Tagarchief: Landmeten

(Land)meten met Zwitserse precisie

Naamloos-3
Lees het gehele artikel

Als vooraanstaand fabrikant van een gevarieerd pakket geografische meetbenodigdheden, mag Leica Geosystems op de aanstaande Infra Relatiedagen natuurlijk niet ontbreken. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf, waarvan de roots meer dan 200 jaar oud zijn, presenteert in Hardenberg verschillende oplossingen die symbool staan voor het hoge kwaliteitsbesef en de aanwezige innovatiedrang. Arno Kijzerwaard blikt als senior marketing executive Benelux binnen Leica Geosystems alvast vooruit.

Leica Geosystems, onderdeel van Hexagon (wereldmarktleider in digitale oplossingen voor ruimtelijke en industriële toepassingen), bedient via een uitgekiend totaalpakket afnemers over de hele wereld. In onder meer de bouw, GWW, bij overheden en in de fabricage vertrouwen professionals dagelijks op de door Leica Geosystems ontwikkelde oplossingen. Daartoe behoren de innovatieve en uiterst precieze instrumenten, maar ook de geavanceerde softwaretools en verschillende betrouwbare services. Leica Geosystems biedt al sinds 1819 kwalitatieve totaaloplossingen en helpt klanten bij het succesvoller maken en tegelijkertijd duurzamer laten opereren van hun organisatie.

Het modulair systeem vergroot het real-time veiligheidsbewustzijn en de zichtbaarheid van mens en machine op de bouwplaats.

Op de beurs

Pionier, bedenker, visionair: in de wereld van metingen en landmeten is Leica Geosystems het allemaal. De verschillende oplossingen die het bedrijf tijdens de Infra Relatiedagen aan het publiek zal tonen, bewijzen het nog maar eens. “Met de gepresenteerde producten proberen we op de beurs een zo breed mogelijke weergave van onze expertise en technieken te geven”, zegt Kijzerwaard. “Zo tonen we onze apparatuur voor het inmeten en uitzetten op bouwprojecten en diverse laserscanproducten, waaronder de gloednieuwe vliegende laserscanner Leica BLK2FLY. Verder komen onze machinebesturingsoplossingen uitgebreid aan bod. Een voorbeeld daarvan is de semi-automatische aansturing van graafmachines.” Kijzerwaard vraagt tot slot speciale aandacht voor een hagelnieuw product dat een substantiële bijdrage levert aan veilig(er) werken op projectlocaties. “We hebben een modulair systeem ontwikkeld dat real-time zowel het veiligheidsbewustzijn als de zichtbaarheid van mens en machine op de volledige bouwplaats aanzienlijk vergroot. Door de technologie ter vermijding van botsingen op een slimme manier te integreren met onze eigen machinebesturingsoplossingen is een uniek product ontstaan dat voorkomt dat mensen, machines en voorwerpen met elkaar in botsing komen. Tijdens de beurs praten we onze standbezoekers graag uitgebreid bij over deze revolutionaire vinding en de voordelen ervan.”     

Digitalisering in de Geo-wereld dankzij zelfontwikkelde tools en software

Lees het gehele artikel

Ongeveer twintig jaar geleden werd ‘geo-maatschap’ Geomaat opgericht door drie noordelijke aannemers. Twee decennia later heeft het bedrijf een vestiging in Groningen en Amersfoort en werken er ruim honderd specialisten aan een tal van expertises. Zo houdt Geomaat zich bezig met landmeten, maatvoeren, 3D-laserscannen, mobile mapping, drone mapping en slimme data-analyses. 

Bob Wind, vestigingsmanager in Amersfoort, vertelt bevlogen over de innovaties en ontwikkelingen binnen het landmeetkundige ingenieursbureau. “De infrasector zit in ons DNA verankerd. We werken voor veel grote maar ook voor kleinere aannemers door het hele land. Neem nou de Aanpak Ring Zuid in Groningen, de Vechtdalverbinding en de Rijnlandroute. Behalve in de wegenbouw zijn we ook volop actief op en rond het spoor, de offshore en de woning- en utiliteitsbouw. Kenmerkend voor onze organisatie is de wil om te verbeteren. De technologie gaat hard, ook bij ons. Zo hebben we een afdeling Proces & Innovatie die dagelijks werkt aan de verbetering van ons werkproces en nieuwe slimme software en tools bouwt. Zo staat de ontwikkeling binnen onze verschillende expertises nooit stil. Onze afdeling Proces & Innovatie is momenteel zelfs bezig met het ontwikkelen van Artificial Intelligence-technieken.” 

Artificial Intelligence-technieken 

“In samenwerking met TNO ontwikkelen we software voor het inzetten van Artificial Intelligence”, zegt Wind. “Hiermee maken we slimme berekeningen en automatische analyses op onze 3D-puntenwolken. We gebruiken neurale netwerken en lerende systemen, zoals Google dat ook doet. Het doel van de AI-technieken is om aan al die miljarden punten in de 3D-puntenwolk volledig geautomatiseerd een identiteit toe te kennen, om zo alle objecten te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan objecten als bomen, belijning, geleiderail, markeringen en lichtmasten. Een ontwikkeling die het leven van wegenbouwers maar ook voor beheerders een stuk makkelijker gaat maken. In één oogopslag is onder meer zichtbaar hoe de lichtmasten erbij staan of wat de staat is van het wegdek.”

Artificial Intelligence in een puntenwolk.

C5-IRI-tool 

Over de staat van het wegdek gesproken, één van de laatste ontwikkelingen is Geomaat haar C5-IRI-tool, waarmee ze uit de 3D-puntenwolk de langsonvlakheid van het wegdek bepalen. Wind: “Zo maken wij dus digitaal een berekening van het rijcomfort van de weg. Er is zo ontzettend veel informatie uit de scandata te halen. Het mooie is dat als een aannemer op een later moment een andere vraag heeft over hetzelfde traject, wij de puntenwolk openen en ook deze informatie leveren. Dat noemen we: éénmalig inwinnen voor meervoudig gebruik.”

Infra Totaal-concept

De zelfontwikkelde tools en software past Geomaat toe in het Infra Totaal-concept. “Bij grote infrawerken vervullen wij vaak een coördinerende rol”, zegt Wind. “Dat maakt dat we bij het gehele project betrokken zijn. Hierin volgen we de volledige cyclus van het infrawerk. We komen als eerste op een werk (opnemen nul-situatie) en verlaten het als laatste (opleverdossier).”

Vanuit de data die zij inwinnen met de Streetmapper-IV, realiseert Geomaat machinemodellen om asfalt- en freesmachines aan te sturen. “Dit ondersteunen we met de kennis en ervaring van onze weginspecteurs, asfaltontwerpers en 3D-experts. Precieze maatvoering is het fundament van een succesvol infra- of bouwproject. Onze maatvoerders zijn dan ook nauw betrokken en zorgen samen met de werkvoorbereiders voor een goede voorbereiding. Na afronding van het project meten we de situatie opnieuw in en maken we een as-built/revisietekening voor het opleverdossier.”

“Ons motto: passie voor innovatief landmeten en maatvoeren. Dáár werken we met z’n allen aan bij Geomaat”, besluit Wind trots.    

Van landmeten naar GEO-informatie

IMG_4938-28 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een wijk met een dorpsachtige setting die bovenal klimaatadaptief wordt ingericht. BOOT is vanaf het prille begin ingeschakeld voor de landmeetkundige en civieltechnische ondersteuning, alsmede voor de complete engineering. BOOT opereert hierin als ketenpartner. “Het project sluit naadloos aan op onze missie en visie: samen werken aan een toekomstbestendige en inspirerende leefomgeving”, vertelt projectmanager Johan Hannewijk van BOOT.

’t Groene Wold omvat een terrein van 45 hectare, waarvan straks de helft wordt ingericht als landbouw. Hannewijk: “De wijk en de percelen zijn heel ruim van opzet met veel groen en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Belangrijke thema’s zijn biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat laatste uit zich onder meer in de vorm van
hemelwater vasthouden en vertraagd afvoeren en het toepassen van streekeigen en inheemse beplanting.”

Open data

De scope van BOOT op dit project is omvangrijk: “Zo zijn we actief met het uitvoeren van bodemonderzoek en onderzoeken naar bijvoorbeeld flora & fauna en explosieven in de onderzoeksfase. Tevens zijn we nauw betrokken bij het ontwerp van de buitenruimte met de focus op onder meer het watervraagstuk, de riolering, verkaveling, enzovoort”, licht Hannewijk toe. “Als het ontwerp staat, bereiden we de contractstukken voor ten behoeve van de aanbesteding van de bouw- en woonrijpfase, en organiseren we de aanbestedingen richting aannemers. Tijdens de uitvoering verzorgen wij directievoering en toezicht. ” Zijn collega Arne Kooistra, projectleider GEO, vult aan: “Het leuke aan dit project is dat er op allerlei manieren vragen komen die we landmeetkundig kunnen invullen. Er is een cruciale rol weggelegd voor het inwinnen van data en het zichtbaar maken van het ontwerp in het terrein. Aan ons de taak om daarbij de juiste technieken in te zetten. Aanvankelijk wilden we hoogtemetingen uitvoeren met een drone, maar we hadden met de nodige restricties te maken vanwege de A27 die aan de achterzijde tegen het plan grenst. Uiteindelijk bracht de ‘open data’ uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) in combinatie met controlemetingen ons ook het gewenste resultaat.”

In een voormalig polderlandschap in Almere wordt een compleet nieuwe woonwijk ’t Groene Wold gerealiseerd met bijna 400 woningen.

Integraal project

Volgend op de hoogtemetingen bracht BOOT de planbegrenzingen in kaart. Daarnaast werden relevante obstakels ingemeten en verwerkt tot een tekening met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en kadastrale kaart als onderlegger. Op cruciale locaties is de nauwkeurige kadastrale grens aan de hand van veldwerken ingetekend. “Het leidde tot een kaart die als basis fungeert voor alle partijen waarop het ontwerp kan worden ingepast”, zegt Kooistra. “Daarnaast bieden we landmeetkundige ondersteuning aan voor onze directievoerder en toezichthouders. Zo toetsen we de uitgevoerde werkzaamheden van onderaannemers, verzorgen we de monitoring van zakbakens en zetten we onze landmeetkundige expertise in bij de vorming van 400 percelen. Dit traject, dat bestaat uit meet- en uitzetwerk, verwerking, het maken van kadastrale veldwerken en aanlevering richting Kadaster, voeren we van A tot Z uit volgens het protocol van het Kadaster. Ook zijn we verantwoordelijk voor de bouwmaatvoering van de 400 woningen aan de hand van vaste punten. Het is slechts een greep uit de vele disciplines. Kortom, ’t Groene Wold is met recht een integraal project voor ons waarbij we onze expertise en onze landmeetkundige diensten in de volle breedte inzetten.”     

Maatvoeren en landmeten

holland-surveys-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Als landmeetkundig bureau focust Holland Surveys uit Heerhugowaard zich voornamelijk op landmeten, maatvoeren, deformatiemeten en 3D-scannen. Holland Surveys bestaat nu 9 jaar en is met haar 11 medewerkers inmiddels een bekend gezicht geworden op vele projecten. Directeur Michael Rijpkema praat ons bij over de zeer gevarieerde dienstverlening van het landmeetkundig bureau.

“Onze landmeters houden zich regelmatig bezig met het ‘in kaart brengen’ van bestaande situaties. Zo hebben wij vele wegen, woonwijken, natuurgebieden en (kasteel)tuinen vastgelegd. De door ons vervaardigde digitale kaarten/tekeningen worden door onze opdrachtgevers gebruikt voor onderhoudsplannen,  herinrichting van gebieden of compleet nieuwe landschapsontwikkeling.”

In de woning- en utiliteitsbouw is Holland Surveys bij vele projecten betrokken voor inmeet en maatvoeringswerkzaamheden. “Soms zijn wij al betrokken bij een project tijdens het ontwerpproces. De werkzaamheden tijdens het bouwtraject variëren van het uitzetten van grondwerk, heipalen, fundering en assen tot een grote variëteit aan detailmaatvoering. Ook bij infraprojecten verzorgen wij alle voorkomende maatvoeringswerkzaamheden zowel op het land als op het water.”

Geo Supplies levert en verhuurt instrumenten, accessoires en software voor bijna alle voorkomende meetkundige werkzaamheden.

 

Tijdens de uitvoering van bouw- en infraprojecten kan een schaderisico voor de omgeving ontstaan als gevolg van trillingen of graafwerkzaamheden. “Om buitensporige bewegingen en vervormingen (deformaties) van de omgeving tijdig te kunnen signaleren worden wij ingehuurd voor de monitoring van opstallen, constructies en wegen en straatwerk. Wij pakken elke uitdaging aan van eenvoudige zettingsmeting met waterpasinstrument tot automatische onbemande monitoringssystemen.”

“De 3D-scans die wij maken met onze FARO Focus 3D-laserscanner leveren onze opdrachtgevers gedetailleerde nauwkeurige informatie. De puntenwolken kunnen goed worden gebruikt bij het maken van ontwerpen voor herinrichtings-, uitbreidings- en renovatieprojecten. Uiteraard kunnen puntenwolken ook als controlemiddel gebruikt worden (as-built meting).”

“Klanten die zelf graag een deel van de metingen, met of zonder onze begeleiding, willen uitvoeren helpen wij ook graag. We leveren en verhuren instrumenten, accessoires en software voor bijna alle voorkomende meetkundige werkzaamheden. We vertrouwen daarbij op de oplossingen van GeoMax en FARO. Deze diensten bieden wij onze klanten via onze zusteronderneming Geo Supplies (www.geosupplies.nl).”    


Holland Surveys BV

Hectorlaan 6, 1702 CL Heerhugowaard

T +31 72 5822440

E info@hollandsurveys.nl

www.hollandsurveys.nl

Maatvoeren en landmeten

holland-surveys-1
Lees het gehele artikel

Als landmeetkundig bureau focust Holland Surveys uit Heerhugowaard zich voornamelijk op landmeten, maatvoeren, deformatiemeten en 3D-scannen. Holland Surveys bestaat nu 9 jaar en is met haar 11 medewerkers inmiddels een bekend gezicht geworden op vele projecten. Directeur Michael Rijpkema praat ons bij over de zeer gevarieerde dienstverlening van het landmeetkundig bureau.

“Onze landmeters houden zich regelmatig bezig met het ‘in kaart brengen’ van bestaande situaties. Zo hebben wij vele wegen, woonwijken, natuurgebieden en (kasteel)tuinen vastgelegd. De door ons vervaardigde digitale kaarten/tekeningen worden door onze opdrachtgevers gebruikt voor onderhoudsplannen, herinrichting van gebieden of compleet nieuwe landschapsontwikkeling.”

Elke uitdaging wordt aangepakt

In de woning- en utiliteitsbouw is Holland Surveys bij vele projecten betrokken voor inmeet- en maatvoeringswerkzaamheden. “Soms zijn wij al betrokken bij een project tijdens het ontwerpproces. De werkzaamheden tijdens het bouwtraject variëren van het uitzetten van grondwerk, heipalen, fundering en assen tot een grote variëteit aan detailmaatvoering. Ook bij infraprojecten verzorgen wij alle voorkomende maatvoeringswerkzaamheden zowel op het land als op het water.”

Tijdens de uitvoering van bouw- en infraprojecten kan een schaderisico voor de omgeving ontstaan als gevolg van trillingen of graafwerkzaamheden. “Om buitensporige bewegingen en vervormingen (deformaties) van de omgeving tijdig te kunnen signaleren worden wij ingehuurd voor de monitoring van opstallen, constructies en wegen en straatwerk. Wij pakken elke uitdaging aan van eenvoudige zettingsmeting met waterpasinstrument tot automatische onbemande monitoringssystemen.”

3D-laserscanners

“De 3D-scans die wij maken met onze FARO Focus 3D-laserscanner leveren onze opdrachtgevers gedetailleerde nauwkeurige informatie. De puntenwolken kunnen goed worden gebruikt bij het maken van ontwerpen voor herinrichtings-, uitbreidings- en renovatieprojecten. Uiteraard kunnen puntenwolken ook als controlemiddel gebruikt worden (as-built meting).”

“Klanten die zelf graag een deel van de metingen, met of zonder onze begeleiding, willen uitvoeren helpen wij ook graag. We leveren en verhuren instrumenten, accessoires en software voor bijna alle voorkomende meetkundige werkzaamheden. We vertrouwen daarbij op de oplossingen van GeoMax en FARO. Deze diensten bieden wij onze klanten via onze zusteronderneming Geo Supplies.”   

Landmeten 2.0 Dé nieuwe manier van werken

Lees het gehele artikel

Van hoekspiegel en meetbanden, naar radio-plaatsbepaling en scanners, van post-processing naar drones en real-time meten. Het vak landmeten heeft nogal een ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen decennia. Instrumenten zijn kleiner, sneller en nauwkeuriger geworden en dankzij nieuwe meettechnieken kunnen we steeds gerichter meten. Combineer de hoogwaardige meetsystemen met slimme software én de juiste dienstverlening en er is op een snelle, eenvoudige manier een hoogwaardig eindproduct te realiseren.

Dat beaamt ook Jasper Schuur van Geometius. “Als leverancier van onder andere meetapparatuur en systemen voor plaatsbepaling (GNSS) en landmeetkundige, geografische en hydrografische toepassingen, met de bijbehorende software, maakt Geometius het landmeten zo toegankelijk mogelijk. Landmeten 2.0 is dé nieuwe manier van werken”, volgens Schuur. “Software is daarbij een essentieel onderdeel, want met de juiste verwerkingssoftware kun je werkprocessen vele malen efficiënter maken en fouten in het veld voorkomen.”

Real time

Schuur legt uit: “Doordat de meetinstrumenten én de software perfect op elkaar aansluiten, is data makkelijk in te lezen en direct te verwerken. Zo kan het werk real time gecontroleerd worden en voorkom je faalkosten.” Schuur noemt dat ‘toch wel één van de meest belangrijke en indrukwekkende veranderingen in de branche’. “Trimble loopt hierin voorop en we zijn dan ook trots dat wij hun distributiepartner voor landmeetkundige apparatuur in Nederland zijn.” Het draait echter om meer dan het leveren van hardware alleen: “Ondanks allerlei nieuwe technieken, blijft landmeten mensenwerk en is de noodzaak tot controleren onveranderd. Wij ondersteunen onze klanten hierbij met telefonische support en gerichte trainingen.”

Trimble SiteVision; Augmented reality met RTK-nauwkeurigheid

Slimme combinatie zorgt voor nieuwe oplossingen

De razendsnelle ontwikkelingen op softwaregebied dragen er zeker aan bij dat de landmeten toegankelijker en gebruiksvriendelijker is geworden. “Geometius groeit hierin mee. Wij geloven dat de slimme combinatie van software met hardware zorgt voor nieuwe oplossingen.” Geometius biedt naast de GNSS-instrumenten een breed assortiment aan landmeetkundige apparatuur zoals Total Stations, UAV’s, 3D-scanners en gebruiksvriendelijke verwerkingssoftware waarmee beelden, zowel op de grond als in de lucht vastgelegd en verwerkt worden. Daarnaast verzorgt het bedrijf trainingen en verschillende informatieve workshops en evenementen, om Landmeten 2.0 écht zelf te ervaren.

De toekomst van de puntenwolk

Zoals het evenement ‘De dag van de puntenwolk’ die Geometius in het voorjaar van 2019 organiseerde. Het inwinnen, verwerken en extraheren van een grote hoeveelheid informatie uit puntenwolken is de toekomst binnen het geo-werkveld, meent Schuur. Tijdens deze dag zette Professor Edward Verbree, Universitair docent Geomatics aan de TU Delft, de ruim honderd aanwezigen aan het denken met zijn visie over de puntenwolk. Volgens hem is er veel meer mogelijk met de grote hoeveelheid aan informatie in de puntenwolk: “De meerwaarde voor interactieve en exploratieve toepassingen is enorm. Het is de vraag hoe deze puntenwolkdata breder toe te passen is, zodat het ten goede komt aan de bedrijfsprocessen.”  Ook een gastspreker van Trimble Geospatial en een tweetal gebruikers vertelden over de scanning-instrumenten en de vele mogelijkheden die een puntenwolk biedt. “Een boeiend congres”, zegt Schuur, “dat ongetwijfeld een vervolg krijgt.”

Revolutie in de GWW

Het is duidelijk: de bijna onbegrensde mogelijkheden van Landmeten 2.0 zorgen voor een revolutie in de infrasector. “BIM zal steeds meer een weg vinden in de GWW. Dankzij cloudoplossingen kan data heel snel van het veld naar kantoor worden gestuurd en vice versa.” Hij noemt een voorbeeld waarbij in combinatie met Trimble SiteVision een toekomstig kunstwerk of knooppunt met augmented reality te visualiseren is in het veld. “Er loopt nu een pilot met een klant waarbij we op die manier een fietsbrug visualiseren. Eventuele ‘clashes’ worden direct zichtbaar. Maar ook minder zichtbare zaken, zoals ondergrondse infra, kunnen met augmented reality worden gevisualiseerd. Een mooie ontwikkeling met ongekende mogelijkheden”, besluit Schuur.     

Landelijke opleider voor de infra

luchtfoto-terreinen
Lees het gehele artikel

Het SOMA College is dé landelijke vakopleiding voor de infra met de juiste en noodzakelijke mix van praktijk en theorie. “Dat maakt ons meer dan uniek”, zegt opleidingsmanager Hans Smit. De school biedt opleidingen aan op mbo-niveau in verschillende vakgebieden van de infra: machinisten, monteurs, vakmannen en stratenmakers, maar ook uitvoerders en landmeters worden opgeleid. 

SOMA College ligt op een oud kazerneterrein met een 13 hectare groot oefenterrein. Naast het schoolgebouw beschikt het SOMA College over onderhoudshallen voor practica met machines. Ook kunnen studenten door de week overnachten op de campus als ze ver moeten reizen om één van de specialistische infra-opleidingen te volgen. In Harderwijk is een aantal mbo-opleidingen te volgen als BOL, de dagopleiding. En een aantal via de BBL-opleiding, een opleidingsvariant waarbij de student werkt bij een leerbedrijf en regelmatig naar school gaat voor de theorie. 

Het volgen van de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde geeft studenten een mooi toekomstperspectief.

 

Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen door uitdagend en toekomstgericht onderwijs. Op verschillende manieren wordt hier invulling aan gegeven. Hans Smit: “Bijvoorbeeld door het instellen van werkveldadviescommissies per opleiding, maar ook meer concreet door bedrijven te vragen om gastlessen te verzorgen. Regelmatig toetsen we bij de leerbedrijven waar de studenten stage lopen of het onderwijs aansluit op de praktijk. Daarnaast is SOMA structureel bezig om hybride-docenten in te zetten. Hierdoor wordt actuele kennis vanuit het bedrijfsleven ingezet en vertaalt naar ons onderwijs en opleidingen. Hybride-docenten zijn hierdoor een meerwaarde voor onze studenten én eigen docenten.” 

Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen door uitdagend en toekomstgericht onderwijs.

 

Voor wat betreft landmeten is de (vervangings)vraag aan goed personeel in de branche groot. Het volgen van de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde geeft studenten een mooi toekomstperspectief. Ondanks de huidige situatie in de branche als gevolg van stikstof en Pfas verwacht SOMA College dat de studenten na het behalen van het diploma direct aan het werk kunnen. Ze zijn voorbereid op de toekomst doordat ze op school kennis hebben gemaakt en gewerkt met actuele ontwikkelingen rondom geo-ict. “Kennis op het gebied van automatiseren van dataprocessen en het toenemende belang van data uitwisselingen wordt meer en meer onderdeel van het dagelijkse werk binnen de branche van infra en/of landmeten”, stelt Smit. “Dat maakt de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde bijvoorbeeld ook interessant voor studenten met een ICT-achtergrond.”

Meer informatie over SOMA College en de opleiding Landmeetkunde is te vinden op www.soma-college.nl. Op 18 januari 2020 is er een open dag waar belangstellenden welkom zijn tussen 09.00 en 15.00 uur.