Platform over civiele techniek & infrastructuur
Waterwerk & Riolering

Ervaren dijkenbouwers

Markermeerdijken-14
Vanuit Boskalis kunnen we hier op de Markermeerdijken onze jarenlange expertise als toonaangevende waterbouwer volledig laten gelden.

Tekst | Roel van Gils

Beeld | Boskalis

10 maart 2022 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Vanwege de complexiteit van de dijkversterkingsopgave wordt het project Markermeerdijken uitgevoerd in een unieke samenwerkingsvorm, een publiek-private samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels ondernemingen. Een manier van samenwerken die volgens Willem-Jan de Vos, lid van het Alliantiemanagementteam, past bij de bedrijfscultuur van Boskalis en ook een goede manier om grote en complexe vraagstukken in de toekomst op te lossen.

Het project is in drie secties opgesplitst met elk een eigen projectteam.

“Door marktpartijen in een vroeg stadium bij een project te betrekken, kan de gezamenlijke kennis en ervaring gebruikt worden om te komen tot het meest optimale oplossing voor ontwerp, uitvoeringsmethode en inpassing in de omgeving”, begint De Vos. “De dijkversterkingsopgave van de Markermeerdijken is vernieuwend en vraagt om inventieve en doordachte oplossingen. Als ervaren dijkenbouwers zijn we er samen met de andere Alliantiepartners in geslaagd om tot een gedegen projectplan te komen. Een plan dat uiteindelijk een Raad van State-procedure heeft doorstaan (vanwege bezwaren vanuit de omgeving). Uiteindelijk hebben we het plan op geen enkel punt hoeven aanpassen. De inhoud van het plan klinkt als een klok.”

De dijkversterkingsopgave van de Markermeerdijken is vernieuwend en vraagt om inventieve en doordachte oplossingen.

Toonaangevende waterbouwer

De private partijen binnen de Alliantie Markermeerdijken zijn geen vreemden van elkaar. “Het is een beproefde combinatie”, zegt De Vos. “We vullen elkaar heel goed aan als het gaat om capaciteit en de inbreng van mensen, kennis en middelen. Zo hebben we vanuit eerdere projecten reeds ervaring met deze vernieuwende manier van samenwerken, maar ook met het bouwen op slappe ondergrond, zoals op project A2 Hoogegelegen, een combinatie van ‘nat en droog’ werk in alliantievorm. Vanuit Boskalis kunnen we hier op de Markermeerdijken onze jarenlange expertise als toonaangevende waterbouwer volledig laten gelden. De dijkversterkingsoperatie wordt namelijk bijna volledig vanaf het water aangevlogen. Een strategische keuze in het projectplan die heeft geleid tot aanzienlijk minder bezwaren en beroepen. Het heeft draagvlak in de omgeving gecreëerd. En dat kunnen we vanzelfsprekend ook waarmaken.”

Het afstemmen van het materieel op een project is precies één van de kwaliteiten waar Boskalis zich in onderscheidt.

Specifieke materieelsets

Het project is in drie secties opgesplitst met elk een eigen projectteam. “Voor deze secties zijn telkens unieke werkmethoden bedacht die passen bij de specifieke omstandigheden. Zo hebben wij voor het aanbrengen van het zand voor de voorbelastingen en de dijkverzwaring materieelsets aangepast of zelfs nieuw ontwikkeld”, legt De Vos uit. “In het noordelijke deel wordt een zogeheten oeverdijk aangelegd, een lange zandduin van 5 kilometer vóór de bestaande dijk. Met een drijvende bakkenzuiger is het zand naar de nieuw te vormen oeverdijk verpompt en daar op traditionele wijze verwerkt met grondverzetmaterieel. In het middelste deelgebied daarentegen hebben we te maken met een smalle strook waar vanwege de slappe ondergrond met veel lagere producties gewerkt kon worden. Hier is een een rupskraan omgebouwd tot sproeiset die middels een lange persleiding aan een drijvende grondpers is verbonden. Zo wordt stap voor stap de nieuwe dijk opgebouwd. Tot slot hebben we voor de zuidelijk gelegen secties een werkschip omgebouwd en voorzien een hydraulische kraan met een sproeiarm waarmee heel chirurgisch laag voor laag zand wordt aangebracht. Ook hier was de slappe ondergrond leidend voor de gekozen werkmethode. Dankzij de ‘stalen dozen’ die aan het schip zijn bevestigd voor meer drijfvermogen kunnen we langer doorwerken als een bepaalde ondiepte wordt bereikt.”

Het afstemmen van het materieel op een project is precies één van de kwaliteiten waar Boskalis zich in onderscheidt, resumeert De Vos. “Behalve ervaren dijkenbouwers, zijn we echte techneuten. Dat merk je ook aan het enthousiasme bij onze mensen. We hebben ontzettend veel kennis in huis voor het ontwerpen en bouwen van dijken, maar gedijen ook goed in een samenwerkingsvorm zoals hier op de Markermeerdijken. Onze bedrijfscultuur is heel laagdrempelig en open-minded richting andere partijen. Ik ben er van overtuigd dat deze manier van samenwerken tussen bouwers, beleidsmakers en ontwerpers essentieel is om ons ons land de komende eeuwen bewoonbaar te houden.”     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Grond/Weg/Waterbouw? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht