Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Omgevingsrisico’s herkennen en beheersen
Tijdens de uitvoering worden de panden en objecten in de risicogebieden continu gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen.

Omgevingsrisico’s herkennen en beheersen

Het versterken van de Waaldijk geeft een mogelijk risico op schade en overlast aan panden en objecten in de nabije omgeving. Om de eventuele risico’s in beeld te brengen en de uitvoeringsmethode hierop af te stemmen voert BouwRisk al in een vroeg stadium de bouwkundige inventarisatie uit en vlak voor de uitvoering ook nog een bouwkundige opname. Tijdens de uitvoering worden bovendien de panden en objecten in de risicogebieden continu gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen. En dat gebeurt niet alleen op afstand.

Al sinds 2019 worden door BouwRisk halfjaarlijks hoogtemetingen uitgevoerd om de invloed van de autonome bodemdaling op de panden en
objecten in beeld te brengen. “We hebben in eerste instantie alle 280 panden en 17 objecten die dicht op het werk staan nauwkeurig ingemeten”, vertelt Frenk Schaap, projectmanager bij BouwRisk, een expertisebureau gespecialiseerd in omgevingsbeïnvloeding. “Door ruim voor- afgaand aan de werkzaamheden al het nodige veldwerk te verrichten en dat halfjaarlijks te herhalen, wordt een beeld verkregen van de autonome bodemdaling, het effect op de bebouw-ing en reeds bestaande bouwkundige gebreken.” 

Door ruim voorafgaand aan de werkzaamheden al het nodige veldwerk te verrichten en dat halfjaarlijks te herhalen, wordt een beeld verkregen van de autonome bodemdaling, het effect op de bebouwing en reeds bestaande bouwkundige gebreken.

Twee risicozones

Aan de hand van de vooropname, de halfjaarlijkse controlemetingen en de aard van de werkzaamheden in het veld heeft BouwRisk een risico-inventarisatie gemaakt en een monitoringsplan geschreven. “We hebben vervolgens een actieve en passieve zone ingesteld”, legt Schaap uit. Daarmee doelt hij op de afstand van de woningen en objecten tot de locaties waar onder meer de damwanden worden ingetrild. “In deze zones bestaat het risico op schade aan de belendende panden en objecten, en overlast voor de bewoners. De panden en objecten gelegen binnen de actieve zonegrenzen direct aan de werkzaamheden worden intensief gemonitord. De panden en objecten in de achterliggende passieve zone worden gemonitord, maar in een iets lagere frequentie. Omdat het project gefaseerd wordt aangevlogen, verrichten we net voordat de werkzaamheden aanvangen in een bepaald cluster een aanvullende meting. Op die manier hebben we altijd een recent van de actuele staat van de bebouwing. Als het vermoeden bestaat dat er schade is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden, kunnen we een goede analyse maken. Dat is voor alle partijen wel zo prettig.”

Kort op de bal

De twee risicozones worden tijdens de werkzaamheden voortdurend gemonitord. Schaap: “In ons monitoringsplan is bepaald dat de panden die zijn gelegen binnen de actieve zone niet alleen op afstand worden gemonitord, maar dat er ook altijd een specialist van ons ter plaatse is tijdens de werkzaamheden. Daarmee creëren we een real-time interactie met de ploeg van combinatie De Betuwse Waard en kan direct worden bijgestuurd in geval van te hoge trillingen. Aan het einde van de dag, na het aanbrengen van de laatste damwandplank, worden de panden bovendien gecontroleerd op zettingen. Op die manier proberen we de kans op eventuele schades tijdig inzichtelijk te hebben en zodoende de kans op schade zo klein mogelijk te houden. Dit zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners. En mocht er toch schade optreden, dan vormen wij de intermediair tussen de aannemerscombinatie, bewoners en schade-expert. Gelukkig hebben we die rol tot op heden nog niet hoeven vervullen en dat is vooral te danken aan een gedegen voorbereiding en het feit dat we zo kort op de bal spelen.” 

Met een vestiging in Amsterdam en in Eindhoven is BouwRisk vrijwel door het hele land actief. “We hebben alle expertises in huis om omgevingsrisico’s te herkennen, onze meetdata uitvoerig te analyseren, op basis daarvan onze opdrachtgevers te adviseren en daarmee de mogelijke risico’s te beheersen. Dat varieert van het verzorgen van alleen bouwkundige opnamen of trillingsmetingen tot intensieve projecten zoals hier op Wolferen-Sprok
waarbij we vooraf meedenken, adviseren, risico’s beheersen en zowel voorafgaand, tijdens en na afloop van de uitvoering monitoren. Tot slot handelen we eventuele schades af met de schade-expert”, besluit Schaap.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.