Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Hout toepassen met kennis van zaken
In de infrasector kan hout op heel veel plekken echt van toegevoegde waarde zijn.

Hout toepassen met kennis van zaken

Om de bouw- en infrasector te vergroenen, wordt onder meer vanuit de overheid opgelegd om meer gebruik te maken van hout als duurzaam bouwmateriaal. Het bewerken en verwerken van hout vraagt om kennis van zaken. De kans op problemen is groot als men bij het ontwerp en de productie geen rekening houdt met de specifieke uitgangspunten. Het leidt tot imagoschade waardoor goedwillende initiatieven om duurzame bouw te stimuleren met te weinig houtkennis soms het tegenovergestelde effect geven. Met haar nieuwe cursusprogramma wil ‘houtinstituut’ SHR een bijdrage leveren aan een stabiele uitbreiding van hout in de bouw- en infrasector.

Met haar nieuwe cursusprogramma wil ‘houtinstituut’ SHR een bijdrage leveren aan een stabiele uitbreiding van hout in de bouw- en infrasector.

Het gebruik van hout als duurzaam bouwmateriaal in projecten neemt zienderogen toe. Dat merkt ook Rene Klaassen van SHR. “Het is echt een hype op dit moment en men voelt zich al snel expert op dit gebied, want het bewerken van hout, dat kan toch iedereen? Niets is minder waar. Er is veel achtergrondinformatie nodig om hout op een goede manier te bewerken om te komen tot een duurzame toepassing. Men vergeet zich te laten informeren door experts met alle gevolgen van dien. Situaties die eigenlijk heel eenvoudig voorkomen kunnen worden. Het was voor ons aanleiding om ons cursusprogramma uit te breiden met onder andere verantwoord gebruik van hout in de bouw en gww.”

Steeds meer houtsoorten

Hout is een biobased en hernieuwbaar materiaal. “Het houdt CO2 vast, voorkomt vervuiling en zorgt ervoor dat grondstoffen niet uitgeput raken. Logisch dus dat heel veel mensen zich storten op het gebruik van hout als een duurzaam alternatief”, vindt Klaassen. “Kennis van zaken is dan toch wel op zijn plaats, zeker in een sector als de infra, waar doorgaans een lange levensduur wordt geëist. We zien bovendien dat er steeds meer FSC-houtsoorten uit de tropen bijkomen en die gedragen zich allemaal anders. Ook daar heb je kennis voor nodig. We beschikken als instituut over veel theoretische en praktische kennis, en doen veel aan monitoring van bestaande constructies. Leermomenten die belangrijk zijn voor een verdere kennisopbouw. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor verantwoord hergebruik van hout. In de infra wil men ook hout gaan recyclen, dat wil zeggen, damwanden trekken en elders opnieuw inzetten. Dan moet je wel weten wat je doet, de kwaliteit kunnen beoordelen en een goede inschatting maken over hoe het hergebruikt hout zich gaat gedragen. En zo zijn er voorbeelden te over, ook van straatmeubilair en vangrails die steeds vaker in hout worden uitgevoerd.”

Rene Klaassen van SHR.

Realistische berekeningen

Als je volgens de principes bouwt, is bouwen met hout een uiterst duurzame keuze met een best lange levensduur, resumeert Klaassen. “Het valt of staat echter met kennis van zaken en al vroeg in het proces de juiste keuzes maken.” Klaassen wil daarnaast nog een lans breken voor een meer realistische berekening van hout in de Nationale Milieudatabase. “Hout heeft vele milieuvoordelen die nu niet worden meegenomen, zoals CO2-opslag in hout maar ook de voordelen van het bos waar het hout geproduceerd wordt. Voor niet hernieuwbare materialen worden milieukosten voor inzameling en opwerking naar de toekomst doorgeschoven en dus niet meegenomen in de berekening, terwijl die vervuilende component juist in de productiefase veel hoger ligt. Houtoogst is bij lange na niet zo vervuilend als het verwerken van staal, beton of kunststof. Zou dit worden rechtgetrokken, wat eigenlijk gewoon realistisch is, komt hout veel beter uit de verf. De bos- en houtwereld moeten op dit gebied veel meer samenwerken en de handen ineenslaan.”

In de infrasector voorziet Klaassen volop kansen voor het gebruik van hout. “Hout kan op heel veel plekken echt van toegevoegde waarde zijn, maar niet altijd”, zegt hij oprecht. “Staal en beton zijn ook hele waardevolle bouwmaterialen in de infra.” Wil je meer weten over verantwoord gebruik van hout in de bouw- en infra? Op 14 september organiseert SHR een gratis digitale voorlichtingsbijeenkomst van 9.00 tot 9.30 uur waarin de inhoud en de planning van het cursusprogramma wordt toegelicht, bestaande uit onder meer een houtsoorten herkenningscursus, een cursus over construeren met hout, over het toepassen van hout in de ondergrond en over hout en milieu. Aanmelden kan onder vermelding van voorcollege SHR-cursussen via info@shr.nl.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.