Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
TBS-SVA ontwikkelt klimaatadaptieve bovengrondse oplossingen voor het bufferen of vertraagd afvoeren en infiltreren van water

TBS-SVA ontwikkelt klimaatadaptieve bovengrondse oplossingen voor het bufferen of vertraagd afvoeren en infiltreren van water

Het klimaat verandert en in Nederland betekent dat dat we steeds vaker te maken krijgen met weerextremen. Zo zijn er langdurige periodes met droogte en worden die afgewisseld met periodes van hevige regenval. Om te voorkomen dat op die momenten het rioolstelsel wordt overbelast, maken we sinds de jaren negentig gebruik van wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie). Bijna elke gemeente in Nederland heeft tegenwoordig één tot honderden wadi’s. Maar hoe verklein je daar de risico’s op vervuiling? Bij TBS-SVA hebben ze daar een antwoord op.

De meeste mensen weten uiteraard dat een wadi over het algemeen een groene greppel is in een stedelijk gebied. Het buffert regenwater en zorgt dat dit vertraagd wordt afgevoerd of wordt geïnfiltreerd in de grond, om wateroverlast te voorkomen. Binnen de gww en infrasector staat TBS-SVA bekend als dé marktleider op het gebied van afwatering. Ook voor wadi’s biedt het bedrijf diverse klimaatadaptieve producten. “Want wij vinden het ontzettend belangrijk dat het water in de wadi’s al zo schoon mogelijk is”, zegt Willy Bruckers, commercieel directeur TBS-SVA Groep.

TBS-SVA ontwikkelde splinternieuwe rooster buffergoten in een grotere afmeting die geschikt zijn op plekken waar water vaak snel moet afstromen.

Slokop kolk voorkomt dat wadi overstroomt

“Zo hebben we een slokop kolk die toegepast kan worden bij wadi’s. Door deze in een wadi te plaatsen, stroomt al het water boven een vastgesteld maximaal niveau in die slokop kolk. Via deze instroomkolk wordt het water vervolgens afgevoerd naar het riool of een lagergelegen gedeelte in de ondergrond.” Willy vindt het erg belangrijk dat hier bij de aanleg van wadi’s al rekening mee wordt gehouden. “Niet alleen om te voorkomen dat een wadi overstroomt, maar vooral omdat onze producten ook voorkomen dat vervuild water in het grondwater terechtkomt. Want water dat van druk bereden wegen of parkeerplaatsen in de buurt van de wadi afkomt, neemt veel vervuiling met zich mee. Je schrikt als je weet wat er aan kankerverwekkende stoffen de wadi in stroomt!”

De slokop buffervergroter: één van de klimaatdaptieve producten van TBS-SVA.

De wadi vuilvang instroomkolk

“Dat is precies de reden dat we een wadi vuilvang instroomkolk hebben ontwikkeld”, vervolgt Willy. “Het is een speciale compacte instroomkolk voor wadi’s, met een grote zandvanger erin. De kolk is zo geconstrueerd dat deze een grote vuilvang heeft, maar daarnaast hebben we er ook een zeefscherm in aangebracht, dat extra veel vuil tegenhoudt. Zo stroomt er aanzienlijk schoner water de wadi in.” Willy legt uit dat bij een standaardkolk de buisaansluiting te diep zit. “Daar lopen gemeenten bij de aanleg van wadi’s tegenaan. Daarom hebben wij dit product ontwikkeld.” Ook het reinigen van de vuilopvang is makkelijk en relatief goedkoop, volgens Willy. “Elke gemeente heeft duizenden kolken die 1 à 2 keer per jaar gereinigd worden met een kolkenzuigerwagen. Deze vuilvang instroomkolken bij wadi’s kunnen prima meegenomen worden in het reguliere kolkenonderhoud. Daarbij wil ik benadrukken dat van de 8 à 10 kilogram aan vuil dat naar het reinigingsbedrijf gaat, er zo’n 6 à 7 kilogram schoon zand vanaf komt dat wij weer hergebruiken bij de productie van onze kolken. Voor de rekenaar betekent dat dus ook 2 à 3 kilogram zware chemische verontreiniging per kolk die we uit het milieu houden.”

Voor het bufferen en vertraagd afvoeren of infiltreren langs wegen of (industrie)terreinen, biedt TBS-SVA de AQUAWAY® betonnen grachtelementen.

Grachtelementen langs wegen of (industrie)terreinen

Voor het bufferen en vertraagd afvoeren of infiltreren langs wegen of (industrie)terreinen, biedt TBS-SVA de AQUAWAY® betonnen grachtelementen. Willy ziet een toenemende vraag naar grachtelementen bij industrieterreinen, hallen met veel dakoppervlak waar bij regenval veel water af komt en langs wegen en andere terreinen. “Oplossingen hiervoor kosten vaak veel geld. Met onze grachtelementen heb je niet alleen een zeer economische oplossing voor waterafvoer, maar onze elementen zijn ook toepasbaar om esthetisch fraaie wadi’s te creëren, al dan niet met zwerfkeien of aanplanting.” Door de V-vorm zijn de elementen uitermate geschikt om als een mooie gracht rondom een terrein aan te leggen. De afvoer van de dakgoot kan hier dan op uitkomen. In overleg met de gemeente kan dan afgestemd worden hoeveel water er op de riolering geloosd mag worden en dus hoeveel er gebufferd moet worden. Afhankelijk van de hoeveelheid af te voeren water kun je bijvoorbeeld afspreken dat je 1 liter per seconde vanuit die elementen richting de riolering laat lopen. Stopt het met regenen? Dan kan de rest van het gebufferde water langzaam daarop afgevoerd worden. Zo voorkom je dat de riolering veel te snel volstroomt en het rioolstelsel wordt overbelast. De grachtelementen worden dan voorzien van kopschotten of overstortschotten die dit kunnen regelen.” Willy voegt daar aan toe dat de grachtelementen optioneel verkrijgbaar zijn met infiltrerende sparingen. “Hierdoor buffer je niet alleen het water, maar zorg je ook voor langzame infiltratie richting de grond. Water afremmen en overstorten kan dan alsnog, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de grondsoort. Een combinatie van een grachtelement met een overstort is uiteraard ook mogelijk.”

Rooster buffergoten in zones waar verkeer kan komen

Tot slot noemt Willy nog de splinternieuwe rooster buffergoten van TBS-SVA. “Vooral bij hellingen, wegen, afritten en op andere plekken waar water vaak snel moet afstromen omdat verkeer zo min mogelijk hinder van wateroverlast mag hebben, hebben we een tweetal roostergoten ontwikkeld met een grotere afmeting. De gietijzeren goten met de afmetingen 60×40 cm of 60×60 cm zijn geschikt voor verkeersbelasting en kunnen dankzij het breder rooster veel water opvangen, opslikken én bergen. Ze kunnen bovendien voorzien worden van vertraagde afvoerschotten.” Naast de mooie klimaatadaptieve producten die TBS-SVA ontwikkelt, die meestal uit het zicht blijven, vallen deze producten in het assortiment van mooie bovengrondse oplossingen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.