Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Persboren in de Peel!
Overzicht van de raketboring door Ockhuizen onder de beek de Aa.

Persboren in de Peel!

De glastuinbouw is een sector die veel warmte nodig heeft en zij zijn daardoor afhankelijk van gas. Dit is ook zo aan de Waardjesweg in Asten-Heusden, waar een reeks groentetelers verschillende glaskwekerijen heeft staan. TBM heeft daar een duurzaam alternatief geboden met een verbrandingsoven. Bij zo’n oven zijn warmteleidingen benodigd en daarvoor is Hurkmans ingeschakeld. 

We spreken Luke van de Ven, 4e generatie van de Hurkmans Groep, een inframan in hart en nieren. Luke vertelt ons dat Hurkmans een warmteleiding aanlegt tussen de verschillende glaskwekerijen. Hurkmans is gevraagd het totale project uit te voeren inclusief de verkeersafzettingen, bronbemalingen en persboringen, dat heeft de Hurkmans Groep allemaal in eigen huis. 

Perskuip binnen een Enkelgeleide Rolslede BoX-systeem.

Persboringen

Op enkele plekken kruisen de leidingen de beek ‘de Aa’, om dit te realiseren zijn diverse opties overwogen, zoals een gestuurde boring, een avegaarboring of een open ontgraving, in combinatie met een ompompvoorziening. Na wat wikken en wegen heeft Hurkmans zusterbedrijf Ockhuizen ingeschakeld om te bekijken of het mogelijk was aan de slag te gaan met persboringen in combinatie met bemaling. Persboringen behoren tot één van de specialismen van Ockhuizen, die in de markt vooral bekend staat vanwege de bronbemalingen. Daar wil Luke graag verandering in brengen, want Ockhuizen beschikt inmiddels over twee volwaardige persboorteams en zij kunnen juist met hun specialisme in grondboringen en bronbemalingen een compleet pakket bieden. 

Pers- en ontvangstkuip m.b.v. een BodemBoX en een filterbemalingsinstallatie van Ockhuizen.

In Asten- Heusden was het efficiënter de kruisingen te realiseren met 2 persboringen van ø610 mm van 20 meter en 2 persboringen ø610mm van 30 m. Het maken van de persboringen was niet eenvoudig, maar deze zijn uiteindelijk goed gelukt mede door de inzet van een BodemBoX-systeem. Op de projectlocatie hebben we te maken met slappe grond, weinig draagkracht en daardoor niet geschikt voor het werken met een talud. Bovendien geeft het persen bij een boring trillingen, in combinatie met een open ontgraving en slap talud niet ideaal ten aanzien van de veiligheid. Daarom is gekozen voor een veilige ontgraving binnen een BodemBoX-systeem. Met een enkelgeleide-rolslede BoX-systeem heeft Hurkmans aan weerszijden van de Aa een pers- en ontvangstkuip kunnen maken voor de persboringen. 

Ontvangstkuip m.b.v. een BodemBoX t.b.v. de raketboring van Ockhuizen.

Meer bekend geven aan persboringen

Voor Ockhuizen is dit een alledaagse klus omdat zij deel uit maken van de selecte groep die persboringen verrichten voor Synfra. Stichting Synfra is een samenwerkingsverband van Enexis, Brabant Water en WML Limburgs drinkwater en als onderaannemer van de ketenpartners levert dat veel persboringen op. Toch vindt Luke dat er in de markt nog te weinig bekend is dat Ockhuizen persboringen verricht en daardoor trekt hij er zelf hard aan om dit meer bekendheid te geven. 

Als we Luke vragen naar de toekomst van Ockhuizen dan antwoordt hij direct: “digitaliseren”. Ockhuizen is bezig met een app die klanten de mogelijkheid geeft volledig inzicht te krijgen op de draaiende bemalingsinstallatie. Ockhuizen werkt al met drukopnemers in peilbuizen die continu de grondwaterstand registreren en deze digitaal weergeven in een app. Zo kan bij het bereiken van een maximale grondwaterstandsverlaging, de bemalingsinstallatie op afstand aangestuurd worden waardoor de hoeveelheid onttrokken grondwater tot een minimum wordt beperkt. In de nabije toekomst wordt een dergelijke app ook beschikbaar voor de klanten en wordt het gehele proces nog meer gedigitaliseerd. Luke ziet zijn eigen toekomst buiten liggen in de uitvoering, daar ligt zijn passie.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.