Platform over civiele techniek & infrastructuur
Stalen verduurzaming gedurende het project
Installatie van de laatste buispaal door de bestaande wand en puin heen.

Stalen verduurzaming gedurende het project

Aan de pilot van het consortium G-Kracht aan Het Singel leverde staalproducent ArcelorMittal 635 ton aan stalen buispalen. Technical Sales Engineer Roel Bijlard vertelt dat de innovatie op het gebied van duurzaamheid gaandeweg het project zal gaan plaatsvinden.

ArcelorMittal levert buizen met een doorsnede van 508 mm en 9 mm wanddikte in lengtes van 14 tot 23 meter. Die levering vindt plaats aan de hub in Amsterdam-Noord. Daar worden de buizen nog voorzien van de ringbit door het consortium. De keuze voor lange en korte palen is gemaakt uit het oogpunt van optimalisatie van gewicht, kosten en uitstoot. De korte palen gaan tot de eerste zandlaag, de lange tot de tweede.

Roel: “Het mooie van het toegepaste systeem is dat de buizen trillingsvrij in de grond worden aangebracht door de bestaande constructie heen. Hierdoor is de ruimte die benodigd is voor vervanging van de kademuur beperkt, waardoor er minder hinder ontstaat voor omwonenden. Normaal veroorzaakt de installatie trillingen, maar in binnenstedelijk gebied loop je dan snel tegen de limieten aan van hinder en van mogelijke zettingen in de omgeving. Dit is dus een uitkomst voor binnenstedelijke kademuren, zoals in de Amsterdamse grachtengordel. Bij grond- en waterkerende wanden wordt het trillingvrij aanbrengen van damwanden al vaak toegepast, voor buizen is dit minder gebruikelijk.”

Tijdelijke damwand ten behoeven van de uitvoering.

Buisdiameters

ArcelorMittal kan alle denkbare diameters en diktes van funderingsbuizen leveren, daar zit wat hen betreft geen begrenzing aan. “We staan vooral bekend als leverancier van stalen damwanden en de grotere buisdiameters, vanaf 1 meter doorsnee en meer. Maar ook deze kleinere afmeting vallen binnen onze productenrange”, zegt Roel.

Het Innovatie Partnerschap Kademuren Amsterdam biedt G-Kracht vier tot acht jaar werk. Door de tijd heen zal het ontwerp verder geïnnoveerd worden door de aannemerscombinatie. Roel: “Als leverancier kunnen we hierin meedenken binnen het staalgebruik, maar vooral ook zelf innoveren op de verduurzaming van het productieproces van het staal. Dat zal vanwege de lange looptijd van het project verder vorderen en daardoor ook meer en meer worden toegepast.”

Roel doelt hier op het streven van ArcelorMittal om in 2050 koolstofneutraalstaal te produceren, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. De grootste stap daarbij wordt gemaakt als het hoogovenproces wordt vervangen door het DRI-proces (Direct Reduced Iron). “Wij produceren zelf stalen coils binnen de ArcelorMittal groep en vormen dat in Nederland om naar een buis. Hoogovenstaal heeft een vrij hoge CO2-uitstoot, doordat kolen worden gebruikt in het productieproces om de zuurstofatomen in de ijzererts te binden. Binnen het huidige hoogovenproces kan niet volledig worden overgeschakeld op gas of waterstof. Daar is een ander type fabriek en installatie voor nodig.”

Startopstelling Gyropiler haaks op nieuwe kademuur.

Het DRI-proces kan eerst op aardgas (CH4) werken waarmee de CO2-uitstoot al wordt gehalveerd. Dit is een noodzakelijke tussenstap, door een gebrek aan beschikbaarheid van (groene) waterstof. De uiteindelijke stap die daarna komt is het toepassen van groene waterstof voor koolstofneutraal staal. Een DRI-installatie op aardgas kan met een kleine aanpassing op waterstof worden omgezet.”

Staalfabrieken omzetten

“ArcelorMittal heeft zichzelf in Europa een reductie van 35% CO2-uitstoot per 2030 ten opzichte van 2018 als doel gesteld”, zo vertelt Roel. “De komende zeven jaar zullen we een aantal staalfabrieken omzetten naar DRI-installaties en dat valt dus nog binnen de contractduur van het G-Kracht project. Omdat er de komende tijd nog lang niet genoeg groene waterstof beschikbaar komt, schakelen we eerst over op aardgas. Per 2030 kunnen we dus voor de kademuren staal gebruiken dat bij productie de helft aan CO2 uitstoot in vergelijking met nu.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.