Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Niet denken in standaard oplossingen
DELTABLOC plaats barriers in tijdelijke en permanente situaties.

Niet denken in standaard oplossingen

De eerste paar honderd meter speciale voertuigkeringen van DELTABLOC zijn inmiddels in het kader van de verbreding en de verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht geplaatst. Directeur Kees Hanegraaf licht graag het specialisme van zijn bedrijf toe.

DELTABLOC is specialist in passieve voertuigkeringen. Hanegraaf: “Met de standaard barriersystemen die in Nederland beschikbaar zijn, kan in veel gevallen worden volstaan. Daarnaast ontstaan er bij aanleg en reconstructie van wegen situaties die niet met standaard oplossingen kunnen worden ingevuld. Juist daar komt DELTABLOC in beeld.”

Rijkswaterstaat stelt eisen aan een veilige afscherming. Daarvoor wordt met prestatieklassen gewerkt. De benodigde kwaliteit van een barrier wordt bepaald door de verkeerssituatie, beschikbare ruimte en de te verwachten risico’s bij een aanrijding.

Kees Hanegraaf van DELTABLOC.

Geluidsscherm

Hanegraaf: “Op de A9 kunnen we rustig stellen dat voor de tijdelijke afscherming 90% van de voertuigkeringen met standaardoplossingen worden ingevuld. Maar als er te weinig ruimte voor deze keringen is, zullen kleinere systemen moeten worden ingepast of systemen die minder verschuiven bij een aanrijding. Die situatie doet zich nu voor. Wij hebben tot nu toe vijf verschillende systemen op de A9 ingezet en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid van het project.”

De barrier met geluidsscherm is met name geschikt als verkeersgeluid richting woonbebouwing moet worden beperkt. Die gecombineerde functie kwam naar voren uit de eisen van Rijkswaterstaat. DELTABLOC plaatst deze schermen over een afstand van 1,6 kilometer, waarvan er inmiddels 600 meter is gerealiseerd.

Alle voertuigenkeringen zijn met echte botsproeven getest om de kwaliteit aan te tonen. Ook de barrier met geïntegreerd geluidsscherm. Hanegraaf: “Dat deze barrier echt werkt is inmiddels in de praktijk gebleken. Er heeft al een auto met hoge snelheid tegenaan gezeten en alles is keurig blijven staan. 

Tijdelijk en permanent

DELTABLOC praat over tijdelijke en permanente systemen. Maar zodra een zogenaamd tijdelijk systeem voor meer dan een jaar wordt geplaatst, dan wordt deze ingericht alsof het permanent is. De opdrachtgever koopt een deel van de barriers, maar voor VeenIX heeft DELTABLOC ook een verhuurpool opgericht. “We wijzen erop dat reeds geleverde barriers mogelijk in de permanente situatie opnieuw ingezet kunnen worden. Dat past helemaal in de gedachte van duurzaamheid en kostenbesparing.”

Als er op een bepaalde plek achter een barrier een forse kans bestaat op grote gevolgschade, dan past DELTABLOC een zwaarder uitgevoerd systeem toe uit de hogere prestatieklasse H4b. Zo’n systeem is gemaakt om ook vrachtwagens te keren. “Denk in dat geval aan een systeem op een brugdek of vlak naast een talud. Deze barriers kunnen eventueel verankerd worden en verschuiven mede daardoor bij een aanrijding niet of nauwelijks.”

De kleinere en smallere systemen worden vooral voor tijdelijk gebruik ingezet. Daarvan heeft DELTABLOC een grote huurpool. Deze zijn vooral bedoeld om verkeersstromen te scheiden op plekken waar voor een zwaardere barrier in het midden van de weg geen plaats is.

Tot slot illustreert Hanegraaf de betrokkenheid van DELTABLOC met het milieu. “De productie van de grote wanden vindt voor de A9 plaats bij Strukton Prefab beton in Utrecht. Deze hoeven niet over een grote afstand vervoerd te worden, waardoor de milieu-impact (MKI-waarde) bij het transport bescheiden blijft.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.