Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Grootste infraplatform schiet weer uit de startblokken
Met meer dan 20.000 bezoekers, ruim 500 exposanten en meer dan 200 kennissessies is InfraTech iedere twee jaar de belangrijkste ontmoetingsplek voor professionals uit de infrasector.

Grootste infraplatform schiet weer uit de startblokken

‘Ruimte voor ontwikkeling’ nieuw thema InfraTech 2025

De 16e editie van vakbeurs InfraTech, gehouden van 14 tot 17 januari 2025 in Rotterdam Ahoy, belooft wederom een cruciaal platform te worden voor innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendige oplossingen binnen de infrasector. Dit jaar introduceert InfraTech het thema ‘Ruimte voor Ontwikkeling’ met de focus op duurzame groei en innovatie door samenwerking en creatieve oplossingen.

“Het belang van InfraTech lijkt me evident”, zei Michèle Blom, directeur-generaal van InfraTech-gastheer Rijkswaterstaat tijdens de editie van 2023. “Alle grote opgaven voor onze samenleving komen terug in deze sector.” 

En dat zal in 2025 niet anders zijn. Niet voor niets ondertekende niet alleen Rijkswaterstaat, maar ook de gemeente Rotterdam onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met InfraTech waarin ze zich opnieuw als gastheren van het grootste infraplatform van de Benelux vastleggen. Met het oog op de toekomst werkt InfraTech met haar gastheren aan een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het innovatievermogen van de sector en het met elkaar aanpakken van de enorme opgaven waar we in Nederland in de komende jaren voor staan. 

InfraTech 2023 toonde de innovatiekracht en veerkracht van een fantastische sector.

InfraTech’s Exhibition Manager Annemieke den Otter laat weten dat “deze samenwerking veel voor InfraTech betekent. Samen met onze gastheren en andere partners bieden we de bezoeker van InfraTech een compleet, inspirerend en inhoudelijk goed beeld van wat er speelt binnen onze branche. Focuspunten zoals de vervangings- en renovatieopgave, de personele uitdaging in de markt en klimaat- en verduurzamingsdoelen komen nauwgezet aan bod.”

Ook Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, laat weten blij te zijn met het partnerschap: “Ik ben er trots op dat we de samenwerking met InfraTech hebben versterkt. 

Samen met onze collega’s en partners in de infrasector werken we aan een gezond en professioneel samenspel met de markt. Ons gezamenlijke succes wordt gemeten aan de impact die we dagelijks realiseren. Tijdens InfraTech kunnen we de enorme uitdagingen bespreken waarmee Nederland de komende jaren wordt geconfronteerd, van de vervanging- en renovatieopgave tot klimaatadaptatie en de energietransitie. InfraTech biedt de ruimte om deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.”

Ook komende editie wordt er weer een uitgebreid kennisprogramma ontwikkeld op de diverse themapleinen.

Verschillende thema’s

InfraTech 2025 is opgedeeld in drie hoofdthema’s: Water & Klimaat, Infra en Openbare Ruimte & Mobiliteit. Elk thema vertegenwoordigt een specifiek segment binnen de sector en belicht onderwerpen zoals de impact van digitalisering en automatisering, de vraag naar veerkrachtige infrastructuur en het belang van ondergrondse infrastructuur.

Met de aanwezigheid van professionals uit diverse disciplines, biedt InfraTech 2025 een unieke gelegenheid voor kennisdeling en samenwerking. Deelnemers kunnen nieuwe inzichten opdoen, relaties opbouwen en samenwerkingen aangaan die de grenzen van de branche overstijgen. InfraTech 2025 is daarmee meer dan een vakbeurs; het is een katalysator voor vooruitgang in de infrasector.

Bomenplein

Een sleutelthema van InfraTech 2025 is duurzaamheid, een steeds prominenter punt van zorg in een tijdperk waarin klimaatverandering niet meer te negeren valt. Professionals uit de infrastructuursector zoeken actief naar manieren om hun projecten milieuvriendelijker te maken, van het ontwerpen en bouwen van wegen en bruggen tot het beheer van waterwegen en het verminderen van afval.

Een van de meest opvallende nieuwe initiatieven van dit jaar is het Bomenplein, een hub voor discussie over het belang van bomen in de openbare ruimte en hun cruciale rol in de infrastructuur. Dit initiatief, geïnitieerd door het Norminstituut Bomen samen met diverse partners, benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen de civiele en groene sector.

Daarnaast wordt het Start-up en Scale-up Plein geïntroduceerd, gelegen rondom het Kennistheater in hal 2. Dat plein biedt een platform voor start-ups en scale-ups om hun innovatieve technologieën te presenteren en concentreert zich op thema’s als klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en circulaire economie. Het belooft een broedplaats te worden voor grensverleggende ideeën.

Nieuw initiatief tijdens InfraTech 2025: Het Bomenplein. Op de foto Annemieke den Otter (Rotterdam Ahoy), Marc Meijer (directeur Norminstituut Bomen) en Meindert Schermer (Rotterdam Ahoy).

De infrastructuur van morgen

Kortom, InfraTech 2025 in Rotterdam Ahoy belooft voor de 16e keer een niet te missen evenement te worden voor de hele infrasector. Het nieuwe thema ‘Ruimte voor Ontwikkeling’ legt een sterke focus op innovatie en duurzaamheid waarbij vier dagen lang extra aandacht gevraagd zal worden voor groenere en duurzamere oplossingen voor ons verouderde infranetwerk. De vervangings- en renovatieopgave van zowel Rijkswaterstaat als provincies en gemeenten zal een prominente rol krijgen. Door een breed scala aan thema’s en de introductie van een uitgebreid kennisprogramma, biedt InfraTech een platform waar professionals uit diverse disciplines samen komen om te leren, te netwerken en toekomstige samenwerkingen te verkennen. InfraTech 2025 wordt dus dé plek waar de infrastructuur van morgen vandaag wordt gevormd. 

InfraTech is dé ontmoetingsplek voor de infrasector. In Rotterdam Ahoy komen alle betrokken partijen samen om kennis te delen, ideeën uit te wisselen en de nieuwste innovaties te ontdekken.

Uitgebreid kennisprogramma 

Het uitgebreide kennisprogramma is onderverdeeld in zes thema’s, waaronder Human Capital, Klimaat & Verduurzaming, Vervanging & Renovatie, Mobiliteit & Logistiek, Digitalisering en Ondergrondse Infra. Deze thema’s benadrukken de uitdagingen en mogelijkheden binnen de sector, van het vinden van gekwalificeerd personeel tot de transformatie door digitalisering.

  1. Human Capital: Naast duurzaamheid en circulariteit is human capital misschien wel de grootste uitdaging voor de komende jaren. Het vinden van gekwalificeerd personeel in tijden van arbeidskrapte is een urgente opgave. InfraTech fungeert al jaren als een magneet voor jong talent en zal ook in 2025 een brugfunctie vervullen tussen opleidingen en werkgevers. Op de verschillende pleinen zullen talentvolle infraprofessionals met open armen worden ontvangen. Daarnaast is het belangrijk dat de vaardigheden van huidige medewerkers blijven passen bij nieuwe processen en digitalisatie. Het behoud van talent in de infrabranche is van essentieel belang voor de groei van de sector.  

  2. Klimaat & Verduurzaming: De infrasector staat voor de uitdaging om te verduurzamen en circulaire, klimaat- en energieneutrale oplossingen te omarmen. Een van de onderdelen is het bevorderen van klimaatneutrale infrastructuurprojecten, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk gedurende de hele levenscyclus van een project.

  3. Vervanging & Renovatie: Het thema Vervanging en Renovatie is een belangrijk onderdeel op InfraTech. Nederlandse kunstwerken zullen grondig worden aangepakt in de komende jaren, met een focus op slimme organisatie, standaardisatie en circulair bouwen.

  4. Mobiliteit & Logistiek: Mobiliteit en Logistiek omvatten onder andere elektrisch bouwvervoer, bouwhubs rond steden, Mobility as a Service (MAAS) en beloningen voor bouwlogistiek in de aanbestedingsfase.

  5. Digitalisering: Het thema Digitale Infra gaat verder dan alleen kabels en leidingen; onze wegen en vervoersmiddelen worden steeds slimmer en adaptiever. InfraTech biedt inzicht in hoe digitalisering de infrastructuur transformeert.

  6. Ondergrondse Infra: Het belang van ondergrondse infrastructuur wordt belicht, met aandacht voor innovatieve oplossingen en technologieën voor het beheer en gebruik van ondergrondse netwerken.
Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, en Annemieke den Otter, Manager Exhibitions InfraTech, ondertekenen het gastheerschap van Rijkswaterstaat.

Ontzettend veel animo voor de beursvloer 

Met meer dan 20.000 bezoekers, ruim 500 exposanten en meer dan 200 kennissessies is InfraTech iedere twee jaar de belangrijkste ontmoetingsplek voor professionals uit de infrasector. Het evenementencomplex in de Maasstad wordt dan niet alleen bevolkt door aannemers en ingenieurs, maar ook door beslissers en bestuurders van Rijkswaterstaat, alle 12 provincies, de waterschappen en heel veel gemeenten. Hoewel verreweg de meeste standruimte al is vergeven, denken de medewerkers van Rotterdam Ahoy graag mee over mogelijkheden om nog aanwezig te zijn. www.infratech.nl. Blijf op de hoogte: https://www.infratech.nl/over-infratech/nieuws/nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.