Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
N307 Roggebot-Kampen: een project van uitersten
Vlnr. Redmer Leegstra, Robert Maat, Guido Koolhaas, Céline IJsseldijk en Bert van den Berg. (Beeld: Bouwfotografe)

N307 Roggebot-Kampen: een project van uitersten

Het verhogen van de waterveiligheid in de IJsseldelta regio, het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307 én het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Het project N307 Roggebot-Kampen is er met recht één van uitersten. Uitzonderlijk zijn ook de 61 meter lange kokerliggers voor de nieuwe Roggebotbrug met een gewicht van 240 ton (!) per stuk.

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in de bereikbaarheid en waterveiligheid van de IJsseldelta regio. “Het project N307 Roggebot-Kampen is onderdeel van twee grotere opgaves”, zegt Guido Koolhaas, projectmanager bij de provincie Flevoland. “Het IJsseldelta-programma (Ruimte voor de Rivier) gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling én het verbeteren van de oost-westverbinding tussen Alkmaar en Zwolle (de weg van A tot Z). Het project N307 Roggebot-Kampen is eind 2020 gegund aan Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik.”

Het project N307 Roggebot-Kampen is eind 2020 gegund aan Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik.

Transitie van het watersysteem

Het project omvat onder meer het aanleggen van een stroomweg met 2×1-rijstroken voor doorgaand verkeer en parallelwegen voor langzaam en lokaal verkeer, de bouw van een nieuwe en deels beweegbare brug over het Drontermeer en de aanleg van diverse kleinere kunstwerken, waaronder een viaduct over de N307 voor lokaal verkeer, een duikerbrug en diverse faunapassages. Daarnaast worden de waterkeringen aangepast op de nieuwe situatie ten behoeve van de waterveiligheid en wordt de bestaande brug over het Drontermeer, evenals de Roggebotsluis, verwijderd. “In de nieuwe situatie worden het Drontermeer en Vossemeer met elkaar verbonden”, zegt Redmer Leegstra, omgevingsmanager van combinatie Roggebot. “Het zijn op dit moment nog twee gescheiden watersystemen, met elk hun eigen waterkeringen. Voor het verhogen van de waterveiligheid in het gebied worden dus een aantal keringen versterkt en de Roggebotdam en -sluis juist verwijderd. Dit is eigenlijk best bijzonder. De transitie van het watersysteem en de keringen vraagt afstemming met alle partijen en een goed doordachte en gefaseerde uitvoering van grond-, water- en dijkwerkzaamheden. Gezamenlijk met de waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie zorgen we dat de hoogwaterveiligheid wordt geborgd en dat scheepvaart en wegverkeer zo goed mogelijk doorgang blijft houden.”

Van dijk tot dijk

De N307 Roggebot-Kampen is een project waar water-, wegen- en civiele bouw samenkomen. “Wat het meest in het oog springt is de bouw van de nieuwe brug, pal naast de bestaande brug”, erkent Robert Maat, projectmanager van combinatie Roggebot. “Het ontwerp van de nieuwe brug met een overspanning van bijna 300 meter van dijk tot dijk is erop gericht om in de nieuwe situatie zoveel mogelijk water door te laten (Ruimte voor de Rivier) en tevens zoveel mogelijk verkeer te laten passeren voor een betere en veiligere doorstroming. Daarnaast wordt de nieuwe brug ook een stuk hoger waardoor er meer scheepvaartverkeer kan passeren zonder dat de brug open hoeft en het wegverkeer wordt gestremd.”

Buitencategorie

Mobilis, Van Gelder en Van den Herik realiseren vaker samen integrale projecten en vullen elkaar qua kennis en expertise goed aan. “Daarnaast vertrouwen we ook op een aantal vaste bouwpartners die onmisbaar zijn om dit project tot een goed einde te brengen”, zegt Maat. Haitsma Beton is er daar één van. “Wij leveren en monteren voor drie kunstwerken op dit project de betonnen liggers”, zegt Bert van den Berg, projectleider bij Haitsma Beton. “De liggers voor de duikerbrug (38 stuks HKO XL en 2 randliggers van respectievelijk 8 en 10 ton) en het viaduct over de N307 zijn al gemonteerd. Bij het viaduct ging het om behoorlijk forse kokerliggers (5 stuks HKP-liggers van 135 ton) in lengtes van 45 meter.” Die vallen echter in het niet bij de exceptioneel lange exemplaren voor de nieuwe brug over het Drontermeer, welke de verbinding leggen tussen de provincie Flevoland en Overijssel. Hier zijn namelijk in totaal 68 HIP-liggers aangevoerd in lengtes van 54,5 en 34,7 meter en nog eens 16 HKP-kokerliggers van 61 (!) meter. “Absoluut de buitencategorie”, verzekert Van den Berg. De nieuwe brug bestaat uit vijf velden. “De velden aan de kant van Flevoland, bestaande uit 17 HIP-liggers van 87 ton en de 16 kokerliggers van 240 ton, zijn via het water aangevoerd. Vanaf het ponton in de sluis zijn deze liggers met een indrukwekkende rupskraan van 650 ton en een 700 tons mobiele kraan direct op hun plek gehesen.”

De 17 HIP-liggers van 87 ton en de 16 kokerliggers van 240 ton zijn via het water aangevoerd. (Beeld: Paul Poels video- en fotografie)

Vergelijkbaar uiterlijk

De meeste liggers voor de Roggebotbrug liggen al op zijn plaats en ook het beweegbare deel van deze brug is in september op zijn plek gehesen. Haitsma Beton werd al in het voortraject ingeschakeld om samen met het ingenieursbureau mee te denken over de technische én esthetische details van deze brug. “Uitgangspunt is dat het uiterlijk van de brug voor alle velden gelijk moet zijn, terwijl er gebruik wordt gemaakt van zowel kokerliggers als HIP-liggers”, zegt Van den Berg. “Om dat te bereiken hebben we door middel van een zogenaamd neuselement de kokerliggers het uiterlijk gegeven van een HIP-ligger.”

Stremming staande mast

Overigens liggen nog niet alle liggers van de nieuwe brug op hun plek. Eén en ander heeft te maken met de beschikbaarheid van de vaarweg voor de staande mastroute. “Half november worden in een aantal nachten de laatste liggers gemonteerd”, aldus Céline IJsseldijk, omgevingsmanager bij de provincie Flevoland. “Vanaf dat moment kunnen schepen met een doorvaarthoogte van meer dan 7 meter tijdelijk niet meer passeren.     

Deze periode aangeduid met ‘stremming staande mast’ duurt van 15 november tot 1 april 2023. Dit is voor ons allemaal een spannende periode. Mede omdat in de periode vanaf 13 maart 2023 het verkeer over de nieuwe brug geleid zal worden, waarna de Combinatie tot 1 april de tijd heeft om de vaargeul onder het beweegbare deel van de brug gereed te maken. Daarna wordt gestart met het slopen van het huidige sluiscomplex.” Leegstra vult aan: “Er staat deze periode veel te gebeuren, verschillende disciplines komen samen in een gebied dat ook nog gewoon in gebruik is voor scheepvaart en wegverkeer. Het is dan ook een behoorlijke uitdaging om geleidelijk naar de nieuwe situatie over te gaan, zonder al te veel overlast te veroorzaken.”

Omgevingsmanagement

Het project kent vele stakeholders, aangezien het zich afspeelt in het gebied van twee provincies, twee waterschappen, twee gemeenten en Rijkswaterstaat. “Het is belangrijk dat iedereen weet wat er gaat gebeuren”, zegt IJsseldijk. “Dit geldt zowel voor de bewoners en ondernemers uit het gebied als voor de eindbeheerders aan wie we straks de verschillende delen van het project overdragen.” De omgevingsmanagers van de provincie en Combinatie Roggebot hebben onderling veel overleg. “We trekken samen op om te zorgen dat de verschillende stakeholders tijdig worden geïnformeerd. Naast de individuele gesprekken versturen we maandelijks een nieuwsbrief over de voortgang van het werk en nodigen we geïnteresseerden en bewoners minimaal twee keer per jaar uit voor een informatieavond.” Volgens Leegstra is er op elk vlak grote interesse vanuit de omgeving. “Nu we buiten met de uitvoering bezig zijn merken we dat er steeds meer interesse is om het project te bezoeken. Ook dat pakken we met veel plezier gezamenlijk met de provincie op.”

Veiligheid staat voorop in alles wat we doen, benadrukt IJsseldijk. “Daarnaast proberen wij als combinatie de fasering zodanig af te stemmen om overlast te beperken”, vult Leegstra aan. “Wel vragen we de omgeving nadrukkelijk om zich aan de snelheidsbeperkingen te houden en te blijven opletten, want het wegtracé is aan de nodige veranderingen onderhevig gedurende het project. Voor geïnteresseerden is er op de Drontermeerdijk een uitkijkpunt geplaatst om het project veilig en in alle rust te bekijken.” Nadat het verkeer vanaf 13 maart over de nieuwe brug wordt geleid en de scheepvaart vanaf 1 april weer ‘onbelemmerd’ doorgang heeft, zal in de tweede helft van 2023 ook de toekomstige hoogwaterafvoer zijn geborgd, verwacht Koolhaas. “De belangrijkste mijlpalen zijn dan bereikt. Daarna volgen nog een aantal restwerkzaamheden die het project vervolmaken.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.