Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
OT integreren met IT in de vitale infrastructuur
ICT Group is sterk in het automatiseren van operationele technologie (OT) om dit vervolgens met behulp van informatietechnologie (IT) op een (cyber)veilige manier verder te optimaliseren.

OT integreren met IT in de vitale infrastructuur

ICT Group is sterk in het automatiseren van operationele technologie (OT) oftewel het bedienen, besturen en bewaken van vitale infrastructuur. Om dit vervolgens met behulp van informatietechnologie (IT) op een (cyber)veilige manier verder te optimaliseren. De werelden van OT en IT raken steeds meer geïntegreerd binnen de vitale infrastructuur en daar heeft ICT Group als geen ander een antwoord op.

ICT Group is van huis uit een OT-partij en onderscheidt zich volgens Herman Kraaij, Business Development Manager Infra, door “de diepe kennis van de harde technieken die we automatiseren. Daarnaast zijn we een belangrijke IT-dienstverlener. Aangezien beide werelden steeds verder met elkaar geïntegreerd raken, zijn we als geen ander in staat om de toekomstige uitdagingen die om geïntegreerde oplossingen vragen te beslechten.” En uitdagingen zijn er genoeg, weet ook Eric van der Laan, Business Development Manager Water en Energie bij ICT Group. Hij noemt onder andere schaarste in de personele bezetting door vergrijzing, de klimaatdoelstellingen, de kostendruk en het feit dat we in een dichtbevolkt land leven met een overbezette infrastructuur. 

Systems Engineering+ van ICT Group is het traditionele Systems Engineering maar dan aangevuld met specifieke kennis en tooling om het proces naar een hoger niveau te tillen.

Systems Engineering+

Werken aan kritieke infra in een dichtbevolkt land als Nederland heeft veel impact. “Er is dus alles aangelegen om een project in de vitale infrastructuur in één keer goed en met zo min mogelijk hinder uit te voeren”, zegt Herman. “Daar zit steeds de uitdaging en daar hebben wij Systems Engineering+ voor ontwikkeld.” Eric legt uit: “Zie het als het traditionele Systems Engineering maar dan aangevuld met specifieke kennis en tooling om het proces naar een hoger niveau te tillen. Tooling zoals de Physical Twin waarmee wij ‘First Time Right’ opleveren door alle non-happy flows inclusief het faalgedrag door te testen voordat we daadwerkelijk overgaan tot implementatie. Een ander voorbeeld is TransWarp, een validatie- en verificatietool voor het efficiënt en gestandaardiseerd ontwikkelen van softwareoplossingen. Ook dat nemen we integraal mee in het proces van Systems Engineering, zowel in het ontwerp- als testproces, waarbij we bij wijzigingen automatisch regressietesten kunnen uitvoeren. Dat maakt dat de kwaliteit van het Systems Engineering proces optimaal geborgd is, met andere woorden dat het object bij oplevering zijn beoogde functie zal vervullen.”

Multidisciplinair

Herman geeft nog een voorbeeld van zelf ontwikkelde tooling, de Advanced Project Generator (APG) voor softwareontwikkeling. “Met deze tool kunnen we op een geautomatiseerde manier software genereren met bijbehorende documentatie conform de standaarden die gelden. Door zoveel mogelijk te standaardiseren en genereren volgens vaste structuren, wordt het systeem beter onderhoudbaar, minder foutgevoelig en beheersbaar voor derden. Door het ontwikkelen en toepassen van de tooling zorgen we dat projecten aantoonbaar, betrouwbaar en veilig worden opgeleverd.” 

Eric: “Omdat we een dienstverlener zijn met vele relevante disciplines in de groep, nemen we in het requirementsproces ook alle zaken mee die bijvoorbeeld van belang zijn voor het lifecycle management van de assets, kijken we kritisch naar de safety aspecten en toetst onze security competence of dit aspect voldoende is afgedekt in het totale ontwikkelproces. ‘First Time Right’ en borgen van continuïteit staan hiermee centraal.”

Focus op digitalisering infra

Systems Engineering+ biedt niet alleen zekerheid en een ‘First Time Right’, maar lost volgens Herman ook problemen op ten aanzien van schaarste aan bemensing. “Wij kunnen die uitdaging aan met minder inspanning en daarmee projecten probleemloos oppakken.” Daarnaast heeft ICT Group ook een sterke focus op de verdere digitalisering van de vitale infrastructuur. “Dit pakken we op vanuit het perspectief van procesautomatisering. We komen immers vanuit het fysieke domein (OT)”, zegt Eric. “Zo zetten we in op de nieuwste generatie procesautomatisering. Dat gaat onder meer over preventief en risicogestuurd onderhoud. Aan de hand van de assetdata die we ophalen via ons IoT-platform InfraNext analyseren we de condities van de verschillende assets en bepalen de onderhouds- en eventuele vervangingsstrategie. Dit soort lifecycle management vraagstukken pakken we op met ons zusje Innocy, dat met name asset management consultancy biedt binnen de vitale infrastructuur.”

Digitalisering is ook waardevol om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. “Met behulp van tooling wordt de energiehuishouding van de assets inzichtelijk gemaakt en kan deze vervolgens worden geoptimaliseerd. Dat kan op objectniveau, maar ook op organisatieniveau of bijvoorbeeld op regioniveau. Zo kun je de CO2-uitstoot terugbrengen, maar ook energiekosten besparen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.