Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
InfraTech is aanjager achter de belangrijkste transities van de infrasector
Stand gastheer Gemeente Rotterdam tijdens InfraTech 2019.

InfraTech is aanjager achter de belangrijkste transities van de infrasector

17 – 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy

Als er één sector is die de oplossingen kan en moet leveren aan de uitdagingen waar we anno 2022 voor staan is het de infrasector. Groeiend ruimtegebrek, een stikstofcrisis, de energietransitie, klimaatadaptatie, nieuwe vormen van mobiliteit, achterstallig onderhoud aan cruciale kunstwerken, gebrek aan grondstoffen en aan personeel en niet te vergeten de zich in steeds sneller tempo ontwikkelende digitalisering. Ze vragen stuk voor stuk om slimme en innovatieve antwoorden. En niet pas over 10, 20 of 30 jaar, maar nu. It is Time to Move Forward! 

Stand gastheer Rijkswaterstaat tijdens InfraTech 2019.

Weer live ontmoeten

Na een uitdagende maar succesvolle digitale versie van InfraTech in 2021, is het de hoogste tijd dat de hele branche elkaar in 2023 ‘gewoon weer’ in levenden lijve ontmoet. Want uiteindelijk is dat dé kracht van InfraTech: ontmoeten, nieuwe kennis opdoen en delen en netwerken. Zodat we er samen voor zorgen dat de Nederlandse infrasector niet alleen bij de beste van de wereld blijft behoren, maar ook de kraamkamer is en blijft voor oplossingen en innovaties die onze wereld leefbaar en bereikbaar houden. InfraTech als aanjager achter de belangrijkste transities van de sector. 

Winnaars InfraTech Innovatieprijzen 2021.

Al 27 jaar draagt InfraTech bij aan de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en aan wederzijds begrip tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. InfraTech is daarmee dé belangrijkste ontmoetingsplek tussen de publieke en private sector. De doelstelling van de beurs: een platform bieden aan Nederlandse infraprofessionals uit de gehele keten. Kennisdeling, samenwerken en verbinden
zijn sleutelwoorden! 

Studio digitale InfraTech 2021.

Focuspunten InfraTech 2023 

Over de gehele keten samenwerken aan de maatschappelijke uitdagingen. Zelden was de noodzaak om ketenbreed te vernieuwen, te innoveren en te zorgen voor de juiste schaalgrootte voor die veranderingen zo groot als nu. Zelden was de noodzaak voor samenwerking tussen opdrachtgevers en de markt, tussen publiek en privaat, zo nadrukkelijk aanwezig. Hoe zorgen we er samen voor dat successen tot blijvende veranderingen en implementatie van nieuwe werkwijzen leiden? Door zowel successen als mislukkingen te delen en te evalueren. En daarna door te pakken. InfraTech biedt daar het ultieme platform voor, zowel live als digitaal.

Beursvloer InfraTech 2019.

Platform voor innovatie en talent. De markt schreeuwt om goed gekwalificeerd jong personeel. De branche vergrijst waarbij oude kennis weglekt en nieuwe kennis niet snel genoeg zijn weg naar de werkvloer vindt. InfraTech 2023 integreert om die reden InfraExperience in het platformconcept. Recruiters van InfraTech-exposanten geven een inkijkje in de verschillende loopbaanmogelijkheden in de branche.

In 2023 is er nog meer aandacht voor innovatie. De InfraTech Innovatieprijzen zijn weer opgedeeld in drie categorieën: productinnovaties, procesinnovaties en vernieuwende vormen van samenwerken. Doel van de prestigieuze prijzen is om aantrekkelijke ‘showcases’ te vinden die benut kunnen worden in publicaties en toonbeelden van de innovatiekracht en samenwerking in de infrasector. Deze editie is er extra aandacht voor duurzaam innoveren. 

Intensiveren van ontmoetingen

In 2023 biedt InfraTech nog meer ruimte en een inspirerend kennisprogramma voor bezoekers uit de publieke sector.   

Doel is om het ook voor lokale bestuurders een ontmoetings- en inspiratieplek te laten zijn. Er is nog meer ruimte voor interactie tussen de verschillende kennispleinen, waardoor er meer ontmoetingen tussen opdrachtgever en –nemer zullen plaatsvinden op de beursvloer. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.

Verduurzaming

Circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam: dat zijn de drie kernbegrippen die de komende decennia boven alles zullen gaan. We putten de aarde uit, veroorzaken klimaatverandering en maken onze aarde onleefbaar. De infrasector kan aan de basis staan van een routekaart naar nieuwe wegen. 

InfraTech 2023 pakt – samen met thuisbasis Rotterdam Ahoy en gastheren Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam – zelf ook de handschoen op: de 15e editie van InfraTech wordt de duurzaamste in zijn 27-jarige bestaan! Zo gebruiken we minder plastic, kopen we duurzamer in en scheiden we afval. 

Hybride platform 

Het in 2021 gelanceerde digitale InfraTech Netwerk Platform krijgt weer een rol. Zo kunnen bezoekers en deelnemers vooraf al relevante matches maken, fysieke en digitale afspraken inplannen en hun beursdeelname optimaal indelen. 

De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in verschillende thema’s die allemaal een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen. In hal 1 staat het thema Infra centraal, in hal 2 en 4 is dit Water & Riolering, in hal 5 Openbare Ruimte & Mobiliteit en in
hal 6 Infra & Innovatie.

Infra 

Wegen, bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, fietspaden, het trottoir. Maar ook de ondergrondse infrastructuur van kabels en
leidingen, vaarwegen en zelfs de lucht. Onderwerpen die hier- en tijdens het omlijstende kennisprogramma – onder andere aan bod zullen komen zijn: onderhoud, hergebruik, emissieloos werken, duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, digitalisering, smart mobility en nog veel meer.  

Water & riolering

De overstromingen in de zomer van 2021 hebben laten zien dat niet alleen de verhoging van de zeespiegel ons laaggelegen land parten speelt: het water komt ook vanaf de andere kant. En ironisch genoeg speelt tegelijkertijd verdroging en inklinking van de bodem ons parten. Ons riool is nog niet berekend op de nieuwe tijd. De klimaatuitdagingen vragen om creatieve en vernieuwende ideeën en oplossingen.   

Innovatie 

Innovatie is al bijna 30 jaar het belangrijkste element van InfraTech. Niet voor niets blijft het aantal aanmeldingen voor de prestigieuze InfraTech Innovatieprijs iedere twee jaar groeien. Innovatie is misschien wel het belangrijkste bestaansrecht van de vakbeurs. Het heeft onze sector gebracht waar we al jaren staan: aan de wereldwijde top. 

Openbare ruimte & mobiliteit 

Een miljoen huizen worden er in de komende 10 jaar in Nederland bijgebouwd. En al die huizen moeten bereikbaar zijn voor hun bewoners. Niet voor niets steekt het kabinet 7,5 miljard euro in het mobiliteitsfonds. Het geld is bedoeld voor nieuwe wegen, ov-verbindingen en fietspaden. De corona-pandemie heeft veranderd hoe we wonen en werken. En dat zal zijn weerslag krijgen op de inrichting van de openbare
ruimte. Het veranderende klimaat vraagt om een klimaatbestendige inrichting. 

Maatschappijke thema’s

Welke oplossingen heeft u voor de grootste maatsch ppelijke thema’s van deze tijd? Die mogen niet ontbreken tijdens InfraTech 2023!
Reserveer uw standruimte via de website www.infratech.nl of vraag meer informatie aan.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.