Platform over civiele techniek & infrastructuur
Beton

Beton in de wegen- en bruggenbouw: niet grijs maar groen

img_2996
Waterdoorlatende of waterpasserende betonstraatstenen bieden uitkomst

Tekst | Tekst | Taco vd Broek/Jan Mol Beeld | Betonhuis Bestrating

3 december 2020 Leestijd 7 minuten

Deel dit artikel

Bij beton denken mensen waarschijnlijk eerder aan grijze blokken dan aan groen en duurzaamheid. Toch is beton het fundament voor de circulaire economie.

“De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In de Troonrede kondigde koning Willem-Alexander aan dat er maatregelen aankomen om die circulaire economie te stimuleren”, opent Taco van den Broek, sectorsecretaris Bestrating bij Betonhuis, het gesprek.

“Onderdeel van en voorwaarde voor de circulaire economie is dat we op een andere manier gaan bouwen. Er zijn allerlei initiatieven die hiernaartoe werken. Minister Olongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bijvoorbeeld een kamerbrief gestuurd over de voorgenomen implementatie van circulair bouwen in de regelgeving. Daarin ging ze onder andere in op strengere eisen als het gaat om de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG); deze geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast.”

Bouwwaardemodel voor circulair ontwerpproces

Rijkswaterstaat en NEN hebben Platform CB’23 opgericht vanuit het streven om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Het Uitvoeringsteam Circulair Ontwerpen van het Betonakkoord presenteerde het Bouwwaardemodel, waarmee alle ketenpartners vanaf de ontwerpfase eenvoudig kunnen deelnemen aan het circulair ontwerpproces om zo tot een écht circulair bouwwerk te komen. 

Betonnen bestrating voor de juiste waterhuishouding 

“Beton bestaat uit zand en grind, water en een bindmiddel. De Romeinen gebruikten het al om er aquaducten, wegen en gebouwen als het Colosseum en het Pantheon mee te maken. Ook in onze huidige wereld is het het meest gebruikte bouwmateriaal. En dat is niet voor niets. Beton is een sterk, robuust en brandbeschermend materiaal. Het biedt architectonische vormvrijheid en kleurvariatie en kan eenvoudig verwerkt worden. Daardoor ontstaan oplossingen voor moderne, veilige en duurzame gebouwen, wegen en constructies. De discussie die momenteel gehouden wordt, gaat over de omschakeling van asfalt naar duurzaam beton. Betonhuis Bestrating is van mening dat de BV Nederland dit moet oppakken, om het hoofd te bieden aan de toenemende wateroverlast gecombineerd met droogte. Met beton kan er duurzaam bestraat worden, waarbij het water infiltreert in plaats van wegvloeit. Bestraten met beton betekent water kunnen doseren en doorlaten.”

Betonstraatstenen conform BRL K11002, Julianaplein te Barneveld.

Circulair bouwen met beton 

Bouwen met beton past uitstekend in een circulaire economie. Het sterkste milieuvoordeel van beton is zonder twijfel de zeer lange en onderhoudsarme levensduur. En als een betonnen bouwcomponent toch gesloopt moet worden, krijgt het materiaal vaak een herbestemming. Betonnen viaducten en bruggen kunnen circulair gebouwd worden. In geval van sloop wordt 100% van het betonpuin hergebruikt; als betongranulaat in wegfunderingen of als toeslagmateriaal in nieuw beton. De grondstoffen van beton zijn natuurlijk en veelal lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Zand bijvoorbeeld is over het algemeen afkomstig uit het achterland van rivieren als de Maas en de Rijn. Ook grind is een afzetmateriaal van rivieren. Na nabijheid van grondstoffen houdt de productieketen kort, zonder grote transportafstanden. Beton is niet afhankelijk van grondstoffen die mondiaal schaars worden of afhankelijk van de fluctuerende prijs van ruwe olie.

Duurzame bestrating

Een voorbeeld van wat er kan met circulair bouwen is duurzame bestrating. Beton wordt veel gebruikt als bestratingsmateriaal. Van den Broek: “We hebben met regelmaat te maken met hevige buien. Verharde oppervlakken kunnen die niet wegwerken. Waterdoorlatende of waterpasserende betonstraatstenen bieden uitkomst. Dat is open bestrating, waarbij (hemel)water de ruimte krijgt om de bodem te infiltreren. Die open structuur kan bijvoorbeeld bereikt worden door er sprake is van extra brede voegen tussen de stenen, of doordat er een opening is uitgespaard aan de zijkant of in het midden van de steen, of door een poreuze betonsamenstelling. Een andere oplossing is het gebruik van grasbetontegels. Deze openingen tussen of in deze tegels worden gevuld met bijvoorbeeld teelaarde, zodat er gras in kan groeien.”

Mogelijkheden

De leden van Betonhuis Bestrating denken graag mee over de mogelijkheden. Omdat zij het belangrijk vinden om constante kwaliteit te bieden, worden hun processen gecheckt door een externe instantie aan de hand van een beoordelingsrichtlijn. Zo weten opdrachtgevers (zoals gemeenten) zeker dat ze duurzame, groene betonproducten inkopen die niets aan kwaliteit hebben ingeboet. Meer weten? Kijk op betonhuis.nl/bestrating.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

louwers mediagroep
 • Z&R

  Z&R

  Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

  Naar website
 • Profiel

  Profiel

  Platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek, veiligheid

  Naar website
 • I&L

  Instore & Livecomm

  Platform over beurzen, retail & online business

  Naar website
 • I&B

  Installatie & Bouw

  Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit

  Naar website
 • B&S

  Beton & Staalbouw

  Platform over beton en staal in de bouw

  Naar website
 • Gevelbouw

  Gevelbouw

  Platform over gevels, glas & daken

  Naar website
 • badz

  Bouwen aan de Zorg

  Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

  Naar website
 • mediagroeplogo

  Binnenwerk

  Platform voor de interieurbouwbranche

  Naar website
0%