Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Voorkom bouwschades en claims, start met meten! 
Het team van Van Monsjou & Partners is actief door het hele land, om trillingsmeetsystemen te plaatsen, te servicen en weer retour te halen.

Voorkom bouwschades en claims, start met meten! 

Monitoring van trillingen voorkomt hinder en schades bij bouw- en infraprojecten 

Van Monsjou & Partners is een onafhankelijk inspectie- en expertisebureau, gespecialiseerd in bouwkundige vooropnamen, funderingsonderzoek, hoogtemetingen, geluidsmetingen, scheurmetingen, peilbuismetingen en schadebehandeling. “Onze belangrijkste expertise op dit moment is het uitvoeren van trillingsmetingen”, vertelt oprichter en eigenaar Sander van Monsjou. “Bouw- en infraprojecten met sloop, nieuwbouw, kadeversterking en dijkverzwaring gaan altijd gepaard met trillingen. Het uitvoeren van trillingsmetingen geeft in dit geval duidelijkheid over de mate waarin de omgeving aan trillingen onderhevig is. Door het trillingsniveau continu te monitoren én te toetsen aan de geldende normen en richtlijnen, kan tijdig ingegrepen worden bij overschrijdingen en wordt schade aan de belendingen voorkomen.”

“Gelukkig zien steeds meer opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de bouw- en infrasector het belang van trillingsmetingen en monitoring”, aldus Sander. “Wij beschikken inmiddels over meer dan honderd trillingsmeetsystemen en er worden nog extra meetsystemen gehuurd.”

Van Monsjou & Partners pakt zelf de alarmmeldingen op, doet een eerste check en trekt vervolgens selectief aan de bel.

Hoge kwaliteit

De trillingsmetingen van Van Monsjou & Partners worden uitgevoerd met Axilog II en III systemen en met de Swarm van Omnidots. De systemen zijn zelfregistrerend en beschikken over een registratie-unit/sensor die aan een gebouw/object wordt bevestigd en door middel van een omkasting op een veilige en beschermde plaats wordt opgesteld. Vervolgens kan gestart worden met meten. Een dienstverlening waarbij volgens Sander kwaliteit en service voorop staan. Met kwaliteit doelt hij op de BRL-5023 certificering. “In deze Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat staat exact beschreven hoe het proces van meting en monitoring eruit moet zien. De richtlijn omvat eisen en voorschriften voor het uitvoeren van trillingsmetingen overeenkomstig met SBR richtlijn deel A 2017 en zowel voor uitvoerend bedrijf als personeel, materieel, uitvoeringswijze en rapportage.” Van Monsjou & Partners BV is één van de vijf bedrijven die heeft meegewerkt aan de opstelling hiervan. Het bedrijf is zelf natuurlijk ook gecertificeerd onder het KOMO-procescertificaat, waarmee opdrachtgevers verzekerd zijn van trillingsmetingen en monitoring volgens de geldende kwaliteitsrichtlijnen.

Vergaande service

Van Monsjou & Partners werkt dagelijks met dertien gemotiveerde collega’s aan de meest uiteenlopende projecten. “Ons team is actief door het hele land, om trillingsmeetsystemen te plaatsen, te servicen en weer retour te halen”, vertelt Sander. “Alvorens de meetsystemen worden geplaatst, stellen we een duidelijk Plan van Aanpak op. Inclusief relevante meetposities, grens- en alarmwaardes, ter voorkoming van hinder en schades. Bovendien staan we in voor een zorgvuldige monitoring.”

Actieve monitoring ontzorgt

Waar veel concullega’s het monitoren overlaten aan de apparatuur, waarbij automatisch alarmmeldingen naar de uitvoerder worden gestuurd, geeft Van Monsjou & Partners de voorkeur aan actieve monitoring. “Onze ervaring is dat de aandacht bij uitvoerende partijen na tal van loze of minder belangrijke alarmmeldingen via mail of sms vaak verslapt. Daarom pakken wij zelf de alarmmeldingen op, doen wij een eerste check en trekken wij vervolgens selectief aan de bel”, aldus Sander. “Dat maakt dat bouwende partijen niet voor elk ‘wissewasje’ worden lastiggevallen en dat ze alerter reageren op serieuze meldingen.” Bij projecten waarbij maatgevende invloeden op de omgeving worden verwacht (cruciale heipalen of damwanden bij belendingen), kijkt Van Monsjou & Partners realtime mee. Opdrachtgevers en uitvoerende partijen hebben tevens de mogelijkheid om in de cloudomgeving van Van Monsjou & Partners de meetresultaten in te zien en te downloaden.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.