Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

Een brede blik op het bevorderen van veiligheid en kwaliteit

iStock_000063566379_Full
Binnen TÜV NORD Nederland is een specifieke afdeling ingericht die zich uitsluitend bezighoudt met het certificatieproces in het verticaal transport, waaronder dus ook

Tekst | Roel van Gils

Beeld | TÜV NORD Nederland

17 april 2023 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

Wist je dat TÜV NORD Nederland, onderdeel van de wereldwijd opererende TÜV NORD Group, al ruim veertig jaar actief is in Nederland? Het is de grootste keuringsinstelling van ons land als het gaat om periodieke inspecties van arbeidsmiddelen in het algemeen. TÜV NORD Nederland keurt niet alleen jaarlijks vele honderden funderingsmachines, maar is ook nauw betrokken bij het bepalen van de ‘spelregels’ van het keuren.


De taken van TÜV NORD Nederland variëren van het auditen van managementsystemen tot het keuren en inspecteren van werkmaterieel.

Het werkveld van TÜV NORD Nederland is zeer omvangrijk. “We bevorderen de veiligheid en kwaliteit door middel van audits, keuringen en inspecties”, licht Marcel Kleintjens toe, marketingmanager bij TÜV NORD Nederland. “Onze taken variëren van het auditen van managementsystemen tot het keuren en inspecteren van werkmaterieel. Daarnaast verzorgen we ook productkeuringen en certificeringen.” Binnen TÜV NORD Nederland is een specifieke afdeling ingericht die zich uitsluitend bezighoudt met het certificatieproces in het verticaal transport, waaronder dus ook funderingsmachines. Deze afdeling bepaalt bovendien samen met stichting TCVT (gelieerd aan het ministerie van SZW), de industrie en brancheorganisaties de ‘spelregels’ en keuringsschema’s voor het keuren van materieel in het verticaal transport. 

Verplichte en niet verplichte keuring

TÜV NORD Nederland keurt vele honderden funderingsmachines per jaar. “We behartigen de belangen voor Nederlandse klanten, maar schromen niet om een uitstapje te maken naar het buitenland als materieel ingezet wordt op projecten over de grens”, vertelt Han Roelofs, technisch manager bij TÜV NORD Nederland en verantwoordelijk voor het verticaal transport. Funderingsmachines kunnen aan verschillende inspecties worden onderworpen. “Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt vaak een opstellingskeuring vereist om te beoordelen of een installatie veilig in zijn omgeving kan opereren. Daar kunnen we uiteraard gehoor aan geven. Daarnaast dient de funderingsmachine zelf periodiek gekeurd te worden, opgesplitst in een verplichte en niet verplichte keuring. Voor het eerste deel (veelal tweejaarlijks) moet een geaccrediteerde instantie worden ingeschakeld, zoals TÜV NORD Nederland, die volgens een gestandaardiseerd schema de keuring uitvoert. Het niet verplichte onderdeel (jaarlijks) mag door een deskundig persoon van de klant zelf worden uitgevoerd. De praktijk leert dat wij als onafhankelijke keurende instantie ook voor dat onderdeel worden ingeschakeld, omdat de klant wil vermijden dat hij zijn eigen ‘vlees’ keurt.”

Funderingsmachines worden gekeurd volgens het TCVT keuringschema W6-01. “Hierin staan onder meer de punten beschreven die de keurmeester tijdens de keuring moet afwerken, maar ook wat er van de keurmeester verwacht wordt. Het schema biedt dus duidelijkheid in de markt”, vindt Roelofs. “Iedereen kan de punten nalezen, het voorkomt discussie. Bovendien is het altijd goed dat er een paar vreemde ogen kijken naar een installatie.” En die ‘vreemde ogen’ hebben in het geval van TÜV NORD Nederland veel kennis van zaken. “Onze inspecteurs onderkennen het belang van onze klanten en spreken dezelfde taal. We denken mee, ook met het oog op nieuwe ontwikkelingen en technieken. Niet alleen bij onze klanten overigens. We zitten regelmatig met de industrie om tafel om te bekijken wat nieuwe ontwikkelingen, zoals elektrificatie en emissieloos werken betekenen voor de keuringsschema’s en de van toepassing zijnde wetgeving.” 

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht