Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Stevig fundament voor datagedreven onderhoud
Croonwolter&dros is een organisatie die verder kan verduurzamen, de balans tussen kosten, prestaties en risico’s centraal stelt, en mensen in staat stelt om zich in een moderne omgeving onder een behapbare werkdruk te ontwikkelen.

Stevig fundament voor datagedreven onderhoud

Nederland verandert. En dat heeft gevolgen, ook voor onze infrastructuur. De assets worden steeds intensiever gebruikt en de levensduur van veel assets loopt ten einde. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een verandering van de gebruikscondities, vaak met een versnelde veroudering als gevolg. Ook zijn er minder mensen beschikbaar voor het uitvoeren van het onderhoud. 

De uitdaging waar we voor staan is flink: er moet méér werk worden gedaan met mínder mensen. Met de inzet van traditionele methoden komen we er niet. Er is méér nodig, een integrale aanpak waarmee we steeds slimmer onze schaarse middelen inzetten. De infrasector investeert hierin.

De Technisch Beheer Applicatie is gebouwd om live en terugkijkend te kunnen analyseren. Hierdoor is het mogelijk om te monitoren op afstand, historische data te analyseren en afwijkingen te signaleren.

Meer dan techniek

Terwijl de technische oplossingen steeds meer binnen bereik komen, blijkt het voor onderhoudsorganisaties een uitdaging om die nieuwe techniek eigen te maken. “Er zijn praktische bezwaren en het nut voor het individu wordt niet altijd gezien”, aldus Martijn Marijnen, programmamanager asset management bij Croonwolter&dros. “We investeren in datagedreven onderhoud om de uitdaging aan te kunnen én het werk leuker en beter te maken. Maar hoe zorgen we er nu voor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Die ontwikkeling vraagt meer dan investeren in techniek alléén.” 

Stevig fundament 

De maintenance-organisatie van Croon-wolter&dros is ontstaan uit de projecten die het bedrijf de afgelopen decennia realiseerde en daarna mocht onderhouden. “Die organisatie heeft ons enerzijds gebracht tot waar we nu staan, maar leunt anderzijds ook sterk op het commitment van het individu”, meent manager maintenance Guido Koopmans. “De verschillen tussen de projecten zijn groot. Dat alles maakt doorgroeien richting datagedreven onderhoud lastig. Vandaar dat onze afdeling maintenance een stevig en uit drie pijlers bestaand fundament heeft gelegd waarop we kunnen voortborduren.” 

Martijn Marijnen, programma manager asset management (links) en Guido Koopmans, manager maintenance.

Bouwen aan techniek 

Deze eerste pijler betreft het inhoudelijk werken aan manieren om falen te voorspellen en uitval te voorkomen. “We volgen storingsvoorspellende grootheden, zoals trillingsmetingen op pompen en ventilatoren”, zegt Martijn. “Van de installaties die nog onvoorspelbaar falen, proberen we die storingsvoorspellers te achterhalen. Daarbij hebben we de hulp van onze Technisch Beheer Applicatie, een tool die we hebben gebouwd om live en terugkijkend te kunnen analyseren. Zo kunnen we monitoren op afstand, historische data analyseren en afwijkingen signaleren.” 

Basis op orde 

Nieuwe techniek in de praktijk brengen gaat niet vanzelf. Er is structuur nodig om de technische oplossingen snel door te voeren en het effect ervan zichtbaar te maken. “Juist daarom herzien we de rollen en verantwoordelijkheden, processen, overlegstructuur en rapportages”, legt Guido uit. “Met deze tweede pijler wordt ook duidelijk welke kennis en competenties we moeten vergaren en welk type mensen we moeten aannemen.”

Met de juiste data kunnen optimale vervangmomenten worden bepaald en slimmer worden gepland.

De positie van maintenance

De derde pijler richt zich op de positie van maintenance. “Hoe komen we op tijd rond de tafel om mee te beslissen over EMVI-plannen, ontwerpkeuzes en de uitvoering?”, vervolgt Martijn. “En hoe zorgen we ervoor dat we in de beheerfase zo duurzaam mogelijk en efficiënt kunnen werken?” 

Resultaat

Met bovenstaand fundament creëert Croon-wolter&dros een organisatie die inzichten uit asset- en procesdata, analyses en adviezen kan benutten. Zodat daarmee keuzes gemaakt kunnen worden in ontwerp en realisatie, en de maintenance-organisatie efficiënt wordt aangestuurd. Guido: “Wij zijn een organisatie die verder kan verduurzamen, de balans tussen kosten, prestaties en risico’s centraal stelt en mensen in staat stelt om zich in een moderne omgeving onder een behapbare werkdruk te ontwikkelen. Dat alles zorgt ervoor dat we onze opdrachtgevers als een gelijkwaardige partner kunnen voorzien van goed presterende assets, een voorspelbare beschikbaarheid en een passend advies. Samen creëren we vooruitgang.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.