Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Standaardisatie in automatisering: blauwdruk voor de toekomst
Haringvlietbrug. (Foto: RWS)

Standaardisatie in automatisering: blauwdruk voor de toekomst

Tijdens de renovatie van het beweegbare deel van de Haringvlietbrug tonen Croonwolter&dros en Soltegro niet alleen opnieuw hun uitgebreide expertise. Het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde project geeft beide bedrijven ook de mogelijkheid om de toegepaste ontwerp- en automatiseringstechnieken richting toekomstige (waterbouwkundige) opdrachten verder te ontwikkelen. Tegelijk geldt de opdracht als een veelbelovende pilot met portfolioaanpak zoals genoemd in de Innovatieagenda 2030 van Rijkswaterstaat. 

Aan het begin van het traject is samen uitgedacht hoe via de verschillende ontwerpfasen en binnen de kaders van de portfolioaanpak zo effectief mogelijk tot de beste integrale, repeteerbare systeemoplossing gekomen kon worden. (Foto: Soltegro)

De ontwerp- en renovatiewerkzaamheden die de combinatie Mobilis Croonwolter&dros (CMCH) aan het beweegbare deel van de Haringvlietbrug tot het najaar van 2023 uitvoert, zijn zeer omvattend. Zo staat de vervanging van de brugklep, het aandrijf- en bewegingswerk, de voegovergangen, de betonnen constructies en alle technische systemen op het programma. Daartoe wordt in de vorm van een viertal bouwblokken, geleverd door Rijkswaterstaat, een gestandaardiseerd systeem voor de toekomstige bediening, besturing en bewaking van de 1.220 meter lange brug tussen Numansdorp en Willemstad geïnstalleerd. Dit systeem, dat dient te voldoen aan de systeemtechnische cybersecurityeisen die in de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten van Rijkswaterstaat (CSIR versie 2.4) zijn vermeld, bestaat als het ware uit vier grote Lego-blokken die in elke brugconstructie passen. Het grootste bouwblok is hierbij het 3BB bouwblok, dat voor het eerst in de Wantijbrug is toegepast. CMCH is hierbij verantwoordelijk voor de integratie van deze bouwblokken in het geheel en de aansluiting op de te realiseren LFV’s (deelsystemen). Rijkswaterstaat heeft als doel om deze standaard op termijn voor al haar bruggen te gaan gebruiken. 

Razendsnelle doorloop

Wat betreft het ontwerp van het gehele systeem en de systeemintegratie van de bouwblokken zijn Technisch Manager Yvo van de Klundert en Systeem Integratie Manager Mark Croonenberg namens respectievelijk Croonwolter&dros en Soltegro nauw bij het project betrokken. “Aan het begin van het traject hebben we samen vastgesteld hoe we via de verschillende ontwerpfasen en binnen de kaders van de portfolioaanpak zo effectief mogelijk tot de beste integrale, repeteerbare systeemoplossing konden komen”, blikt Croonenberg terug. “Door voor het maken van het totale ontwerp (Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp) én de bijbehorende documentgeneratie een standaardaanpak te hanteren, hebben we hier een behoorlijke efficiëntieslag kunnen maken. Hiermee staan we gesteld voor mogelijke vervolgopdrachten.” Ook Van de Klundert is namens Croonwolter&dros zeer tevreden over de gebezigde aanpak, de onderlinge samenwerking en het resultaat. “Soltegro is heel erg sterk in de ontwerpfase, vooral als het gaat om het opstellen van standaardisaties binnen een modelgebaseerd ontwerp. Dit in combinatie met de inhoudelijke expertise van de brugtechnische installaties die wij als Croonwolter&dros bezitten, maakt dit tot een ideale samenwerking. In april 2022 hebben we de opdracht gekregen. Sindsdien zijn we gestart om het Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp in recordtijd te doorlopen. Dat lukt alleen als je samenwerkt met een partij die dit soort ontwerptechnieken tot in de finesses beheert en daarvoor ook een standaard beschikbaar heeft.”

Integraliteit

Voor het systeemontwerp maakt Soltegro gebruik van de veel gebruikte ontwerptaal SysML en de modelleringstools van Enterprise Architect. “Deze tools zorgen voor een optimale integraliteit tussen de systeemcomponenten”, zegt Croonenberg. “Het voordeel hiervan is dat wanneer je een raakvlak tussen twee systemen definieert, alles in het model op één centrale plek vastligt en voor iedereen te begrijpen is. Vanuit Soltegro zijn we zelfs een stap verder gegaan door ook een documentatiemodule te bouwen. Deze trekt de informatie uit de modelleringstool en genereert zo de vereiste documentatie voor de opdrachtgever.” 

Blauwdruk 

Beide projectmanagers beschouwen de gehanteerde werkwijze en het gegenereerde model als een perfecte blauwdruk voor bruggerelateerde vervolgopdrachten. “We hebben voor het Haringvlietbrug-project een model gerealiseerd dat in basis goed kan worden hergebruikt voor andere, soortgelijke opdrachten”, legt Van de Klundert uit. “Telkens het wiel opnieuw uitvinden hoeft dus niet. Dat biedt niet alleen óns voordeel, het sluit ook perfect aan op de door Rijkswaterstaat beoogde portfolioaanpak, die inzet op langdurige samenwerkingsverbanden met marktpartijen. Verder linkt één en ander prima met de Innovatieagenda 2030, waarmee Rijkswaterstaat focust op gericht samen met anderen innoveren. We slaan dus meerdere vliegen in één klap.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.