Tagarchief: Hoffmann Groep

Verbetering in technologie

Lees het gehele artikel

Hoffmann Groep staat voor innovatie en actualisering van nieuwe en bestaande technologieën om de vraag van onze relaties op te kunnen lossen. In deze branche kunnen we niet stil blijven staan. Dit zijn de woorden van Winny Hoffmann, CEO van de Hoffmann Groep. 

Hoffmann zegt dat we altijd op zoek zijn naar verbetering van onze technologie en hoe we producten en diensten beter en effectiever kunnen aanpakken. “Veiligheid staat centraal. Wij willen onze werkzaamheden zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren, met zo min mogelijk milieuoverlast en risico’s.” 

De Hoffmann Groep omvat drie werkmaatschappijen: Kring International Benelux, W-dam en Winmix. “Krings International Benelux is expert in alle mogelijke SBH-sleufbekistingssystemen voor verhuur en verkoop”, legt Hoffmann uit. Krings heeft haar visie de afgelopen 40 jaar enorm kunnen verbreden door een enorme bron aan ervaring welke zij heeft opgedaan tijdens de vele projecten die gerealiseerd zijn en waardoor er meer specialisme is ontstaan in grond- en waterkeringen. Zij blijven daarom innovatief bezig met de ontwikkeling van steeds nieuwere systemen op het gebied van sleufbekistingen, grondkeringen en stempelingen. 

Deze kunnen worden gebruikt voor graafdieptes van 1,25 meter tot ongeveer 7,50 meter en variëren van eenvoudige vaste boxen en sleepkisten (geschikt voor de standaard sleuf) tot het geavanceerde rolslede geleidesystemen dat speciaal is ontwikkeld voor het graven tot grotere diepten en het beperken van zettingen. De geleidesystemen kunnen twee-, drie- en vierzijdig toegepast worden. Kruisende kabels en leidingen vormen geen probleem, want ook hiervoor zijn binnen de verschillende systemen passende oplossingen. Deze zijn daarnaast ook uitermate geschikt voor het plaatsen van grote tanks of prefab elementen, daar er ook stempelvrije opties zijn met vrije werkruimte tot 20 meter.

Krings International Benelux is expert in alle mogelijke SBH-sleufbekistingssystemen voor verhuur en verkoop.

Veiligheid

Door de enorme weten wij dat onze klanten steeds hogere eisen stellen aan veilig werken. Bij al onze werkzaamheden als grondkerende firma worden diepe bouwkuipen en sleuven aangebracht. Voor de afscherming van deze ontgravingen hebben wij ook voor de sleufbekistingen allerlei randbeveiligingen en poorten in ons huurpark.

Duurzaamheid

Samen met de andere twee werkmaatschappijen gaan we zo milieuvriendelijk mogelijk te werk. Waar andere het traditionele hout in berlinerwanden toepassen, gebruiken wij de stalen geleideplaten van Krings. Deze platen kunnen na het verrichten van de werkzaamheden weer teruggewonnen worden en bij de volgende werkzaamheden ingezet. Hierdoor worden niet alleen minder hout verbruikt, ook wordt de bouwtijd verkort en de CO2-uitstoot verminderd. Deze berlinerwanden kunnen mede door de nieuw ontwikkelde dubbelgeleidebalken tot een grondkerende diepte van 7 meter worden toegepast.     

800 millimeter brede CSM-wanden: geen sinecure

DSC_3708
Lees het gehele artikel

De dubbele onderdoorgang die in Hilversum wordt gerealiseerd, als onderdeel van het project HOV in ’t Gooi, is een technisch hoogstandje. “De CSM-techniek bleek de meest veilige en economische oplossing om de dubbellaagse onderdoorgang in een druk bebouwde omgeving te realiseren”, zegt Michael Grondijs, technisch adviseur bij Hoffmann Groep, verantwoordelijk voor de realisatie van de CSM-wanden op het project. 

Zwaarste categorie

Gezien de diepte van de onderdoorgang en de beperkte ruimte tot de aangrenzende bebouwing werden grote eisen gesteld aan de doorbuiging en verplaatsing van de CSM-wand. “Een traditionele CSM-wand van 550 millimeter bleek niet overal toereikend”, weet Melwin Dröse projectleider bij Hoffmann Groep. “Wij beschikken als enige partij over voldoende machines waarmee we wanden van 800 mm kunnen frezen, zodat de doorbuiging aanzienlijk wordt beperkt en daarmee mogelijke schade aan de op staal gefundeerde belendingen wordt voorkomen. Vrij uniek aan dit project is bovendien de forse wapening. Normaal worden IPE-profielen tot maximaal 450 mm toegepast, hier zijn ook HEB 700-balken in lengtes van 17 tot 18 meter toegepast. Extreem zwaar en extreem lastig om aan te brengen binnen de toleranties en kwaliteitseisen van enkele centimeters. Daarnaast dienden we de wanden ter hoogte van het spoor ook nog eens in een buitendienststelling uit te voeren. Dat is niet eerder vertoond met de CSM-techniek, maar is uiterst succesvol verlopen. Met dank aan een uitgekiende voorbereiding en de inzet van verschillende teams die de machines 24/7 hebben bemand.”

In totaal heeft Hoffmann Groep 690 strekkende meter aan CSM-wanden gerealiseerd.

In totaal heeft Hoffmann Groep 690 strekkende meter aan CSM-wanden gerealiseerd. “Het grootste deel daarvan is 800 millimeter dik, een klein deel is traditioneel uitgevoerd”, legt Dröse uit. “De CSM-wanden zijn tot 20 meter diep gefreesd, terwijl de grondkering 6,50 tot 14,70 meter bedraagt. Al met al forse dieptes. Bijkomend voordeel van de soilmixtechniek is dat je een betere slagingskans hebt om op diepte te geraken ten opzichte van het drukken van een damwand. De grond wordt immers los gefreesd. Een ander voordeel is dat er geen holle ruimtes ontstaan, zodat er geen zettingen optreden en we vlak langs op staal gefundeerde gebouwen kunnen werken.” Hoffmann Groep heeft aan de wieg gestaan van het Cuttersoilmixsysteem en heeft het prototype samen met de fabrikant doorontwikkeld. “We hebben wereldwijd de langste ervaring. Mede door de perfecte samenwerking met BAM Infra en alle onderaannemers is het project HOV in ’t Gooi voor ons zeer succesvol verlopen.”     

Focus op innovatie en vernieuwing

DSC_9297 kopiëren
Lees het gehele artikel

“Stilstaan kunnen we ons niet veroorloven in deze branche”.  Aan het woord is Winny Hoffmann, CEO van Hoffmann Groep. Zij vertelt over de unieke ‘corporate identity mix’ en zoomt verder in op de drie werkmaatschappijen die tezamen alle grondkerende technieken in huis hebben.

Kring International Benelux is een specialist op alle mogelijke SBH-sleufbekistingsystemen zowel voor het verhuren als het leveren.

“Wij zijn altijd op zoek naar verbetering in onze technieken maar ook hoe we producten en diensten op een betere en effectievere manier kunnen aanpakken”, zegt Hoffmann. “Daarbij ligt de focus op veiligheid. We willen onze werkzaamheden zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk met zo min mogelijk hinder en risico’s voor de omgeving uitvoeren. Om een duidelijker beeld te schetsen hoe we onze kernwaarden uitdragen, maken we gebruik van de corporate identity mix. Deze mix bestaat uit vier onderdelen: persoonlijkheid, symboliek, communicatie en gedrag.” De inbreng van een vrouwelijke hand in deze ‘mannenwereld’ maakt andere belangrijke zaken meer zichtbaar. 

De CSM-techniek kan vooral in zwaardere grondslagen – zand en grind – een gunstiger alternatief zijn voor het drukken van damwanden, maar kan ook toegepast worden in alle andere soorten ondergrond.

Verplaatsen in de klant

Bij persoonlijkheid gaat het om het hart van de organisatie. Veilig omgaan met de werkzaamheden en de klant ontzorgen. “Dit heeft een motiverende werking op onze medewerkers en creëert vertrouwen bij onze externe doelgroepen”, weet Hoffmann. “Symboliek staat voor visuele identiteit. Deze willen wij vooral uitdragen door middel van ons logo en onze huisstijl. Ons logo is met de kleuren blauw en wit overal herkenbaar en zorgt er daarom voor dat het overal te zien is. Bij communicatie gaat het om hoe wij ons tegenover de klant opstellen. Wij proberen de wensen en eisen van de klant, die in de toekomst steeds complexer worden, zo goed mogelijk in te vullen. Het gedrag is het belangrijkste onderdeel van de corporate identity mix. Door ons te verplaatsen in onze klanten en onze technieken te optimaliseren, proberen wij onze klanten tevreden te houden. Ook proberen wij een band te creëren door onderling respect en veiligheid voorop te stellen.”

Winmix is de werkmaatschappij van de Hoffmann Groep die zich bezighoudt met soilmix-technieken.

Makelaargeleid damwanddruksysteem

Onder de Hoffmann Groep vallen drie werkmaatschappijen: Kring International Benelux, W-dam en Winmix. “Kring International Benelux is een specialist op alle mogelijke SBH-sleufbekistingsystemen zowel voor het verhuren als het leveren”, legt Hoffmann uit. “Deze kunnen worden toegepast bij ontgravingsdieptes van 1,25 meter tot circa 7,50 meter diepte. De systemen variëren van simpele vaste boxen en sleepkisten tot geavanceerde rolsledesystemen die speciaal zijn ontwikkeld om tot grotere dieptes te kunnen graven en zettingen te beperken.” W-dam is op zijn beurt als aannemingsbedrijf met meer dan 35 jaar ervaring gespecialiseerd in het plaatsen van grondkerende constructies uit stalen elementen: stalen damwanden, berliner wanden, buispalen en alle bijkomende werkzaamheden zoals verankeringen en stempelramen. “Het specialisme van W-dam is het trillingsvrij aanbrengen van stalen damwanden. Hiervoor hebben we eind jaren tachtig in samenwerking met ABI het makelaargeleid damwanddruksysteem ontwikkeld. Dit systeem heeft zich al jaren bewezen en is inmiddels de standaard op de Nederlandse markt.”

Onder de Hoffmann Groep vallen drie werkmaat-schappijen: Kring International Benelux, W-dam en Winmix.

Soilmix-technieken

Winmix is de werkmaatschappij van de Hoffmann Groep die zich bezighoudt met soilmix-technieken. In 2004 kwamen zij op de Bauma in München voor het eerst in aanraking met het Cutter Soilmix (CSM)-systeem. Fabrikant Bauer presenteerde destijds het CSM-systeem aan de hand van een prototype machine. Hoffmann: “Tezamen met Bauer hebben wij deze techniek verder ontwikkeld en ervoor gezorgd dat dit systeem en de berekeningsmethode in Nederland en België geaccepteerd zijn. De CSM-techniek kan vooral in zwaardere grondslagen – zand en grind – een gunstiger alternatief zijn voor het drukken van damwanden, maar kan ook toegepast worden in alle andere soorten ondergrond. Omdat we -op de stalen binten en de groutmix na- uitsluitend gebruikmaken van de lokale grondslag, levert de CSM-techniek een aanzienlijke besparing op (tot wel 20%) in transportbewegingen en dus CO2-uitstoot.”

W-dam is als aannemingsbedrijf met meer dan 35 jaar ervaring gespecialiseerd in het plaatsen van grondkerende constructies uit stalen elementen.

Door de synergie binnen de Hoffmann Groep, waarbij wij de kennis en mogelijkheden voor alle grondkerende technieken in huis hebben, kunnen we voor ieder specifiek project altijd de (economisch) meest gunstige oplossing aanreiken, besluit Hoffmann.