Tagarchief: fietsbrug

Nijmegen heeft langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Het project is uniek omdat de fietsbrug in volledige vormvrijheid is ontworpen, dankzij onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en de doorontwikkeling van de 3D-betonprinttechniek. Kenmerkend voor de nieuwe verschijning in het Dukenburgse park De Geologenstrook zijn de ronde en glooiende vormen.

De brug is laagje voor laagje geprint in de betonprintfabriek van Saint Gobain Weber Beamix en gerealiseerd door bouwconcern BAM. Het is behalve de langste, ook de grootste betonnen brug ter wereld waarbij de architect alle vrijheid had. Michiel van der Kley kon bij het ontwerp vrij te werk gaan en werd niet belemmerd door het materiaal of door traditionele processen, zoals betonbekisting.

Omdat de overspanning niet overal constant is en er dus rekening moest worden gehouden met het veranderende gewicht van de constructie, is er tijdens het printproces voor gekozen om de brug op te delen in printbare onderdelen. Via een parametrisch model – dat wil zeggen op basis van data – is het definitieve ontwerp gegenereerd.  

Sneller en flexibeler

Geprinte bruggen kunnen in principe een stuk sneller gebouwd worden dan gewone bruggen, met meer flexibiliteit en meer ruimte voor gepersonaliseerde ontwerpen. Bovendien zijn ze duurzamer, omdat er minder beton nodig is. De ambitie van de partners van dit innovatieve project is om met 3D-betonprinten uiteindelijk te komen tot een duurzame bouwmethode, die ingezet kan worden voor de productie van onder meer bruggen en woningen. 

Dat is ook de reden dat Rijkswaterstaat samen met ontwerper Van der Kley het initiatief heeft genomen voor dit project. Zij hebben deze bijzondere brug als blijvende herinnering aan de gemeente Nijmegen geschonken ter ere van de verkiezing tot European Green Capital 2018. 

Voor de juiste kennis en expertise werd de hulp van de TU Eindhoven en in het bijzonder Theo Salet ingeroepen, een expert op het gebied van 3D-geprinte gebouwen. Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft het ontwerp van de brug vertaald naar printbare constructieonderdelen. Het parametrisch model van de brug is door Summum Engineering uitgewerkt.

Theo Salet, hoogleraar Concrete Structures, TU Eindhoven: “Het printen van beton heeft een enorme groeipotentie. We gebruiken minder grondstoffen en kunnen de bouwsnelheid drastisch verhogen. We willen in de toekomst beton zelf verduurzamen en ook gaan hergebruiken. Er is in de keten nog veel meer winst te behalen. Ook ben ik trots dat de ontwikkelde kennis zo snel zijn weg heeft gevonden naar de industrie.” 

Wethouder Bert Velthuis, gemeente Nijmegen: “We zijn als Nijmegen zeer vereerd om deze innovatieve 3D-geprinte brug in ontvangst te mogen nemen. We zijn een bruggenstad, en deze bijzondere, innovatieve brug is een prachtige toevoeging. De brug leidt tot verbinding: in de ontwerp- en constructiefase verbond het de verschillende partners, en vanaf nu verbindt de brug onze bewoners.”

Bas Huysmans, CEO van Saint Gobain Weber Benelux: “Deze 3D-productietechniek levert een materiaalbesparing op die kan oplopen tot wel 50 procent, omdat de printer alleen beton neerlegt op plekken waar dat voor de constructieve sterkte nodig is. De 3D-technologie is volwassen aan het worden en groeit zo uit tot een serieuze optie voor het sneller, duurzamer en goedkoper realiseren van onder meer fiets- en voetgangersbruggen.” 

Michiel van der Kley, ontwerper: “Ik vond het vooral belangrijk om te laten zien waar we staan met de 3D-printtechniek. Het ontwerp is geïnspireerd op een vorm die in de natuur ontstaat omdat het op de meest efficiënte manier een bepaalde kracht op moet vangen, en dan nu vertaald in een digitaal proces. Met deze vorm hebben we het 3D printen van betonnen objecten weer interessanter gemaakt. ” 

Opening online te volgen

De nieuwe brug wordt op 8 september officieel ingehuldigd. Het evenement is live te volgen vanaf 16.00 uur via deze link.

Fietsbrug van geopolymeerbeton is veelbelovende pilot

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Eén van die oplossingen is geopolymeerbeton, een zeer milieuvriendelijke betonvariant die rondom de aanleg van de nieuwe N69 wordt ingezet voor de bouw van een 16 meter lange nagespannen fiets- en voetgangersbrug. Boskalis initieerde een veelbelovend pilotproject samen met partners Sqape (ontwikkelaar) en Jansen Beton (producent). Het stelt de markt in staat om richting de toekomst letterlijk nieuwe wegen te bewandelen.

De ontwikkeling en toepassing van het geopolymeerbeton sluit naadloos aan op de wens van de Provincie Noord-Brabant om projecten van een zo duurzaam mogelijk karakter te voorzien. “Met dit product geven we samen met onze partners niet alleen een passend en doordacht antwoord op de vraag van de klant”, meent Han Heijsters, binnen Jansen Beton medeverantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid in brede zin. “Tegelijkertijd leren we hier zóveel van dat het gemakkelijker wordt om samen stappen te maken richting nieuwe toepassingen in de toekomst. Met een proefstort in januari en de definitieve stort in juni 2021 is het begin in ieder geval gemaakt. En dat is veelbelovend…”

De betoncentrale van A. Jansen B.V. in Son.

Milieu-impact 60% lager

De geopolymeerbetonsoort die voor de nabij Dommelen gelegen brug wordt gebruikt voor het realiseren van het brugdek, stootplaten en landhoofden, is optimaal afgestemd op de prestaties die de aannemer vereist. “In het speciaal voor dit doel gemaakte betonmengsel is het cement als bindmiddel volledig vervangen door geopolymeren”, legt Heijsters uit. “De gebruikte toeslagstoffen bestaan compleet uit thermisch gereinigd zand en granulaat. Dat resulteert in een milieu-impact die ín vergelijking met traditioneel portlandcementbeton maar liefst 60 procent lager is.” 

Uitvoerig getest

Waar geopolymeerbeton al voorzichtig is gebruikt voor op zand gelegen veilige toepassingen als fietspaden en rotondes, stapt Jansen Beton cum suis met dit project een stuk hoger in. “Je praat hier over een ruim bemeten vrijhangend nagespannen brugdek”, aldus Heijsters. “En dat heeft gevolgen. Voor onder meer de samenstelling van het betonmengsel, de manier van aanbrengen en natuurlijk de veiligheidseisen. Die zijn hier totaal anders en vooral strenger. Dat alles maakt deze toepassing aanzienlijk complexer en veelomvattender. Vandaar ook dat er bij de TU Delft, Sqape en bij ons diverse testen zijn uitgevoerd op onder andere druksterkte, treksterkte en krimp. We spelen op safe en laten niets aan het toeval over.”     

Elastische en zelfherstellende toplaag voor fietsbrug Tegenbosch

Tegenbosch-3
Lees het gehele artikel

De Thermoflex-toplaag heeft een aantoonbare levensduur van meer dan twintig jaar en dat is werkelijk uniek. “Het resulteert in een flinke reductie van de totale kosten van ‘levensonderhoud’ ten opzichte van alle andere oplossingen, zoals PMMA, acrylaatcoating of gekleurde asfalt”, zegt Nicky Clements van Possehl.

Thermoflex resulteert in een flinke reductie van de totale kosten van ‘levensonderhoud’ ten opzichte van alle andere oplossingen, zoals PMMA, acrylaatcoating of gekleurde asfalt.

Thermoflex is een bekende toplaag in Nederland. “Het is vele malen veiliger voor de gebruiker dan rood asfalt of een coating, omdat Thermoflex zichtbaarder is in het donker en bij slecht weer”, legt Clements uit. “Inmiddels hebben we er miljoenen vierkante meters van aangebracht in heel Nederland. Van rode fietspaden, groene busbanen, gekleurde uitvoegstroken, natuurlijke looppaden en de meest creatieve pleinen. Dat doen we al sinds de jaren tachtig. Veel suggestiestroken die we in de beginjaren hebben aangelegd, liggen er nog steeds ongeschonden bij. De toplaag ligt namelijk spanningsvrij op de ondergrond. Door de elastische, thermoplastische werking herstellen scheuren en craquelé zich vanzelf. De coating wordt vervolgens afgestrooid met een natuurgesteente in een redelijk grove korrel van 2-3 millimeter. Met deze combinatie kunnen we die aantoonbare lange levensduur van wel twintig jaar garanderen.” Voor fietsbrug Tegenbosch verwacht Clements zelfs nog een langere levensduur. “Er gaat alleen fietsverkeer overheen, geen wringend verkeer.”

“Op dit moment is Possehl bezig met de ontwikkeling van een biobased Thermoflex”, verklapt Clements. “Het zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot van 20% zonder kwaliteitsverlies. Door vervolgens ook nog eens gebruik te maken van circulair afstrooimateriaal is de cirkel rond. Daarnaast nodigen we geïnteresseerden uit een kijkje te komen nemen in ons nieuwe Experience Center dat onlangs is geopend. Bezoekers kunnen het productieproces van Thermoflex ervaren en zelfs eigen proefmonsters samenstellen in elke willekeurige kleur.”     

Brug als poort naar Parkstad

plm.09_004_open-kruispunt-onder-fietsbrug-n274-onderbanken-copyright-ipvdelft-wendyjanssen-kopieren
Lees het gehele artikel

In het Limburgse Schinveld, gemeente Beekdaelen, wordt op 20 februari de nieuwe fietsbrug over de N274 geopend. Ipv Delft ontwierp de brug in nauwe samenwerking met kunstenares Marijke de Goey, die tekende voor de drie kunstobjecten op de brug. Gezamenlijk markeren brug en kunstobjecten de toegang tot plusregio Parkstad.

De nieuwe brug maakt deel uit van de reconstructie van de N274 in het voormalige Onderbanken. De brug zorgt voor een veilige oversteek voor fietsers ter hoogte van de rotonde bij de Kneijkuilerweg.

Tracéstudie
Aan het ontwerp van de brug ging een uitgebreide variantenstudie vooraf. Ipv Delft zocht daarbij met een werkgroep naar het meest geschikte tracé op basis van zaken als landschappelijke inpassing, fietserscomfort en uitvoeringskosten. Van het 350 meter lange tracé bestaat iets minder dan de helft uit een fietspad op grondlichamen. De brug is 188 meter lang en ligt in het midden van het tracé.

Om zowel brug als steunpunten zo slank mogelijk te krijgen, is de gehele constructie van voorgespannen, in het werk gestort beton gemaakt. De brug is daarbij opgedeeld in meerdere grote overspanningen van 28 meter. Niet alleen is het beeld hierdoor helder en continu, de ruimte onder de brug is ook vrij in te delen. De grote overspanningen zorgen er bovendien voor dat het vrije zicht op het kenmerkende omringende landschap behouden blijft.

Onderhoud
Door toepassing van in situ beton vormt de brug één lang, doorlopend geheel zonder voegovergangen. Het balusterloze spijlenhekwerk draag hier ook aan bij: over de gehele brug is het hekwerk identiek en zonder dominante staanders. Uit oogpunt van beheer en onderhoud is het hekwerk van rvs, dat nauwelijks onderhoud behoeft en bijzonder lang mooi blijft. Om reden van esthetiek, budget en uitvoerbaarheid is de gehele brugconstructie gekeimd. De aangebrachte laag mineraalverf zorgt voor een uniforme kleurstelling van het beton.

Kunstwerk
Het drietal kunstobjecten is geïntegreerd in het brugontwerp en visualiseert de poortfunctie van de brug. Het grootste kunstobject, bestaande uit meerdere opeengestapelde kubussen, staat in het hart van de rotonde, op het steunpunt van de brug. Dankzij de nauwe samenwerking is De Lotusbloem, zoals het kunstwerk heet, ook echt in de brugconstructie geïntegreerd. De bevestiging van de kubussen bevindt zich hierdoor uit het zicht.

De gehele reconstructie van de N274 bij Onderbanken is gerealiseerd door BAM Infra in opdracht van de Provincie Limburg. IBA Parkstad en de gemeente Beekdaelen (voorheen Onderbanken) waren nauw bij het project betrokken. De nieuwe fietsbrug is de beeldbepaler van de vernieuwde provinciale weg.