Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Netbeheerders en NLCS belangrijk in energietransitie

Netbeheerders en NLCS belangrijk in energietransitie

Bij de Nederlandse energietransitie is een ding zeker: de overheid, netbeheerders én bedrijven moeten samenwerken om deze belangrijke overgang in goede banen te leiden. Annelies Hartman van Arkance, een bedrijf dat zich specialiseert in digitale transformaties, vertelt waarom er voor netbeheerders en de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) een belangrijk rol is weggelegd.

Sleutelrol

“De NLCS heeft een sterke positie ontwikkeld binnen de infrastructuur. Zo sterk zelfs dat overheden, netbeheerders en bedrijven samen bezig zijn om de uniforme tekenstandaard centraal te stellen in hun organisaties en processen”, vertelt Annelies Hartman, al enige jaren werkzaam als Product Manager bij Arkance en sinds kort het aanspreekpunt rondom de NLCS en InfraCAD. “Er staat veel op het spel. De wereldwijde klimaatverandering is een onmiskenbare realiteit. Ook Nederland heeft ambitieuze doelen voor het realiseren van de klikmaatovereenkomst van Parijs. En in het hart van de Nederlandse energietransitie zijn de netbeheerders en de NLCS erg belangrijk.”

De energietransitie is inderdaad een cruciaal vraagstuk voor netbeheerders, met een focus op uitbreiding van ‘Het Net’. Het (ontwerp-)Klimaatakkoord stippelt een duidelijke route uit voor Nederland: een overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind, met als doel een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95% in 2050. Deze transitie vereist niet alleen een mentale omslag, maar ook een fysieke: de uitbreiding en aanpassing van onze huidige energie-infrastructuur is essentieel. Dit omvat de implementatie van nieuwe kabels, leidingen, buizen en installaties voor transport en opslag, essentieel om de toename van duurzame energiebronnen te accommoderen. Voor transport van elektriciteit, water en data spelen netbeheerders een sleutelrol. Zij staan aan de frontlinie van deze verandering, belast met de taak om de infrastructuur klaar te maken voor de toekomst.

Leidingsleuf.

Tekenstandaard

Nederlandse netbeheerders vinden hun oorsprong meestal uit een samenvoeging van meerdere kleinere beheerders, met elk hun eigen tekenstandaard. Om ze intern, maar ook met andere partijen beter te laten samenwerken is een uniforme tekenstandaard een geschikte oplossing. “En dat is waar de NLCS een belangrijke bijdrage kan leveren”, aldus Annelies. ”Met een overkoepelende standaard zoals de NLCS wordt het voor alle partijen makkelijker, intern en extern, om projectinformatie uit te wisselen.” Volgens Annelies is het werken met de NLCS veel efficiënter: “tekeningen hoeven niet meer omgezet te worden van de ene standaard naar de andere, want iedereen gebruikt dezelfde symbolen, stijlen en benamingen. Daardoor worden tekeningen direct beter leesbaar en te begrijpen: met de NLCS gaan we allemaal dezelfde taal spreken.”

Het wordt duidelijk waarom Arkance, en een groot deel van de infrasector, de NLCS als dé tekenstandaard voor de Nederlandse infrastructuur ziet. De uniformiteit en uitwisselbaarheid van de NLCS heeft veel voordelen. Een betere samenwerking vermindert fouten en kosten, maar verkort ook de oplevertijd van bijvoorbeeld netwerken. ”En dat maakt het interessant voor netbeheerders. Zij zijn belast met de uitbreiding en aanpassing van de bestaande energie-infrastructuur. Een kortere oplevertijd van ‘Het Net’ is een positieve bijdrage om de energietransitie te laten slagen. En zo is het cirkeltje weer rond”, vat Annelies samen.

InfraCAD

De NLCS wordt sinds 2018 als “open standaard” voorgeschreven voor (semi)overheden voor nieuwe projecten. Inmiddels hebben ook verschillende netbeheerders de handen ineengeslagen voor het toepassen van een standaard en zijn inmiddels bezig met een gezamenlijk informatiemodel, met de NLCS als basis. Sommige netbeheerders zijn zelfs al helemaal overgeschakeld naar de NLCS, andere zijn bezig met deze stap. “Brabant Water is een mooi voorbeeld”, geeft Annelies aan. “ARKANCE was al in een vroegtijdig stadium betrokken bij de NLCS-implementatie. En dat is altijd prettig, want dan kunnen we de organisatie vooraf informeren over de juiste aanpak en potentiële valkuilen. We hebben bij de implementatie gezorgd voor een brede ondersteuning: strategie, consultancy, software en kennis. Inmiddels werken ze al een tijdje met de NLCS, en InfraCAD. En naar volle tevredenheid.” 

InfraCAD. Het kwam al eerder in het gesprek naar voren en lijkt een bekende naam te zijn in de ‘NLCS-wereld’. “Dat klopt”, geeft Annelies aan. “We zagen al in een vroeg stadium het potentieel van de NLCS en doen we er alles aan om dit in de sector gemeengoed te maken. En om die reden ontwikkelden we ook InfraCAD, een CAD-applicatie om efficiënt met de NLCS te werken. Deze applicatie is volledig geïntegreerd in AutoCAD, Civil 3D en AutoCAD Map 3D en biedt veel NLCS-functionaliteit voor ontwerpers en tekenaars: symbolenbibliotheken, automatische doorsneden, legenda’s en sonderingen en ook foto-inventarisaties zijn mogelijk.” 

Voor netbeheerders heeft Arkance met InfraCAD 8 een flinke stap gezet om nog meer NLCS-functionaliteit te bieden. Hartman noemt de NLCS-bibliotheek 5.0, NLCS-objectdata en Entity Data Viewer als voorbeelden waarmee netbeheer toepasbaar is. “Je merkt het: met InfraCAD richten we ons altijd op de toekomst. Ook nu zijn we bezig met nieuwe ontwikkelingen”, geeft Annelies trots toe. “En de markt is er blij mee want inmiddels is InfraCAD de meest toegepaste software voor het produceren van NLCS-tekeningen.” Duidelijk is in ieder geval dat de energietransitie baat heeft bij de NLCS, samen met de netbeheerders als stuwende krachten.  

Annelies Hartman, Product Manager bij Arkance.

Over Arkance

Arkance helpt organisaties in hun digitale transitie door het verbeteren van processen, het optimaliseren van (keten)samenwerkingen en het stimuleren van datagedreven processen. Dat doet het in de branches bouw, infra en maakindustrie. Hiervoor ontwikkelt Arkance eigen IP en biedt het software, diensten en trainingen aan. Arkance streeft naar strategische partnerships en zet haar internationale expertise in voor lokale oplossingen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.