Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Voorkom aanrijdgevaar op de bouw
Aboma ondersteunt aannemers en opdrachtgevers bij de bouwplaatsinrichting om aanrijdgevaar te voorkomen.

Voorkom aanrijdgevaar op de bouw

De afgelopen jaren vond er op de Nederlandse bouwplaatsen een groot aantal ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Het was voor de deelnemende partijen aanleiding om binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het beleid om aanrijdgevaar te voorkomen grondig aan te passen. Oeds van der Wal van Aboma legt uit hoe organisaties maximaal kunnen inzetten op het Beleid Reductie Aanrijdgevaar.

Er is een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Beleid daartoe is vastgelegd in de zogeheten Governance Code. “Het is in feite een afsprakenpakket waaraan de ondertekenaars zich conformeren en ook actief op acteren”, legt Van der Wal uit. “Als gevolg van voortschrijdend inzicht en/of nieuwe technieken worden binnen dit afsprakenpakket regelmatig onderwerpen of beleidsmaatregelen aangepast. Het Beleid Reductie Aanrijdgevaar vervangt dan ook het document ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’ uit 2019 en gaat verder dan enkel het voorschrijven van technische maatregelen.”

De nieuwe beleidsmaatregel is erop gericht om risico’s aan te pakken bij de bron.

Bronaanpak

“De nieuwe beleidsmaatregel is erop gericht om risico’s aan te pakken bij de bron”, vervolgt Van der Wal. “Het nieuwe beleid volgt in die zin de hiërarchie die we kennen uit de Arbowet. Concreet betekent dat dus dat je zoveel mogelijk bouwverkeer en machines moet voorkomen op een bouwplaats. En als dat niet lukt, zal je de bron moeten isoleren, waarbij bouwverkeer duidelijk wordt gescheiden van voetgangers door middel van overzichtelijke en brede bouwwegen, goede verlichting, enz. Ten derde omschrijft het nieuwe beleid dat je organisatorische maatregelen dient te nemen om bouwverkeer te beperken, zoals ’s nachts lossen. Ook zal je moeten investeren in technische maatregelen om omstanders te waarschuwen voor dreigend gevaar. Bij voorkeur niet met een piepsignaal – want dat is een té bekend (en voor ieder irritant) signaal op de bouw – maar met witte ruis: een zacht sissend geluid dat versterkt wordt wanneer iemand zich in de gevarenzone beweegt. En tot slot is het zaak om proactief te informeren en duidelijke instructies aan omstanders te verstrekken.”

Aboma ondersteunt aannemers en opdrachtgevers bij de bouwplaatsinrichting om aanrijdgevaar te voorkomen. “We schrijven niet alleen veiligheidsplannen voor binnen én buiten de hekken, maar ook het BLVC-plan”, zegt Van der Wal. “Dat laatste staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie en omvat het gehele traject vanaf de afrit van de snelweg tot aan de bouwplaats. Daarbij houden we tevens rekening met belendende projecten. De situatie kan tijdens een project zomaar wijzigen. Het is zaak dat hierover eenduidig en duidelijk wordt gecommuniceerd, ook met de omgeving en het vergunningverlenend bevoegd gezag. Dankzij onze jarenlange expertise op dit gebied, kunnen we op een juiste wijze invulling geven aan het Beleid Reductie Aanrijdgevaar om risico’s aan te pakken bij de bron.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.