Platform over civiele techniek & infrastructuur
Economische rioolomlegging en -verzwaring
GW Leidingtechniek is een bekende naam bij vele waterschappen, drinkwaterbedrijven en infra-aannemers in ons land.

Economische rioolomlegging en -verzwaring

Onderdeel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduurzamen. GW Leidingtechniek bedacht al tijdens de tender een economisch alternatief op het initiële programma van eisen.

GW Leidingtechniek is een bekende naam bij vele waterschappen, drinkwaterbedrijven en infra-aannemers in ons land. “We zijn gespecialiseerd in leidingtechniek en met name op het gebied van afvalwater en rioolwater”, zegt Rense de Keijser, projectleider bij GW Leidingtechniek. “We verzorgen onze werkzaamheden bijna altijd als hoofdaannemer en de laatste jaren steeds meer in bouwteamverband. In dit specifieke geval waren we onderaannemer. Behalve in de uitvoering zijn we namelijk ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp. Dat is ook de reden dat we door Boskalis al vanaf de tender bij de nieuwe N69 zijn betrokken voor het design en construct van twee bestaande leidingtracés.”

GW Leidingtechniek gaat altijd grondig te werk en laat niets aan het toeval over.

Forse besparingen

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee locaties het bestaande rioolstelsel van Waterschap De Dommel. “Bij Riethoven (kruising Takkers) dienden we het bestaande tracé van zo’n 80 meter te vervangen voor een duurzaam alternatief, terwijl op de kruising met de N397 bij Westerhoven het bestaande tracé moest worden omgelegd”, legt De Keijser uit. “In het initiële programma van eisen van het waterschap zouden zeven weken lang tijdelijke pompinstallaties moeten draaien om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij hebben een alternatief bedacht door eerst de nieuwe leidingen zoveel mogelijk te prefabriceren en af te persen om vervolgens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés. Daarbij bleef de oude leiding dus zolang mogelijk intact. Op die manier wisten we de kosten aanzienlijk te reduceren en werd ook het milieu gespaard. De tijdelijke pompinstallaties dienden slechts een beperkt aantal dagen gehuurd en ingezet te worden in plaats van vele weken.”

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee locaties het bestaande rioolstelsel van Waterschap De Dommel.

Prefabriceren

Op de kruising Takkers bij Riethoven heeft GW Leidingtechniek de bestaande PVC-leiding vervangen door een nieuw PVC-vrijvervalriool met mantelbuis. De Keijser: “De oude rioolleiding was vervormd en eerder ovaal dan rond.   

We hebben eerst het nieuwe tracé volledig geprefabriceerd, bestaande uit een 80 meter PVC-buis in een diameter van 315 millimeter waarvan 60 meter in een GVK-mantelbuis rond 530 millimeter. Deze is inclusief put volledig op locatie in elkaar gezet, beproefd en afgeperst. Vervolgens hebben we in één dag het bestaande stelsel buiten gebruik genomen, doorgezaagd, leeggepompt en het nieuwe tracé aangesloten. Binnen acht uur was het rioolstelsel weer in bedrijf.” 

De oude rioolleiding was vervormd en eerder ovaal dan rond.

Inventief

De werkzaamheden bij het knelpunt bij Westerhoven waren iets complexer. De Keijser: “Hier hebben we een GVK-leiding gerealiseerd van 1.200 millimeter in een nieuw tracé, inclusief een viertal putten en een aantal slootkruisingen. Vervolgens is een tijdelijke pompinstallatie aangebracht, zodat we het nieuwe tracé van zo’n 350 meter aan weerszijden konden koppelen aan het bestaande stelsel. Daarna hebben we de oude betonbuizen verwijderd. Vooral het koppelen van het nieuwe tracé aan het bestaande, zeventig jaar oude netwerk, vraagt om de nodige inventiviteit, zeker omdat dergelijke materialen nieuw niet meer te verkrijgen zijn. Daarin schuilt juist onze kracht, met dank aan een enorme berg aan kennis en knowhow in huis. We gaan altijd grondig te werk en laten niets aan het toeval over. Die betrokkenheid en het oplossingsgericht meedenken zit in alle lagen van ons bedrijf ingebakken, niet alleen bij de projectleiding maar ook bij onze mensen buiten in het veld.” 

Behalve in de uitvoering is GW Leidingtechniek ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp.

Volledig zelfvoorzienend

In het veld was het overigens een natte bedoening op de N69. “Het grondwater stond zeer hoog gedurende de periode in 2020 waarin we onze werkzaamheden hebben uitgevoerd”, blikt De Keijser terug. “We hebben daarom tevens in bemaling moeten voorzien. Over een afstand van slechts 100 meter stonden wel tien pompen te draaien.” GW Leidingtechniek is dan ook volledig zelfvoorzienend. “We beschikken over eigen bemalingspompen, rijplaten, draglineschotten, lichtwagens, HDPE-lassers met lasapparatuur en we zijn onder andere gecertificeerd voor het aanleggen van GRE-leidingen oftewel brandvertragende GVK-leidingen en blusleidingen. De laatste jaren zijn we bovendien steeds meer actief met het renoveren van rioolstelsels waarvoor we specifieke oplossingen hebben ontwikkeld, zoals een renovatiemethode zonder het netwerk volledig open te hoeven breken. Om de x-aantal meter creëren we een toegangslocatie om van daaruit met heel weinig hinder en overlast GVK-kokers in het bestaande stelsel in te schuiven. De kokers worden rondom afgevuld zodat het netwerk er weer minimaal 50 jaar tegenaan kan.”

GW Leidingtechniek heeft de nieuwe leidingen zoveel mogelijk geprefabriceerd en afgepersd om vervolgens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés.

“Het bedenken van vernieuwende technieken of alternatieve methodes zit in ons DNA”, resumeert De Keijser. “Ook op de N69 hebben we dat bewezen. Omdat zowel infra-aannemers als waterschappen en drinkwaterbedrijven tot onze klantengroep behoren, communiceren we altijd rechtstreeks met de stakeholders. Boskalis hoefde er in dit geval niet als ‘intermediair’ tussenin te staan. Daarmee slaan we een aantal stappen over in het ontwerpproces en dat werkt heel prettig. We hebben Boskalis voor wat betreft onze scope op de N69 volledig kunnen ontzorgen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.