Tagarchief: Tunnel Engineering Consultants

Belangen omgeving en milieu centraal in uniek technisch concept

DEME-BLANKENBURG-KLOET-043dd19082020
Lees het gehele artikel

Het ontwerp van de Blankenburgverbinding is een gezamenlijke inspanning van BAAK en Tunnel Engineering Consultants (TEC), wereldspeler in het ontwerp van afgezonken tunnelconstructies. Uitgangspunt is om de nieuwe verbinding tussen de A20 en de A15 te realiseren met zo min mogelijk impact op de omgeving én het milieu. Dat heeft geleid tot een uniek technisch, economisch en klimaatbestendig tunnelconcept dat tevens ruimschoots voldoet aan de eisen uit de nieuwe Waterwet. 

De Blankenburgverbinding is in meerdere opzichten een uniek project waarbij vanaf de eerste pennenstreep van BAAK is ingezet op de belangen en doelen van Rijkswaterstaat, de steden Rotterdam en Vlaardingen en de haven van Rotterdam. “Het technisch ontwerp staat in dit project volledig in dienst van deze belangen en doelen”, verklaart Maiko Izendooren, directeur Ontwerp bij BAAK en ontwerpmanager namens Tunnel Engineering Consultants (TEC), een permanente joint venture tussen de toonaangevende internationale ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen + Bos. “Het technisch ontwerp zit vol met innovatieve oplossingen om het materiaalgebruik te beperken, de hinder voor de Rotterdamse haven te minimaliseren en de omgeving zo min mogelijk te belasten. Alle uitvoerings­aspecten zijn bovendien meegenomen in het technisch ontwerp dankzij de gemengde ontwerpteams met zowel ontwerpers als specialisten van de uitvoering aan boord.”

De afzinkelementen worden straks op traditionele wijze gebouwd in een bouwdok bovenop het dak van de nieuwe toeritten.

Innovatieve oplossingen

Een van die innovatieve oplossingen in het technisch ontwerp is het terugbrengen van het aantal afzinkelementen van de Maasdeltatunnel onder het Scheur. “In het aanvankelijke plan van Rijkswaterstaat was sprake van zes elementen, wij hebben dat teruggebracht tot slechts twee elementen”, legt Izendooren uit. “Dat maakt dat de Rotterdamse Haven slechts twee keer afgesloten hoeft te worden. In het oorspronkelijke ontwerp zou de hele oever weggegraven moeten worden. Wij laten de oever echter intact en bouwen de afzinkelementen op traditionele wijze in een bouwdok bovenop het dak van de nieuwe toeritten. Ook kunnen we op die manier gebruik maken van de kade langs het bouwdok voor de aanvoer van materialen per schip in plaats van via het onderliggende wegennetwerk. Een ander voorbeeld om het onderliggende wegennet te ontlasten, is de aanleg van een vrijliggende bouwverbinding over het gehele tracé. Daartoe is in negen maanden tijd een spoorviaduct ontworpen, gebouwd en ingeschoven om de Hoekse Lijn onderlangs te kruisen. In de eindsituatie vormt dit kunstwerk tevens de onderdoorgang voor de nieuwe snelweg.”

“Het ontwerp van de Hollandtunnel is volledig ingepast in de omgeving”, vervolgt Izendooren. “Door de tunnel verdiept aan te brengen, is deze straks nauwelijks zichtbaar in het landschap dat zich kenmerkt door veel groen en kleine historische steden. Zelfs het gebouw voor de technische installaties is ontworpen in de stijl van de omgeving en vormgegeven als een boerenschuur. De tunnel zelf wordt uitgevoerd met gewapend onderwaterbeton, een bijzondere bouwtechniek die uiteindelijk leidt tot minder materiaalgebruik. En zo hebben we op alle mogelijke manieren beantwoord aan de belangen van de omgeving én het milieu.”

Expert in afgezonken tunnelconstructies

hzmb-tunnel-entrance-and-artificial-islands-copyright-hzmbaent-kopieren
Lees het gehele artikel

Tunnel Engineering Consultants, kortweg TEC, is misschien in Nederland niet zo’n bekende naam, maar heeft internationale faam verworven met projecten als de Øresund-verbinding, de Hongkong-Zhuhai-Macau brug-tunnelcombinatie in China en de Fehmarnbelttunnel. Een gesprek met Hans de Wit, Managing Director van TECs over de expertise van het adviesbureau  voor de tunnelbouw en gespecialiseerd in (afgezonken) tunnels. En dat zonder eigen personeel.

TEC is eind jaren tachtig opgericht als een permanente joint venture tussen de toonaangevende internationale ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen + Bos. De twee organisaties besloten hun kennis te gaan bundelen in met name grote ondergrondse projecten, vooral in het buitenland. “De reden voor de oprichting van TEC is om de kennis, expertise en ervaring te bundelen om samen grote (afgezonken) tunnelprojecten te kunnen aanvliegen”, legt De Wit uit. “Ons eerste project was overigens in Nederland, de Noordtunnel in de A15 onder de Noord, die in 1992 is opgeleverd. Halverwege de jaren negentig werd onze expertise ook in het buitenland gevraagd. De Øresund-verbinding tussen Denemarken en Zweden was ons eerste echt grote buitenlandse project.”

Wereldspeler in afgezonken tunnelprojecten

De Nederlandse joint venture is met recht een wereldspeler in afgezonken tunnelprojecten. De Wit geeft enkele voorbeelden: “We zijn nu actief betrokken bij de Fehmarnbelttunnel, een bijna 20km lange tunnelverbinding tussen Duitsland en Denemarken die in 2026 gereed moet zijn, waarbij we samen met onze partners Ramboll en Arup in dit project tevens het veiligheidsconcept vorm hebben gegeven. Voor dit soort lange tunnels is maatwerk vereist en bestaan er nog geen richtlijnen of codes, die direct toepasbaar zijn. Een interessant project voor ons als specialist om daar invulling aan te geven. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de Busan Geoje-verbinding in Zuid-Korea en de 32 kilometer lange brug-tunnelverbinding tussen Hong Kong, Zhuhai en Macao in China, waarvan 6 kilometer uitgevoerd als afgezonken tunnel. De langste afgezonken tunnel ter wereld. Daarnaast zijn we betrokken of recentelijk betrokken geweest bij tunnels in Brazilië, het Midden-Oosten, Mexico en Scandinavië.”

2020-01-16-luchtfoto-blankenburg-verbinding-noordoever-bronv-kopieren

TEC is momenteel als ontwerper voor de bouwcombinatie nauw betrokken bij de Blankenburgverbinding (Beeld: ©Rijkswaterstaat)

 

Sinds enige jaren is TEC weer wat meer actief in eigen land. “We zijn momenteel als ontwerper voor de bouwcombinatie nauw betrokken bij de Blankenburgverbinding, waarvoor we het integraal ontwerp van de twee tunnels realiseren, respectievelijk een landtunnel (Hollandtunnel) en een afzinktunnel onder het Scheur (Maasdeltatunnel). De renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel en het programma aanpak wegtunnels rond Amsterdam valt ook binnen ons scope, maar dan aan opdrachtgeverszijde. Behalve voor het upgraden van de installaties, zijn we ook betrokken bij de civieltechnische conditiebepaling van de tunnels, inclusief de tunnelveiligheid.”

TEC is misschien als ‘naam’ minder bekend in Nederland, de achterban des te meer. “We hebben als TEC overigens geen eigen personeel. We vliegen elk project aan met specialisten vanuit onze twee moederorganisaties”, besluit De Wit.