Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst over bouwen met hout en milieu

damwand-en-steigeraansluiting
SHR moedigt de houtwereld aan om projecten te monitoren om zo een realistische levensinschatting van houtgebruik in de GWW te kunnen maken.

Tekst | Roel van Gils

Beeld | SHR

28 september 2021 Leestijd 4 minuten

Deel dit artikel

De bouwwereld moet verduurzamen. Diverse initiatieven zijn en worden opgetuigd om de milieubelasting van bouwmaterialen inzichtelijk te maken, centraal hierbij staat de Nationale Milieudatabase (NMD). Veel producenten maken gebruik van de alle mogelijkheden om de milieuberekening van hun bouwmaterialen zo gunstig te laten uitpakken. 

De situatie is niet echt overzichtelijk en voor de houtwereld blijkt hierbij milieuvriendelijkheid niet meer een vanzelfsprekendheid. Reden voor SHR om op 24 november 2021 een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over bouwen met hout en milieu met als onderliggend doel de houtwereld te verenigen en met één stem te laten spreken waarmee een vuist gemaakt kan worden om tot realistischere milieuberekeningen te kunnen komen.

SHR is het test- en kennisinstituut voor bouwen met hout en houtgerelateerde producten. “Het milieu wordt steeds belangrijker in de bouw”, begint René Klaassen van SHR. “De houtwereld laat hierin echter te weinig de voordelen van hout zien.  Hout, mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, is immers van origine een duurzaam en uiterst milieuvriendelijk materiaal. Die kwaliteiten komen echter niet goed uit de verf bij de berekeningsmethodiek van de milieubelasting. Een methodiek die overigens nog voortdurend in ontwikkeling is en uiterst complex is geworden. Het berekeningssysteem is zo ingewikkeld dat je als buitenstaander niet meer ziet wat er gebeurt. Ook het jargon is niet meer te volgen. Het is cruciaal dat de houtwereld zich verenigt en gezamenlijk de standpunten voor duurzaam houtgebruik uitdraagt.”

Hout heeft vele milieuvoordelen die niet worden meegenomen in de berekeningen.

Realistische berekening

Het doel van de voorlichtingsbijeenkomst is om de houtwereld inzicht te geven over het begrip milieubelasting in zijn algemeenheid. “We willen duidelijkheid geven en blijven nadrukkelijk weg van het jargon”, benadrukt Klaassen. “Verder zal uitgelegd worden hoe milieuberekeningen worden gemaakt, hoe de samenhang is met de bouwregelgeving en waar de kracht en de zwaktes van de berekening zitten. Hout heeft vele milieuvoordelen die nu niet worden meegenomen in de berekeningen. Denk aan de productielocatie, het bos, met CO2-opslag in hout maar ook in blad en de strooisellaag, en vele andere milieuvoordelen zoals waterbuffering. Voor niet hernieuwbare materialen zijn milieukosten voor inzameling en opwerking belangrijk, en het meenemen ervan in de levenscyclus van het eerste product is eigenlijk essentieel voor een realistische berekening. En opnieuw een element waarin hout goed scoort. Daarnaast weten we feitelijk te weinig van de levensduur, vooral in de GWW een belangrijk item. We moedigen de houtwereld aan om projecten te monitoren om zo een realistische levensinschatting van houtgebruik in de GWW te kunnen maken. Op die manier kan men hout veel gerichter inzetten met een veel langere levensduur.”

De bijeenkomst van SHR is live en kan ook digitaal worden gevolgd. De organisatie is in handen van SHR (René Klaassen, Alexander Kloppenburg) met bijdrages van Agrodome (Fred van der Burgh), Wageningen Universiteit en Research (Pieter Zuidema, Gert-Jan Nabuurs), Stichting Probos (Mark van Benthem), Team-V (Do Janne Vermeulen) en de Technische Universiteit Delft (Pablo van der Lugt).

Aanmelden kan via info@shr.nl onder vermelding van naam, organisatie, deelname milieubijeenkomst live/digitaal.     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht