Tagarchief: Van Aalsburg

Unieke Natura 2000-gebieden vergen unieke aanpak

LAGE-RESOLUTIE-Drone-Wieden-06-maart-1
Lees het gehele artikel

Als er iets belangrijk is bij Natura 2000-gebieden, dan is het wel de natuur te respecteren en structuurbederf te voorkomen. In dit soort gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Dat vraagt om een specifieke aanpak bij onderhoudswerk bijvoorbeeld. Daar weten ze bij Van Aalsburg wel raad mee.

Specifieke aanpak en materieel

Dick van Aalsburg: “Omdat we veel onderhoud verrichten in natuurgebieden, ook Natura 2000-gebieden zoals het Haaksbergerveen, werken we met specifieke machines. We hebben machines omgebouwd en voorzien van lange brede rupsen, zodat ze heel weinig druk op de ondergrond veroorzaken.” Dick vertelt over het zelfontwikkelde liersysteem dat daarnaast vaak effectief wordt ingezet. “We lieren van onderhoudspad naar onderhoudspad en laden handmatig het afgezette hout op een glijplaat die nul insporing veroorzaakt. De glijplaat wordt heen en weer gelierd tussen moeraskranen en pistenbullys en zo voorkom je structuurbederf tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.” Ook de aangepaste dumpers met brede rupsen en een kraan erop en de moeraskraan die Van Aalsburg in eigen beheer heeft, worden op dit soort plekken veelvuldig ingezet.

De container met windwokkels en zonnepanelen die Van Aalsburg inzet om geheel zelfvoorzienend te werk te kunnen gaan in natuurgebieden.

Blauwe diesel, wind- en zonne-energie

De machines van Van Aalsburg werken op blauwe diesel. “Maar om nóg verder te verduurzamen, gaan we meer en meer werken op windenergie”, zegt Dick. “Er staat een windwokkel op ons eigen terrein. We hebben er vijf bijbesteld, waarvan er nog twee vast op ons terrein in Hellouw komen en de overige drie windwokkels worden samen met zonnepanelen op een container geplaatst. De container, voorzien van een accupakket, zorgt dat de elektrische bootjes, kranen en accukettingzagen op het werk worden opgeladen en op stroom kunnen draaien. Zo zijn we zelfvoorzienend midden in een natuurgebied.” Opnieuw een mooie stap in het kader van duurzaamheid door Van Aalsburg.

Duurzaam materieel én duurzame producten

Van Aalsburg werkt niet alleen met duurzaam materieel, maar gebruikt ook duurzame producten. “Wanneer we in natuurgebieden werken met zinkstukken als oeverbescherming bijvoorbeeld, doen we dat ook op een zo natuurlijk mogelijke manier. Er wordt volop ingezet op het gebruiken van natuurlijke producten: materialen als jute, kokos en sisal winnen het van plastic. Zo voeren we projecten zo duurzaam mogelijk uit.” Dick vertelt dat de moeraskraan in Frankrijk aan de gang is bij een oeverbeschermingsplan: “Eerst hebben we het kanaal vrijgemaakt van ongewenst opschot, daarna zijn we gestart met het baggeren en verbreden van het kanaal. Nu zijn we over een traject van meer dan 6 km bezig met het aanbrengen van zinkstukken met bestortingen.” In Maarssen bij de Westbroekse Zodden worden legakkers op een duurzame manier hersteld. “Natuurlijk duurzaam!” zegt Dick en besluit: “Samen met de opdrachtgever hebben we het oorspronkelijke ontwerp zo duurzaam mogelijk geoptimaliseerd.” 

Van Aalsburg: derde generatie familiebedrijf met duurzame wilgenproducten

WhatsApp-Image-2021-09-21-at-09.46.58
Lees het gehele artikel

Van Aalsburg is een modern familiebedrijf waar het stokje letterlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven. “Mijn vijf broers en ik hebben het ambacht van griendwerken van onze vader geleerd”, zegt Dick van Aalsburg. “Die jarenlange kennis en ervaring blijft in de familie, er worden steeds meer familieleden actief betrokken bij het bedrijf: neven, achterneven, zwagers. De kennis van het ambacht combineren we met moderne innovatieve technieken en specifieke materialen zodat we blijven doorontwikkelen binnen ons vakgebied.”

De strategie van Van Aalsburg richting de toekomst focust zich met name op duurzaamheid. “Dit gaat een grote vlucht nemen”, volgens Dick. “Met onze projecten willen we meer CO2 vasthouden dan uitstoten, dát is -naast bodem- en oeverbescherming- het doel.” Niet verwonderlijk dat het bedrijf op niveau 5 van de CO2-prestatieladder staat, het hoogste niveau voor kwaliteit, veiligheid, duurzaam hout en milieu.

Duurzaam in de breedste zin van het woord

“Naast de enorme hoeveelheid zonnepanelen op ons bedrijfspand en een eigen trafohuis, rijden we 100% op blauwe diesel en verkennen we de mogelijkheid om over te schakelen op waterstof.” De plannen voor 2,5 ha vergroting van het bedrijfsterrein zijn bij de gemeente ingediend. “Uiteraard gebruiken we zoveel mogelijk elektrisch aangedreven boten en materieel, omdat onze werken voornamelijk plaatsvinden in natuurgebieden. Want we willen niet alleen op een zo duurzaam mogelijke manier wérken, maar ook met duurzame materialen. Daarom kijken we ook of onze producten nóg duurzamer kunnen”, zegt Dick. 

Exclusief bij Van Aalsburg: kokos- en jutematten gecombineerd met bestorven wilgentakken. Een veel duurzamer alternatief voor geotextiel.

Duurzaam alternatief

“Waar we voorheen bij oever- en bodembescherming met geotextiel werkten, hebben we een vernieuwd alternatief ontwikkeld. Door kokos- en jutematten te combineren met de bestorven wilgentakken, ontstaat een veel duurzamer alternatief voor o.a. de huidige zinkmatten.” Dick vertelt dat de manier waarop het vroeger werd gedaan nu weer wordt toegepast: “Door lagen vulhout en rijshout toe te passen creëren we meer stijfheid. Ook werken we bijvoorbeeld met twee lagen wiepen met jute eronder.
Op deze manier realiseren we een betere zanddichtheid en treksterktes bij de zinkstukken. Uiteraard kijken we goed naar de functie, zodat die niet in het gedrang komt. Inmiddels is de KIWA in Duitsland bezig met de onderzoeken, maar naar verwachting zullen we dit veel vaker gaan inzetten. Wij hebben een aantal modellen als Van Aalsburg geregistreerd.”

Building with nature

Bij de Lepelaarplassen -een Natura2000-gebied- is Van Aalsburg inmiddels druk bezig met het herstel van de vogeleilanden. “Het is echt building with nature”, zegt Dick en vertelt dat er specifieke aanpassingen aan de machines gedaan zijn om dit natuureiland te realiseren op deze lastig te bereiken plek. “Maar wij gaan geen enkele uitdaging in ons ambacht uit de weg”, besluit Dick.     

Bodem en oevers op een natuurlijke manier beschermen

DJI_0154
Lees het gehele artikel

Natuur met natuur beschermen, het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is dagelijkse kost voor Van Aalsburg BV. Het zestig jaar jonge familiebedrijf van zes broers en acht neven heeft op de Markermeerdijken maar liefst 50.000 m2 aan ambachtelijk vervaardigde zinkstukken uit wilgenhout geleverd en gemonteerd, die bodem en oevers beschermen tegen erosie door water. 

Waar Van Aalsburg als kwekerij en griendhouthandel voorheen uitsluitend toeleverancier was voor waterbouwkundige bedrijven, levert het familiebedrijf inmiddels al vele jaren kant-en-klare eindproducten. “Bij veel bedrijven is de kennis van het maken van natuurlijke zinkstukken, kraagstukken en beschoeiingen door de jaren heen weggeëbd”, weet Dick van Aalsburg. “Zonde. Te meer omdat er steeds meer interesse is om ‘natuur met natuur’ te maken, ingegeven door wet- en regelgeving vanuit de overheid. In dat kader hebben wij een aantal unieke producten ontwikkeld die qua CO2-voetadruk zeer gunstig uitpakken. Wilgen slaan in het groeiproces CO2 op. Door ze vervolgens onderwater aan te brengen als eiland of zinkstuk draagt het bij aan de klimaattransitie.”

Op de Markermeerdijken heeft Van Aalsburg in totaal meer dan 50.000 m2 aan zinkstukken geleverd op de meest kwetsbare plekken.

Matten knopen vanaf een ponton

Van Aalsburg merkt een duidelijke toename in de vraag naar natuurlijke constructies voor bodem- en oeverbescherming. “Ook voor de Alliantie zijn we al een paar jaar bezig met het leveren en knopen van zinkstukken. De zinkstukken zijn opgebouwd uit wiepen, bundels in elkaar gedraaid wilgenhout, die we volledig voorbereiden in onze 5 hectare grote opslag- en productiefaciliteit in Hellouw. De wiepen worden bewerkt, gedraaid en met plastic, maar steeds meer met afbreekbaar touw omwikkeld en vervolgens geperst in bepaalde lengtes om de zinkstukken te kunnen knopen op locatie. Bij de Markermeerdijken zijn de wiepen veelal vanaf een ponton geknoopt tot matten. De matten laten we met behulp van een zinkbalk op lieren en GPS nauwkeurig afzinken op de bodem en oevers. Hierop worden vervolgens de stortstenen aangebracht. Wiepen knopen we met of zonder geotextiel. In dit geval
is wel voor geotextiel gekozen, maar we kunnen tegenwoordig ook knopen met jute of kokos om tot een volledig natuurlijk
product te komen.”

Op de Markermeerdijken heeft Van Aalsburg in totaal meer dan 50.000 m2 aan zinkstukken geleverd op de meest kwetsbare plekken. “We zijn ervan overtuigd dat de vraag naar volledig natuurlijke materialen in de toekomst alleen maar zal toenemen”, verwacht Van Aalsburg. “Ook doen we er alles aan om ons ‘machinepark’ te verduurzamen. Zo draaien we nu al voor 100% op HVO-brandstof, rijden waar het kan elektrisch en hebben de eerste elektrische boten in gebruik genomen. Daarnaast experimenteren we volop met waterstof en windenergie. Ook qua bedrijfsvoering nemen wij dus onze verantwoordelijkheid voor de volgende generaties, waarbij we veel waarde hechten aan een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We zijn bovendien een leerbedrijf en hebben diverse Wajongers en gepensioneerden in dienst.”     

Kustbescherming: een klus voor de natuur zelf

Lees het gehele artikel

Door helmgras aan te planten, wordt het zand beter vastgehouden. En om stuifzandhinder in achterliggende gebieden te beperken, worden er stuifschermen geplaatst.

Natuurlijke stuifschermen

Van Aalsburg werkt met natuurlijke stuifschermen, gemaakt van fijn rijshout (wilgentakken). “Het rijshout van 80 tot 250 cm hoog wordt in rijen ingegraven in het zand. Onder invloed van water en wind vindt nieuwe zandafzetting plaats”, legt Dick van Aalsburg uit. “Het zand dat zich in de loop der jaren ophoopt tegen de stuifschermen, vormt nieuwe duinen.” Van Aalsburg werkt vaak in opdracht van Rijkswaterstraat (RWS) en de Waterschappen op de Nederlandse en Belgische eilanden en stranden en op de Maasvlakte. “De combinatie van stuifschermen en helmgras is een bewezen manier om de kust, het zand, vast te houden. Zo kunnen we natuur met natuur beschermen. Dat is waar het bij ons om draait.” Het gebruik van helmgras en stuifschermen in kustgebieden is ook bedoeld om de overlast door opstuivend zand voor bijvoorbeeld (tram)verkeer in de buurt beperken.

Van Aalsburg plaats rijen rijshout. Het zand dat zich ophoopt tegen de stuifschermen, vormt nieuwe duinen.

Spontane duinvorming stimuleren met helmgras

Bij een experiment van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in samenwerking met de KULeuven wordt er op het strand van Oostende onderzocht welk aanplantingspatroon van helmgras de spontane vorming van duinen het meest stimuleert. Kustbescherming is tenslotte deels een klus voor de natuur zelf, vinden de onderzoekers. In zes vlakken van elk twintig vierkante meter zijn verschillende patronen en dichtheden van helmgrasplantjes geplaatst. Uit de proefopstelling zal moeten blijken hoe er met zo weinig mogelijk inspanning een zo groot mogelijk effect behaald kan worden. “Bij dit project in Oostende -waar dit onderzoek deel van uitmaakt- zijn we met een groot team aan de slag gegaan om het helmgras aan te planten en de stuifschermen te plaatsen”, vertelt Dick. “Fysiek zwaar werk, de mensen wisselen elkaar ook af. En waar het machinaal kan doen we dat.” Van Aalsburg heeft er zelfs een speciale machine voor gebouwd die met name op vlakke stukken het zware werk kan ontlasten. Dick vertelt: “Wij zijn altijd bezig om duurzame projecten te realiseren met duurzame inzet van mens en materieel. Het is dan mooi als je ziet dat er zelfs vanuit het buitenland wordt gekeken naar onze manier van beschermen van de kust.” Dick besluit: “Ik heb mijn knowhow gedeeld in Denemarken waar inmiddels enkele kilometers stuifschermen geplaatst zijn met hun eigen wilgentakken. Mooi vind ik dat.”     

Specialist in duurzame waterwerken realiseert CO2-negatief natuureiland in Westeinderplassen

IMG_5514
Lees het gehele artikel

​Als specialist in oever en bodembeschermingen, baggeren en plaggen, zet het moderne familiebedrijf Van Aalsburg haar innovatieve werkmethodes en machines in bij het realiseren van beschoeiingen, zinkstukken, legakkers en beschuttingen. Dit op een maatschappelijk verantwoorde manier én tot grote tevredenheid van menig opdrachtgever. Met als basis de wilgentenen, die onder streng toezicht worden gekweekt op zo’n 150 hectare grond, aangevuld met aanwas vanuit de Betuwe en de Biesbosch.

Duurzame eilandbouw

In het kader van duurzame eilandbouw, realiseerde Van Aalsburg al het Papeneiland in de Langeraarse Zuidplas. Het eiland -ontstaan dankzij lokale initiatiefnemers en met vooral een recreatieve functie- bleek ook de natuurwaarden een enorme boost te geven. Dat bleef bij het hoogheemraadschap van Rijnland niet onopgemerkt. Vanuit de (Europese) kaderrichtlijn water, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie, slaat Rijnland de handen ineen met Van Aalsburg en wordt er in bouwteamverband gewerkt aan de bouw van een schiereiland en natuurzone in de Westeinderplassen. 

Biodiversiteit

Dick van Aalsburg legt uit: “Door een flauwe overgang tussen land en water aan te leggen ontstaat een luwe ondiepe zone. Daarin krijgen waterplanten en oeverplanten de kans zich te ontwikkelen en ontstaat er een verbeterde macro-fauna en vispopulatie.” Paul Hollander, projectmanager bij Rijnland vult aan: “De legakkerstructuur zoals Van Aalsburg die bouwt, is een mooie manier om de ecologische waarden in de Westeinderplassen te versterken en zo de waterkwaliteit op een natuurlijke manier te verbeteren.”

Uiteindelijk ontwerp van Van Aalsburg voor Westeinderplassen: dwarsprofiel. (Beeld: Van Aalsburg)

Innovatieve constructie 

“Omdat Van Aalsburg als enige enorm veel expertise heeft met het bouwen van wiepenconstructies in en op open water, zijn we samen met hen een mooi plan gaan maken.” Dick: “Bij het bouwen van grote structuren op het water heb je veel kennis en expertise nodig. Die hele problematiek hebben wij met onze creatieve aanpak door middel van een wiepenconstructie duurzaam opgelost. Tegelijkertijd is het belangrijk te kijken naar ecologie: hoe zorg je dat riet, zegge en andere beplanting zo snel mogelijk aanslaat. Op deze manier bouwen we met geheel natuurlijke materialen natuur en lossen we het probleem van overtollige bagger op.”

CO2-negatief

Het landstuk, van zo’n 340 meter, wordt volledig opgebouwd uit de in Nederland gekweekte wiepen. “Omdat de wiepen onderwater gebruikt worden, wordt het opgeslagen CO2 voor hele lange termijn vastgelegd in de eilandstructuur. Bovendien wordt er gedurende het gehele project gewerkt met materieel op blauwe diesel, om de CO2-uitstoot nog eens extra te reduceren”, zegt Dick. Paul vult aan: “Voor Rijnland is dit het eerste project waar we meer CO2 vastleggen dan dat we uitstoten. We spreken dus van een CO2-negatief project, wat natuurlijk super positief is! Door het gebruik van lokaal, duurzaam gekweekt materiaal, in combinatie met de duurzame verwerking ervan én de enorme kennis en expertise van Van Aalsburg, helpen we met de aanleg van dit eiland de natuur in de Westeinderplassen een handje. Uiteraard met behoud van het natuurlijke karakter en de uitstraling zoals die bij dit prachtige natuurgebied hoort te zijn.”

Bio divers Papeneiland in Langeraarse Zuidplas

drone-ter-aar-15-mei-2020-3-kopieren
Lees het gehele artikel

volledig natuurlijk opgebouwd uit wilgenrasters

De recreatieve functie van de Langeraarse plas is de laatste jaren flink toegenomen. Zo wordt er gewandeld en gefietst via het Kerkpad en op de plas zelf wordt volop gevaren, gevist, gezeild en gesurft. Om nog meer tegemoet te komen aan de recreatieve behoefte, komt er een nieuw openbaar recreatie- en watersporteiland aan het Kerkpad, dat tussen de dorpen Langeraar en Papenveer loopt.

Duurzaam aangelegd

“In het midden van het Kerkpad in de Zuidplas, wordt een eiland van zo’n 1900 m2 groot op een zeer duurzame manier aangelegd”, vertelt Dick van Aalsburg, eigenaar van Van Aalsburg, die in bouwteamverband dit project heeft aangenomen. “Wij zijn gevraagd door opdrachtgever gemeente Nieuwkoop en de Stichting tot ontwikkeling van het Ecologisch Papeneiland (STOEP) omdat wij de partij zijn die patent heeft op het duurzaam bouwen van eilanden met natuurlijke materialen.”

Van Aalsburg combineert ambachtelijke kennis met moderne werkmethodes en een professionele bedrijfsvoering op maatschappelijk verantwoorde wijze. Het 300-jaar oude ambacht van griendwerker is van vader op zoons doorgegeven en het bedrijf is met haar enthousiaste team in Nederland en in het buitenland geroemd om de kennis en ervaring op het gebied van met name zinkstukken, stuifschermen en beschoeiingen.

Het benodigde materiaal wordt in de plas zelf gebaggerd. Zo creëren we een dieper vaarwater wat een positieve bijdrage levert aan het waterkwaliteitsplan voor deze plas.

 

Wilgenrasters

“Het eiland wordt opgebouwd door het knopen en afzinken van natuurvriendelijke zinkstukken die gevlochten zijn uit minimaal 1 jaar bestorven wilgentenen”, vertelt Van Aalsburg. “Onze vakmensen bouwen de wilgenrasters tot een hoogte van 3 meter in vakken van 1×1 meter, vanaf een ponton. Zo ontstaat uiteindelijk een langgerekte constructie van circa 20×90: het eiland. Vervolgens worden de vakken gevuld met gebaggerd materiaal (veenslib) uit de vaarroutes van de Langeraarseplas.”

Deze gebiedseigen ontwikkeling draagt bij aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. “Door in de plassen zelf het benodigde materiaal te baggeren, creëren we een dieper vaarwater wat een positieve bijdrage levert aan het waterkwaliteitsplan van waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland voor deze plas.” Van Aalsburg is op dit moment druk aan het voorbaggeren en een deel van het eiland is al opgebouwd. “Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan -door middel van voorbeplante kokosmatten- en komen er luwteschermen. Samen met het eiland wordt zo de biodiversiteit van het plassengebied versterkt.”

Recreatie eiland

De bovenste laag aarde waarmee de zinkstukken worden afgedekt, komt van akkers uit de omgeving. Deze wordt verder afgedekt met gras voor de openbare ligweide en met zand voor het zandstrand. Het eiland krijgt een volautomatisch zelfreinigend toilet en een fietsenstalling op een verhard gedeelte. Op de kopse kanten van het eiland komen aanlegsteigers, deels voor de scouting. “We maken een wilgenschutting bij het scoutinggedeelte en bouwen een uitzichttoren van zo’n 10 meter hoog.” Van Aalsburg besluit: “Dankzij de bevlogenheid van de stichting en haar initiatiefnemers, ligt er straks een prachtig natuurvriendelijk Papeneiland waar veel mensen plezier aan zullen beleven!”     

Projectlocatie haven van Arhus in Denemarken

Lees het gehele artikel

Degelijke oever en bodem bescherming van wilgen (wiepen) met eronder een weefsel van PP60L daaronder en nonwoven van ruim 300 gram per m2. Geotextiel is geconfectioneerd on site met zware speciaal gebouwde naaimachines waar ook bentonietmatten mee geconfectioneerd worden door van Aalsburg. Een degelijk alternatief voor betonblokmatten en asfaltmatten. Fase 2 staat voor medio augustus ingepland. Ze leveren en knopen de zinkstukken en zorgen voor alle begeleiding door zinkbazen om op juiste postitie af te zinken.

Van Aalsburg voert het werk voor een Deens bedrijf uit: https://mth.dk/

Haven van Arhus Haven van Arhus Haven van Arhus Haven van Arhus Haven van Arhus

Duurzaam toepassen van hout in de GWW

staatsbosbeheer_3_img-20170221-wa0014
Lees het gehele artikel

Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor- grond- water- en wegenbouwprojecten. Het is van belang om People, Planet en Prosperity goed te combineren om duurzame ontwikkeling te bereiken. Als je kijkt naar bouwsnelheid, de duurzaamheid en de mogelijkheid voor circulaire bouw, dan kijk je ook naar het toepassen van hout.

Hout en houtproducten zijn hernieuwbaar, biobased en herbruikbaar en worden daarom al steeds vaker toegepast. De afgelopen jaren hebben velen houten toepassingen zich al in de praktijk succesvol bewezen. Het zijn niet meer weg te denken elementen in het Hollandse landschap: denk aan bruggen, steigers, beschoeiingen, damwanden, geleiderails, remmingwerken en sluisdeuren. 

Stimuleren van houtgebruik
Ook Rijkswaterstaat stimuleert het gebruik van hout. Ze is in veel gevallen de verantwoordelijke partij voor het beheer en onderhoud ervan. Het winnen, de productie, het transport en het verwerken van hout tot nieuwe grondstof is vaak de business van derden. Staatsbosbeheer draagt van oudsher bij aan houtproductie in Nederland. John van der Haas, projectleider bij Staatsbosbeheer vertelt: “Onze bossen worden op duurzame wijze beheerd, volgens de richtlijnen van FSC en onze eigen bosvisie ‘Groeiende Toekomst’. Wij oogsten jaarlijks zo’n 3000.000 m3 hout op een duurzaam niveau: d.w.z. er groeit meer hout bij in onze bossen dan er gekapt wordt. Doordat bomen CO2 opnemen en die ook na het oogsten en verwerken vasthouden, is hout één van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen. We zorgen ervoor dat het hout van de gekapte bomen uit onze gebieden zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast.” Als voorbeeld noemt Van der Haas recreatiegebied IJsselmonde met de Rhoonse en Carnisse Grienden. Twee buitendijkse griendpercelen vol met knotwilgen. De gebieden worden bijgehouden door Van Aalsburg Griendhouthandel. “In een meerjarige cyclus worden de knotwilgen gekapt/gesnoeid. Het hout wat ervan af komt wordt gebruikt in allerlei projecten in de waterbouw, zoals zinkstukken voor bodem- en oeverbescherming. Compleet circulair.” 

Van Aalsburg

Een zinkstuk is een uit rijshout (wilgenhout) opgebouwde mat, met hierop een laag wiepen (rol van rijshout, machinaal omwikkeld met sisaltouw).


Nieuwe tendens
Van der Haas: “Waar eerst alles klakkeloos werd vervangen, zien we nu dat er gekeken wordt of reparatie volstaat. Tot een jaar geleden was het om het even. Steeds vaker wordt de keus dan op basis van duurzaamheid gemaakt. De kosten en milieuaspecten van de hele levenscyclus worden meegenomen, waarmee wordt bewezen dat hout niet alleen een milieuvriendelijk product is, maar ook niet duurder hoeft te zijn dan andere producten. Door meer hout in te zetten wordt er een directe bijdrage geleverd aan CO2-reductie en het verduurzamen van de GWW-sector”, besluit Van der Haas.

Ambachtelijke kennis en moderne werkmethodes

van-aalsburg_1_img-20160914-wa0012
Lees het gehele artikel

Bouwen met hout en houten producten heeft vele voordelen, zoals duurzaamheid en de mogelijkheid voor circulair bouwen. Ook in de grond- weg- en waterbouw zien we dat het steeds belangrijker wordt om het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen zoveel mogelijk terug te dringen en om beschikbare grondstoffen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te hergebruiken, om zó de CO2-uitstoot terug te dringen. 

In de GWW-sector wordt hout veel toegepast bij damwanden, zinkstukken en beschoeiingen. Van Aalsburg Griendhouthandel is zo’n bedrijf dat hout niet als afvalstof ziet maar het hergebruikt in nieuwe producten. Dick van Aalsburg, één van de zeven broers die het familiebedrijf aanstuurt, vertelt: ”Hout, een unieke natuurlijke grondstof die bij duurzaam bosbeheer nagroeibaar is en niet uitgeput raakt. We hebben zo’n 140 hectare griendhoutkwekerijen, machinaal geplant en geoogst: in een meerjarige cyclus met eigen ontwikkelde machines.”

Duurzame bedrijfsvoering
Van Aalsburg werkt er hard aan om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzame werkomgeving te creëren. Door de houtkachel (brandt op houtsnippers), wordt het hele bedrijf verwarmd (geen gas meer nodig). “Elektriciteit wordt opgewekt door de 550 zonnepanelen op ons dak. We gebruiken ledverlichting en hebben een laadpaal staan. Verder gebruiken we emissiearme brandstof en 25 van de 50 kettingzagen hebben een accu. Met ons hele team zijn we trots op de door ons behaalde CO2 verminderingen!”

Griendhouthandel

Met eigen ontwikkelde machines worden de wilgentakken geoogst. Van Aalsburg voert dit soort werk uit voor Staatsbosbeheer in meer regio’s: Rhoonse Grienden, Heinenoord de Zomerlanden, Avelingen, Lingebos, Lingeoevers, Biesbosch etc.


Toepassingen
“Griendhout is een goed alternatief voor minder milieuvriendelijke producten en wordt vaak toegepast bij zinkstukken, beschoeiingen én stuifschermen. De laatste worden niet alleen in de duinen maar ook in de wegenbouw ingezet. Om te voorkomen dat zand verkeersonveilige situaties veroorzaakt én om te voorkomen dat Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) met zand verstopt raakt.

Griendhouthandel

Het maken van zinkstukken voor een project in Rotterdam in opdracht van Boskalis.


Nieuwe innovatieve techniek
Een vrij nieuwe toepassing is het maken van landstukken. “We hebben een gepatenteerd systeem ontwikkeld om van wilgentakken een landstuk te bouwen. Deze succesvolle techniek is voor het eerst toegepast in een proefproject in de Loosdrechtse Plassen. Het landstuk wordt door ons opgebouwd uit overlappende zinkstukken (rasterwerk van wilgenhout) op een ponton. Wanneer het landstuk klaar en afgezonken is, vullen we de constructie op met veenslib. Pontons met kranen erop baggeren het veenslib uit dichtgeslibde waterwegen in de directe omgeving. Dit slib kan met zeer beperkt transport in beunbakken vervoerd worden (dus nauwelijks CO2-uitstoot) en door dezelfde kranen op pontons gelost worden. Tot slot planten we de nieuwe oevers in met rietstekken en zaaien we in het midden een strook gras. We passen in de gehele constructie uitsluitend natuurlijke materialen toe. De techniek is nieuw, innovatief, in ontwikkeling en biedt enorm veel voordelen. Waterbeheerders kunnen baggeropgaves combineren met de realisatie van beleidsdoelen, landschapsontwikkeling en recreatieve doelen. Recent is een landstuk in een meertje van Artis gebouwd voor het nieuwe slingerapenverblijf.”

Griendhouthandel

Het ontwerp van het landstuk in een meertje in Artis voor het nieuwe slingerapenverblijf. Bij het maken wordt onze nieuwe gepatenteerde techniek ingezet.


Geroemd om de
kennis en ervaring
“In Nederland, maar ook in het buitenland worden we geroemd om de kennis en ervaring op het gebied van met name zinkstukken, kraagstukken en beschoeiingen. Een 300-jaar oud ambacht, gecombineerd met moderne werkmethodes én een ervaren en enthousiast team, dat maakt ons uniek.”