Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
BC100 verwijst onmogelijke sonderingen naar het verleden
BC100 sondeermachine op een project in Amsterdam voor het controleren van de kademuren.

BC100 verwijst onmogelijke sonderingen naar het verleden

Wie op het punt staat om het koopcontract te tekenen voor een grondboor of sondeermachine heeft waarschijnlijk een goed beeld van de prestaties. Levert deze een hoge productiviteit en zijn de veldtesten veelbelovend? Toch zijn er producenten die nog meer willen leveren dan dat. Royal Eijkelkamp is zo’n partij. Deze werkt jaar in jaar uit aan de producten die echt innovatief zijn en goed zijn voor hun gebruikers. Haar machinefabriek maakt het onmogelijke waar. 

Royal Eijkelkamp heeft al een respectabele leeftijd. Het bedrijf werd opgericht in 1911 door Hendrik Eijkelkamp, een man met twee rechterhanden. Zijn zoon Jan Eijkelkamp ontwikkelde samen met Professor Edelman de handgrondboor voor het snel nemen van bodemmonsters. Deze tool maakte grondonderzoeken aanzienlijk gemakkelijker. Blijkbaar was hij ook niet de enige die er zo over dacht. Tot op de dag van vandaag worden zo’n 10.000 handgrondboren per jaar verkocht. Het was bovendien het eerste onderzoeksapparaat van Royal Eijkelkamp, een bedrijf dat nu wereldwijd de totaaloplossingen levert voor bodem- en wateronderzoek.

Installatie van een waterkwaliteitsensor met modem.

Apparaten met meer mogelijkheden

Na de handgrondboor volgden er meer apparaten voor bodemonderzoek. “De handgrondboor is geschikt voor onderzoeken tot vijf meter”, vertelt Rutger van Goethem, behorend tot de vierde generatie Eijkelkamp. “Daarna volgde de sonische boormachine met een bereik tot 400 meter. Sinds een jaar of twee werken we ook aan sondeermachines. En daarnaast bieden we veel producten voor bodem- en wateronderzoek.“

Sondeermachines

Een nieuwe stap was de ontwikkeling en bouw van sondeermachines. Deze duwen een sondeerconus de bodem in. De sensoren in de conus geven de hardheid van de bodem aan waarvan de conus met behulp van een sensor de hardheid van de bodem vaststelt. “Er was behoefte aan een machine die de gesteldheid van diepere lagen kan vaststellen”, weet Van Goethem. “Aannemers wilden de fundering voor hun bouwwerken kunnen berekenen en waterschappen wilden kunnen vaststellen of de dijken sterk genoeg waren om hoogwaterstanden te weerstaan. In al deze gevallen bood de sondeermachine uitkomst.”

Productie van handboren in de oude smederij.

De innovatieve BC100

Terugkijkend was elke stap er een in de richting van de BC100, een nieuw concept sondeermachine. Dit is een rupsvoertuig waarmee hoogfrequente sonische trillingen kunnen worden ingezet wanneer wenselijk. “We hebben het dan over zo’n 150 trillingen per seconde. Het effect van deze hoogfrequente trillingen is dat wrijving van de grond met de sondeerstang wordt opgeheven en er meer kans is om door harde grond te drukken. Hierdoor kan ook in een lastige bodem een sondering worden uitgevoerd.   

Onmogelijke sonderingen behoren hiermee tot het verleden.” Speciale software zorgt voor de verwerking en het filteren van de trillingen uit de data, zodat weer een goed beeld ontstaat.

Uiteenlopende toepassingsmogelijkheden

Bedrijven en organisaties willen alles weten over de toepassingsmogelijkheden van de BC100. “Er is veel vraag naar onderzoek op het spoor. Het intensieve gebruik van het Nederlandse spoornetwerk heeft invloed op de bodem onder de rijbaan en trillingen kunnen dan voor verzakking zorgen. Het heeft veel inzet gevraagd om te voldoen aan de Europese voorschriften voordat de BC100 überhaupt tot het spoor werd toegelaten, maar nu wordt hij veelvuldig ingezet om de ondergrond van sporen te inspecteren.”

CRS MIT08 Sonic boormachine aan het werk voor installatie voor een filterbuis in de bodem.

Focus op de klant

De zoektocht voor ProRail sluit naadloos aan op het veranderingsproces dat Royal Eijkelkamp heeft ingezet. Waar vooral werd gekeken naar de prestaties van machines, speelt Royal Eijkelkamp nu optimaal in op de klantwensen. Speciaal voor dit doel zijn afdelingen die voorheen los opereerden, samengevoegd. Dit geeft meer slagkracht voor R&D, Engineering en de Serviceafdeling. De R&D-afdeling speelt in op wat de klant over twee tot vijf jaar nodig heeft. De nieuwe engineeringsafdeling legt de focus op wat de klant nu nodig heeft en de serviceafdeling richt zich op service en aftersales. Van Goethem: “Dit heeft al veel innovatieve ideeën opgeleverd. Alle Eijkelkamp-machines hebben nu bijvoorbeeld een Eijkelkamp Service Assistent oftewel ‘ESA’, een ingebouwde computer die aangeeft wanneer en waar service nodig is. Onze voorraden zijn hierop aangepast. Ook kijken we naar wat een klant echt nodig heeft. Soms is een klant beter geholpen met de langdurige huur van een machine dan de aankoop ervan.”

Wateronderzoek

Naast machines houdt Royal Eijkelkamp zich bezig met slimme oplossingen voor wateronderzoek. Sensoren die klanten in de
bodem of oppervlaktewater plaatsen laten precies zien hoeveel water er is en wat de kwaliteit hiervan is. “Op dit moment lopen er veel onderzoeken naar waterverontreiniging. Door sensoren in de bodem te plaatsen wordt zichtbaar hoe verontreinigingen zich verplaatsen. Diezelfde sensoren lenen zich ook om de gevolgen van wateronttrekking te onderzoeken. Wat gebeurt er als we voortdurend water uit de bodem halen voor bijvoorbeeld beregening en drinkwater, kortom als de vraag groter is dan het aanbod? In zeegebieden zien we dan dat de leegtes worden opgevuld door zeewater, waardoor verzilting optreedt en grond niet meer geschikt is voor landbouw. Onze sensoren tonen dit haarzuiver aan.”

Bodemmonster gestoken met de handboor.

Duurzaam in de brede zin van het woord

Ondanks de respectabele leeftijd Royal Eijkelkamp is de spirit jong en onderzoekend. De ervaring van de oudere garde gecombineerd met de kracht van jonge talenten maakt Royal Eijkelkamp ijzersterk. “Het bedrijf staat midden in de maatschappij; houdt zich bezig met dingen die ertoe doen. Denk hierbij maar aan klimaatverandering, CO2-reductie en de zoektocht naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen. Ook de toewijding voor haar medewerkers past in dit plaatje. Heb je een gaaf idee dat past binnen de doelstellingen van het bedrijf, dan word je altijd gehoord. Mede hierdoor zijn we ook een trouwe club”, realiseert Van Goethem zich. “Iedereen wil hier blijven. Dat geldt ook voor mij. Ik kan hier – net als het bedrijf – blijven doorgroeien.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.