Platform over civiele techniek & infrastructuur
Alle details symposium Bouwen in Water
Centraal staat de mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel industrie-energie eiland met een waterkering.

Alle details symposium Bouwen in Water

Fascinatie over een industrie-energie eiland met stormvloedkering

Het 2e symposium Bouwen in Water richt zich op de op termijn noodzakelijke herinrichting van de Westerschelde. Centraal staat de mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel industrie-energie eiland met een waterkering. Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een slimme en duurzame herinrichting van de Westerschelde.

Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een slimme en duurzame herinrichting van de Westerschelde.

Bouwen in Water is een initiatief van Rein van Vliet van Eventually en prof. drs. ir. Han Vrijling aan de TU Delft. “Een waterkering in de Westerschelde is op den duur onontkoombaar in het kader van veiligheid, de stijging van de zeewaterspiegel en verdere economische ontwikkelingen van het gebied en het achterland”, zegt Van Vliet. “Samen met een groot aantal stakeholders hebben we een ‘masterplan’ bedacht dat beantwoordt aan alle toekomstige uitdagingen. Tijdens het symposium op 19 januari 2023 in het Ahoy Convention Centre willen we de duurzame herinrichting van de Westerschelde onder de aandacht brengen. Deskundige (internationale) sprekers met interessante en spraakmakende visies en ideeën staan garant voor een kwalitatief hoogstaand internationaal congres.”

stormvloedkering 

Drs. Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers, en de heer drs. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland en plaatsvervangend Commissaris van de Koning zijn uitgenodigd om samen met de heer prof. drs. ir. Han Vrijling van TU Delft, de officiële opening van het congres te verzorgen. Tijdens het congres passeren een aantal belangrijke onderwerpen de revue. Van Vliet somt er enkele op: “North Sea Ports is verzocht in te gaan op de toekomstige ontwikkelingen in de Westerscheldehavens, terwijl Royal Haskoning DHV aandacht besteedt aan de noodzaak van Westerschelde Stormvloedkering voor de bescherming van het achterland en de bevaarbaarheid van de Westerschelde. De waterkering biedt mogelijkheden voor een tweede N-Z verbinding in het kader van het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T), waarover de Europees coördinator een toelichting geeft. Daarnaast zoomt de TU Delft in op ‘nature based solutions’ want de Westerschelde heeft een prachtige natuur die we moeten koesteren. Verder delen we de plannen voor een industrie-energie eiland, slim gekoppeld aan de stormvloedkering, met aan de zeezijde ruimte voor een containeroverslaghaven en verdere ontwikkeling van industriële activiteiten die op het vasteland niet wenselijk zijn. Denk aan de petrochemie, opslag van gevaarlijke stoffen, LNG en zelfs plaats voor een tweede kerncentrale. Tot slot behandelen we de juridische aspecten rond de bouw van het meesterwerk in het kader van de vrije doorvaart.”

Bovenstaande is volgens Van Vliet slechts een greep uit de vele interessante thema’s die aan bod komen. “Er is grote belangstelling voor het symposium, zowel uit binnen- en buitenland, dat we uiteraard afsluiten met een netwerkborrel. Alvast tot ziens op 19 januari 2023.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.