Tagarchief: GWW

Een tunnel, viaduct of sluis met een eigen digitaal profiel?

WVD-211115-052
Lees het gehele artikel

De GWW-sector kan wel een beetje Netflix technologie gebruiken

Stel je eens voor dat bruggen, tunnels en sluizen een eigen digitaal profiel zouden hebben, net zoals jouw Netflix profiel. Dit klinkt misschien humoristisch, maar er zit wel degelijk een overeenkomst tussen jou, die brug, die tunnel en die sluis. Of je nu mens bent, of een kunstwerk, er wordt inmiddels door stakeholders onnoemelijk veel data over jou verzameld. Netflix gebruikt jouw data om jouw profiel te voeden. Op basis van dat profiel wordt je ingedeeld in groepen, in subgroepen en weer in sub-subgroepen. Met die gegevens wordt er voorspellend opgetreden. Zo krijg je films en series voorgesteld binnen jouw interesseprofiel. Sterker nog: Netflix investeert veel geld in het zelf maken van films en series, maar niet zonder de zekerheid vooraf dat er voorspeld kan worden dat de betreffende productie het goed gaat doen bij grote doelgroepen. Data is de brandstof voor de processen (de motor) waarmee we waarde creëren. Dat is bij Netflix zo en dat is in de GWW ook zo.

Wanneer komt die standaardtaal er nu eens?

We werken met heel veel soorten data. Analoge data van vroeger (papier), digitale data van het verleden, digitale data van nu, real-time data, data uit sensoren, data van buiten de organisatie… zo kunnen we doorgaan. En elke keer integreren we datasets, worden er nieuwe algoritmes geschreven en hebben we een unieke uitkomst, waaraan conclusies verbonden kunnen worden. Telkens opnieuw. We hebben het er binnen de digitalisering in de infra al langer over dat er standaardtaal moet komen. In aanbestedingen zijn partijen vaak op zoek naar dezelfde data, bijvoorbeeld over de conditie van assets. Er wordt veel hetzelfde werk verricht. Daarom wordt er steeds vaker binnen projecten naar standaardoplossingen gezocht. Dat scheelt tijd en geld. Als we naar standaardoplossingen kunnen, dan zou een logische stap vooraf de profilering zijn per objectsoort.

Standaard als het kan, maatwerk als het moet

Profielen dragen bij aan standaardisatie en vormen een belangrijk onderdeel van slimmer werken. Binnen een profiel mag er best maatwerk zijn, maar alleen wanneer iets niet met een standaardoplossing kan. Met dezelfde data die we nu uit assets verkrijgen doen we al heel veel, onder andere het uitvoeren van onderhoud op precies het juiste moment (voorspellend onderhoud). Alles wat je namelijk kunt voorspellen, levert voordeel op, in tijd, planning, beschikbaarheid, geld, hinder voorkomen, et cetera. Met slimme profielen die we toekennen aan assets kunnen we sneller werken, hoeven we minder lang data te verzamelen en kunnen we misschien wel met minder data toe, maar werken we wel sneller, efficiënter en hebben we het voordeel van meer uitwisselbaarheid.

Er is meer overleg nodig

We zullen -ook Europees- meer moeten gaan samenwerken, data standaardiseren en echt moeten gaan samenwerken. Zonder de juiste digitalisering gaan we de doelstellingen van 2030 en 2050 niet halen, is mijn gedachte. Er is een diepgaande wens tot digitaliseren in de infra, maar we weten nog lang niet wat voor mogelijkheden de digitale transformatie ons kan bieden. Laten we ons daarop focussen. En de conclusie dat het allemaal heel erg complex is, die is al te vaak getrokken en heeft geen waarde als conclusie. Dat mag nooit de dooddoener zijn om te stoppen met onderzoeken of te experimenteren.

Er is dus meer overleg nodig en iedereen mag ervan doordrongen zijn dat digitalisering de ‘enabler’ is voor de wendbaarheid die we nodig hebben om samen de doelstellingen te halen. Graag wil ik afsluiten met de opmerking dat inmiddels de discussie niet meer gaat over wie nou de eigenaar van specifieke data is, maar meer over wie de eigenaar is van de algoritmes waarmee we de ‘numbers crunchen’. Er moet geld verdiend worden tenslotte. Daarom is het goed om ook nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, zodat het delen van kennis meer gestimuleerd wordt. Waar dan het onderscheidend vermogen nog zit? Dat zit bij de mensen die achter de innovaties staan. Voordat iets digitaal als oplossing beschikbaar is, zat het in iemands hoofd. Innoveren en oplossingen bedenken voor problemen is een ‘ongoing process’, omdat alles om ons heen verandert: door de mens, voor de mens.  

Nieuw, toegankelijk 3D-machinebesturingsplatform

MAGNETLive_desktop-user_F_20181116_0001
Lees het gehele artikel

Uitermate geschikt voor aannemers van elke omvang

Als antwoord op een vraag vanuit de wereldmarkt om handelingen in de gww, bouw en agrarische sector meer te automatiseren, kondigt Topcon Positioning Group een nieuw platform aan: MC-X. Het platform bestaat uit systemen waarbij alles draait om ultieme flexibiliteit in 3D-machinebesturing van onder andere dozer- en graafmachinesystemen. Marcel ten Westenend, Sr. Accountmanager Machine Control bij Topcon, licht toe waarom dit platform de keuze bij uitstek is voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

MC-Max, de 3D-machinebesturing voor zwaar materieel zoals bulldozers en graafmachines, heeft bruikbare updates en extra features gekregen.

“Het nieuwe MC-X platform combineert bestaande, geüpdate hard- en software tot één krachtig en flexibel platform. Het past zich aan alle toepassingen en machinetypes aan. Het platform verbetert de prestaties en snelheid voor zowel doorgewinterde als beginnende machinisten.” Vooral dat laatste is belangrijk gezien de schaarste aan machinisten met de juiste kennis en ervaring, volgens Ten Westenend. Uiteraard valt of staat een project met een goede voorbereiding ervan.

Het bedieningsscherm GX-55 voor de machinist: makkelijk, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

Gebruiksvriendelijk

“In dit nieuwe platform hebben we feedback vanuit de markt meegenomen en de software makkelijk, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk gemaakt. Doordat het ook nog Nederlandstalig is en te bedienen op een touchscreen, is de software snel te leren en wordt het voor meer mensen met minder kennis toegankelijk.” Op zich veranderen de werkzaamheden en de manier van doen niet en gaat het erom dat ze de vertaalslag van een handmatige tekening naar een digitaal terreinmodel kunnen maken. “Als ze dit eenmaal overzien met enkele aanwijzingen van ons, hebben ze het snel onder de knie”, zegt Ten Westenend. Hij weet dat de daadwerkelijke kracht in de techniek erachter zit: “MC-X maakt gebruik van modulariteit en gebruiksvriendelijke functionaliteiten om oplossingen aan te passen aan de manier waarop er gewerkt wordt. Door de robuustheid, de eenvoud en de betaalbaarheid wordt 3D-machinebesturing toegankelijk voor elke aannemer, ongeacht de omvang.”

Uitwisselbare componenten

Het platform speelt in op machinebesturing en gegevensintegratie bij aannemers waar machinepark en workflows zich uitbreiden. Ten Westenend: “Het systeem is op te splitsen in een machinevoorbereiding- en een volledige GPS-set die uitwisselbaar zijn (ongeacht het merk). Deze zijn bovendien eenvoudig te gebruiken in combinatie met meet- en positionering instrumenten. Zowel de GPS-componenten als de machines kunnen daarmee optimaal ingezet worden. Deze aanpak vermindert onnodige aanschaf van apparatuur, geeft een beter rendement op de investering en draagt daarmee bij aan een duurzaam bestaansrecht voor aannemers.”

Optimaal in verbinding

Het MC-X platform verbindt alle machines die zijn uitgerust met 3D-machinebesturing aan elkaar via Sitelink3D – het softwaresysteem voor realtime gegevensbeheer. Dat geldt voor gemengde machineparken en meerdere versies van 3D-MC. Zo is alle hardware en software met elkaar in connectie via de cloud, waardoor je gedurende de gehele workflow realtime inzicht en controle hebt over de machineposities, gegevens, communicatie, bewegingen en materieel in een project.

Nauwkeurig en efficiënt

Dankzij de huidige technieken werkt alles veel sneller, waardoor de reactietijd van de machinist 1 op 1 is, zonder vertraging dus. En Topcon werkt met de nieuwste antennes voorzien van de nieuwste technologie: “De multi-constellatiemogelijkheden van de GNSS-antennes, die contact maken met diverse satellietsystemen op verschillende plekken, zorgen voor maximale connectie zonder onderbrekingen. Je positie is altijd zichtbaar en nauwkeurig, ook op terrein met obstakels of andere belemmerende omgevingsfactoren.” Sneller, efficiënter en nauwkeurig werken vertaalt zich ook in duurzaamheid. Daarnaast is het werken met en registreren van digitale gegevens heel belangrijk met het oog op de wet Kwaliteitsborging en de veranderende verantwoordelijkheid voor aannemers.

“Het nieuwe MC-X platform maakt machinebesturing gebruiksvriendelijk en betaalbaar voor alle aannemers,” zegt Ten Westenend en besluit: “Daarnaast heeft de 3D-machinebesturing voor zwaar materieel (MC-Max) bruikbare updates en extra features gekregen. Voor kleinere bouwmachines volgt binnenkort het (MC-Mobile) besturingssysteem.”

Moet je nog starten met 3D GPS-machinebesturing? Download de praktische whitepaper!

De Bouwplaats van Morgen

De-Bouwplaats-van-Morgen-3
Lees het gehele artikel

Het is voor iedereen duidelijk dat we te maken hebben met een klimaatprobleem (veroorzaakt door o.a. Co2 uitstoot) en een milieuprobleem (stikstof, NOx en fijnstof), geluidsoverlast en stankoverlast. Binnen de uitvoeringstechnieken van de grond-, weg- en waterbouw (GWW sector) is de inzet van (zwaar) materieel veruit de grootste, vervuilende factor die hieraan bijdraagt. Daarmee is de GWW sector zich steeds meer bewust van het feit dat de activiteiten minder emissies moeten veroorzaken en dat opdrachtgevers ‘’zero emissie’’ als criterium in hun aanbestedingen meenemen. Men zoekt naar efficiënte oplossingen en naar mogelijkheden om de uitstoot van de aandrijftechnieken sterk te reduceren. De introductie van emissieloze grondverzetmachines is de belangrijkste maatregel, en heeft tevens een zeer positieve impact op de rest van de verduurzaming van onze sector.

Het doel van de sector is om met de GWW werkzaamheden zo snel mogelijk zero emissie te realiseren. Minister Schouten (Landbouw) heeft een reductie van stikstofuitstoot van 26% in 2030 voorgesteld, maar het adviescollege Remkes bepleit dat emissies van bouwprojecten in (maximaal) 10 jaar tijd worden teruggebracht met 80%, wat resulteert in een reductie van 19,2 kton NOx per jaar naar 3,8 kton NOx per jaar gemeten bij bouwmachines en bouwlogistiek.

In de zoektocht naar de mogelijkheden om de emissies te verminderen, is een consortium gestart van vooruitstrevende GWW-aannemers, FIER Automotive en onderzoeksinstelling TNO samen met leverancier Staad, met het voorstel om een volgende grote stap te zetten richting zero emissie in de GWW-sector, middels de inzet van acht elektrische grondverzetmachines i.c.m. verwisselbare powerboxen.

Deze groep koplopers bestaande uit; Van der Zanden, Boomrooierij Weijtmans, Huybregts Loon- en Grondwerkbedrijf, Gebr. Coremans grondwerken, Janssen Group, Gebr. van de Brand en van Oort en J. Veldhuizen Westbroek hebben besloten het voortouw te nemen en hebben zich gebundeld in het consortium ‘De bouwplaats van morgen’, dat gezamenlijk een proeftuinproject gaat realiseren binnen de DKTI-regeling van de RVO met de volgende motivatie:

 1. Gezamenlijk kennis vergaren omtrent de inzet van elektrische grondverzetmachines tijdens testen met de TNO in verschillende toepassingen met ter plaatse opladen en/of wisselen van de powerboxen, en deze kennis onderling te delen;      
 2. Klaar zijn voor de toekomst, in het bijzonder voorbereid op de vraag naar Zero Emissie op de bouwplaats vanuit gemeentelijke of provinciale overheden;
 3. Een kickstart te geven aan de grote opschaling van verduurzamingsprojecten in de sector.

De proeftuin ‘De Bouwplaats van morgen’ zal gezamenlijk met de partners verder ontworpen worden om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de inzet en het testen van de machines. De machines worden door de GWW-partners ingezet in (zo veel mogelijk) normale werkzaamheden, en worden gemonitord door TNO, om op basis van verzamelde data analyses uit te voeren en aanbevelingen te doen. Deze terugkoppeling gaat naar de GWW-partners, maar zal tevens in detail met de leverancier Staad worden geanalyseerd ten behoeve van verbetering van de machines. Tevens vindt er een analyse plaats op de inzetbaarheid, de kosten van het gebruik in verhouding tot de diesel werktuigen en de financiële haalbaarheid.

Een van de unieke aspecten in het project is het gebruik van verwisselbare powerboxen, net als bij een accuboormachine, maar dan op (zeer) grote schaal. Het feit dat een grondverzetmachine niet naar de laadpaal moet, maar dat accu’s kunnen worden gewisseld, is voor zwaar materieel een vereiste om 24/7 te kunnen draaien. Daarnaast zal het oplaadsysteem qua technologie vergelijkbaar worden aan dat van het opladen van een elektrische auto. De combinatie van deze twee elementen maakt de technologie in theorie zeer schaalbaar. Met dit consortium willen we dit in de praktijk gaan ervaren.

Dankzij het zeer sterke consortium, zal dit project een flinke boost geven aan het emissieloos werken in de GWW sector. Deze partijen komen uit het hele land, met verschillende use cases, en zullen daarmee de leringen en waarschijnlijk ook het enthousiasme goed kunnen delen met de gehele GWW sector.

De onverslaanbare kracht van integraal werken in de cloud

shutterstock_437098156
Lees het gehele artikel

Cloud-based werken in de GWW is voor iedereen binnen handbereik. De oude manier van werken, met handmatige aangemaakte werkbonnen en Excellijsten die bijgehouden moeten worden, zorgt -bewezen- voor faalkosten. Toch zien bedrijven in onze sector er nog steeds tegenop om de laatste stap te zetten op weg naar digitaal werken, in de cloud. “Die drempel kunnen we inmiddels volledig wegnemen”, is de mening van Edward Lammerts, New Business Manager bij 4PS. We spreken hem en Ruud Mol, directeur bij Be-Sync, over de kracht van integraal digitaal samenwerken. 

Gebundelde kracht legt de eindgebruiker geen windeieren

4PS is het bedrijf achter het ERP-systeem ‘4PS Construct’, een innovatieve, integrale softwareoplossing die alle primaire bedrijfsprocessen ondersteunt. Ook voor de GWW-sector biedt 4PS hiermee een totaaloplossing die is gebaseerd op het platform Microsoft Dynamics 365 Business Central. “Vanuit de cloud is deze software overal en voor iedereen beschikbaar”, legt Edward uit. Be-Sync -sinds mei 2020 onderdeel van de 4PS Groep- is specialist in informatie- en documentmanagement. Ruud licht toe: “Wij zorgen ervoor dat de klant integraal en efficiënt kan samenwerken in de gehele keten van bouwpartners, met de inzet van onder andere SharePoint, Teams, Planner, OneDrive en het Power Platform binnen Microsoft 365. Het bundelen van krachten tussen enerzijds het ERP-systeem van 4PS en anderzijds het informatie en documentmanagementsysteem van Be-Sync, biedt vele voordelen. Bijvoorbeeld het volledig integraal werken in de cloud en het maken van bijvoorbeeld apps voor de medewerkers op de bouwplaats van alle bouw en bouw-gerelateerde ondernemingen in Nederland. Dat legt eindgebruikers geen windeieren.”

Betrouwbare workflow

Edward vervolgt: “4PS wordt ingezet van acquisitie tot en met de beheerfase. Door alle projectgegevens in de cloud te hebben staan, heeft iedereen toegang tot de juiste informatie. Door volledig digitaal te werken, met gegevens die real-time geactualiseerd worden, voorkom je kansen op fouten en vermijd je onnodig administratief werk. Dat levert een zeer efficiënte en betrouwbare workflow op.” Ruud vult aan: “Documentafhandeling zit van origine niet sterk in ERP-software. Daar komt Be-Sync in beeld. Wil je daar echter geavanceerd mee werken en een optimale integratie bewerkstelligen met het ERP-systeem, dan is dat zelf bijna niet in te richten zonder hulp. Be-Sync maakt hiervoor standaard, maar ook klantspecifieke Apps zodat informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd. Alles wat er buiten gebeurt, kan via de cloud dan naar binnen toe gecommuniceerd worden, via het Power Platform. Ook kunnen processen buiten via het 4PS ERP-systeem 4PS Construct op deze manier makkelijk aangestuurd worden.”

Als voorbeeld noemt Edward het gebruik van SharePoint online: “Documenten integreren wordt daarmee een heel natuurlijk proces. Met het ERP-systeem vinden zaken als facturatie en urenverantwoording plaats, volledig onderbouwd voor de accountant. Maar naast het ERP-systeem spelen er binnen de bedrijfsprocessen ook onderdelen die specifiek zijn voor jou als organisatie. Daar komt het Power Platform van pas. Bijvoorbeeld het aannemen van personeel, het doen van aanmeldingsregistraties op plaatsen waar slechts een maximumaantal personen mag zijn en het aanmaken van nieuwe klanten. Voor alle informatie die buiten wordt verzameld/verwerkt kunnen we een app ontwikkelen waarbij de informatie over de digitale snelweg in het ERP systeem kan worden ingelezen. Een groot voordeel is dat informatie helder naar buiten toe gedeeld kan worden en buiten door de mensen kan worden aangevuld of gecorrigeerd. Dat ene document of die map met foto’s die belangrijk zijn voor de klant of medewerker op de bouwplaats? Die deel je nu eenvoudig via SharePoint Online. Be-Sync zorgt voor de juiste opslag en de mogelijkheid tot delen en het online/integraal samenwerken. Dat maakt je als GWW-bedrijf enorm waardevol voor de opdrachtgever, die altijd op de hoogte is van wat er gecommuniceerd moet worden. Juist dat synchronisatiedeel zit niet standaard in Microsoft 365, maar wordt door Be-Sync tot in de puntjes geregeld.”

Van tender tot onderhoudsfase

Integraal digitaal werken in de cloud biedt voordelen die al beginnen in de tenderfase en naadloos doorlopen in de onderhoudsfase. “Als een werk is opgeleverd kan in de onderhoudsfase gebruik worden gemaakt van alle relevante informatie die in de cloud is opgeslagen omtrent het project”, zegt Ruud tot besluit. “Met 4PS en Be-Sync worden alle ketenpartners, niemand uitgezonderd, bediend van de juiste informatie om zo te komen tot een optimaal integraal bouwproces.”     

Duurzaamheid in de GWW

bouwpraktijk-kopieren
Lees het gehele artikel

“Hoe oud toch nieuw is”

Als wij naar duurzaamheid in de grond-weg-en waterbouw kijken valt op dat dit eigenlijk al heel lang een onderwerp is in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld stratenmakers of eigenlijk, zoals zij tegenwoordig heten de makers van de infra, zij zijn al eeuwen duurzaam. Gebakken straatmaterialen worden eruit gehaald en weer terug gelegd. Wij weten niet beter en het is best wonderlijk dat wij ons dat niet beseffen tot vandaag. Ineens zijn wij duurzaam. Hiermee zie je dus dat het woord een enorme betekenis heeft gekregen die door dreunt in alle facetten van ons dagelijks werk in de GWW.

Reconstructie ten behoeve van klimaatproject/duurzaamheidsproject “Emmakwartier Alkmaar”. (2019)

 

Deze betekenis wordt dus gemaakt en ingevuld door processen in onze omgeving in de praktijk maar ook in regelgeving en politiek. Sommigen ervaren dit als een dwangmechanisme maar eigenlijk is het dus doodnormaal. Je zou kunnen stellen dat de nieuwe ontwikkelingen ons helpen om duurzaamheid de body te geven die wij in de sector en ons land graag willen zien.

Grondwerkzaamheden ten behoeve van klimaatproject “terugbrengen van de Jansbeek naar het centrum Arnhem”. (2018)

 

Duurzaamheid beleven op een eigen manier

Inwoners van Nederland en dus Europa beleven deze duurzaamheid ieder op eigen wijze. Daal je dan af naar de woonwijk en stel je jezelf de vraag hoe duurzaam de reconstructie van deze wijk eigenlijk is, dan is het leuk om dit aan haar inwoners te vragen. Vraag hen hoe zij het zien en ervaren. Al eerder heb ik eens een artikel in dit magazine mogen schrijven over het Emmakwartier in Alkmaar. De inwoners daar gingen steeds meer meelopen in duurzame elementen van de reconstructie en konden ons feilloos duiden hoe zij deze duurzaamheid zagen. Voor hunzelf maar ook voor hun kinderen en de toekomst van de wijk. Daar kwam ook de opmerking vandaan hoe je met oud weer nieuw maakt. Duurzaamheid letterlijk in de praktijk. Kort samengevat kun je duurzaamheid dus vatten in een geheel van materialen en menselijk denken. Absoluut een natuurlijke beweging zoals ik wel eens zeg: als je zaken de lucht in gooit komen ze toch altijd weer naar beneden, oftewel alles wat je doet keert weer een keer terug. Het circulaire denken en doen is dus een automatisme.

Rioleringswerkzaamheden “Stadhuislaan Rotterdam”. (2019)

 

Wat gaat dit betekenen voor de toekomst?

In de GWW zie je dat zo mooi met bijvoorbeeld de machines. Een  paar jaar geleden kon men zich niet voorstellen dat zo’n grote graafmachine ook elektrisch zou kunnen zijn. Die oude machines slopen wij niet, nee die bouwen wij om. Nu zijn ze er en komt de stap van hiermee werken en er dus ook naar vragen (of als eis in je bestek opnemen), aan de orde. Daarvoor moet je lef hebben, want de eerste doemdenkers kwam ik alweer op mijn pad tegen. “Ja, twee uur doet hij het en dan moet ik zeker met een stevig diesel aggregaat hem weer opladen”, hoor je dan. Ik weet zeker dat wij de komende jaren nog last zullen hebben van zulke denkers van de remmende voorsprong, maar het gaat net als de elektrische auto, eenmaal op weg gaat het vanzelf.

Dit is ook allemaal duurzaam bouwen en de GWW sector is volop in beweging op dit gebied. Grote uitdagingen staan voor ons, maar ook bedreigingen, zoals bijvoorbeeld PFAS-vervuiling maar ook CO2 uitstoot. Wij weten steeds meer en ook delen wij onze kennis veel beter en laten elkaar daarvan profiteren. In dit magazine kun je veel lezen over de kennis en ervaringen en toepassen in je dagelijkse praktijk. Dat is straks de echte winst van duurzaamheid voor ‘people, planet en profit’. Duurzaam werken is normaal, alleen wordt het tijd dat wij dat allemaal vinden!    

‘X marks the spot!’

Lees het gehele artikel

Normaal gesproken wordt met bovenstaande uitspraak de plek aangeduid op een kaart, waar een schat begraven ligt. Bij marXact is het niet anders, daar wordt meetapparatuur ontwikkeld waarmee feilloos een positie in het veld wordt gemeten, waarna deze in een handomdraai via de Cloud gedeeld kan worden met de tekenkamer op kantoor. marXact heeft met de UNI een krachtige oplossing in handen voor iedereen die zelf wil meten, tegen een aantrekkelijke prijs.

Het is geen wonder dat de UNI en alle accessoires en software die daarbij horen gretig aftrek vindt binnen de GWW-sector. Het digitaliseringsproces binnen de gehele infra wordt daarmee op een laagdrempelige manier versneld. Tommy van der Heijden, founder van marXact, ziet om die reden zijn bedrijf explosief groeien. Om dit succes om te zetten in een stabiele, stijgende lijn kan marXact extra mankracht gebruiken. Wij vragen hem wat werken binnen het marXact team zo bijzonder maakt.

DE ‘X’ MARKEERT TWEE WERKPLEKKEN

“Om met de deur in huis te vallen: we hebben twee mooie vacatures op dit moment”, opent Van der Heijden het gesprek. “We zoeken een support engineer en een online marketeer. Deze personen gaan deel uitmaken van ons team als 9e en 10e collega.” marXact staat bekend als een jong en gezellig bedrijf, met een open structuur, zowel intern als extern. Van der Heijden schetst de werksituatie als volgt: “We zijn een broeinest van ideeën. Niet alleen onze werkruimte is fysiek open, ook de manier waarop we samenwerken is dat. Je kunt bij ons je ei kwijt, je kunt alles zeggen en heb je een idee, dan ventileer je dat. Daar doen we serieus iets mee. Op die manieren stimuleren we elkaar om voortdurend te blijven nadenken over dingen die beter kunnen, over nieuwe oplossingen. Heel relaxed, het is net een speeltuin voor grote mensen.”

MOOIE DYNAMIEK TUSSEN DEVELOPMENT, SALES EN MARKETING

Er is bij marXact dus veel ruimte voor eigen inbreng. Wel draagt iedereen een eigen verantwoordelijkheid. “We werken heel dynamisch en passend binnen de huidige opvattingen over het nieuwe werken. Natuurlijk zijn er ideale kantoortijden, waarbinnen je elkaar makkelijk live kunt spreken tijdens het werken. Binnen gestelde kaders heb je echter vrijheid om je eigen tijd in te delen, zolang je maar je doelstellingen haalt. Er heerst een mooie dynamiek tussen development, sales en marketing, waarbij ideeën die geopperd worden multidisciplinair mogen zijn. We zitten niet op eilandjes.”

LAAT GEWOON ZIEN WAT JE KUNT

Gevraagd naar de opleidingen die voor beide functies gevraagd worden, antwoordt Van der Heijden met een glimlach: “Dat maakt ons niet veel uit, als je ons kunt overtuigen van je capaciteiten. Laat zien wat je kunt, deel je successen met ons. Het juiste karakter en de juiste attitude, daar zijn we gevoelig voor. Je werk is tenslotte ook niet vastomlijnd hier. Een developer gaat gewoon mee naar klanten of naar een beurs en een salesmedewerker kun je in het veld aantreffen om testen uit te voeren.”

Duurzame weg naar verkeersveiligheid

vw-64_deze-zeker-gebruiken-kopieren
Lees het gehele artikel

In het wegbeeld zien we een toename in het toepassen van de glasbol als wegdekreflector. De glasbol is zeker niet nieuw, maar de aandacht ervoor is nooit gestagneerd. Zeker nu er meer en meer gekeken wordt naar het duurzaamheidsverhaal en lichtvervuiling, zou dit een ideale oplossing kunnen zijn.

Alweer sinds 1993 is Van Wylick Wegdekreflectoren BV dé specialist op het gebied van glasbolreflectoren. Geïntroduceerd in een betontegel als ‘De Steen Van Wylick’ zorgde de glasbolreflector toen al voor een veilige situatie op de weg. Nu, 26 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot een ervaren familiebedrijf. “Het product is nog steeds heel actueel,” zegt Lisette van Wylick, dochter van oprichter Chris van Wylick, en werkzaam in het bedrijf. Als actief lid van de Normcommissie ‘Horizontale Markeringen’ woont Lisette -als afgevaardigde van Nederland- de Europese vergaderingen bij. “Op deze manier zetten wij ons in om bij te dragen aan een norm waarin een goede beoordeling van glazen wegdekreflectoren wordt meegenomen.”

De sterkste glasbolreflector (druksterkte maar liefst 80 ton).

 

Verduurzamen

Van Wylick merkt dat er steeds meer aandacht in het huidige debat is hoe je als gemeente of provincie kunt verduurzamen. Hoe bespaar je op energiekosten en verminder je CO2 uitstoot, met inachtneming van de Wet natuurbescherming en zónder in te leveren op verkeersveiligheid? Daar heeft Van Wylick wel een antwoord op: “Afhankelijk van de situatie kan het mogelijk zijn om openbare verlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen door het toepassen van onze LUX glasbolreflectoren! Zo spelen we ook in op de wensen van de Wet natuurbescherming op het gebied van lichtvervuiling: reflectoren wanneer het nodig is en daarna weer lekker donker, zoals het hoort.”

In het buitenland, zoals hier op een snelweg, worden de glasbolreflectoren al langer ingezet.

 

Veiligheid voorop

“Glasbollen zijn goed zichtbaar in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht. Ze worden al veel toegepast op snelwegen in diverse landen. Binnen Nederland zijn het vooral de provincies Flevoland en Overijssel die de glasbolreflectoren al standaard toepassen. Terwijl andere provincies ze alleen op specifieke locaties inzetten zoals op rotondes. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als uit het lopende onderzoek van het kennisplatform zou blijken dat onze glasbollen daadwerkelijk een grote rol spelen in de veiligheid en verlichting van openbare wegen,” zegt Van Wylick. ”Als daar richtlijnen voor komen, zullen ongetwijfeld meerdere provincies volgen.”

Afslag Schiphol, toepassing van LUX glasbolreflectoren voor maximale verkeersveiligheid in scherpe bochten.

 

De Lux glasbolreflectoren, de perfecte oplossing voor rijbaan c.q. rijrichtingscheiding

“Glasbollen reflecteren 360 graden, zijn goed zichtbaar in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht.” Van Wylick vervolgt: “Ze hebben géén onderhoud nodig want het massieve glas trekt geen vuil aan en blijft schoon door regen. Vaak ontstaat er bij regenval een waterfilm op het wegdek, onze glasbolreflecteren ondervinden daar echter geen hinder van en blijven prima zichtbaar.” De impactsterkte van de LUX glasbolreflectoren is enorm (maar liefst 80 ton) en dus permanent overrijdbaar, en bestand tegen sneeuwschuivers mits er met rubber geschoven wordt. “Proefondervindelijk is bewezen dat ze bij normaal gebruik het asfalt overleven, niet loslaten én -zeer belangrijk in het kader van verkeersveiligheid- hun reflectie behouden.”

Een speciale machine van Van Wylick zorgt voor hoge productie bij het nauwkeurig plaatsen van de LUX glasbolreflectoren, hier ingezet op de Rijksweg N35.

 

Snelle en vakkundige montage met eigen ontwikkelde machine

Van Wylick zorgt met een speciaal ontwikkelde machine voor een snelle, professionele en nauwkeurige montage van de glasbollen in asfalt en betonelementen (zie coverfoto).    

Beoordelen en analyseren van risico’s in de GWW

Lees het gehele artikel

Infrastructurele werkzaamheden kunnen effect hebben op de omgevingsbebouwing. Door in het voortraject de mogelijke risico’s in te schatten, beheersmaatregelen op te stellen en tijdens uitvoering de omgevingsbeïnvloeding te meten, kan veel leed worden voorkomen. “Nul (gevolg)schade, dát moet het uitgangspunt zijn voor alle infrastructurele werkzaamheden”, stelt Fred Pannekoek van Fides Expertise terecht.

Risico’s inschatten

Fides Expertise is gespecialiseerd in het beoordelen en analyseren van risico’s in de infrasector, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de verzekering (nog voor het project op de markt komt), maar ook in opdracht van uitvoerende partijen. “We schatten de risico’s van de invloeden naar de omgeving toe in en bekijken op welke manier we dat het beste kunnen monitoren tijdens uitvoering”, licht Pannekoek toe. “Dat varieert van het monitoren of een vooraf berekende verlaging van de waterstand overeenkomt met de werkelijke verlaging, het monitoren van de doorbuiging van een damwand bij een grote bouwkuip tot het monitoren van de invloeden van de infrawerkzaamheden op gevoelige bebouwing of kabels en leidingen in de ondergrond.”

De meetapparatuur voor trillingen, geluid, grondwaterstand en deformaties van Fides Expertise zijn voorzien van een automatische alarmmelding bij overschrijding.

 

Pragmatische benadering

In alle gevallen is het zaak om tijdens de werkzaamheden voldoende meetmomenten in te plannen, zodat tijdig ingegrepen kan worden in geval van eventuele zettingen of ongeoorloofde trillingen. “Ieder project is daarin uniek. We schatten de risico’s in op basis van de geplande werkzaamheden. Ook al is er vaak een bestek aanwezig, de werkmethodieken staan vaak niet beschreven. Per situatie bekijken we de mogelijke risico’s, schrijven beheersmaatregelen voor en selecteren we de juiste meetmethodiek. Het is zaak dat laatste pragmatisch te beoordelen en juist daar schort het nog wel eens aan in de markt. Het is telkens een afweging maken tussen de mogelijke risico’s, de geschikte meetapparatuur en de kosten die daaraan verbonden zijn. Elk half uur een meting uitvoeren, heeft in sommige gevallen gewoon geen zin”, benadrukt Pannekoek.

Tijdig anticiperen

De meetapparatuur voor trillingen, geluid, grondwaterstand en deformaties van Fides Expertise zijn voorzien van een automatische alarmmelding bij overschrijding. “Bij onze robotical totall-stations voor deformaties zijn zelfs meerdere alarmniveaus in te stellen, zodat tijdig geanticipeerd kan worden na een eerste waarschuwing. De grenswaarden worden vastgelegd in het monitoringsplan dat we samen met de opdrachtgever opstellen. Ook wordt beschreven welke stappen genomen dienen te worden als een grenswaarde wordt bereikt. Bij grote, complexe projecten vindt zelfs 2-wekelijks een monitoringsoverleg plaats waarin de meetresultaten worden besproken en verdere acties gedefinieerd. En dat alles met als doel om de constructieve veiligheid en het cosmetische aspect van de omgevingsbebouwing te behouden.”   

‘Betonsector in voorhoede van klimaatadaptatie’

p1010327-kopieren
Lees het gehele artikel

We staan voor een enorme maatschappelijke bouwopgave en tegelijk een enorme uit­daging op het gebied van klimaat en milieu. Die op­gave is niet zonder beton te verwezenlijken. Aan het woord is Rob van Gijzel, voorzitter van Betonhuis. De cement- en beton­industrie, verenigd in Betonhuis, neemt zijn verant­woordelijkheid om de maatschappelijke, in­no­va­tieve en duurzaamheids­uitdagingen nog beter te kunnen vormgeven.

De betonsector loopt voorop als het gaat om klimaatadaptatie, vindt Van Gijzel. “Het Betonakkoord is daar een goed voorbeeld van, waarbij de sector gezamenlijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Voor bouw­materialen als hout of staal is er nog geen vergelijkbaar initiatief.” Van Gijzel geeft wel aan dat de betonsector wereldwijd nog een paar uitdagingen heeft, met het terugdringen van de CO2-uitstoot als belangrijkste element. “Een opgave die niet eenvoudig is, maar waar Nederland wel in voorop loopt. Zo maken we al gebruik van alternatieve bindmiddelen in de vorm van reststromen van andere industrieën, zoals slakken uit de staalindustrie en vliegas van kolengestookte energiecentrales. Ook met betrekking tot hergebruik loopt ‘beton’ voorop, de betonindustrie kent namelijk geen afval. Ze kan betonnen bouwdelen hergebruiken of op een andere manier inzetten door bij sloop vrijgekomen beton te breken waarmee betongranulaat ontstaat dat dan weer in nieuw beton kan worden toegepast maar ook kan worden gebruikt in het fundatiepakket onder wegen met aantoonbare lagere milieulast.”

Beton in de GWW

Om de infrasector te verduurzamen, is het volgens Van Gijzel belangrijk dat voor iedere opgave het meest geijkte bouwmateriaal wordt gekozen. “Beton is een belangrijk bouwmateriaal in de infrasector, zeer zeker ook om te anticiperen op het veranderende klimaat. Zo hebben we te maken met periodes van droogte enerzijds en verdrassing als gevolg van korte maar hevige regenval anderzijds. Dat laatste vraagt om een gedoseerde afvoer van water, niet te snel want dat versterkt de verdroging. Betonnen waterbufferproducten vormen dan een uitkomst, om maar eens wat te noemen.” Van Gijzel geeft een ander voorbeeld: “De Rijn is de laatste jaren getransformeerd van een sneeuw- naar een regenwaterrivier. Er zullen extra maatregelen genomen moeten worden om het water beter gereguleerd naar de zee te kunnen afvoeren. Grote infrastructurele werken zoals stuwen, sluizen en bufferbakken zijn essentieel om het water in goede banen te leiden. Tegelijkertijd moet bij een enorme overvloed aan regenwater wel voldoende opvang zijn. Een eerste aanzet daarvoor is gemaakt met het project Ruimte voor de Rivier. Dat kan ook gepaard gaan met een versterking van de biodiversiteit. Door onderzoek van de Universiteit van Wageningen, in opdracht van Cascade, is aangetoond dat het winnen van grondstoffen voor beton (zand en grind) een positieve uitwerking heeft op de biodiversiteit.”

Gebrek aan innovatie

De tendens in de infrasector is dat grote bouwbedrijven de risico’s van een groot infrastructureel project niet meer kunnen inschatten en massaal afhaken. “zorgwekkend”, vindt Van Gijzel. “Er moet veel meer samenspel komen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om processen beter beheersbaar te maken en de continuïteit te waarborgen. In zijn algemeenheid ontbreekt het in de bouw aan de wil om te innoveren. In de betonsector zit enorm veel materiaal- en marktkennis die vaak nauwelijks wordt benut. Een gemiste kans, zeker met het oog op de toekomst. In de betonindustrie wordt die kennis al ingezet en dat leidt tot vele mooie (product)ontwikkelingen.” Verder is Van Gijzel van mening dat de infrasector meer in prefab moet denken. “Het verhoogt de kwaliteit, verkort de bouwtijd op locatie en minimaliseert de faalkosten. Bovendien is prefabriceren een antwoord op adaptief bouwen om een betonnen kunstwerk bijvoorbeeld in een latere fase een tweede of derde leven te geven.”   

VACATURE | Vakman GWW – Fulltime

vakman-vacature-bloem-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren en enthousiaste vakman, die werkzaam is in de GWW-sector. Ben jij niet bang om de handen uit de mouwen te steken en is afwisselend en buiten werken jouw ding? Dan zijn wij op zoek naar jou!

vakman-vacature-bloem-5-kopierenFunctieomschrijving

Als vakman GWW werk je o.a. aan de aanleg en renovatie van rioleringen, bestratingen, wegen, bermen en bodemsaneringsprojecten. Bij diverse projecten werk je nauw samen met een uitvoerder/voorman en een kraanmachinist. Jij bent de ogen van de kraanmachinist, het aanspreekpunt voor de uitvoerder en degene die de omwonende geruststelt wanneer jullie in hun buurt de straat openbreken. Op het gebied van riolering, wegverharding en funderingen zal je alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Bijbehorende werkzaamheden zijn o.a. graafwerkzaamheden met de schop, het aansluiten van rioleringen, het opmetselen van putten en het opruimen van de werken.


Onze verwachtingen

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de GWW c.q. aanverwante-sector
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
 • Je kunt zelfstandig, aan de hand van tekeningen en een werkomschrijving, een taak uitvoeren
 • Je hebt geen 7–4 mentaliteit
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B
 • Je bent in het bezit van een VCA diploma of bereid zijn deze te halen

 

Wij bieden

 • Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Bouw
 • Een fulltime functie voor 40 uur per week
 • Een uitdagende baan met wisselende werkzaamheden
 • Een prettige en informele werkomgeving Leuke collega’s

 

Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur dan je CV en motivatie naar Ilse van Uijtregt, i.vanuijtregt@bctbv.nl. Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op de website: www.bctbv.nl. Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Tjeu Clerkx, tel 0475 57 21 40.