Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
De toekomst van asfalt in een krimpende markt 

De toekomst van asfalt in een krimpende markt 

De markt van asfalt is behoorlijk aan het krimpen, althans als we naar volumes kijken. Overheidsbestedingen lopen fors terug, wat maakt dat de sector een forse klap krijgt te verduren. Ron Wesseling, vakgroepmanager Vakgroep Bitumineuze Werken bij Bouwend Nederland, maakt zich overduidelijk zorgen. Ondanks die ‘tegenwind’ ziet hij wel dat de asfaltsector blijft inzetten op verduurzaming. 

In de Vakgroep Bitumineuze Werken hebben we ruim anderhalf jaar geleden al met elkaar besloten dat de verwerkingstemperatuur van asfalt fors wordt gereduceerd, zegt Ron. “Het is een belangrijke ingreep om als sector een substantiële bijdrage te leveren aan het duurzaamheidsvraagstuk. Dat betekent dat het hot mix asfalt langzaam wordt uitgefaseerd en vanaf 1 januari 2025 warm mix asfalt de norm is. We bevinden ons nu in een uitgebreid en intensief traject om daar vorm aan te geven. Zo moeten er richtlijnen worden opgesteld waar het ‘nieuwe’ asfalt, dat op een lagere temperatuur van 140 graden Celsius wordt verwerkt, aan moet voldoen.”

Ron Wesseling, vakgroepmanager Vakgroep Bitumineuze Werken bij Bouwend Nederland.

Transitieteam

Asfalt van vandaag is morgen niet meer te koop, benadrukt Ron. “We merken dat veel wegbeheerders dat best spannend vinden. En dat begrijpen we ook wel. Weet dat behalve Rijkswaterstaat, ook gemeentes, provincies en waterschappen wegbeheerder zijn. En meegenomen moeten worden in die nieuwe ontwikkelingen om straks de juiste uitvraag in de markt te kunnen zetten. Nu hebben zij een soort van zekerheid, omdat het asfaltproduct al vele tientallen jaren onveranderd is. Tegelijkertijd hebben we met elkaar de maatschappelijke opgave om een stuk verduurzaming in gang te zetten. Daartoe hebben we samen met Rijkswaterstaat, een aantal provincies en gemeenten een zogenaamd transitieteam gevormd. Het doel is enerzijds bewustwording creëren en anderzijds richtlijnen ontwikkelen, zodat opdrachtgevers vanaf 2025 met vertrouwen nieuwe oplossingen met laagtemperatuur asfalt toepassen.”

Al het asfalt dat nu geproduceerd wordt, bestaat voor 40% uit freesafval.

Biobased

Een belangrijk aandachtspunt van het transitieteam is het beschouwen van de biobased toepassingen. “Er zijn al de nodige wegen aangelegd waar bitumen gedeeltelijk vervangen is door een lignine-achtig product of een ander biobased materiaal”, weet Ron. “Die ontwikkelingen gaan steeds verder en sneller, en juichen wij alleen maar toe. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat de grondstof van de toekomst nu al letterlijk op straat ligt en op een goede manier mee om moeten gaan. Natuurlijk gebeurt dat al, want al het asfalt dat nu geproduceerd wordt, bestaat voor 40% uit oud asfalt, freesafval.” Waarom dat percentage niet hoger ligt? Heel simpel, volgens Ron. “Er is niet meer freesafval beschikbaar, aangezien het areaal nog steeds wordt uitgebreid.   

Wel zijn ook hierin slagen gemaakt, want door wegen anders te construeren is er minder asfalt nog om hetzelfde oppervlakte weg aan te leggen. Die trend zal zich doorzetten, maar is niet oneindig. Je hebt immers een bepaalde hoeveelheid asfalt nodig om een stabiele weg te creëren die jarenlang goed blijft.”

Verdere reductie in temperatuur

De asfaltsector zit dus bepaald niet stil, dat moge duidelijk zijn. “Momenteel wordt ook zwaar ingezet op elektrisch materieel, maar het is slechts een onderdeel van het gehele duurzaamheidsvraagstuk”, vindt Ron. “De grootste slag wordt gemaakt met een alternatief voor het verwarmen van het asfalt, bijvoorbeeld met waterstof in plaats van aardgas, maar ook dat vraagt enorme aanpassingen.” Volgens Ron zal de temperatuur van het asfalt uiteindelijk nog verder omlaaggaan. “Dat brengt natuurlijk wéér andere uitdagingen met zich mee, maar het is wel de volgende stap na de komende vijf jaar.”

Asfaltdag 2023

Verduurzaming is dus hét thema binnen de asfaltsector en ook tijdens de Asfaltdag 2023. CO2-doelen, hergebruik en andere onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming zijn het gesprek van de dag in de wereld van het asfalt. Tijdens de Asfaltdag 2023 wordt dit punt van meerdere kanten belicht. Naast een inhoudelijk programma is de Asfaltdag er vooral ook om elkaar te ontmoeten. Genoeg redenen om 12 december naar Amersfoort te komen. Behalve een uitgebreide expositie van tientallen bedrijven met de nieuwste ontwikkelingen uit de branche belooft de organisatie alvast een zeer gevarieerd sprekersaanbod. Daarmee biedt de Asfaltdag de beste mogelijkheid om kennis op te doen én inzichten met anderen te delen. Vanaf 9.00 is de expositie geopend en rond de klok van 15.30 uur wordt het congres afgesloten met een netwerkborrel en is er de gelegenheid om de nieuwste ontwikkelingen met de exposanten te bespreken.

Ontdek de nieuwste ontwikelingen in asfalt tijdens de Asfaltdag 2023 in theater Flint in Amersfoort.

Programma op hoofdlijnen

Dagvoorzitter Nathan de Groot opent het congres om 10.00 uur. Daarna zullen onder andere Stefan de Munck (voorzitter Vakgroep Bitumineuze Werken) en Ludo Hennissen (trekker transitiepad duurzame wegverharding) bezoekers meenemen in het project uitfaseren hotmix asfalt. Tijdens de Asfaltdag van 2022 heeft de Vakgroep Bitumineuze Werken gepresenteerd dat haar leden zullen stoppen met het produceren van hotmix asfalt per 1 januari 2025. Het transitiepad heeft dit opgepakt en gezamenlijk wordt nu gewerkt aan de realisatie van dit doel. Ook zal er vooruit gekeken worden naar de volgende stappen die gezet moeten worden om in 20230 in de verduurzaming van de sector serieuze stappen gezet te hebben. Dit is de opmaat naar een interactieve paneldiscussie met de zaal, opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

Na de lunch zijn er twee blokken. In het eerste blok zal ingegaan worden op onder meer de projecten verdichtingsgraad & holle ruimte en grip op asfalt. Tijdens het tweede blok komen onder andere emissieloos materieel en de ‘je gaat het maken’ campagne aan bod. De Asfaltdag wordt als vanouds afgesloten met een netwerkborrel op de beursvloer. Aanmelden voor de Asfaltdag 2023 kan via de website van Bouwend Nederland. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.