Tagarchief: utrecht

Het langste regenboogfietspad van de wereld is gereed

©UU-Harold-van-de-Kamp-DCM-Regenboogfietspad-2021-BB_08
Lees het gehele artikel

Een mooi project met in totaal ruim 2.000 liter verf. Voor dit project hebben Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht de handen in één geslagen. Met het regenboogfietspad willen de drie instellingen laten zien dat iedereen welkom is om helemaal te zijn wie die is.  

Foto: Dick Boetekees

Een regenboogfietspad met acht verschillende kleuren op 2600 m2 vierkante meter. “Voor zover wij weten is dit nog nooit eerder gebeurd, zeker niet op zo’n grote oppervlakte” zegt projectleider Altwin Ponstein van Van Rens. “Normaal werken wij vooral met witte en gele wegmarkeringen en soms een rood of groen vlak. Voor dit project heeft Veluvine, onze vaste materiaalleverancier, de meeste kleuren op maat moeten maken. De kleur bruin hadden zij nog nooit eerder gemaakt.” Per kleur heeft de fabriek een dag gedraaid om voldoende verf te realiseren. 

Foto: Harold van de Kamp

Kleurrijk en veilig fietsen

De regenboog is per kleur aangebracht en opgebouwd vanuit het midden. Gestart is met de kleur groen en op donderdag waren alle kleuren aangebracht en werd de regenboog zichtbaar. “We werken precies en met klein materieel, na iedere 60 meter hebben we de verf aangevuld om een mooi strak geheel te krijgen” zegt Hans Willems, projectleider bij Van Rens. “Na het aanbrengen van de kleur gaat er een laag stroefheidskorrels overheen om te voorkomen dat het fietspad glad wordt. Wij geven – samen met de materiaalleverancier – vijf jaar kwaliteitsgarantie voor hechting en stroefheid. Ieder jaar wordt een stroefheidsmeting uitgevoerd om te controleren of de markeringen aan de stroefheidseisen voldoen. “Want veiligheid staat voorop, gladde wegen is het laatste wat we willen.”  

Foto: Dick Boetekees

Ter hoogte van gebouw 97 is de Progress Pride flag gerealiseerd. De regenboogvlag met aanvullend een driehoek van wit, lichtroze, lichtblauw bruin en zwart. “Dit is echt handwerk, zoveel kleuren op een oppervlakte van 4 bij 6 meter is niet te doen met machines.”, aldus Ponstein. “Een uniek project waarin wordt gepionierd, vakmanschap naar voren komt maar vooral een statement wordt gemaakt om iedereen te laten zijn wie die is.” 

Utrecht krijgt langste regenboogfietspad van de wereld

©UU-Harold-van-de-Kamp-DCM-Regenboogfietspad-2021-BB_01
Lees het gehele artikel

Van Rens realiseert het kleurrijke fietspad met acht verfkleuren, in totaal ruim 2.000 liter verf. Voor dit project hebben Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht de handen in één geslagen. Met het regenboogfietspad willen de drie instellingen laten zien dat iedereen welkom is om helemaal te zijn wie die is.  

Een regenboogfietspad met acht verschillende kleuren op 2600 m2 vierkante meter. “Voor zover wij weten is dit nog nooit eerder gebeurd, zeker niet op zo’n grote oppervlakte” zegt projectleider Altwin Ponstein van Van Rens. “Normaal werken wij vooral met witte en gele wegmarkeringen en soms een rood of groen vlak. Voor dit project heeft Veluvine, onze vaste materiaalleverancier, de meeste kleuren op maat moeten maken. De kleur bruin hadden zij nog nooit eerder gemaakt.” Per kleur heeft de fabriek een dag gedraaid om voldoende verf te realiseren. 

Foto: Harold van de Kamp

Kleurrijk en veilig fietsen

De regenboog wordt per kleur opgebouwd. Gestart wordt met de kleurstrook groen en na een week zijn alle kleuren aangebracht en is de regenboog zichtbaar. “We werken precies en met klein materieel, na iedere 60 meter moeten we de verf aanvullen om een mooi strak geheel te krijgen” zegt Hans Willems, projectleider bij Van Rens. “Na het aanbrengen van de kleur gaat er een laag stroefheidskorrels overheen om te voorkomen dat het fietspad glad wordt. Wij geven – samen met de materiaalleverancier – vijf jaar kwaliteitsgarantie voor hechting en stroefheid. Ieder jaar wordt een stroefheidsmeting uitgevoerd om te controleren of de markeringen aan de stroefheidseisen voldoen. “Want veiligheid staat voorop, gladde wegen is het laatste wat we willen.”  

Foto: Dick Boetekees

Aan het einde van deze week, wanneer de regenboog erop zit, wordt ter hoogte van gebouw 97 de Progress Pride flag gerealiseerd. De regenboogvlag met aanvullend een driehoek van wit, lichtroze, lichtblauw bruin en zwart. “Dit is echt handwerk, zoveel kleuren op een oppervlakte van 4 bij 6 meter is niet te doen met machines.”, aldus Ponstein. “Een uniek project waarin wordt gepionierd, vakmanschap naar voren komt maar vooral een statement wordt gemaakt om iedereen te laten zijn wie die is.” 

Busbaan Dichterswijk in Utrecht vraagt om daadkrachtige aanpak

silent-piler-langs-bestaande-kade-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Multidisciplinair project

De stad Utrecht groeit en er is steeds meer verkeer. Om Utrecht bereikbaar te houden op een gezonde en aantrekkelijke manier, wil de gemeente het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto maken. Busbaan Dichterswijk is de laatste schakel van het grote Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk in Utrecht met vrije busbanen.

silent-piler-kopieren

Het plaatsen van damwanden (Silent Piling) door Kandt. (Beeld: Kandt B.V.)

 

De huidige infrastructuur ter plaatse moet worden aangepast zodat er een veilige verkeerssituatie wordt gerealiseerd voor alle verkeersdeelnemers met fietsers en voetgangers in het bijzonder. Busbaan Dichterswijk wordt in opdracht van de Gemeente Utrecht gerealiseerd door ‘Combinatie Dichterswijk’ bestaande uit KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort, beide onderdeel van VolkerWessels, samen met een aantal onderaannemers. Eén daarvan is Kandt BV, een onderneming met meer dan veertig jaar ervaring in funderingswerken.

palen-boren-vanaf-water-kopieren

Het boren van LeKa palen door Kandt vanaf het water. (Beeld: Kandt B.V.)

 

Strakke planning

Joshua van der Knaap, projectleider bij Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf BV vertelt over de werkzaamheden die Kandt daar heeft uitgevoerd. “In de eerste fase hebben we vooruitlopende werkzaamheden verricht voor de realisatie van de Expeditiebrug (van de Jaarbeurs) die samen met de Nelson Mandelabrug over de nieuw te realiseren fietsonderdoorgang lopen. Voor de uitbreiding van de Nelson Mandelabrug hebben we LeKa-palen zowel vanaf land als vanaf water geboord. De complexiteit zat ‘m hier vooral in het feit dat de palen voor de middenpijlers vanaf het water, onder schoorstand en dicht tegen bestaande middenpijlers geboord moesten worden.” Van der Knaap vertelt dat het van groot belang was alles efficiënt in te plannen binnen de gestelde kaders vanuit de hoofdaannemer, omdat er aansluitend op fase 1 een buitendienststelling plaats moest vinden. “Dat betekent dat we vanaf de deadline (de buitendienststelling) zijn gaan terug tellen met de door ons te verwachten producties, om zo de start van onze werkzaamheden te bepalen.’’ Aansluitend op het boren van de palen zette Kandt ook de stalen damwanden zowel trilingsarm als trillingsvrij voor de fietsonderdoorgang.

o069-20171108-model-onderdoorgang-basis-collage-1e-sceneent_id-kopieren

Project Busbaan Dichterswijk: Er wordt er een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug en de Expeditiebrug van de Jaarbeurs gerealiseerd.
(Beeld: Combinatie HOV Dichterswijk)

 

Silent Piling

“Uit constructief oogpunt mochten de damwanden pas gezet worden na het boren van de palen”, vervolgt Van der Knaap. “Een deel van de damwanden zijn door middel van Silent Piling gedrukt. Dit had te maken met het behouden van een oude kademuur bij Villa Jongerius en omdat in de ontwerpfase bleek dat er een leiding evenwijdig liep aan het tracé. We waren gebonden aan een beperkte werkruimte: zo stonden we achter de bestaande kademuur te werken en moet je dus niet teveel belasting op het maaiveld uitoefenen.”

impressie-1-kopieren

Eindsituatie Project Busbaan Dichterswijk: er zal er een bomenlaan met een busbaan in het midden zijn met aan weerszijden een rijstrook voor auto’s, een tweerichtingen fietspad en een voetpad. (Beeld: Combinatie HOV Dichterswijk)

 

Vanaf land en water

Vanwege de drukke weg over de Nelson Mandelabrug, die tijdens de werkzaamheden bereikbaar dient te blijven voor automobilisten, is de projectlocatie in twee delen opgesplitst. Er wordt gewerkt vanaf het land en vanaf het water. “Omdat je te maken hebt met bindende maatstaven, passen we onze werkwijze daar op aan. Zo kunnen we uitstekend met onze hydraulische damwandstellingen uit de voeten en hebben we tijdens het boren rekening gehouden met spitstijden bij het onderdoor varen van de brug. Daarnaast is de doorvaart bijna net zo breed als de breedte die het ponton nodig had om de gewenste stabiliteit te garanderen. Maar door zorgvuldige voorbereiding, berekeningen en afstemmingen met de hoofdaannemer is het allemaal gelukt met de centimeters die we aan werkruimte hadden op het ponton. En dan de buitendienststelling die ik al eerder noemde. Dat vraagt naast een goede afstemming met de hoofdaannemer en andere onderaannemers flexibiliteit en draagkracht van onze mensen en daarom ben ik erg trots op ons team.” Ook noemt Van der Knaap de open communicatie en korte lijnen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Hij besluit: “Mede hierdoor zijn we perfect in staat om op dit soort grote complexe projecten met verschillende disciplines tegelijkertijd aan de slag te zijn.”    

Er slingert een fraai lint van stilte door Utrecht

knipscheer-rail-infra-station-utrecht-maart2018-063
Lees het gehele artikel

Geluidsreductie is voor woonomgevingen belangrijk om de kwaliteit van wonen te waarborgen. ProRail heeft binnen het project ‘UtARK’ om die reden een geluidsscherm voorzien van 1.200 meter lengte. In het project ‘UtARK’ worden de sporen tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn verdubbeld van twee naar vier sporen. Naast de spoorwerkzaamheden, realisatie van kunstwerken en de bouw van een brug, welke door BAM zijn uitgevoerd, lag er van rijkswege ook een geluidssaneringsopgave voor dit traject. Het gevolg hiervan is dat er geluidsschermen aangelegd moesten worden.

Middels een aanbesteding heeft ProRail het ontwerp en de bouw van de geluidsschermen als een separaat project in de markt gezet. ProRail heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat de bouw gelijktijdig uitgevoerd moest worden met de door BAM uit te voeren werkzaamheden. De uitvoerende partij voor de realisatie van de geluidsschermen binnen UtARK is Knipscheer Rail-Infra. We spreken met Arjan Beens, bedrijfsleider bij het bedrijf, over dit bijzondere project.

Trillingsvrij werken voor minder overlast
“In Utrecht kom je het scherm dat we nu gebouwd hebben op meerdere plaatsen tegen. Ontworpen door een architect, slingeren deze geluidsschermen door de stad, allen in een uniforme uitstraling, maar wel individueel vormgegeven en graffiti en vandalismebestendig”, opent Beens het gesprek. “Allereerst hebben we voor dit geluidsscherm stalen funderingspalen in eigen beheer aangebracht. Dit is trillingsvrij gebeurd, om de omgeving niet te belasten. Op de palen is een betonnen deksloof aangebracht, waarop stalen, modulaire opzetstukken gemonteerd zijn, met transparante panelen en aluminium liggers.”

Reeds in 2008 werd door Knipscheer Rail-Infra één van de eerste geluidsschermen uit deze serie geplaatst. “Nu is het scherm binnen het UtARK project er gekomen, in totaal 1.200 meter lengte met hoogtes variërend van 1,5 meter tot 4,5 meter. De geluidsisolatie bedraagt 30 dB, daarmee is voor het achterliggende woongebied het treingeluid tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht”, schetst Beens. 

Een contractueel huwelijk met een ‘gouden randje’
De oplevering van het geluidsscherm vond op 31 januari van dit jaar plaats. Beens is erg tevreden over de samenwerking met BAM: “In deze context is het de eerste keer dat wij als nevenaannemer met BAM hebben samengewerkt op zo’n postzegel. We gingen een contractueel huwelijk aan en dat pakte goed uit voor beide partijen. De samenwerking op de bouwplaats was ronduit prettig te noemen, mede dankzij de wederzijdse heldere communicatie en korte lijnen.”