Platform over civiele techniek & infrastructuur
Beton, staal en heel veel zand bij de Nieuwe Sluis
Inmiddels zijn de bruggen en sluisdeuren verwijderd en heel veel grond is afgegraven.

Beton, staal en heel veel zand bij de Nieuwe Sluis

Even bijpraten over de stand van zaken in Terneuzen

Het is al weer een tijd geleden dat wij een update brachten over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Joris de Maat, adviseur bodem, omgeving en vergunningen bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en Peter Van den bossche, specialist vergunningen en grondstromen bij aannemerscombinatie Sassevaart, praten ons bij over de voortgang en focussen samen op een specifiek deel: de grondstromen.

Sloop Middensluis en aankomst dienstensteiger

“Op 1 oktober 2021 is begonnen met de sloop van het zuidelijke deel van de Middensluis”, opent Joris het gesprek. Inmiddels zijn de bruggen en sluisdeuren verwijderd en heel veel grond is afgegraven. De sloop liep en loopt voorspoedig en gaat binnenkort verder met de dikke kadewanden.” Eind november 2021 werd de dienstensteiger aangeleverd voor in de dienstenhaven. Joris: “De drijvende steiger is 101,5 meter lang en 12 meter breed. Daarom is hij via de Westerschelde naar Terneuzen gevaren, met behulp van twee sleepboten en vervolgens ter plaatse geïnstalleerd.”

“In het grondstromenplan hebben we alles opgenomen: type grond, de kwaliteit van de grond, de benodigde vergunningen, over welke timing praten we en welke volumes zijn aan de orde.”

Ophogen sluisplateau en primaire waterkering

Eind vorig jaar bracht sleephopperzuiger TSHD Middelburg circa 5.000 kuub zand op de kistdam in de dienstenhaven. Peter: “Met het aangevoerde zand zijn we in januari aan het werk gegaan. We rijden sinds medio januari (buiten de spits) met zand van de dienstenhaven naar het sluisplateau van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering. Inmiddels hebben we de eerste ladingen weggewerkt. De weg vegen we op reguliere basis schoon om zandoverlast op de weg te voorkomen. De komende jaren voeren we aanvullend nog extra zand aan.”

Grondstromen

Peter vervolgt: “Bij de grondstromen moet rekening gehouden worden met verschillende stakeholders. Joris vult aan: “Het zand dat afgeleverd is in de dienstenhaven, wordt uit de Noordzee gehaald en is bedoeld voor het ophogen van de sluisplateaus naast de sluis. We hebben daar ongeveer zes meter ophoging nodig. Daar komt dan een teelaarde laag overheen en de nieuwe weg.” Peter: “Dat moet allemaal goed verdicht worden voor de toekomstige functies.” In totaal spreken Joris en Peter over 12,5 miljoen kuub grondverzet. “Deels wordt de grond hergebruikt”, legt Joris uit. “Er is veel afvoer van civieltechnisch minder geschikte grond, zo wordt er 4,2 miljoen kuub grond toegepast in de Westerschelde, in het kader van het hoogwaterbeschermingsplan. Er zal uiteindelijk 2,5 miljoen kuub zand naar Knokke gaan, als vooroeversuppletie.”

We moeten de landtongen in het verlengde van de Nieuwe Sluis nog afgegraven. “We kijken heel goed naar welke grond/zand er vrijkomt, aangezien de eindbestemming daarvoor vraagt om bepaalde specificaties”, legt Peter uit. “Zo wenst Knokke geen kleiachtige grond noch fijn zand te ontvangen. Het nuttig toepassen van gronden in de Westerschelde dient ook te voldoen aan verschillende voorwaarden. Uiteraard komt er ook zand vrij dat niet direct hergebruikt kan worden binnen het project. Er is een speciaal werkterrein ingericht voor de opslag van dit zand, om te onderzoeken waar het op een later tijdstip dan wel ingezet kan worden. Ook komt er onderhoudsspecie vrij uit onze jaarlijkse baggeropgave, met een maximaal volume van één miljoen kuub per jaar. Dit is schoon materiaal en geschikt om te verspreiden in de Westerschelde.”

Grondstromenplan

Het contract verlangde van aannemerscombinatie Sassevaart een grondstromenplan. Peter: “We krijgen eisen en voorwaarden aangeleverd waaraan de grond moet voldoen. In het grondstromenplan hebben we alles opgenomen: type grond, de kwaliteit van de grond, de benodigde vergunningen, over welke timing praten we en welke volumes zijn aan de orde.”

De stand van zaken met betrekking tot de grondstromen is dat Sassevaart nu op de helft van de 4,2 miljoen kuub grond toe te passen in de Westerschelde zit. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.