Tagarchief: Sectornieuws

Veelzijdige alleskunner bewijst zich in polders

Lokhorst-jan-2022-14
Lees het gehele artikel

Lokhorst breidt machinepark verder uit met nieuwe Doosan DX140W-7

Grondverzetbedrijf Lokhorst uit Epe bestaat al ruim een halve eeuw en telt achttien werknemers. In het hoogseizoen kan dat aantal echter weleens oplopen tot vijftig. De werkzaamheden bestaan vooral uit grondwerk, met name binnen de wegenbouw. Het bedrijf heeft veel vaste klanten, waarmee korte lijntjes worden gehouden. “Je kunt beter tien keer te veel bellen, dan één keer te weinig”, stelt eigenaar Peter.

De 14-tons mobiele graafmachine van Doosan behoort al enkele jaren tot de best verkochte bandenkranen op de Nederlandse markt.

De nieuwe Doosan DX140W-7 mobiele graafmachine uit het machinepark van Peter is een echte alleskunner. Het is de meest betrouwbare, hardwerkende machine in de markt, met een krachtige Stage V motor. Niet voor niets dat er binnenkort nog één bij komt. Andere Doosans uit het wachinepark van Lokhorst zijn de DX225LC-5 rupsgraafmachine met 6-cilinder Doosan DL06 motor en de krachtige Doosan DX300LC-5 rupsgraafmachine. 

Ommezwaai gemaakt

Peters grootvader begon ooit klein met hout te laden in het bos. Peters vader had alleen niet zoveel met hout en besloot een ommezwaai te maken naar de ‘graafmachine business’. Voor Peter zelf was het een gegeven dat hij daar ook in terecht zou komen. “Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik altijd meeging om rond te kijken en af en toe eens mee te draaien. Toen kon dat nog gewoon, maar dat is tegenwoordig wel anders.”

Als visitekaartje van het bedrijf worden machines zeer compleet uitgerust. Zo is de nieuwe Doosan voorzien van een verstelgiek en engcon draaikantelstuk.

Al drie generaties lang zit het bedrijf op dezelfde locatie. Met een woonhuis er pal naast. Van daaruit regelde moeder Gerrie vroeger alles achter de schermen, terwijl vader Gijs op de machine zat. Beiden voelen zich nog erg betrokken bij het bedrijf. Of Peters kinderen in zijn voetsporen gaan treden, weet hij nog niet. “Het moet geen verplichting zijn. Als je er geen passie voor hebt, moet je het niet gaan doen.”

Uitgebreid machinepark

In het machinepark van Lokhorst staat van alles wat; midigravers, vrachtwagens, mobiele graafmachines, rupsgraafmachines en ook een gloednieuwe mobiele graafmachine DX140W-7, met Jurgen als vaste machinist. Zo heeft iedere machine wel een vaste machinist die goed kan meedenken met Peter. Tijdens de aanschaf overweegt hij allerlei opties, zoals GPS en een draaikantelstuk. “We proberen een machine compleet te krijgen. Het is toch ons visitekaartje.”

De nieuwe Doosan DX140W-7 uit het machinepark van Lokhorst Grondverzet is een echte alleskunner.

De klantenkring van Lokhorst bestaat overwegend uit aannemers in de infrasector en andere aannemers daaromheen. Veel werken worden uitgevoerd in de Flevopolder. De DX140W-7 draait momenteel in Zeewolde, waar de gehele riolering van een industrieterrein wordt vervangen. In Almere werkt Lokhorst aan de Floriade, een wereldbouwtentoonstelling die eens per tien jaar in Nederland plaatsvindt. De DX225LC-5 wordt hier ingezet om het thema ‘Growing Green Cities’ te verwezenlijken.

De boel ontzorgen

Peter hecht veel waarde aan het contact behouden met klanten. Hun tevredenheid acht hij erg belangrijk. “De boel ontzorgen, daar staan wij voor. Dat we iets oplossen als het niet goed is.” Hij is blij met hoe dat nu verloopt en hoeft niet al te veel te groeien, zodat hij het transport van de machines kan blijven doen en overzicht kan behouden.   

De brandstofprijzen zijn afgelopen jaar enorm gestegen. Vanwege corona moet iedereen bovendien afzonderlijk van elkaar rijden. “Zoiets kun je niet altijd doorzetten naar de opdrachtgevers, maar op den duur zullen we toch moeten.” Tegelijkertijd wordt er veel van het bedrijf verwacht wat betreft duurzaamheid. Daarom draaien de machines van Lokhorst op aanvraag op HVO biodiesel en hebben ze hun eerste elektrische minigraafmachine aangeschaft. 

Nieuwe uitdaging

De grootste uitdaging binnen duurzaamheid vindt Peter het elektrisch laden. “Je moet echt een werk hebben dat daarbij past. Als je een elektrische graafmachine de polder instuurt, moet je na een paar uur alweer bij een stroompunt geraken of de mogelijkheid hebben om je accu te wisselen.” De machinisten moeten ook nog eens de switch maken. “Gelukkig zijn zij zich ervan bewust dat er wat gaat veranderen.”   

Beton, staal en heel veel zand bij de Nieuwe Sluis

Lees het gehele artikel

Even bijpraten over de stand van zaken in Terneuzen

Het is al weer een tijd geleden dat wij een update brachten over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Joris de Maat, adviseur bodem, omgeving en vergunningen bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en Peter Van den bossche, specialist vergunningen en grondstromen bij aannemerscombinatie Sassevaart, praten ons bij over de voortgang en focussen samen op een specifiek deel: de grondstromen.

Sloop Middensluis en aankomst dienstensteiger

“Op 1 oktober 2021 is begonnen met de sloop van het zuidelijke deel van de Middensluis”, opent Joris het gesprek. Inmiddels zijn de bruggen en sluisdeuren verwijderd en heel veel grond is afgegraven. De sloop liep en loopt voorspoedig en gaat binnenkort verder met de dikke kadewanden.” Eind november 2021 werd de dienstensteiger aangeleverd voor in de dienstenhaven. Joris: “De drijvende steiger is 101,5 meter lang en 12 meter breed. Daarom is hij via de Westerschelde naar Terneuzen gevaren, met behulp van twee sleepboten en vervolgens ter plaatse geïnstalleerd.”

“In het grondstromenplan hebben we alles opgenomen: type grond, de kwaliteit van de grond, de benodigde vergunningen, over welke timing praten we en welke volumes zijn aan de orde.”

Ophogen sluisplateau en primaire waterkering

Eind vorig jaar bracht sleephopperzuiger TSHD Middelburg circa 5.000 kuub zand op de kistdam in de dienstenhaven. Peter: “Met het aangevoerde zand zijn we in januari aan het werk gegaan. We rijden sinds medio januari (buiten de spits) met zand van de dienstenhaven naar het sluisplateau van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering. Inmiddels hebben we de eerste ladingen weggewerkt. De weg vegen we op reguliere basis schoon om zandoverlast op de weg te voorkomen. De komende jaren voeren we aanvullend nog extra zand aan.”

Grondstromen

Peter vervolgt: “Bij de grondstromen moet rekening gehouden worden met verschillende stakeholders. Joris vult aan: “Het zand dat afgeleverd is in de dienstenhaven, wordt uit de Noordzee gehaald en is bedoeld voor het ophogen van de sluisplateaus naast de sluis. We hebben daar ongeveer zes meter ophoging nodig. Daar komt dan een teelaarde laag overheen en de nieuwe weg.” Peter: “Dat moet allemaal goed verdicht worden voor de toekomstige functies.” In totaal spreken Joris en Peter over 12,5 miljoen kuub grondverzet. “Deels wordt de grond hergebruikt”, legt Joris uit. “Er is veel afvoer van civieltechnisch minder geschikte grond, zo wordt er 4,2 miljoen kuub grond toegepast in de Westerschelde, in het kader van het hoogwaterbeschermingsplan. Er zal uiteindelijk 2,5 miljoen kuub zand naar Knokke gaan, als vooroeversuppletie.”

We moeten de landtongen in het verlengde van de Nieuwe Sluis nog afgegraven. “We kijken heel goed naar welke grond/zand er vrijkomt, aangezien de eindbestemming daarvoor vraagt om bepaalde specificaties”, legt Peter uit. “Zo wenst Knokke geen kleiachtige grond noch fijn zand te ontvangen. Het nuttig toepassen van gronden in de Westerschelde dient ook te voldoen aan verschillende voorwaarden. Uiteraard komt er ook zand vrij dat niet direct hergebruikt kan worden binnen het project. Er is een speciaal werkterrein ingericht voor de opslag van dit zand, om te onderzoeken waar het op een later tijdstip dan wel ingezet kan worden. Ook komt er onderhoudsspecie vrij uit onze jaarlijkse baggeropgave, met een maximaal volume van één miljoen kuub per jaar. Dit is schoon materiaal en geschikt om te verspreiden in de Westerschelde.”

Grondstromenplan

Het contract verlangde van aannemerscombinatie Sassevaart een grondstromenplan. Peter: “We krijgen eisen en voorwaarden aangeleverd waaraan de grond moet voldoen. In het grondstromenplan hebben we alles opgenomen: type grond, de kwaliteit van de grond, de benodigde vergunningen, over welke timing praten we en welke volumes zijn aan de orde.”

De stand van zaken met betrekking tot de grondstromen is dat Sassevaart nu op de helft van de 4,2 miljoen kuub grond toe te passen in de Westerschelde zit. 

Bijspijkerspel leert vakmensen Bouwspraak

Lees het gehele artikel

 Snel en makkelijk gebaren leren voor een veiligere bouw- of projectlocatie.

Om te voorkomen dat de bouw- of projectlocatie nog jaren in de top 3 staat van de meest onveilige werkplekken, is Bouwspraak in het leven geroepen. Bouwspraak bestaat uit 27 simpele hand- en armgebaren die werknemers kunnen gebruiken om te communiceren. Het Bouwspraak Bijspijkerspel moet ervoor zorgen dat bouwplaatsmedewerkers de gebaren goed leren kennen en onthouden.

Waarom Bouwspraak leren?

Het Bouwspraak Bijspijkerspel is een spel waarbij de speler in een zo snel mogelijke tijd, zo veel mogelijk antwoorden goed moet beantwoorden. De snelste met de meeste vragen goed, wint. De speler ziet een bord of een animatie waarin een gebaar wordt voorgedaan, waarna de speler kan kiezen uit drie antwoorden. Het spel is een jaar lang te spelen en levert meerdere winnaars op. Prijzen die te winnen zijn: wekelijks een B’ouwvaquer of Chef du Infra sweater, elk kwartaal een BBQ voor alle collega’s t.w.v. € 500,- en de hoofdprijs is een reischeque t.w.v. € 1.000,-.

Het spel is te spelen via: www.bouwspraak.nl/bijspijkerspel

Met Bouwspraak bescherm je elkaar

Spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege een lawaaiige bouw- of projectlocatie blijken een cruciale rol te spelen in onveilige situaties. Daarom hebben de sectorpartijen de handen ineen geslagen en Bouwspraak ontwikkeld om meer veiligheid te creëren op bouwplaatsen en projectlocaties. Bouwspraak moet onderdeel van ieders vakmanschap worden. Dit is een initiatief van: Koninklijke Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, WoningBouwersNL, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen.

Van grond naar nieuwe grondstof

Lees het gehele artikel

Bij de herinrichting van het Emmakwartier komen de nodige soorten grond vrij. Om te voorkomen dat de wijk onbegaanbaar wordt, is GP Groot inzameling en recycling gevraagd deze grondsoorten op te bulken, in te keuren en te verwerken voor hergebruik. Ook het bouw- en sloopafval is naar een van de depots van het recyclebedrijf vervoerd. Een gesprek met Kees Kerssens, hoofd in- en verkoop van grond- en reststoffen.

GP Groot heeft in het voortraject met de gemeente Alkmaar (Stadswerk072) en Schot Infra afspraken gemaakt over de acceptatie van de partijen grond (zand, klei en veen) en bouw- en sloopafval die vrijkomen in het werk, alsmede over het aanleveren van menggranulaat voor de fundaties onder de wegen. “Gedurende de periode april 2018 tot april 2019 hebben wij in totaal zo’n 3.000 m3 aan vrijgekomen grond in ontvangst genomen”, blikt Kerssens terug. “De grondsoorten zijn in depot gezet, ingekeurd, afgezeefd en verwerkt tot schone grondstoffen. Het zand en veen is verwerkt tot tuingrond door de toevoeging van compost en bodemverbeteraars. De klei is geschikt gemaakt voor toepassing als bermgrond of dijkophoging. Hiervan is weer een deel ingezet binnen de gemeente Alkmaar.”

Op en top circulair
Schot Infra heeft de vrijgekomen grond telkens per as vervoerd naar de depots van GP Groot. “In veel gevallen werd menggranulaat op de ‘terugreis’ meegenomen. Dat maakt het circulaire plaatje compleet”, zegt Kerssens. “In totaal hebben we voor het Emmakwartier ruim 2.700 ton aan menggranulaat geleverd, het resultaat van het vermalen van puin, ook deels afkomstig uit het Emmakwartier. Alle vrijkomende afvalstoffen, zoals bouw- en sloopafval, pvc, hout, verpakkingsmaterialen, enz. hebben we ook ingezameld, gesorteerd en verwerkt. We verwerken in principe al het (bouw)afval tot bruikbare grondstoffen. En dat doen we inmiddels al meer dan honderd jaar met veel passie. GP Groot is leverancier van grond, compost en teelaarde. Daarnaast leveren we ook menggranulaat, beton- en asfaltgranulaat in diverse samenstellingen en zand en grindvervanger vanuit onze drie grondbanken in Alkmaar, Vijfhuizen en Middenmeer.”    

Monitoring omgevingsbeïnvloeding: geen sluitpost

Lees het gehele artikel

Het vervangen van de riolering en het aanleggen van een drainagesysteem kan mogelijk gevolgen hebben voor de bestaande bebouwing in het Emmakwartier. Reden voor Stadswerk072 (gemeente Alkmaar) om voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnamen te laten uitvoeren en tijdens de werkzaamheden de omgevingsbeïnvloeding te monitoren. Bekend terrein voor Fides Expertise. Letterlijk en figuurlijk.

Fides Expertise wordt door de gemeente Alkmaar regelmatig ingeschakeld voor het meten van omgevingsbeïnvloeding door infrawerkzaamheden. Ook het Emmakwartier is geen onbekend terrein voor de experts. “We hebben hier in een eerder stadium al voor netbeheerder Liander bouwkundige opnamen gedaan”, zegt Fred Pannekoek van Fides Expertise. “Dat staat echter los van dit project, want voorafgaand aan de werkzaamheden van Schot Infra hebben we bij alle panden in de wijk opnieuw een bouwkundige opname uitgevoerd conform de BRL 5024. In dit geval in opdracht van de gemeente zelf.” Volgens Pannekoek een slimme zet. Hiermee voorkom je aansprakelijkheid voor mogelijke schades die niet veroorzaakt zijn door de gemeente. “Door de bouwkundige opnamen en monitoring niet als sluitpost te beschouwen, kun je bij een omvangrijk project als dit, grip houden op de kwaliteit van het monitoren en tijdig ingrijpen indien nodig.” 

Stadswerk072

Fides Expertise installeert trillingsmeters en voert deformatiemetingen uit op de plek waar de aannemer op dat moment aan het werk is.

 

Bewuste keuze voor meest kwetsbare panden
“Wij staan voor kwaliteit”, vervolgt Pannekoek. “Een bouwkundige opname en het monitoren van omgevingsbeïnvloeding moet je goed doen of anders niet. Wij hebben aan de hand van de planning van de aannemer kort voor aanvang van de werkzaamheden de bouwkundige opnamen verzorgd. Ook installeren we trillingsmeters en voeren we deformatiemetingen uit op de plek waar de aannemer op dat moment aan het werk is. Elk pand voorzien van een trillingsmeter is niet te doen, daarom kiezen we per sectie altijd de meest kwetsbare panden, dat wil zeggen een pand in mindere conditie of met weinig bouwlagen (lager eigen gewicht).” Volgens Pannekoek zijn er gedurende de werkzaamheden verschillende schades gemeld. “We hebben deze in behandeling genomen om te beoordelen of hetgeen wordt geclaimd het gevolg was van de werkzaamheden. In een beperkt aantal gevallen hebben we de kleine cosmetische schade moeten toekennen, omdat het aannemelijk was dat deze veroorzaakt was door de werkzaamheden. In de meeste gevallen hebben we aan de hand van de vooropname kunnen vaststellen dat het een oud gebrek betrof.”

Fides Expertise werkt altijd conform de laatste stand der techniek en op basis van geijkte procescertificaten, zoals de BRL 5023 voor het meten van trillingen en de BRL 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige opnamen. De experts van Fides werken mee aan de uitbreiding van BRL 5023 betreffende het meten van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten. “Daarnaast hanteren we voor het monitoren van trillingen de SBR-richtlijnen SBR-A schade aan gebouwen en SBR-B hinder voor personen waarbij we zelfs actief meegewerkt hebben aan de herziening van de SBR richtlijnen uit 2017. We weten dus exact waarover we het hebben en opdrachtgevers kunnen daarom vertrouwen op een deskundig oordeel”, besluit Pannekoek.

Stadswerk072

Elke dag Klimaatdag

column-liesbeth-foto-ferk-de-kroon
Lees het gehele artikel

Skipness Castle, Kintyre Peninsula, Scotland. Schotland is bezaaid met prachtige restanten van kastelen. Sommige zoveel jaren oud dat er vaak nog maar enkele muren staan die hooguit tot de verbeelding spreken. Skipness Castle is een uitzondering. Het heeft nog diverse ruimtes die intact zijn. Bij het zien van zo’n monument vraag je je af: hoe hielden ze het warm, zo zonder gas? Dat de geschiedenis soms weer actualiteit wordt, zien we vandaag de dag. De vraag naar methoden om monumenten zonder gas te verwarmen is urgenter dan ooit. En dat is nog maar één van de problemen die wij in de komende jaren op ons pad krijgen.

Eind december 2018 werd het langverwachte concept-Klimaatakkoord bekend. Daarin hebben vijf sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) onder leiding van het Klimaatberaad hun voorlopige plannen voor CO2-reductie vastgelegd. In vervolg hierop stemde de Eerste Kamer op dinsdag 28 mei jl. vóór de Klimaatwet. Deze wet verankert de hoofdlijnen van het klimaatbeleid. Hiermee is de route vast komen te staan waarmee we de klimaatdoelen willen behalen. Maar wat betekent die wet nu? En welke mechanismen krijgen we in handen om ervoor te zorgen dat we koers houden op weg naar het bereiken van die doelen?

De Klimaatwet is om te beginnen een ‘kaderwet’: een wet die algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt. Het belangrijkste raamwerk vormen drie heldere doelen: de uitstoot van broeikasgassen moet voor 2030 met 49% omlaag ten opzichte van het ijkjaar 1990. In 2050 moet dat 95% zijn. Tegelijkertijd moet het aandeel broeikasgas-neutrale elektriciteit worden opgeschroefd tot 100% in 2050. 

Hóe we deze doelen gaan bereiken, moet duidelijk worden in het Klimaatplan dat het kabinet elke vijf jaar moet maken. In dat plan staan de belangrijkste beslissingen die de overheid de daaropvolgende jaren neemt op het gebied van klimaatbeleid. Het bevat verder onder meer de maximale uitstoot van CO2 per sector gedurende vijf jaar en vijfjaarlijkse doelstellingen voor energiebesparing. Zes tot twaalf maanden voorafgaand aan het vaststellen van het Klimaatplan rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het plan door. Zo blijven we scherp.

Het signaal van de politiek is duidelijk, het is menens. Gelet op de doelen treedt de Klimaatwet zo snel mogelijk in werking. Naar verwachting al dit jaar. Het daadwerkelijke succes van de Klimaatwet hangt af van het definitieve Klimaatakkoord: het concrete maatregelenpakket dat bedrijven, organisaties en de overheid op dit moment nog uitonderhandelen aan de klimaattafels én dat onderdeel wordt van het eerste Klimaatplan. De bekendmaking van het Klimaatakkoord wordt eind juni, begin juli verwacht. 

Het klimaatplan dient als houvast voor de jaarlijkse Klimaatnota: een kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning die het PBL op iedere vierde donderdag in oktober zal publiceren en waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. Om de gedane beloften levend te houden, heet deze dag voortaan Klimaatdag. Maar met de ambitieuze klimaatdoelen voor ogen is het voor ons vanaf nu eigenlijk elke dag Klimaatdag!

Liesbeth Schippers, Advocaat-partner bij Pels Rijcken     

Mens en milieu centraal

prommenz-duurzame-inrichting-woonstraat-regio-amsterdam.
Lees het gehele artikel

Met de begrippen People, Planet en Profit (3P) wordt invulling gegeven aan duurzaamheid in de openbare ruimte. Advies- en ingenieursbureau Prommenz neemt de mens als uitgangspunt. 

De naam zegt het al. Bij Prommenz staat de mens centraal. Projectleider Laurens Kalwij: “Wij werken vanuit de 3P-begrippen. Bij onze werkzaamheden draait alles om duurzaamheid en de mensen achter een project, van bestuurder tot omwonende.” Prommenz is actief op vier werkterreinen: Ruimte & Ontwikkeling, Infra, Maatvoering en Milieu. Het advies- en ingenieursbureau in Schagen biedt diensten aan in iedere projectfase, van milieukundig onderzoek en ontwikkeling van ruimtelijke plannen tot werkvoorbereiding, directievoering en toezicht van civieltechnische projecten. Omdat het bedrijf naast de klant staat worden praktische oplossingen voor de openbare ruimte geboden met aandacht voor het milieu.

Milieu en duurzaamheid
Zo is onlangs de laatste hand gelegd aan een contract voor circulair, geluid- en CO2-reducerend asfalt, want de vraag is tegenwoordig om zoveel mogelijk bouwstromen te hergebruiken in nieuwe projecten. Kalwij: “Wij zorgen ervoor dat de opdrachtgever een mooi advies krijgt dat vertaald wordt naar een vraag in de markt (contract).” 

Prommenz

Duurzame inrichting winkelstraat Kop van Noord-Holland.

Prommenz werkt volgens de Sustainable Development Goals (SDGs), om de openbare ruimte beter in te richten. Veel opdrachtgevers hebben zich daaraan gecommitteerd via Duurzaam GWW 2.0. Een middel dat wordt gebruikt is Ambitieweb, waarbij de duurzame ambities van een project per thema worden bepaald. Samen met het projectteam wordt bepaald wat de ambities en -kansen van een project op dit gebied zijn. Deze worden vertaald in functionele eisen voor RAW- en UAV-gc contracten. Ook wordt gebruik gemaakt van DuboCalc. Een tool waarmee duurzaamheid en milieukosten worden berekend van ontwerpvarianten van GWW-werken, om oplossingen met elkaar te vergelijken. Ook de CO2-prestatieladder wordt voorgeschreven in contracten. Uiteindelijk leidt dit tot een ontwerp en een contract waarin de duurzame ambities van de opdrachtgever zijn vertaald.

”We geven advies aan opdrachtgevers, maar werken ook regelmatig voor aannemers. Tijdens planuitwerking, tenders en de uitvoeringsfase geven wij advies over milieuvriendelijke oplossingen”, besluit Kalwij. 

Toekomstbestendige buitenruimte

hr-groep-digitale-productie-verkeersbord.
Lees het gehele artikel

Voor het creëren van een toekomstbestendige buitenruimte zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande. Bamboe, Ultimate Signing™ en IPSm maken hiervan deel uit.

HR Groep gelooft in het vormgeven van duurzame, digitale en sociale toepassingen om een veilige en comfortabele toekomstbestendige buitenruimte te creëren. De Rijswijkse onderneming is een totaaloplosser op het gebied van verkeersveiligheid, straatbeeld en bewegwijzering. “Met onze specialistische kennis dragen we bij aan verkeersveiligheid en helpen we bij het verfraaien van de openbare ruimte”, vertelt commercieel operationeel directeur Ilse Visser. “Bij ons kan iedereen terecht voor one-stop-shopping van verkeersborden en masten tot straatmeubilair en bewegwijzering. Tevens bieden wij diensten van verkeerskundig advies tot ontwerp, plaatsing, en beheer en onderhoud.”

Digitaal printen van retroreflecterende folie
Het bedrijf begon tien jaar geleden als eerste verkeersbordenfabrikant met het digitaal printen van retroreflecterende folie. Hieruit is het duurzame concept Ultimate Signing™ ontstaan. Visser: “De milieubelasting van digitaal produceren is circa 60% lager dan bij de zeefdrukmethode.” Bij Ultimate Signing™ wordt de retroreflecterende folie digitaal geprint en op een drager van aluminium of bamboe geplakt. De folie wordt beschermd door een transparant laminaat dat vervuiling en veroudering tegengaat. Zo ontstaat een product dat minstens twintig jaar meegaat.”

Bamboe als duurzaam alternatief
Ook uniek is dat het bedrijf bamboe verkeersborden aanbiedt, die het samen met MOSO® ontwikkelt. Visser: “Bamboe is een duurzaam alternatief voor aluminium verkeersborden, die wij doorgaans maken van gerecycled aluminium. Moso bamboe is sterk, volledig recyclebaar en groeit wel 80 cm per dag. Eén bamboeplant bestaat uit meerdere stammen waaruit voortdurend nieuwe scheuten groeien. Elk jaar wordt 20-25% van deze stammen gekapt. Zo groeit de plant verder door en wordt ontbossing voorkomen.” 

Intelligent Public Space Management
HR Groep helpt wegbeheerders ook met het efficiënt inrichten en onderhouden van hun gebied. Allereerst door het aanbieden van data over verkeersobjecten in de openbare ruimte. Daarbij wordt via een sensor op een verkeersbord informatie verzameld voor het digitale managementsysteem Intelligent Public Space management (IPSm), waarin de actuele status van alle borden zichtbaar is voor de wegbeheerder. Daarmee is snel te zien of het bordenbestand intact en volledig is. Digitalisering helpt de openbare ruimte veilig, (kosten)efficiënt en duurzaam in te richten en te beheren. Bijvoorbeeld door het ‘slim maken’ van andere objecten zoals prullenbakken die een melding afgeven wanneer zij geleegd moeten worden. Zo zijn er talloze mogelijkheden.

“Het bamboe verkeersbord, voorzien van een CE-keurmerk, wordt al in zo’n 30 gemeenten toegepast. De interesse in IPSm groeit eveneens”, aldus Visser. 

Regenwaterbuffer onder verhard terrein

img_1635-2
Lees het gehele artikel

Door de opwarming van de aarde wordt duurzaam regenwaterbeheer steeds belangrijker. DS Smith Plastics brengt Beaulex® op de markt, een efficiënte en duurzame oplossing om regenwater­buffers te creëren onder verharde oppervlakten.

Het staat nu helemaal vast dat ons klimaat door de opwarming van de aarde verandert. Weersverschijnselen wijzigen en het is bewezen dat ze vaak intenser worden. In onze contreien uit zich dat gelukkig (nog) niet in echt noodweer, maar alle cijfers wijzen erop dat bijvoorbeeld buien vaak korter maar heviger zijn. Er valt dus meer water in korte tijd. In samenspel met een toenemende bebouwing, zorgt dat er voor dat het beheer van regenwater steeds belangrijker wordt. De wetgeving en verplichtingen omtrent regenwaterbeheer worden daarom ook steeds strikter. 

Beaulex

Beaulex bestaat uit ingenieus vormgegeven holle bollen met een diameter van 12,5 centimeter, vervaardigd uit gerecycleerd laagwaardig plastic.


Ingenieus vormgegeven holle bollen
Beaulex is een efficiënte, duurzame en goedkope oplossing om regenwater te bufferen onder verharde oppervlakten. Het systeem bestaat uit ingenieus vormgegeven holle bollen met een diameter van 12,5 centimeter, vervaardigd uit gerecycleerd laagwaardig plastic. Op basis van gerecycleerde polyolefinen, zoals polyethyleen en polypropyleen, worden deze bollen op grote schaal geproduceerd via spuitgieten. Daarna worden ze in de bouwput op een laag geotextiel gestort als onderlaag voor het verharde oppervlak. Eens afgedekt met een nieuwe laag geotextiel en kiezel, ontstaat het perfecte fundament voor alle types verharding. 

Dankzij het specifiek ontwerp van de bollen ontstaat zo tussen en in de bollen een holte met 80 procent vrije ruimte. Dat wil zeggen dat elke kubieke meter Beaulex tot 800 liter water kan bufferen. Beaulex heeft nog heel wat andere voordelen. Zo hoeft de ondergrond niet noodzakelijk helemaal vlak te zijn, want de vorm van de bollen zorgt ervoor dat ze zich natuurlijk verspreiden en een egaal bovenvlak creëren. Het systeem hoeft ook niet opgebouwd te worden en er zijn dus geen gedetailleerde berekeningen vooraf nodig. Gewoon storten volstaat. De zijwanden hoeven ook niet afgewerkt te worden zoals bij andere systemen en daardoor is vaak minder geotextiel nodig. 

Beaulex

Eenmaal onder de grond, is het systeem ook perfect veilig voor de natuur en behoeft het geen onderhoud.


De meest duurzame oplossing
Het allergrootse voordeel van Beaulex is dat het de meest duurzame oplossing is. De bollen worden gemaakt op basis van zogenaamde post consumer plastics. Dat is een verzamelnaam voor een geheel aan polyolefinen die gerecycleerd worden uit verschillende afvalstromen. Een mooi voorbeeld zijn de venstertjes in enveloppen. Bij de recyclage van papier worden ze verwijderd en apart verwerkt. Deze plastics kunnen door hun laagwaardige eigenschappen zelden functioneel herwerkt worden. Beaulex biedt daarvoor een nuttige oplossing door de recyclage cirkel rond te maken. 

Beaulex

Op basis van de matrijs voor het spuitgieten en het uitgebreide netwerk van DS Smith, kunnen de bollen overal ter wereld lokaal geproduceerd worden.

Eenmaal onder de grond, is het systeem ook perfect veilig voor de natuur en behoeft het geen onderhoud. De levensduur is in theorie eeuwig. Tot slot is ook het productieproces van Beaulex duurzaam. Op basis van de matrijs voor het spuitgieten en het uitgebreide netwerk van DS Smith, kunnen de bollen overal ter wereld lokaal geproduceerd worden. Zeker bij grote infrastructuurwerken kan dat het transport en de CO2-uitstoot gevoelig verlagen.

De waarde van een project en onderneming wordt medebepaald door de mate van duurzaamheid

hl_tunnelbw2
Lees het gehele artikel

Hedendaagse vraagstukken die de nodige uitdagingen met zich meebrengen en vragen om innovatieve, werkende oplossingen zijn digitalisering, duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Advies- en ingenieursbureau Lievense heeft in haar dienstverlening deze vier actuele thema’s centraal staan. Tegenwoordig wordt de waarde van een project en onderneming medebepaald door de mate van duurzaamheid. Lievense streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor infra-, bouw- en milieuvraagstukken en heeft zichzelf duurzaamheidsambities opgelegd.

Lievense is bij meerdere projecten betrokken (geweest) op verschillende niveaus waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt. In Friesland en Groningen is onder meer gewerkt aan de volgende projecten waarbij is gestreefd naar het opnieuw gebruiken van (bouw)materialen.

Gemaal Fallingabuorren in Ferwoude
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de provincie Friesland en het Groninger Westerkwartier. In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Lievense een studie uitgevoerd naar het gebruik van bestaand beton in een nieuwe betonconstructie. Het resultaat van deze studie is onder andere de ontwikkeling van een stroomschema om het toegestane percentage hergebruik betongranulaat per object te bepalen. In dit schema staat vermeld aan welke eisen het betongranulaat moet voldoen en wat de gevolgen zijn. Er wordt onderscheid gemaakt in het hergebruiken van nog te slopen betonconstructies die gebruikt worden voor het nieuwe betonmengsel én het toepassen van betongranulaat in het betonmengsel. De kennis is toegepast bij het project gemaal Fallingabuorren, waarbij een bestaand gemaal is gesloopt en het beton vervolgens is hergebruikt in de nieuwe betonconstructie. 

Het effect van het toepassen van betongranulaat in plaats van ‘normaal’ toeslagmateriaal, wordt sterk bepaald door de hoeveelheid. Bepalend voor de maximale hoeveelheid betongranulaat zijn de specifieke prestaties die aan het beton worden gesteld. Bijvoorbeeld de sterkte-, milieu-, en consistentieklasse en de toepassing. Voor het behalen van de circulaire doelen heeft Lievense zowel het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp als bijhorende RAW bestek opgesteld. Het gemaal is in 2018 gerealiseerd door Oosterhuis BV uit Nijeveen.

Duurzaamheid

Gemaal Fallingabuorren Ferwoude.


Brug Aldwaldmersyl in Oudwoude
Voor gemeente Noordoost Friesland heeft Lievense een studie uitgevoerd naar de toepassing van een tweedehands brug in samenwerking met OHPEN Ingenieurs, Farsk Architecten en Hogeschool NHL Stenden.

De Aldwaldmersyl is een oude sluis in de Wâlddyk, een slaperdijk ten noorden van Kollum in Noordoost Friesland. De bestaande brug is aan het eind van zijn levensduur en heeft onvoldoende draagvermogen voor het hedendaagse verkeer. Voorkeur ging uit naar een circulaire oplossing, namelijk het benutten van een tweedehands brug. Het valdeel van een oude brug uit buurtschap Ritsumasyl werd mogelijk geschikt geacht om de brug aan de Wâlddyk in Oudwoude te vervangen.

Het idee om een oude brug te hergebruiken, ontstond uit een innovatieve samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Betrokken partijen bij dit project waren advies- en ingenieursbureau Lievense, DDFK Gemeenten, NHL Stenden, FARSK, Koninklijke Oosterhof Holman en OHPEN Ingenieurs betrokken. Alle betrokkenen zagen de noodzaak in van het hergebruiken van schaarse middelen en het doorbreken van traditionele samenwerkingsvormen.

Het haalbaarheidsonderzoek, dat inzicht geeft in de wijze waarop het vernieuwen van de brug in Oudwoude tot stand komt, werd met een positieve conclusie afgesloten. Vervolgens werd een inpassingsplan opgesteld waarin alle stappen van de plaatsing van de brug uitgebreid beschreven zijn. Achteraf bleek dat het tweedehands brugdek chroom-6 bevatte wat uiteindelijk heeft geleid tot het niet benutten van dit brugdek. De bestaande brug wordt grotendeels gehandhaafd. Lievense verzorgt hierbij de begeleiding van het constructief ontwerp.

Dit project heeft aangetoond dat het mogelijk is om op relatief korte termijn duurzame initiatieven in de praktijk te brengen. De focus in dit project lag op het doel en minder op mogelijke obstakels, eenvoudigweg omdat de obstakels vooraf nog niet bekend waren. Met het project ‘Tweedehands brug Aldwaldmersyl’ heeft het projectteam laten zien dat zij vooroplopen als het gaat om het hergebruiken van grote bouwmaterialen. 

Duurzaamheid

Bestaande brug Aldwaldmersyl. (Beeld: Vliegend.nl BV)


Amalia tunnel Julianaplein te Groningen
In 2008 is het Julianaplein in Groningen gereconstrueerd. Hierbij is onder meer de Amaliatunnel speciaal voor fietsers en voetgangers gebouwd. Binnen het D&C contract is de Amaliatunnel destijds door Lievense ontworpen in prefab elementen die middels naspanning aan elkaar zijn gekoppeld. 

Met de komst van de zuidelijke ringweg in Groningen dient de Amaliatunnel te worden verwijderd. Met de kennis van nu leent het ontwerp zich prima voor hergebruik. Gezien de geringe leeftijd van de tunnel zal deze worden gedemonteerd en op een andere locatie binnen de gemeente Groningen worden hergebruikt. 

In de nieuwe situatie is het niet meer mogelijk de tunnelelementen op de oorspronkelijke wijze te koppelen en de waterdichtheid te garanderen. Daarom is gekozen voor aanleg boven de grondwaterstand op een (onderheide) betonvloer. Het haalbaarheidsonderzoek van het hergebruik van de tunnel wordt momenteel uitgevoerd door Lievense. 

Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level

Lees het gehele artikel

Flinke kwaliteitsimpuls voor beurslocatie aan A15, oplevering eind augustus 2019

Evenementenhal Gorinchem breidt uit met een tweede hypermoderne beurshal. De naam van deze nieuwe beurshal is ‘Next Level’ en krijgt zijn eigen huisstijl en website. De werkzaamheden zijn enkele maanden geleden gestart. De oplevering van Next Level is eind augustus. Voorheen bestond Evenementenhal Gorinchem uit één grote beurshal op de begane grond. De tweede beurshal komt op de bovenverdieping die door twee centrale roltrappen één-op-één verbonden raakt met de huidige hal.

Sinds 2016 is Evenementenhal Gorinchem eigendom van Easyfairs. Deze internationale beursorganisator wil aan de hand van deze mega-investering haar beurzen in Gorinchem verder laten groeien. De bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem bestond voorheen uit een klein gedeelte aan beursvloer en tal van andere ruimten. In de afgelopen periode is de volledige bovenverdieping gedemonteerd. Er is nu één open ruimte ontstaan van 6.400 vierkante meter, waarvan 5.800 vierkante meter aan beursvloer en congresruimte. Ook wordt Next Level inzetbaar voor externe organisaties om galavoorstellingen, kleinschalige beurzen, bedrijfsfeesten en congressen te houden. Daarbij kunnen zij profiteren van de all-in formule (inclusief standbouw, meubilair, catering) waar Easyfairs in gespecialiseerd is.

“Next Level wordt een hypermoderne beurshal die multifunctioneel inzetbaar is. Zo zijn er meerdere beurzen die uit hun jasje zijn gegroeid. Zij kunnen nu verder groeien door uit te breiden naar de bovenverdieping. Ook biedt het mogelijkheden om meerdere beurzen en evenementen gelijktijdig te laten plaatsvinden. Als een beurs of evenement voldoende ruimte heeft aan alleen de begane grond, kan de bovenverdieping ingezet worden voor een ander evenement. Next Level wordt voorzien van een meterslange glazen wand op het balkon die open en dicht kan voor een ideale connectie tussen Next Level en begane grond. De wand heeft verder een geïntegreerde verduisteringsmogelijkheid, zodat de glazen wand ook visueel afgesloten kan worden van de begane grond”, zegt CEO Jeroen van Hooff van Easyfairs Nederland.

Daarnaast beschikt Next Level over een nieuwe ontvangstruimte en twee congreszalen, waarvan één met een widescreen van ruim twaalf meter breed. De ene congreszaal biedt capaciteit aan 350 personen, de andere zaal aan 100. De grootste zaal kan ook opgedeeld worden in 2×175 personen met een geluidsdichte wand. Bovendien kunnen de congreszalen voorafgaand of tijdens een beurs ingezet worden door exposanten als extra seminar- of presentatieruimte.

Easyfairs investeert ook in een verbeterde connectie tussen de begane grond en Next Level. Zo worden er nieuwe, extra roltrappen en een vaste trap geplaatst op een centrale positie. Verder wordt Next Level voorzien van twee nieuwe goederenliften die ervoor zorgen dat allerlei materialen en goederen naar boven kunnen worden verplaatst. Daarnaast beschikt de nieuwe beurshal Next Level over hypermodern audiovisuele techniek, LED-verlichting en een frisse en moderne aankleding.

De website van Next Level gaat halverwege augustus live, vervolgens is de oplevering van de nieuwe beurshal eind augustus. “We gaan de opening van Next Level groots vieren. Niet alleen voor bezoekers en exposanten, maar ook voor andere belangstellenden. Iedereen mag het nieuwe paradepaardje van Evenementenhal Gorinchem aanschouwen, want we zijn nu al enorm trots! Over hoe en wat qua feestelijke opening komen we later op terug”, aldus Van Hooff.

De eerste beurs die gebruik gaat maken van Next Level is TrendZ Najaar, de inkoopbeurs voor de retail en detailhandel op 25, 26 en 27 augustus 2019.

Voor meer informatie over Evenementenhal Gorinchem: www.evenementenhal.nl/gorinchem. Voor meer informatie over Easyfairs: www.easyfairs.com.

Bedrijfsterrein van beton, altijd een goede investering

opsteplaats-vrachtwagens
Lees het gehele artikel

Onderhoudsvrij, slijtvast, lange levensduur en uiterst duurzaam

Betonverharding is al jaren de meest duurzame en probleemloze oplossing voor bedrijfsterreinen. Het is vlak, sterk, slijtvast en met een levensduur van minimaal 30 jaar ook een ongekend duurzame oplossing voor wegenbouw en bedrijfsterreinen, erven, stallen en hallen. Wie rekent, kiest beton. Omdat het gewoon de meest economische oplossing is voor de lange termijn.

Een betonverharding vraagt een wat hogere investering dan bijvoorbeeld asfalt, maar die investering betaalt zich dik terug als wordt gekeken naar de vele voordelen. De winst van de lange levensduur laat zich het makkelijkst becijferen. Goed aangelegd door een specialist als Roos Groep uit Bladel bijvoorbeeld, gaat een betonnen verharding onder normale omstandigheden tientallen jaren mee. “Ik ken genoeg voorbeelden van verhardingen die wij meer dan 30 jaar geleden hebben gelegd en die er nog perfect bij liggen”, aldus directeur en eigenaar Peter Roos, die al meer dan 40 jaar ‘in de beton zit’, zoals hij het zelf met trots noemt. “En in al die jaren hoeft er nauwelijks onderhoud aan te worden gepleegd”, benadrukt hij.

Tal van voordelen
Naast de economische voordelen, heeft beton als verharding nog tal van voordelen. Zo heeft het een bijzonder hoge draagkracht, wat een voordeel is bij het stallen van bijvoorbeeld zwaar materieel of containers. Maar het is ook bijzonder slijtvast en bestand tegen zware vrachtwagencombinaties die even 360˚ draaien, zwaar agrarisch materieel of intensief intern transport. In de wegenbouw is een groot voordeel dat het bestand is tegen hoge aslasten en afremmend verkeer. Bovendien is beton 100% recyclebaar.

Innovatie
Met meer dan 60 jaar ervaring in betonverhardingen en -wegenbouw is Roos Groep buitengewoon innovatief. Men is gespecialiseerd in het uitwassen van beton voor een bijzonder decoratieve afwerking en geluidsreductie. Als eerste Nederlandse wegenbouwspecialist maakt Roos sinds kort gebruik van Total Stations van Leica, waarbij de betonmachine volledig en uiterst nauwkeurig op een vooraf geprogrammeerde tekening draait. Het zetten van pennen en draad is daarmee verleden tijd. En als jongste innovatie heeft men recent een mobiele betoncentrale voor kleinere hoeveelheden beton in gebruik genomen, die voor tal van kleinere bouw- en verbouwwerkzaamheden een unieke oplossing biedt. Zo blijft Roos Groep innoveren, om de klant de beste en meest economische verharding te leveren. 


Roos Groep is sinds 1956 gespecialiseerd in advies, ontwerp en realisatie van betonverhardingen voor bedrijven en overheden. De projecten lopen uiteen van erven en toegangswegen, bedrijfs- en parkeerterreinen en containerterminals, tot vloeistofdichte verhardingen voor was- en tankplaatsen. De onderneming heeft vestigingen in Nederland en België, een eigen zand- en grindhandel, modern transportmaterieel en mobiele betoncentrales. Behalve in de Benelux is Roos Groep onder meer ook actief in Duitsland. 

www.roosgroep.com.

Projectlocatie haven van Arhus in Denemarken

Lees het gehele artikel

Degelijke oever en bodem bescherming van wilgen (wiepen) met eronder een weefsel van PP60L daaronder en nonwoven van ruim 300 gram per m2. Geotextiel is geconfectioneerd on site met zware speciaal gebouwde naaimachines waar ook bentonietmatten mee geconfectioneerd worden door van Aalsburg. Een degelijk alternatief voor betonblokmatten en asfaltmatten. Fase 2 staat voor medio augustus ingepland. Ze leveren en knopen de zinkstukken en zorgen voor alle begeleiding door zinkbazen om op juiste postitie af te zinken.

Van Aalsburg voert het werk voor een Deens bedrijf uit: https://mth.dk/

Haven van Arhus Haven van Arhus Haven van Arhus Haven van Arhus Haven van Arhus