Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Waarborg voor duurzaam en milieubewust handelen
Arjen Werkmeester, commercieel directeur Normec Certification.

Waarborg voor duurzaam en milieubewust handelen

Als grootste certificerende instelling van Nederland op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid biedt Normec Certification marktpartijen een welkome helpende hand rondom het certificeringsproces. Vanuit een slim one-stop-shop-concept zet het bedrijf daarbij onder meer vol in op duurzaamheid en de reductie van milieubelastende aspecten. Een focus die leidt tot een glashelder inzicht in de milieu-impact van de bedrijfsprocessen en stevige grip op de zaak. 

De meeste organisaties zijn anno 2023 voldoende doordrongen van de noodzaak om duurzaam en milieuvriendelijk te opereren. De grote vraag die in veel gevallen echter speelt, is hoe dat in de alledaagse praktijk succesvol georganiseerd en gewaarborgd moet worden. Als onderdeel van de Normec Group leveren Normec Certification en Normec QS (zie artikel elders in deze editie) daaraan graag een bijdrage. Met puike certificeringsoplossingen die de impact van de bedrijfsvoering blootleggen en handvatten bieden voor een succesvol en milieuvriendelijk handelen. “Er zijn verschillende manieren om je eigen milieu-impact inzichtelijk te maken en daarop de controle te houden”, zegt commercieel directeur Arjen Werkmeester. “Denk aan het checken van de energierekening en het van daaruit nemen van energiebesparende maatregelen. Of het berekenen van het werkelijk verbruik van je machinepark. Zomaar twee initiatieven waarmee je de basis legt voor milieubewuster handelen en tegelijk stappen zet richting je eigen toekomst én de geformuleerde klimaatdoelen. Bovendien leidt een dergelijk beleid in veel gevallen tot grote kostenreducties. Gebruikmaking van bijvoorbeeld de vijf niveaus tellende CO2 Prestatieladder, een instrument dat bedrijven en overheden behulpzaam is bij het reduceren van CO2 en kosten, levert al gauw tienduizenden euro’s aan besparingen op. En dát zorgt er weer voor dat je als bedrijf scherper en dus kansrijker kunt inschrijven op offertes of aanbestedingen. Zéker als je wat hoger op de ladder staat. Kortom, inzicht krijgen in de milieu-impact van je business levert zowel de planeet als je eigen portemonnee winst op. Tegelijk maak je jezelf concurrerender en plaats je een gunstige footprint voor de volgende generatie.” 

De ervaren experts van Normec Certification weten wat er in de markt van de klant speelt.

Certificering

Met de CO2 Prestatieladder noemt Werkmeester een instrument dat Normec als kundige certificerende instantie van extra waarde voorziet. “Organisaties kennen de noodzaak om hun bedrijfsactiviteiten en -processen zo duurzaam mogelijk uit te voeren”, zegt hij. “De CO2 Prestatieladder stimuleert dit gedrag.” Omdat de CO2 Prestatieladder uitgaat van de bedrijfseigen ambitie en inbreng, inventariseren organisaties hun prestaties zélf. Normec Certification is een partner die deze vervolgens beoordeelt. Dáárvoor is alles binnen de bedrijfsmuren van de certificeringsspecialist voorhanden. Zo bekijkt een van de eigen auditoren via een documentatiebeoordeling en diverse interviews binnen alle bedrijfsgeledingen of de organisatie in kwestie voldoende inspanningen heeft geleverd om aan de gestelde eisen te voldoen. “De beoordeling voor de CO2 Prestatielader gebeurt door ervaren experts die weten wat er in de markt van de klant speelt én wat realistische doelstellingen zijn”, onderstreept Werkmeester nogmaals de expertise van Normec Certification. “Binnen onze oplossingen staat de praktische bruikbaarheid altijd voorop.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.