Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Koenders Instruments en Witteveen + Bos werken samen met gemeente Almere

Koenders Instruments en Witteveen + Bos werken samen met gemeente Almere

Gemeente Almere heeft Koenders Instruments de opdracht gegeven om de komende 7 jaar, in samenwerking met Witteveen + Bos, de gemeente te ondersteunen in het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad. Dit doen we door het meten van grondwater, oppervlaktewater, hemel- en afvalwater in de stad en deze data te verwerken tot bruikbare informatie. Daarnaast zetten we slimme algoritmen in en geven we analyses en advies om het stedelijk watersysteem zo goed mogelijk te laten functioneren. Met deze tools kan de gemeente proactief maatregelen nemen en onderhoud plegen om overlastsituaties, zoals hevige buien en extreme droogte, te voorkomen.

De oplossing die Koenders Instruments en Witteveen + Bos biedenbestaat uit een aantal onderdelen:

Optimaal meetplan

Er wordt een meetplan opgesteld om te bepalen met welke dichtheid en welk type sensoren er gemeten moet worden om de meetdoelen van de gemeente Almere op de meest effectieve manier te behalen. Dit meetplan komt tot stand door het analyseren van relevante beleidsdocumenten, de bestaande meetdata en beschikbare modellen van de huidige watersystemen. Daarnaast wordt de exacte informatiebehoefte en meetdoelen van de gemeente geïnventariseerd. 

Sensornetwerk

Aan de hand van het meetplan richt Koenders Instruments in de stad en de buitengebieden een fijnmazig sensornetwerk in. De sensoren meten en versturen real-time, verschillende typen water en klimaat gerelateerde data naar een veilige cloudomgeving. Hierdoor biedt het sensornetwerk inzicht in het huidige functioneren van het stedelijke watersysteem.

Van data naar bruikbare informatie

Naast de data uit het sensornetwerk worden ook beschikbare en openbare data uit andere bronnen en domeinen aan het systeem gekoppeld in de cloudomgeving. Koenders Instruments en Witteveen+Bos verwerken, valideren en verrijken alle data tot bruikbare informatie en visualiseren dit in online dashboards voor verschillende gebruikers. Dit maakt ook data-gedreven onderhoud van sensoren en het watersysteem mogelijk: afwijkingen worden automatisch en tijdig herkend en gesignaleerd.

Analyses en advies

Als laatste stap voert Witteveen + Bos inhoudelijke hydraulische en hydrologische data-analyses uit en ontvangt de gemeente advies over de optimalisatie van het stedelijk watersysteem.

Innovatief

Het innovatieve aan dit project is dat het gehele proces van meetplan tot informatievoorziening en advisering onder de verantwoordelijkheid valt van het consortium. Hierdoor kunnen we maximale informatie leveren.

Zo werken Koenders Instruments en Witteveen+Bos samen met de gemeente Almere om het stedelijk watersysteem klimaat adaptief, water- en hitte robuust, in te richten en te beheren, zodat Almere een fijn leefgebied vormt voor haar inwoners.

Koenders Instruments

Koenders Instruments transformeert de fysieke realiteit naar online data. Door middel van deze data krijgen we meer inzicht over wat er in onze leefomgeving gebeurt. Maar dat niet alleen, de data ondersteunen en waarschuwen waar dat nodig is. Techniek staat nooit stil en daarom werken we elke dag aan nieuwe toepassingen en diensten om te helpen met slimme geïntegreerde sensor(data)technologie.

Voor meer informatie over de diensten en producten van Koenders Instruments kijkt u op www.koenders-instruments.com.

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met zo’n 1.300 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken deskundig, betrouwbaar en betrokken. In onze digitale producten en diensten verwerken we onze domeinkennis zodat we de data kunnen vertalen naar informatie.

Voor meer informatie over de diensten en producten van Witteveen+Bos kijkt u op www.witteveenbos.com.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.