Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Milieurisico’s tijdig in kaart brengen en wegnemen

Milieurisico’s tijdig in kaart brengen en wegnemen

De versterking van de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok strekt zich uit een over traject van zo’n dertien kilometer. Om ervoor te zorgen dat bouwcombinatie De Betuwse Waard tijdens de uitvoering niet op onverwachte milieurisico’s stuit, heeft Diseo in de voorbereidende fase zoveel mogelijk risico’s in kaart gebracht en geëlimineerd. Het verkleint de kans op stagnatie tijdens de uitvoering. 

Diseo is geen onbekende van de combinanten in De Betuwse Waard. “We hebben samen al een eerder dijkversterkingsproject en een Ruimte voor de Rivier-project uitgevoerd”, zegt Rudo Koster, mede-eigenaar van het milieutechnisch bodemadvies- en onderzoeksbureau. “Op het moment dat dit werk op de markt kwam, zijn wij gevraagd om de kansen en risico’s in kaart te brengen. Dat wil zeggen, kansen ten aanzien van het hergebruik van grondstromen binnen het werk en risico’s als het gaat om verontreinigingen of juist beperkingen van hergebruik. Met name de risico’s kunnen een behoorlijke impact hebben op de planning. Daarom is het belangrijk om dat ruim voor de uitvoering al te tackelen.”

Behalve een concreet advies aan de combinatie, verzorgt Diseo ook de afstemming met de bevoegde gezagen, want het zijn er meerdere op Wolferen-Sprok.

Raakvlakken

Het in kaart brengen van de risico’s gebeurt uiterst zorgvuldig. “We vragen oude onderzoeken op en bestuderen historische kaarten om een voorspelling te doen waar zich mogelijke verontreinigen bevinden”, legt Koster uit. “Vervolgens gaan we het veld in om de milieurisico’s veel meer in detail te benaderen: wat is de kwaliteit die we aantreffen en wat kunnen we ermee? De uitkomst van de boringen kan betekenen dat we verontreinigingen nader in kaart moeten brengen. In dat opzicht hebben onze werkzaamheden overduidelijk raakvlakken met die van archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. We zijn dan ook bekend met deze expertises en stemmen onze werkzaamheden zodanig af dat de raakvlakken optimaal worden benut.”

Stand-by

Op Wolferen-Sprok is Diseo gestuit op verontreinigingen bij diverse op- en afritten. “Omdat deze risico’s vroegtijdig in beeld zijn gebracht, afgeperkt en gesaneerd, leidt dit niet tot vertragingen bij de bouwcombinatie tijdens de uitvoering”, zegt Didi de Jong, projectleider bij Diseo. “Tijdens de uitvoering staan we overigens altijd stand-by. We verzorgen de partijkeuring van grondstromen die het project verlaten en begeleiden de combinatie bij eventuele onverwachte zaken. Mocht er zich een nieuw ‘geval’ voordoen, dan zijn we snel ter plaatse. Dat zal overigens de planning nauwelijks verstoren, want de grote verstoringen zijn immers al getackeld in de voorbereidende fase.”

Verschillende bevoegde gezagen

Milieurisico’s managen bij dergelijke grootschalige projecten betekent volgens Koster dat je de spelregels perfect moet kennen. “Behalve een concreet advies aan de combinatie, verzorgen we ook de afstemming met de bevoegde gezagen, want het zijn er meerdere op Wolferen-Sprok. We onderkennen knelpunten, zijn in ons specialistische vakgebied op de hoogte van alle wet- en regelgeving, NEN-normen en protocollen, en vertalen dat naar onderzoeken die aansluiten bij het werk dat de aannemer buiten gaat maken. Op die manier zijn de risico’s geborgd en wordt voorkomen dat bouwcombinatie De Betuwse Waard tijdens de uitvoering op onverwachte milieurisico’s stuit.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.