Platform over civiele techniek & infrastructuur
Beheersen schaderisico bij de Markermeerdijken
Durgerdam, foto Alliantie Markermeerdijken.

Beheersen schaderisico bij de Markermeerdijken

Dijkversterking, omgeving en actieve monitoring

Risicobeheersing en omgevingsmonitoring zijn belangrijk bij de versteviging van de Markermeerdijken. Het moet een veilige dijk opleveren, er dient praktisch gewerkt te worden en het voorkomen van schade is een topprioriteit. Het Integraal Monitoringsteam (IMT) van AMMD verzorgt de planvorming en ondersteunt onder andere de omgevingsmanagers, site engineers en uitvoering.

Het is belangrijk dat de bebouwde omgeving tijdens het werk stabiel is en blijft. Als er onverhoopt schade ontstaat, moet er snel duidelijkheid ontstaan. Imre van Hal, adviseur Aveco de Bondt: “De spanning zit hem in het beste voor het project of het beste voor de omgeving. Dit is een gezonde spanning. Hier kun je alleen mee omgaan door actieve omgevingsmonitoring en goede plannen. Niet om vinkjes te zetten en een rapport in een bureaula weg te leggen maar met omgevingsmonitoring en preventieve handelingen.”

Plaxis berekeningen waterspanningen, Alliantie Markermeerdijken.

Het voorwerk en werk

Schades door ophogingen, ontgravingen en trillingen liggen natuurlijk op de loer. De uitdagende ondergrond is hierbij de essentie. Hoe kun je met deze risico’s je werk doen? Rick Oosterhoff, senior adviseur Aveco de Bondt: “Door het IMT zijn beleids- en integrale plannen opgesteld, waarin duidelijk de ‘spelregels’ rondom schadepreventie zijn vastgelegd. Het unieke aan dit grote project is dat voor eventuele risicovolle locaties in detail wordt gekeken naar de omgevingsbeïnvloeding.” Imre: “De complexiteit van het project vraagt van de geotechnici en andere experts een wisselwerking tussen detail en overzicht over het geheel. De risico’s voor de omgeving beoordelen wij vooraf met de nieuwste modellen en inzichten in technieken. Ook worden veldwerkzaamheden en ‘ouderwetse’ archiefbezoeken voor funderingsgegevens uitgevoerd. Vooraf zijn duidelijke plannen en afspraken gemaakt. Hieruit komen weloverwogen grenswaarden per fase gekoppeld aan vrijgavemomenten voor de vervolgfasen. Door gefaseerd te werken en op de juiste momenten te meten stel je jezelf in staat gelijk te reageren en daarmee de kans op schade te beperken. Ook essentieel zijn de korte lijntjes met de site engineers, uitvoering en omgevingsmanagers om de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen.”

Prominente rol voor omgevingsmonitoring en schadepreventie

Dit project heeft dusdanige risico’s dat veelzijdige metingen noodzakelijk zijn. Naast de gebruikelijke bouwkundige vooropnamen en meetboutjes voor hoogtemetingen wordt diverse meetapparatuur toegepast. Zoals prisma’s en hellingmeetbuizen om horizontale verplaatsing-en te meten, fenomarkers voor maaiveldzettingen, scheurmeters, trillingsmeters en peilbuizen. Dit gaat om vele locaties verspreid over het 33 kilometer lange tracé. Imre: “Opvallend was dat door de planvorming en opvolging op de omgevingsmonitoring we echt merkten dat schadepreventie in de organisatie ging leven en terecht een prominente rol kreeg. Zo wordt vanuit allerlei lagen in de organisatie geschakeld en gesleuteld om schade tijdens de werkzaamheden te voorkomen.”

Geoweb omgeving Alliantie Markermeerdijken.

Wat heeft het opgeleverd?

Omgevingsmonitoring omkleed met handelingsperspectief heeft de Alliantie Markermeerdijken in staat gesteld de risico’s te beheersen. Uiteraard zullen omwonenden die trillingen en overlast ervaren hier een andere beleving van hebben. Het IMT voorziet de omgevingsmanagers van kennis om het verschil tussen hinderbeleving en schade uit te leggen. Het spanningsveld beheersen is tot op heden goed gelukt bij de Markermeerdijken. De omgevingsmonitoring inclusief handelingsplan geeft duidelijkheid en houvast voor zowel omwonenden als de gehele alliantie.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.