Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Beton: het kloppend hart van de samenleving

Beton: het kloppend hart van de samenleving

Zowel in de bouw- als de infrasector is beton niet meer weg te denken, je kunt ermee de hoogte, diepte en breedte in. Bijzondere vormen zijn ook te creëren met beton en het allermooiste is dat beton een duurzaamheid kent die ongeëvenaard is. Wanneer we het hebben over circulariteit dan verdient beton de hoofdprijs. Een van de kenmerken van beton is de zeer lange levensduur van het materiaal. Een ander kenmerk is de enorme inzetbaarheid.

De cement- en betonindustrie heeft zich verenigd in Betonhuis, een orgaan dat de belangen behartigt van zeven sectorverenigingen onder deze koepel. Bestrating, Betonmortel, Betonproducenten, Cement, Constructief Prefab, Riolering en Stenen en Blokken zijn subsectoren in deze industrie die allen profiteren van Betonhuis als promotor en kenniscentrum. We nemen u graag even mee in de wereld van beton en cement, gevolgd door een persoonlijke note van Ron Peters, directeur van Betonhuis.

Verlengde Waalbrug Nijmegen.

 

Honderd procent nuttig hergebruik

Duurzaamheid begint bij beton. Het bouwmateriaal kent een lange levensduur met behoud van waarde. Afdanken van beton komt dan ook niet vaak voor. Nederland circulair 2050 schrijft voor dat in gevallen waar toch sprake is van afdanken, het beton moet worden gerecycled en worden ingezet voor de fabricage van nieuwe producten. Beton krijgt vaak een herbestemming, dat kan zijn in de vorm van een gebouwtransformatie waarbij het betonskelet gewoon hergebruikt wordt, of door simpel hergebruik van een betonklinker of -tegel. Wanneer er toch sprake is van sloop, dan kan 100% van het betonpuin nuttig hergebruikt worden. We vinden het betonpuin dan bijvoorbeeld terug als wegfundatie, of in kleinere mate, als toeslagmateriaal in nieuw te produceren beton.

Het materiaal blijft dus in de eigen keten en verliest zijn waarde als grondstof niet. LCA-analyses tonen aan dat er milieutechnisch geen voorkeur bestaat voor een bepaalde manier van hergebruik. Wat wel belangrijk is, is het lokale verband tussen vraag en aanbod en de daarmee samenhangende transportafstand. Hoe minder transport, hoe minder CO2-uitstoot en des te duurzamer er gewerkt wordt.

Ron Peters, directeur van Betonhuis.

 

Beton is absoluut ‘future proof’

Wanneer we verder kijken naar ‘Nederland circulair in 2050’, dan zien we dat de daar beschreven praktische aanpak realistisch is: “Alleen duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken en geen afval creëren”. Beton voldeed en voldoet al aan dat streven voor 2050, met als gevolg dat elke extra innovatie rondom beton die nog duurzamer is, zorgt voor een voorsprong in het circulariteitsverhaal. Denk dan bijvoorbeeld aan adaptief en demontabel bouwen.

Verbreding van duurzame inzet door ketens te combineren

Andere sectoren kennen uiteraard ook reststromen die al tientallen jaren worden hergebruikt. Slak afkomstig van ruwijzerproductie, vliegas afkomstig uit kolengestookte elektriciteitscentrales zijn daar voorbeelden van. Door deze in te zetten kan afval in andere ketens opgewaardeerd worden tot bijproducten. Een mooi voorbeeld is de inzet van AEC-granulaat, de steenachtige fractie die overblijft na verbranding van voornamelijk huishoudelijk afval, in met name betonnen bestratingsproducten zoals stenen, tegels en banden. Ook spoorbalast wordt gerecycled en hergebruikt als toeslagmateriaal in beton, net zoals het residu dat overblijft na het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt. Door over de eigen keten heen te kijken en gebruik te maken van wat andere ketens te bieden hebben, wordt het begrip circulariteit veel omvangrijker.

Slimme breektechniek voor bredere inzetbaarheid

Slimme, nieuwe breektechnieken maken het mogelijk om het uit het betonpuin vrijgekomen toeslagmateriaal gelijkwaardig te laten zijn aan primair toeslagmateriaal. Een echte evolutie als het op puinbreken aankomt, die het makkelijker maakt om naast de grove fractie ook de fijne fractie toeslagmateriaal opnieuw te gebruiken in beton.     

De complexiteit vraagt om duiding en structuur

Betonhuis is als kenniscentrum van onschatbare waarde voor de beton- en cementsector, zeker nu circulariteit en de talloze mogelijkheden die beton en cement bieden, een heet hangijzer is geworden. Ron Peters wil met Betonhuis dan ook meer vooraan in het proces betrokken worden en zegt: “Vaak is het de aannemer die we moeten inlichten en voorlichten. Geen beton is hetzelfde, in feite is elk beton maatwerk. Als aannemer kun je niet alles weten en niet op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, daarom treedt Betonhuis graag op in de rol van raadgevende partner naast die van leverancier. We staan echt voor de complete betonindustrie, of het nu cement, betonmortel op geprefabriceerde betonproducten zijn. Met de knowhow van onze lidbedrijven en de borging van kennis binnen Betonhuis kunnen we de aannemer helpen om vooraf de juiste keuzes te maken, waarbij wij rekening houden met factoren waar men zelf in eerste instantie niet aan denkt. Wij kijken niet alleen naar de toepassing, maar ook naar wat er na de levensduur van een bouwwerk gebeuren moet. Wederom: circulair denken begint met een juiste keuze in grondstoffen.”

De complexiteit rondom beton (en cement) vraagt om duiding en structuur. Betonhuis biedt dat en ziet het komen tot de juiste keuze als een gemeenschappelijke opgave van Betonhuis, de betonleverancier en de aannemer. “Wie als aannemer een bouwwerk gaat realiseren, zou voor de goede orde eigenlijk op eerst een lid van Betonhuis moeten benaderen met de vraag, dan volgt er advies. De goede volgorde is dan ook: welk beton, wat is de levensduur, hoe zit het met duurzaamheid en uiteindelijk de prijs”, aldus Peters.

Detail betongranulaat.

 

Betontechnische kennis is aan voortdurende evolutie onderhevig

Peters merkt op dat binnen de evolutie van beton veel gebeurd is. “De betonindustrie is volop aan het verduurzamen. De toepassing van secundaire materialen is een feit, het ontstaan van secundaire grondstofstromen en circulariteit en levensduur zijn bepalende factoren momenteel. Waar gaan we heen, kun je je afvragen. We hebben enerzijds het klimaatakkoord, anderzijds het betonakkoord, doelstellingen om aan te werken, het kost allemaal tijd. Daarom is Betonhuis een baken voor de sector in de breedste zin van het woord”, vervolgt Peters. “Wij hebben onze focus continu op verbetering liggen, dat kan gaan om het product zelf, dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar ook op het gebied van verwerking. Onze leden vormen samen de motor achter dit geheel, met Betonhuis aan het stuur.” Ter verduidelijking schets Peters de R-ladder: Prioriteit één is adaptief ontwerpen -met een 2e en 3e gebruiksfase, prioriteit twee is kijken naar hergebruik en prioriteit drie is kijken naar recycling. “Wij zijn een zero-waste industrie”, zegt hij tot besluit.    


Betonhuis

Bezoekadres:
Zaagmolenlaan 20, 3447 GS Woerden

Postadres:

Postbus 194, 3440 AD  Woerden

T +31 348 484 400

E info@betonhuis.nl

www.betonhuis.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.