Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
11 jaar CO2-prestatieladder. Wat heeft het gebracht?
De Amstelstroombrug biedt nu onderdak aan minimaal 20 lokale diersoorten. (Beeld: Luuk Kramer)

11 jaar CO2-prestatieladder. Wat heeft het gebracht?

CO2-reductie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In toenemende mate verwachten overheid en maatschappij van de infrasector een actieve rol in CO2-reductie in Nederland. Hoe krijgen wij inzicht in en grip op de uitstoot van onze organisatie? Welke CO2-reductiemaatregelen neemt Mobilis?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Vanuit de CO2-Prestatieladder ladder heeft Mobilis een methodiek ontwikkeld om CO2-uitstoot te meten. Het bedrijf heeft nu een duidelijk beeld van CO2-reductie, maar ook van circulariteit en klimaatadaptiviteit, en probeert altijd projectspecifiek te kijken naar maatregelen die écht hout snijden.

Bij de RijnlandRoute heeft Mobilis een wereldprimeur met direct zonlicht bij de inritten van de Corbulotunnel met behulp van glasvezel. (Beeld: Vincent Basler)

Mobilis heeft de overtuiging en de motivatie dat ze producten en processen dienen te verduurzamen en hierin blijvend initiatieven dienen te nemen, om in de toekomst met de onderneming een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de mobiliteit van Nederland. Wij laten onze ambitie aansluiten op de doelstellingen van onze klanten. Dat betekent dat Mobilis met gerichte initiatieven een bijdrage levert aan energieneutrale assets in 2030, en aan ontwikkelingen om besparen en opwekken van energie, en circulair materiaalgebruik en duurzaam ontwerpen mogelijk te maken.  

Windpark A16

Want circulair en duurzaam bouwen staat bij Mobilis hoog op de agenda. Zoals bij het nieuwe windpark A16 met veertien windmolens met een tiphoogte van 150 tot 210 meter. Die hebben allemaal een stevige fundering nodig. Met het oog op de toekomst waarbij Mobilis veel vaker windmolens wil funderen, is geïnvesteerd in een flexibele stalen kist om de funderingen te storten. Met slechts één kist hebben wij alle funderingen kunnen realiseren en bij zorgvuldig gebruik kan deze bekisting meer dan 100 masten mee.

De veertien windmolens op windpark A16 met een tiphoogte van 150 tot 210 meter hebben allemaal een stevige fundering nodig. (Beeld: Paul Poels)

Amstelstroombrug

Een ander mooi voorbeeld van duurzaam bouwen door Mobilis, is de Amstelstroombrug, een belangrijke schakel in het ecologische netwerk van Amsterdam. Een sierlijke brug en een veilige plek voor voetgangers en fietsers, én een groen onderkomen voor vleermuizen, vogels, vissen en insecten. De groene middenberm tussen de rijstroken met inheemse bloemrijke kruiden trekt bijen en vlinders aan. Voor die bijen zijn nestelmogelijkheden in de baksteenwanden en pylonen opgenomen. Ook zijn in de brug veel schuil-, nestel- en slaapplekken voor grotere dieren gerealiseerd. In de betonnen middenpijlers bevinden zich kraamkamers voor vleermuizen, zijn er in pijlers en randen nestkasten voor 10 soorten vogels opgenomen, zoals ijsvogels, diverse zwaluwen, mezen, mussen, kwikstaarten, spreeuwen en kauwen. Tussen de pijlers onder water bieden kooien met dood rivierhout en stortstenen een leefomgeving voor vissen en mosselen. De brug biedt nu onderdak aan minimaal 20 lokale diersoorten.

Corbulotunnel

Bij de RijnlandRoute heeft Mobilis een wereldprimeur met direct zonlicht bij de inritten van de Corbulotunnel met behulp van glasvezel. Het systeem (Solar Optic Fiber) met lenzen op het tunneldak en glasvezel voor transport brengt zonlicht zonder kwaliteitsverlies tot 100 meter in de tunnel. Een duurzame oplossing, omdat de verlichting bij tunnels een echte energievreter is. De innovatie kan leiden tot een reductie van 10 tot 20% van het totale energieverbruik van de tunnel in de RijnlandRoute.

De e-CO2tainer is een doorbraak als het gaat om groene stroom op de bouwplaats.(Beeld: Mobilis)

e-CO2tainer

De e-CO2tainer tot slot is een doorbraak als het gaat om groene stroom op de bouwplaats. Mobilis bedacht de slimme unit die ervoor zorgt dat de bouwkeet, elektrisch materieel en het elektrische wagenpark op groene stroom kunnen draaien. Samen met Electure verovert de e-CO2tainer stukje bij beetje de bouwplaatsen bij TBI en daarbuiten. Na een tijd van pionieren en pilots is het nu tijd om vaart te zetten achter de emissieloze bouwplaats. De e-CO2tainer is vooral in gebruik bij de projecten van Mobilis en TBI, maar elke bouwer kan hem gebruiken op z’n eigen bouwplaats.

Mobilis wil kennis en innovaties delen, zeker als het gaat om duurzaamheid.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.