Tagarchief: Voets Gewapende Grondconstructies

Vaste grond onder de voeten dankzij geogrids

IMG_4222
Lees het gehele artikel

“In de tender is gebleken dat gewapende grond een goede toepassing is binnen het project A16 Rotterdam. Wij hebben De Groene Boog benaderd met de boodschap dat we de uitdaging aan wilden gaan. We bleken een aantrekkelijke propositie te hebben en zijn vroegtijdig met de ontwerpteams aan tafel gegaan.” Aan het woord is Gino Jongmans van Voets Gewapende Grondconstructies. Samen met partnerbedrijf HUESKER Synthetic heeft Voets gezorgd voor vaste grond onder de voeten in Rotterdam. We spreken Jongmans samen met Joris van den Berg van HUESKER.

Over de samenwerking

Huesker is bekend als producent van hoogwaardige materialen die hun weg vinden in de wereld van de infra. De weefsels en geogrids van Huesker vinden we onder andere terug in wegdek en in funderingsconstructies. Een team van engineers denkt continu na over nieuwe toepassingen binnen alle takken van de GWW. De oplossingen hebben allen één ding gemeen: ze zijn toekomstbestendig. Voets Gewapende Grondconstructies heeft vanuit de betonwereld een evolutie doorgemaakt en een specialisatie ontwikkeld in gewapende grondconstructies. En ook daar geldt: Voets bouwt toekomstbestendig. Zo is de samenwerking met Huesker ontstaan, beide bedrijven vullen elkaar mooi aan en delen een toekomstvisie.

Vroegtijdig integraal ontwerpen

Jongmans vertelt: “Wij bouwen niet alleen, maar pakken samen met Huesker vroegtijdig integraal de ontwerpen op. Aan de civiele kant levert dat veelal mooie besparingen op. Bij De Groene Boog zijn we gestart in deelgebied 3, de President Rooseveltweg, waar een tijdelijke bouwweg moest komen en terpen opgehoogd moesten worden voor een hulpbrug. Daarnaast zijn we ingeschakeld bij het Terbregseplein, waar een fly-over gerealiseerd wordt. De voorbouwlocatie daar is grotendeels gefundeerd op paalmatrasconstructies, waarbij geogrids zijn gebruikt.” Daar voegt Van den Berg aan toe: “We hebben systeemoplossingen gecombineerd. Eerst bouwen we over het paalsysteem een met geogrids gewapend matras, wat leidt tot een zettingsvrije constructie, vervolgens werken we door met de gewapende grondconstructies als grondkering.”

Sturen op duurzaamheidJongmans merkt op dat er altijd gestuurd wordt op duurzaamheid. “Als we zien dat gewapende grond niet de beste oplossing is, dan zeggen we dat eerlijk. We werken voor bijna alle grote aannemers, die dat enorm waarderen. We kijken altijd wat we kunnen met ons productieapparaat, om aan te sluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Voorop staat dat we een betrouwbaar eindproduct leveren in een dynamische omgeving. We zijn samen in staat de oplossing-en vergaand te optimaliseren, dit vraagt om materiaal met specifieke eigenschappen, maatwerk dus en zeker ook duurzaam. Kenmerkend daarbij is onze flexibiliteit in combinatie met een korte doorlooptijd. Erg belangrijk om adequaat om te gaan met de dynamiek rondom planningen. Onze focus ligt daarom ook op tijdige leveringen.”     

Gewapende grondwanden ontworpen op het scherpst van de snede

IMG_3036
Lees het gehele artikel

De onderbouw van de natuurbrug en een deel van de fly-over voor HOV in ’t Gooi zijn heel bewust
uitgevoerd in een gewapende grondconstructie. Het bouwen met dergelijke producten kent toleranties. Reden voor BAM Infra Nederland om Voets Gewapende Grondconstructies in te schakelen. Dankzij hun jarenlange ervaring wisten zij de constructies tot op het scherpst van de snede te engineeren en realiseren.

“De natuurbrug en fly-over liggen op steenworp afstand van elkaar en gelegen in een prachtig natuurgebied net buiten Hilversum”, begint Gino Jongmans, bedrijfsleider bij Voets Gewapende Grondconstructies. “Vanwege de ligging, eisen en het budget lag het voor de hand om de onderbouw van de natuurbrug en een deel van de fly-over uit te voeren in een gewapende grondconstructie. Dit project was echter dusdanig speciaal dat we door BAM Infra al in de tender zijn uitgenodigd om mee te denken over de best mogelijke oplossing. We hebben daarbij heel bewust gekozen voor het actief systeem van Terre Armee.”

Aanspreekpunt voor Terre Armee

Het Terre Armee-systeem, waarbij de Terra Plus-betonelementen worden verankerd in het grondlichaam, is volgens Jongmans een heel betrouwbaar systeem. “Terre Armee is voor ons een strategisch partner. Samen kunnen we voor iedere uitdaging de juiste oplossing aandragen. De lijnen zijn kort.” Heel kort mogen we wel zeggen, want sinds begin dit jaar is Voets Gewapende Grondconstructies het aanspreekpunt geworden voor alle Terre Armee-systemen in Nederland en Nederlandstalig België. “BAM Infra was in de tenderfase overtuigd en heeft met onze oplossing ingeschreven. Na gunning zijn we in de eerste ontwerprondes alweer uitgenodigd om het integraal tenderontwerp om te zetten in een DO en UO. Een groot voordeel van vroeg met elkaar om tafel zitten, is dat je na gunning heel snel aan de slag kunt. We bouwen een kunstwerk immers niet alleen. De integrale samenwerking maakt dat je samen de juiste aannames doet en heeft heel snel tot een definitief ontwerp geleid.”

De kwaliteit van het aanvulmateriaal is essentieel in gewapende grondconstructies.

Lef tonen

Bij de kunstwerken in ’t Gooi is 1.090 m2 en 655 m2 aan gewapende grondconstructies toegepast voor respectievelijk de natuurbrug en de fly-over. De natuurbrug heeft een overspanning van 42,6 meter met één tussensteunpunt en de fly-over een overspanning van 53,4 meter met eveneens één tussensteunpunt. Jongmans: “We werden niet enkel geleid door de techniek, ook aan de landschappelijk inpassing moest worden voldaan. Het beeldkwaliteitsplan stelde onder meer eisen ten aanzien van hellingshoeken, duurzame bouwmethodieken, enz. Met het toepassen van gewapende grondconstructies wordt op beton en staal bespaard én je kunt ontzettend snel bouwen. Daarnaast waren we er gezamenlijk op gebrand om de overspanningen zo kort mogelijk te houden. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om binnen de scherp opgelegde toleranties te bouwen met Terre Armee. BAM Infra heeft vervolgens het lef getoond om het landhoofd kort op onze constructie te plaatsen met als resultaat een uiterst slank en integraal ontwerp.”

Bouwen op het scherpst van de snede betekent wel dat we zeer strikte eisen stellen aan de kwaliteit van het aanvulmateriaal, zegt Constant Brok van Voets Gewapende Grondconstructies. “We kunnen niet marchanderen met aannames. De kwaliteit van het aanvulmateriaal is essentieel in gewapende grondconstructies. In dit geval hebben we een passend zandmengsel gevonden in de omgeving met een korrelskelet dat heel goed in elkaar past. Zodoende konden we werk met werk maken. Mooie bijkomstigheid is dat we ons op dit project, mede dankzij de goede voorbereidingen van BAM Infra, als bedrijf ook nog eens hebben weten te certificeren voor Veiligheidsladder Trede 3.”     

Tijdelijke en permanente gewapende grondconstructies

IMG_4660
Lees het gehele artikel

Voets Gewapende Grondconstructies is door Boskalis al in het voortraject betrokken. “Gewapende grondconstructies integraal in het ontwerp meenemen, bevordert niet alleen de duurzaamheid van een project, maar pakt uiteindelijk ook economisch aantrekkelijker uit”, zegt bedrijfsleider Gino Jongmans.

Voets is gespecialiseerd in het detailontwerp van gewapende grondconstructies, alsmede het leveren en aanbrengen ervan. “Boskalis is een bekende relatie en vertrouwt al vele jaren op onze expertise”, schetst Jongmans. “Ze zien ons vaak als een strategisch partner en we worden er dan in een vroeg stadium bij gehaald. Ook al is de bijdrage voor de N69 relatief gering, toch zijn onze constructies onderdeel geworden van het integraal ontwerp.” Constant Brok, ontwerpleider bij Voets voor de N69, vult aan: “Voor de kunstwerken 09 en 13 is gewapende grond als een definitieve constructie toegepast, deels als fundering en deels als wanden. Op zes andere locaties hebben we tijdelijke gewapende grondconstructies gebouwd die fungeren als hulpconstructie.”

Gebiedseigen materiaal

Bouwen met gewapende grond is volgens Jongmans een aanzienlijk duurzamer en economischer alternatief voor een oplossing met stalen damwanden of betonconstructies. “Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het aspect ‘werk met werk’ maken. Vrijkomende gronden elders uit het project worden vaak als aanvulmateriaal van de gewapende grond ingezet voor bijvoorbeeld het ophogen van een landhoofd. Dat is hier bij de N69 ook gebeurd. Het mooie van ons vak is dat we constructies nooit alleen bouwen. Er is altijd een grote affiniteit met de hoofdaannemer, omdat zij de grondbalans beheersen. Een ander voordeel van gewapende grondconstructies is de hoge bouwsnelheid. We kunnen veel sneller bouwen dan traditioneel in staal of beton.” Brok: “Behalve de funderingsconstructie voor beide kunstwerken realiseren we ook de vleugelwanden, de keerwanden naast de brug, met gewapende grond, zand en geogrids. In plaats van onder een helling 1 op 1, kunnen we onder 90 graden bouwen met gebiedseigen grond die later worden afgewerkt met een dunne ‘facing’ van beton.”

Complete oplossingen in gewapende grond

De tijdelijke gewapende grondconstructies bij de N69 zijn vooral bedoeld om ruimte te creëren voor het realiseren van de dekken van de kunstwerken. “De landhoofden zijn vrij laag gefundeerd. Er was massa nodig om weerstand te kunnen bieden en het toekomstige dek te ondersteunen tijdens de bouw”, legt Brok uit. “Dat hebben we opgelost met een gewapende grondconstructie die later in een andere opbouw zijn definitieve vorm aanneemt.” Jongmans: “Wij bieden complete oplossingen aan in gewapende grond, denken integraal mee om zo tot het meest efficiënte ontwerp te komen. Voor het leveren van de benodigde grondwapening werken we met Huesker als vaste leverancier. Behalve dat het voor ons een betrouwbare partner is, is het een heuse wereldspeler in geotextielen. Het N69-project zit voor ons inmiddels in een afrondende fase. We kijken terug op een mooi project waarbij wij in een veilige en gezonde omgeving op een prettige manier met de hoofdaannemer hebben samengewerkt.”