Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Hoe meer aandacht voor preventie, hoe minder kans op schade
Schade-expert brengt eventuele schade in beeld.

Hoe meer aandacht voor preventie, hoe minder kans op schade

Monumentale panden bouwkundig in kaart gebracht

Al een jaar voordat de werkzaamheden aan de dijk begonnen, waren de schadespecialisten van TOP Expertise in het veld aan het werk. Niet om schades vast te stellen. Wel voor de eerste vooropnames om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van de panden en of er van nature al schade ontstaat zonder dat er werkzaamheden plaatsvinden.

Vooropnames zijn een preventieve maatregel, legt ingenieur Aart-Jan Slingerland, mededirecteur van TOP Expertise uit. “Een vooropname wordt door ons uitgevoerd vanuit het oogpunt van een schade-expert. Dit bevordert de afwikkeling van een schadeclaim. Mocht er onverhoopt een schade optreden kunnen wij snel in actie komen. Alle ‘preventieve’ gegevens zijn immers reeds bekend.” Preventie is één van de vier pijlers van TOP Expertise. Daarnaast zijn ze als onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in het regelen van technische schades voor onder meer CAR,- AVB- en rechtsbijstandverzekeringen, voor het uitvoeren van inspecties en voor claimafhandeling. “Voor de claimafhandeling kunnen we voor elk specifiek project een schadeloket inrichten waarbij we opdrachtgever en aannemer(s) ontzorgen in de afwikkeling van schadekwesties. Als een schadekwestie groter wordt en daarmee het eigen risico op een polis overschrijdt regelen we de schade verder voor verzekeraars.”

Dankzij preventie is er inzicht in de bestaande, originele situatie, en kan er snel geschakeld worden bij eventuele calamiteiten.

Monitoringsplan

In het voortraject van de dijkversterking heeft TOP Expertise een monitoringsplan opgesteld ten behoeve van het uitvoeren van trillingsmetingen, hoogtemetingen en scheurwijdtemetingen. Aan de hand van het monitoringsplan blijven risico’s tijdens de werkzaamheden beheersbaar. Aart-Jan: “We hebben specifieke panden, veelal monumenten, bouwkundig in kaart gebracht. De impact van een dijkversterking is op dergelijke objecten het grootst. Is er al een schadeverleden? Zijn er gebreken zichtbaar die nu al hersteld moeten worden? Als je dit inzichtelijk hebt, dan kun je daar je werkzaamheden op aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met lichter materieel of het vooraf verstevigen van een fundering. Gedurende de looptijd van het project worden alle objecten continu gemonitord. Zien we metingen met waarden boven de norm, dan komen we meteen in actie. We onderzoeken de oorzaak zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.”

Snel schakelen bij schade

Daarnaast speelt de vooropname een belangrijke rol in eventuele claim- en schadeafhandeling. “Onze kracht is de mix van preventie en afhandeling van schade”, aldus Robert Kruik, NIVRE-re schade-expert en mededirecteur TOP Expertise. “Doordat we dankzij preventie inzicht hebben in de bestaande, originele situatie, kunnen we snel schakelen bij eventuele calamiteiten. Want het snel af kunnen handelen van claims is waardevol voor aannemers én bewoners. Wij zijn de schakel tussen verschillende partijen. Goede communicatie en oog voor ieders belangen zijn hierbij essentieel. De uitdaging is om een schade met een goed gevoel voor alle betrokken partijen af te handelen. Hoe eerder en beter een schade afgehandeld wordt, hoe beter het is voor de betrokkenen én voor de voortgang van een project.”

Alle facetten komen samen

Aart-Jan en Robert zijn trots op de bijdrage van hun vakmensen. “Dit project is groots, dynamisch en prestigieus. Het mooie van het dijkversterkingsproject is dat hier alle facetten van ons vak samenkomen en dat we op deze manier samen met veel verschillende partijen werken aan onze eigen veiligheid in de toekomst.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.