Tagarchief: Mobilis-Hegeman

Veilig oversteken tussen Diemen-Noord en Diemen-Centrum

Lees het gehele artikel

Het wordt een stuk veiliger in Diemen. De combinatie Mobilis-Hegeman realiseert daar in opdracht van ProRail de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan. De huidige spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en oponthoud. Met de aanleg van de spooronderdoorgang ontstaat er een veilige situatie voor zowel snel als langzaam verkeer. 

Dennis Nijhof van Mobilis, Technisch Manager bij het project Ouddiemerlaan. 

De bestaande weg wikkelt namelijk niet alleen verkeer af, maar heeft ook een functie als transfer voor reizigers van station Diemen. Met twee perrons die in bajonetligging schuin tegenover elkaar liggen, verbonden met een overweg, vormt de overweg een cruciaal punt voor het station. “Reizigers wachten nu regelmatig voor een gesloten overweg. Ook kunnen hier onveilige situaties ontstaan met een aanrijding met trein tot gevolg.”, zegt Dennis Nijhof van Mobilis, Technisch Manager bij het project Ouddiemerlaan. “Maar aan die situatie komt nu een eind.” We spreken hem over de voortgang van het project.

Ruimte maken

De voormalige Ouddiemerlaan is ter plaatse 70 meter verplaatst, inclusief de overweg. “Daarmee is ruimte gecreëerd voor de bouw van de nieuwe onderdoorgang”, schetst Dennis. “Nu de verplaatsing een feit is, zijn we bezig met het zetten van de damwanden. Dit allemaal ter voorbereiding van de werkzaamheden die in week 38 gepland staan, dan wordt het spoordek ingereden.” De trein zal uiteindelijk tweespoors over de onderdoorgang gaan. Op een voorbouwlocatie wordt ten tijde van dit interview gewerkt aan het brugdek, dat met speciaal materieel van Mammoet wordt  ingereden.

Dennis: “Nu de verplaatsing een feit is, zijn we bezig met het zetten van de damwanden.”

Kabels en leidingen

Ter plaatse van de nieuw te realiseren onderdoorgang zijn veel kabels en leidingen aanwezig. Dennis: “We hebben veel proefsleuven gegraven en KLIC-meldingen gedaan. Alle kabels en leidingen zijn verwijderd of in de voorfase door de opdrachtgever omgelegd, wel dienen we zorgvuldig rekening te houden met een leiding van het warmtenet direct naast de bouwkuip.” De combinatie is ook verantwoordelijk voor het ontwerp van dit project. “Het referentieontwerp gemaakt door de opdrachtgever en de gemeente hebben we uitgewerkt naar een VO (voorlopig ontwerp), een DO (definitief ontwerp) dat nu nagenoeg is afgerond en een UO (uitvoeringsontwerp) voor de werkzaamheden die nu actueel zijn.”

De tweede buitendienststelling in volle gang.

Veiliger en leefbaarder

Belangrijk in het ontwerp is dat de omgeving niet alleen veiliger wordt, maar ook leefbaarder. “Het ontwerp, gebaseerd op het vormgevingsplan van de architect en de gemeente, kenmerkt zich door vloeiende lijnen, die het spoordek, de perrons en de omgeving met elkaar verbinden. Om een sociaal veilige, aantrekkelijke en open onderdoorgang te krijgen, wordt naast het fiets- en voetpad een talud aangebracht, waardoor de tunnel aanzienlijk breder wordt. Alles wordt hoogwaardig afgewerkt, met wanden voorzien van steenstrips en een houten balustrade. Beide zijden van het spoordek worden voorzien van een voetgangersbrug met houten leuning. Op het plein komt mooie klinkerbestrating en bijpassend straatmeubilair.”

Innovatie inbegrepen

De combinatie heeft netjes, efficiënt en veilig werken hoog in het vaandel staan, met oog voor de omgeving. Binnen de werkwijze is altijd ruimte voor innovatie, dit zien we terug in de toepassing van geopolymeerbeton. “We hebben al eerder ervaring opgedaan met innovatieve geopolymeerbeton bij spooronderdoorgang Vennewatersweg te Heiloo. Dit project mag je zien als een logische kennis-verbredende vervolgstap daarop. Ditmaal wordt namelijk een volledige moot (gewapende vloer- en wandcombinatie als de hoofddraagconstructie) uitgevoerd in geopolymeerbeton, waardoor bij een technisch equivalente prestatie het CO2-emissieprofiel ruim 50% gunstiger scoort dan de traditionele cementbeton-oplossing. Dit betreft de eerste moot van de bakconstructie , de rest wordt nog even in traditionele cementbeton uitgevoerd.”

Mobilis en Hegeman werken zij aan zij, als één team. Het project maakt deel uit van de tunnelalliantie projecten van ProRail. De combinatie heeft al ervaring binnen de alliantie opgedaan met o.a. de bouw van onderdoorgangen in Assen, Heiloo en Elst. “Alle projecten in deze alliantie hebben we gedaan met Hegeman. Als combinatie kunnen we lezen en schrijven met ProRail en de gemeente, de communicatie en samenwerking onderling is voortreffelijk”, zegt Dennis tot besluit.   

Onderdoorgang Heiloo geopend voor verkeer

opening-onderdoorgang-heiloo1-kopieren
Lees het gehele artikel

De onderdoorgang aan de Vennewatersweg in Heiloo is vandaag geopend voor al het verkeer. Sinds eind 2018 is door de combinatie Mobilis-Hegeman gewerkt aan de onderdoorgang. Dit heeft de combinatie gedaan in opdracht van ProRail en de Gemeente Heiloo. Na de onthulling werden de hekken weggehaald en kon het wachtende verkeer voor het eerst door de tunnel.

Online opening

Vanwege de coronamaatregelen werd er een alternatieve openingshandeling bedacht. Er is een video gemaakt waarbij Bart van den Heijkant, projectmanager bij Mobilis, bezoekers een kijkje geeft in de tunnel. Velen hebben inmiddels de video bekeken en zijn zo als één van de eersten door de tunnel ‘gereden’. Hier is de film te bekijken:

De bouw van de onderdoorgang

Sinds eind 2018 is door ProRail en bouwcombinatie Mobilis-Hegeman gewerkt aan de spooronderdoorgang aan de Vennewatersweg. Anderhalf jaar later is het zo ver. Robert Jan Feijen, directeur Mobilis: “Mobilis is trots op het resultaat en bedankt de gemeente en ProRail voor de ruimte die wij hebben gekregen om het innovatieve Geo-beton toe te mogen passen in deze onderdoorgang. Door deze stap hebben we het project gezamenlijk een duurzaam karakter gegeven”. “De buitendienststelling waarbij het spoordek werd ingereden blijft het meest indrukwekkende moment van het project. Dit was een extra uitdaging, want ondanks het zonnige weer was er veel wind, toch verliep deze prachtig”, aldus Kees Takkebos namens directie van Hegeman. Ook regiodirecteur Kees Rutten van ProRail kijkt terug op een succesvolle samenwerking en afronding van het project. “Door deze spooronderdoorgang zorgen we ervoor dat er weer een veilige kruising met een drukke spoorweg bij komt. Hier zijn wij heel blij mee.” De nieuwe spooronderdoorgang zorgt voor meer verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Geo-beton

Mobilis heeft als eerste civiele aannemer in Nederland een duurzaam beton toegepast in dit project: Geo-beton. Nooit eerder werd geopolymeerbeton in een hoofddraagconstructie van een overheidsproject toegepast. Geopolymeer heeft een groot voordeel: de CO2-footprint. Deze is fors lager dan van traditioneel beton.

‘Door de Strandwal’

De onderdoorgang heeft de naam ‘Door de Strandwal’ gekregen. Dit verwijst naar de strandwal waar de onderdoorgang doorheen is gebouwd. Een dwarsdoorsnede van de grondlagen wordt getoond in het tegelwerk van de tunnel.

Fietsbrug

Naast de spooronderdoorgang is ook de fietsbrug over de Vennewatersweg open. Deze verbindt de Hoogeweg met de Groeneweg. Zo kunnen fietsers veilig de Vennewatersweg oversteken.

Werkzaamheden

Na 20 mei worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Ook zijn tijdelijke snelheid remmende drempels aangebracht op de kruisingen Vennewatersweg – Hoogeweg en Vennewatersweg – Westerweg. De drempels blijven liggen tot het moment dat de Vennewatersweg opnieuw ingericht wordt.