Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Specialistische funderingswerken voor nieuwe nucleaire reactor
Luchtfoto van het werkterrein.

Specialistische funderingswerken voor nieuwe nucleaire reactor

Bijzonder project in de Pettense duinen

In de duinen van Petten (Noord-Holland) staat sinds de jaren 60 een nucleaire reactor waar medische isotopen worden onderzocht en geproduceerd. Deze zogenaamde High-Flux-reactor (HFR) is echter 60 jaar oud. En in het geval van dergelijke reactors geldt: hoe ouder, des te groter het risico dat de productie stilvalt, waardoor patiënten geen diagnose of behandeling meer kunnen krijgen. Daarom is gestart met de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor. Franki Grondtechnieken levert met diverse specialistische funderingswerken een belangrijke bijdrage aan het project.

Gezien de aard van de werkzaamheden (de bouw van een nucleaire reactor) staat het gehele ontwerp van het in 2021 gestarte project in het kader van nucleaire veiligheid. Dit betekent dat er rekening is gehouden met omstandigheden die hoogstwaarschijnlijk nooit gelijktijdig op zullen treden, zoals extreem hoog water of aardbevingen. De reactor is dermate robuust ontworpen dat deze ook onder de meest extreme omstandigheden intact blijft. Dit vertaalt zich vanzelfsprekend in hoge kwaliteitseisen tijdens de bouwfase. Alle onderdelen van de bouw worden grondig voorbereid en diverse malen uitgebreid gecontroleerd, zodat met zekerheid kan worden gesteld dat de bouw aan alle gestelde normen en eisen voldoet. 

Artist impression van de nieuwe PALLAS-reactor.

Uitvoering

Het merendeel van de werkzaamheden betreft het door Franki Grondtechnieken uitgevoerde funderingswerk. Het Dordtse bedrijf is inmiddels gestart met de realisatie van de diepwanden die de rand van de bouwkuip vormen. “Deze bouwkuip meet ongeveer 50 bij 50 meter en wordt gevormd door het graven van diepwanden met een dikte van 1,5 meter en een diepte van 35 meter”, zegt Jan Leen van der Vlies, directeur uitvoering binnen Franki. “Aansluitend worden deze diepwanden voorzien van zeer zware wapeningskorven. Om de veiligheid rondom de handeling van de zware korven op het PALLAS-terrein te waarborgen, zijn de eerste exemplaren op de productielocatie in België onderworpen aan uitgebreide hijsproeven. Hieruit is gebleken dat de berekende sterkte en de werkmethode voor het verticaal installeren van de korven ook daadwerkelijk veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd.” 

Franki Grondtechnieken realiseert diepwanden met een diepte van 35 meter en een dikte van 1,50 meter.

Wanneer de diepwanden gereed zijn, zal Franki de kuip aansluitend voorzien van 162 geboorde strengankers, om zodoende de stabiliteit van de bouwput na ontgraving te kunnen garanderen. Na het testen en afspannen van de ankers wordt de kuip ‘in den natte’ ontgraven tot een diepte van ruim 20 meter onder het maaiveld. Aansluitend volgt wederom een huzarenstukje op funderingsgebied. “Vanaf pontons zullen we in totaal 380 geschroefde stalen buispalen met een lengte van 33 meter tot ruim 50 meter onder het maaiveld gaan aanbrengen”, vervolgt Van der Vlies. “Hierna voorzien we de bodem van de bouwput van een dikke laag onderwaterbeton. Als dit is uitgehard, wordt de gehele kuip leeggepompt. Als sluitstuk zal BESIX Nederland eind 2024 de definitieve constructieve vloer met een dikte van 1,5 meter in de kuip realiseren. Vervolgens kan de bouwkuip worden overgedragen aan PALLAS.” 

De wapeningskorven voor de diepwanden zijn op de productielocatie onderworpen aan uitgebreide hijstesten.

Uitdaging

Het project vormt voor alle betrokkenen een zeer bijzondere klus. De werken worden immers uitgevoerd in een niet-alledaagse omgeving. Een gegeven dat zich vertaalt in een zeer intensieve check van kwaliteit en veiligheid. 

Maar ook in technische zin is het project uitdagend. “Omdat het werk bestaat uit extreem grote funderingselementen, kan niet altijd blind worden gevaren op ervaring. Simpelweg omdat werken van deze omvang met deze toepassing in Nederland nog niet eerder zijn uitgevoerd”, meent Van der Vlies, die lovend is over het vertoonde teamwork. “De grote kracht binnen dit project is de unieke open, transparante samenwerking tussen PALLAS, BESIX en Franki Grondtechnieken, aangevuld met de kennis en capaciteit van co-makers De Vries Titan (ankers, red.) en Bonneveld (grondwerk, red). Voor iedereen is de bouw van een reactor grotendeels een nieuw fenomeen. Dat maakt het noodzakelijk om optimaal samen te werken. We hebben elkaars kennis hard nodig.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.