Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Van landmeten naar GEO-informatie
BOOT is vanaf het prille begin ingeschakeld voor de landmeetkundige en civieltechnische ondersteuning, alsmede voor de complete engineering van de nieuwe woonwijk.

Van landmeten naar GEO-informatie

Een wijk met een dorpsachtige setting die bovenal klimaatadaptief wordt ingericht. BOOT is vanaf het prille begin ingeschakeld voor de landmeetkundige en civieltechnische ondersteuning, alsmede voor de complete engineering. BOOT opereert hierin als ketenpartner. “Het project sluit naadloos aan op onze missie en visie: samen werken aan een toekomstbestendige en inspirerende leefomgeving”, vertelt projectmanager Johan Hannewijk van BOOT.

’t Groene Wold omvat een terrein van 45 hectare, waarvan straks de helft wordt ingericht als landbouw. Hannewijk: “De wijk en de percelen zijn heel ruim van opzet met veel groen en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Belangrijke thema’s zijn biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat laatste uit zich onder meer in de vorm van
hemelwater vasthouden en vertraagd afvoeren en het toepassen van streekeigen en inheemse beplanting.”

Open data

De scope van BOOT op dit project is omvangrijk: “Zo zijn we actief met het uitvoeren van bodemonderzoek en onderzoeken naar bijvoorbeeld flora & fauna en explosieven in de onderzoeksfase. Tevens zijn we nauw betrokken bij het ontwerp van de buitenruimte met de focus op onder meer het watervraagstuk, de riolering, verkaveling, enzovoort”, licht Hannewijk toe. “Als het ontwerp staat, bereiden we de contractstukken voor ten behoeve van de aanbesteding van de bouw- en woonrijpfase, en organiseren we de aanbestedingen richting aannemers. Tijdens de uitvoering verzorgen wij directievoering en toezicht. ” Zijn collega Arne Kooistra, projectleider GEO, vult aan: “Het leuke aan dit project is dat er op allerlei manieren vragen komen die we landmeetkundig kunnen invullen. Er is een cruciale rol weggelegd voor het inwinnen van data en het zichtbaar maken van het ontwerp in het terrein. Aan ons de taak om daarbij de juiste technieken in te zetten. Aanvankelijk wilden we hoogtemetingen uitvoeren met een drone, maar we hadden met de nodige restricties te maken vanwege de A27 die aan de achterzijde tegen het plan grenst. Uiteindelijk bracht de ‘open data’ uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) in combinatie met controlemetingen ons ook het gewenste resultaat.”

In een voormalig polderlandschap in Almere wordt een compleet nieuwe woonwijk ’t Groene Wold gerealiseerd met bijna 400 woningen.

Integraal project

Volgend op de hoogtemetingen bracht BOOT de planbegrenzingen in kaart. Daarnaast werden relevante obstakels ingemeten en verwerkt tot een tekening met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en kadastrale kaart als onderlegger. Op cruciale locaties is de nauwkeurige kadastrale grens aan de hand van veldwerken ingetekend. “Het leidde tot een kaart die als basis fungeert voor alle partijen waarop het ontwerp kan worden ingepast”, zegt Kooistra. “Daarnaast bieden we landmeetkundige ondersteuning aan voor onze directievoerder en toezichthouders. Zo toetsen we de uitgevoerde werkzaamheden van onderaannemers, verzorgen we de monitoring van zakbakens en zetten we onze landmeetkundige expertise in bij de vorming van 400 percelen. Dit traject, dat bestaat uit meet- en uitzetwerk, verwerking, het maken van kadastrale veldwerken en aanlevering richting Kadaster, voeren we van A tot Z uit volgens het protocol van het Kadaster. Ook zijn we verantwoordelijk voor de bouwmaatvoering van de 400 woningen aan de hand van vaste punten. Het is slechts een greep uit de vele disciplines. Kortom, ’t Groene Wold is met recht een integraal project voor ons waarbij we onze expertise en onze landmeetkundige diensten in de volle breedte inzetten.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.