Platform over civiele techniek & infrastructuur
De verlegde Kamperstraatweg over het inlaatwerk en de Scheeresluis.

Een bypass voor rivier de IJssel: Ruimte voor de rivier

Tevens wordt meer ruimte gecreëerd voor de rivieren door de rivierbeddingen te verdiepen en zelfs bypasses aan te leggen. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat in deze gebieden de ruimtelijke kwaliteit en de natuurontwikkeling. Het Ruimte voor de Rivier Programma telt 36 deelprojecten, met de aanleg van het Reevediep, een bypass in de IJsseldelta bij Kampen, als laatste.

In de IJsseldelta worden twee grote maatregelen genomen om het hoogwater van de IJssel te reguleren. Een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, het Reevediep, zorgt ervoor dat het water straks – naast de bestaande rivierbedding – gebruik kan maken van een zogenaamde ‘bypass’. Daarnaast wordt de capaciteit van de IJssel vergroot door het zomerbed te verdiepen. De werkzaamheden verkeren al in een vergevorderd stadium.   

Zodra het Reevesluiscomplex gereed is en de dijken zijn opgehoogd, worden de Roggebotsluis en de IJsseldijk verwijderd en kan de IJssel bij hoog water haar nieuwe weg volgen.

Ruimte voor de rivier IJsseldelta.

Grondwerken en kunstwerken

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Isala Delta, de combinatie van Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Waar Boskalis de grond-, weg- en waterwerken en de natuurontwikkeling uitvoert, draagt Van Hattum en Blankevoort zorg voor de kunstwerken, waaronder het inlaatsysteem, bruggen, sluizen en gemalen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor dit project van formaat. 

Het totale project

Over ruim zeven kilometer – tussen de Molenbrug en de Eilandbrug – is de bedding van de IJssel verdiept, waarbij voor de pijlers van de stadsbrug aanvaarbeveiligingen zijn aangebracht. De uiterwaarden in Scherenwelle en Zalkerbosch zijn heringericht ter bevordering van flora en fauna. In de Onderdijkse Waard is de Scheeresluis aangelegd voor de recreatievaart in het Reevediep. Ter hoogte van Wilsum begint de nieuwe acht kilometer lange bypass van de IJssel, het Reevediep, aan beide zijden beschermd door dijken en voorzien van een vaargeul voor recreatievaart. In het midden biedt de brug Nieuwendijk de gelegenheid om het nieuwe Reevediep over te steken. En ten slotte is in de totale delta de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Overal verschijnen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden en faciliteiten voor de recreatievaart.

De Nieuwendijkbrug verbindt Noord en Zuid met elkaar.

Natura 2000-gebied

Hoezeer de uitvoering ook afhankelijk is van moderne ontwikkelingsprogramma’s en krachtig materieel, het idee is niet nieuw. In 1821 zette koning Willem I nagenoeg hetzelfde plan op papier. “Er is nu wel meer aandacht voor de flora en fauna in het gebied”, vertelt Robert Bosma, projectleider van Isala Delta. “Om de biodiversiteit te waarborgen is het gebied deels gekwalificeerd als ‘Natura 2000’-gebied. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met de broedperiode van de grote karekiet en de roerdomp en waar riet is weggehaald, is dit elders gecompenseerd.”

De bouw van het Reevesluiscomplex.

Verkregen met D&C-contract

Isala Delta verkreeg de opdracht met een D&C-contract, waarbij het project vooral werd gegund op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)-criteria ‘planning’ en ‘ruimtelijke kwaliteit’. Isala Delta heeft de oplossingen zowel ontworpen als uitgevoerd in samenwerking met haar opdrachtgever.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.