Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
We krijgen ondanks alles toch te maken met temperatuurstijging
Hendrik Postma, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers.

We krijgen ondanks alles toch te maken met temperatuurstijging

“Klimaatmitigatie is heel belangrijk. We moeten ons echter wel realiseren dat hoe goed we ook ons best ook doen, er ondanks dat toch sprake zal zijn van een temperatuurstijging. Met dat in gedachten dienen we ons dus ook voor te bereiden op de gevolgen daarvan.” Aan het woord is de voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers, Hendrik Postma.

Ten tijde van ons gesprek vindt de Climate Adaption Summit 2021 plaats. “Hoe toepasselijk”, vervolgt Postma. “We dienen de balans te vinden tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. We zijn als land een delta en daarom moeten we wel vooroplopen, maar in ons eentje kunnen we het tij niet keren. Dat betekent dat we moeten proberen zoveel mogelijk Europees en liefst mondiaal de zaken op te pakken.”

Hoe voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering?

De leden van de Vereniging van Waterbouwers zijn druk bezig met het verduurzamen van de sector. “Daar hoort ook infrastructuur bij. Want wat heb je aan elektrificatie van materieel, als er geen stopcontacten op cruciale punten zijn? En dan graag stopcontacten met groene stroom natuurlijk. Daar ligt een taak voor de overheid, naar mijn mening. Je kunt wel subsidies uitdelen en gaan voorschrijven dat projecten zoveel mogelijk klimaat neutraal dienen te worden uitgevoerd, maar dan is er ook een zorgplicht voor de bijbehorende infrastructuur en regelgeving die de aannemer uitdaagt en het mogelijk maakt zijn innovaties toe te passen.”

Postma ziet een samenwerkingsverband tussen de overheid en de ondernemers in de sector als een ideale manier van werken. “De overheid heeft sowieso een bepaalde mate van verantwoordelijkheid als het gaat om het creëren en in stand houden van een basis infrastructuur. Elke omslag kost geld, dat moge duidelijk zijn. Als de branche wordt uitgedaagd om te gaan verduurzamen, dan horen daar ook de financiële consequenties bij. Ga je dan met de duurzame aannemer in zee, of met de goedkopere collega, die nog op diesel draait? Daar mag nog wel een stuk visie in komen, vind ik. Een visie waar we met elkaar voor gaan staan en waarvan we samen de consequenties aanvaarden. Laat het een ‘stretched goal’ zijn, maar ook niet ‘overstretched’.”

Geef de natuur de kans om mee te veranderen

Er moet volgens Postma pragmatisch gewerkt worden. De uitdaging moet van diverse kanten worden aangepakt. “Wat daar ook bij hoort is een gelijkwaardig kennisniveau van opdrachtgever en opdrachtnemer. De juiste mensen, met de kennis van zaken en het benodigde mandaat, op de juiste plek. Spreek dezelfde taal en verschuil je niet achter procedures, maar zorg voor een inhoudelijke focus.” Een ander belangrijk punt betreft de natuur: “We moeten gaan nadenken over hoe het klimaat in Nederland er in de toekomst uit gaat zien en dan de natuur de kans geven zich daarop in te richten. De WUR heeft daar al een mooie aanzet voor gegeven. Dat werkt beter dan te proberen de natuur die hoort bij het oude klimaat in stand te houden. Meegaan in de evolutie, want dat wordt het namelijk, is belangrijk en dat is door de eeuwen heen altijd de kracht van ons land geweest. Dat vraagt van de politiek een lange termijnvisie. En ik hoop dat de NGO’s deze manier van omdenken ook aandurven. Dit zou kunnen betekenen dat we nieuwe natuurgebieden moeten aanleggen, een voorbeeld hiervan is de Markerwadden, ter compensatie van kleinere niet toekomstbestendige gebieden. Mogelijk kan dit ook een bijdrage leveren om de stikstofproblematiek los te trekken. ”

Goede voorlichting is van essentieel belang

“Het is belangrijk om het publiek mee te nemen in alles, wees gewoon transparant. Neem de Maasvlakte 2 als voorbeeld: Er is veel oppositie geweest. Maar het WNF vroeg zich in een vroeg stadium al af, hoe de natuur hier dan ook van zou kunnen profiteren, als het  project dan toch gerealiseerd gaat worden.  Dat project werd tijdens de uitvoering zelfs een grote toeristische attractie. Geef het dromen niet op en doe de goede dingen om van Nederland de klimaatbestendigste en duurzaamste delta ter wereld te maken. Laten we een voorbeeld zijn. Als waterbouwers hebben we de kennis om de projecten te realiseren, die nodig zijn om die veilige positie te bereiken”, aldus Postma.

Tot besluit zegt hij: “Het toekomstbestendig maken van Nederland zou eigenlijk losgekoppeld moeten worden van de dagelijkse politiek, zoals dat ook met onze veiligheid is gebeurd d.m.v. het benoemen van de Deltacommissaris.  Dit helpt om het draagvlak te vergroten en de politiek te verbinden. ”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.