Platform over civiele techniek & infrastructuur
Waterwerk & Riolering

Werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen vorderen gestaag

DCIM100MEDIADJI_0126.JPG
In januari werd het startsein gegeven voor het verdere betonwerk, aan zowel binnen- als buitenhoofd. (Beeld: Droneteam Rijkswaterstaat)

Tekst | Jan Mol

Beeld | Zie credits

17 maart 2021 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

Terwijl het een bedrijvigheid is van jewelste in Terneuzen, wordt er elders op de wereld -in China welteverstaan- ook hard gewerkt. Daar worden de sluisdeuren gebouwd die straks het kloppend hart van de sluis gaan vormen. We zijn in gesprek met omgevingsmanager Harm Verbeek en blikken samen met hem terug op wat er gerealiseerd is en kijken vooruit op wat ons te wachten staat.

 “In 2019 zijn de contouren van de Nieuwe Sluis in Terneuzen in de bodem vastgelegd en zijn de diepwanden en combiwanden geplaatst”, schetst Verbeek. “In 2020 is begonnen met het uitgraven van het buitenhoofd, aan de Westerschelde kant. Er is tot 11 meter onder NAP droog uitgegraven, waarbij de grond deels naar een depot is gebracht en deels is afgevoerd per schip, naar de Westerschelde.”

Bouwkuip buitenhoofd onder water gezet

In mei 2020 is de bouwkuip van het buitenhoofd onder water gezet. “Daarna zijn de afgravingswerkzaamheden ‘in den natte’ uitgevoerd, vanaf een ponton. Afvoer geschiedde via een beunschip. De natte afgraving werd tot 22 meter onder NAP gedaan. Met het maaiveld op 3 meter boven NAP, kunnen we zeggen dat de bouwkuip op dat moment 25 meter diep was. Eind juni 2020 zijn deze werkzaamheden gereedgekomen, er is toen een grindlaag op de bodem van de bouwkuip aangebracht.”

Onderwaterbeton en droogpompen

“In augustus 2020 is het onderwaterbeton voor het buitenhoofd gestort, een continu proces van 75 uur. Een flinke klus, maar liefst 1 meter beton op een oppervlak van circa 85 meter bij 140 meter. Een week na het storten werd de bouwkuip droog gepompt, stapsgewijs. Er was veel aandacht voor monitoring van de grondwaterstand. Toen de bodem bereikt was hebben we -uiteraard Corona veilig- een ‘diepste punt feestje’ gevierd”, vertelt Verbeek.

Harm Verbeek, omgevingsmanager. (Beeld: Mark Neelemans Fotografie)

Droog ontgraven binnenhoofd

Tijdens het nat ontgraven van het buitenhoofd, ving de droge ontgraving van het binnenhoofd aan. “Bij het binnenhoofd is dezelfde procedure gevolgd. Na het droog ontgraven werd de kraan op het ponton ingezet om met de natte ontgraving aan te vangen. Daarna kon het storten van het onderwaterbeton daar medio november 2020 plaatsvinden, eind november gevolgd door het droogpompen van de bouwkuip. Medio december kwam ook bij het binnenhoofd de bodem in zicht.”

Plaatsen torenkranen en aanvang betonwerken

De eerste torenkranen zijn in september 2020 geplaatst, aan het buitenhoofd. In december 2020 die voor het binnenhoofd. “Dat werk werd begin januari 2021 afgemaakt met nog drie kranen”, aldus Verbeek. “In januari werd het startsein gegeven voor het verdere betonwerk, aan zowel binnen- als buitenhoofd. We hebben het dan over de deurkassen, de brugkelder naast de deurkassen, drempels van 3 meter beton waar later de rails van de deuren in gelegd worden en aan de westzijde de inlaatconstructie voor het omloopriool. In zijn geheel dus een complexe structuur aan betonwerken, die later allemaal op elkaar aangesloten moeten worden.” 2021 wordt een jaar vol betonwerk. Daarnaast wordt de sluiskolk ook verder nat ontgraven en later dit jaar voorzien van onderwaterbeton.

Fabricage van de sluisdeuren

De sluisdeuren worden in China vervaardigd. “De actuele stand van zaken daar is dat men gestart is met het aan elkaar lassen van de verschillende bouwdelen. De vier deuren zullen -naar schatting- dit voorjaar gereed zijn. In dezelfde fabriek worden tegelijkertijd ook de twee bruggen gebouwd, van staal. Daar hoort nog een serie kleinere onderdelen bij, zoals bijvoorbeeld de rioolschuiven. De Chinese producent is een zeer ervaren staalbouwer, maar er wordt desondanks nadrukkelijk toezicht gehouden op het proces, door eigen inspecteurs. Het kwaliteits- en veiligheidsniveau is zeer hoog. De leverantie uit China zal volledig per schip geschieden, tot in Vlissingen. Na opslag in de Kanaalzone komen de deuren in 2022 in de sluis”, besluit Verbeek.     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht