honderden medewerkers van ontwerp, realisatie en omgeving voortvarend en doordacht aan deze sluis en zijn trots dat we samen deze mijlpaal hebben bereikt.”
  • Freddy Aerts, co-voorzitter stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het diepste punt is bereikt; we gaan vol goede moed door naar de openstelling in 2023. Een boost voor de economische ontwikkeling in de gehele Kanaalzone.”
  • Theo van de Gazelle, co-voorzitter stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen: “Ik kijk uit naar de dag dat Rijkswaterstaat deze mooie Nieuwe Sluis overgedragen krijgt voor beheer en onderhoud. De Nieuwe Sluis is dan onderdeel van het toekomstbestendige, duurzame en robuuste sluizencomplex.”

Veilige en gesloten bouwkuip

Het maken van een droge bouwkuip van het buitenhoofd is dus gelukt. Dat was een hele operatie. We hebben eerst tot -11 meter NAP droog ontgraven. De kuip is vervolgens vol met water gezet om tot -22 meter NAP nat te ontgraven. Vervolgens hebben we een bodem gemaakt van onderwaterbeton. Daarna is de kuip stap voor stap droog gezet. Waarbij de wanden en de vloer goed in de gaten zijn gehouden. Onder de bodem van de bouwput halen we nu grondwater weg. Dat spuiten we in de omgeving terug. Deze retourbemaling is nodig om de druk op de bouwkuip te verlagen en door het terug te spuiten, blijft in de omgeving het grondwater gelijk. We houden dit nauwlettend in de gaten. Nu er een veilige en gesloten bouwkuip is ontstaan, kunnen we aan de slag met de complexe betonwerken die nodig zijn voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem. Het binnenhoofd is naar verwachting begin 2021 een droge bouwkuip.

Expertise in grondverzet en baggerwerkzaamheden ingezet bij Nieuwe Sluis Terneuzen

dji_0120-kopieren
Lees het gehele artikel

Wanneer we kijken naar de werkzaamheden rondom de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen, dan speelt grondverzet en baggeren daarin een centrale rol. DEME Group heeft alle expertise en middelen in huis om ervoor te zorgen dat er land gecreëerd en land weggenomen wordt. De werken aan het sluizencomplex worden uitgevoerd door JV Sassevaart. DEME is een belangrijke partner van de Joint Venture.

190930__037_oppersenzand-kopieren

We mogen rustig zeggen dat we te maken hebben met een complex werk, waarbinnen veel disciplines samenkomen. (Beeld: ©janevanraaphorst)

 

We spreken met Alex Vandemeulebroecke, Integraal Realisatie Manager bij DEME. Hij vertelt ons over de werkzaamheden rondom de Nieuwe Sluis die reeds verricht zijn en wat er nog op stapel staat.

Complex werk

“Wanneer we kijken naar alle facetten rondom de Nieuwe Sluis in Terneuzen, dan mogen we rustig zeggen dat we hier te maken hebben met een complex werk, waarbinnen veel disciplines samenkomen. Dat geldt ook voor de werkzaamheden in baggeren en grondverzet”, opent Vandenmeulebroecke het gesprek. “De werkzaamheden aan de nieuwe dienstenhaven zijn onlangs gestart. Om de nieuwe dienstenhaven te realiseren moet er land weggenomen en land toegevoegd worden, voor het creëren van nieuwe aanmeerplaatsen bijvoorbeeld.”

buitenhoofd4-kopieren

Werkzaamheden aan het buitenhoofd.
(Beeld: ©janevanraaphorst)

 

In totaal spreken we over het verplaatsen van circa 13 miljoen m3 grond, in de vorm van grondverzet, slib baggeren, onderhoudswerkzaamheden en het weghalen van landtongen. Vandenmeulebroecke: “In de mix gaat het dus om slib en grond. Met 3 miljoen m3 grond die uit Terneuzen komt zullen we een zandsuppletie kunnen uitvoeren op de stranden van Knokke.”

Uitgraven tot 22 meter onder NAP

“We hebben sinds de aanvang, net na het tekenen van de contracten in 2017, reeds baggerwerkzaamheden verricht voor onderhoud, we hebben slib weggehaald en het sluisplateau opgespoten. Momenteel zijn we bezig met grondwerkzaamheden. De bouwkuip voor het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis is inmiddels afgegraven tot 11 meter onder NAP. Dat was in het droge, inmiddels staat het buitenhoofd vol met water en zullen we starten met het nat afgraven tot 22 meter onder NAP. De graafwerkzaamheden voor het binnenhoofd starten binnenkort. Onze kranen hebben het druk!”

DCIM100MEDIADJI_0152.JPG

Om de nieuwe dienstenhaven te realiseren moet er land weggenomen en land toegevoegd worden.
(Beeld: Droneteam Rijkswaterstaat, Mario Vermeirssen)

 

Wanneer de graafwerkzaamheden bij de sluishoofden gereed zijn, starten de complexe betonwerken. “Daar zullen we ongeveer een jaar mee bezig zijn”, vervolgt Vandenmeulebroecke. “Wanneer het betonwerk van het buitenhoofd gestart is, starten we enkele maanden later met de betonwerkzaamheden aan het binnenhoofd. We zijn al bezig met het maken van de bodemroosters van beton (voor in de kolk), die we laten afzinken op locatie. Het schutten gebeurt straks in de Nieuwe Sluis door middel van het aan- en afvoeren van water vanaf de bodem, via deze bodemroosters naar het nivelleerkanaal dat naast de sluis ligt. We zijn de roosters momenteel aan het prefabriceren, waarna we de kolk zullen uitgraven en de roosters geplaatst kunnen worden.”

190930__051_oppersenzand-kopieren

In totaal spreken we over het verplaatsen van circa 13 miljoen m3 grond. (Beeld: ©janevanraaphorst)

 

Combiwand dienstenhaven

Ook de combiwand in de dienstenhaven wordt verzorgd door DEME. “Deze wordt gebouwd met buispalen en damwandplanken. We zijn er volop mee bezig. Wanneer we een stuk vooruitkijken, dan zijn we vanaf het voorjaar aan het werk om de Buitenhaven West te realiseren. Daar komen aanmeerplaatsen en oeverbescherming. Schepen kunnen daar afmeren, in afwachting van hun beurt om door een sluis te mogen gaan.”

Tot slot zegt Vandenmeulebroecke: “Het is prachtig werk en mooi om te zien hoe de vorderingen die gemaakt worden, langzaam gestalte geven aan het nieuwe sluizencomplex. De kers op de taart zal in 2021 komen, wanneer de in China geproduceerde sluisdeuren en bruggen naar Terneuzen verscheept worden.”